Nyhedsarkiv 2

En stor succes!

Nyt Lokalråd med folkelig opbakning.

Mandag aften blev der skrevet historie i Hasmark-Norup-Egense.

Med et fremmøde, der slog alle rekorder for etablering af lokalråd på Nordfyn, var mere end 60 engagerede deltagere med til at give det nye lokalråd en flyvende start.

Kursister fra Ryslinge Højskole, der arbejder med projektet ”Fremtidens Lokalsamfund som Levende Fællesskaber”, var indpiskere, der bl.a provokerende spurgte: Hvad skal der til for at afvikle området? Og selvfølgelig derigennem fik folk til at komme med gode idéer til udviklingen af området Norup Sogn.

Der blev talt om lokale ressourcer, hvor den ene ”perle” efter den anden blev nævnt. Også her bærer det tydeligt præg af, at vi alle godt kender de mange attraktive ting, vi færdes i blandt – de såkaldte ”Stedbundne ressourcer”, men nok ikke er så fokuseret på dem. Vi er måske lidt for tilbøjelige til i stedet for at se på de negative ting?

Kursisterne fik rigtigt mange oplysninger med fra Sneglehuset, og det bliver spændende at se, hvad de kommer frem med som muligheder for Hasmark-Egense-Norup området, når der onsdag kl. 13 er ”eksamen” på Ryslinge Højskole.

 

Da kursisterne var færdige med deres oplæg, tog Kjeld Hansen fra Nordfyns Landdistrikt over, og gennemgik strukturen for Nordfyns Kommunes landdistrikter og lokalråd. Kjeld nævnte de mange aktiviteter Landdistriktsrådet i dag har i gang, og lagde stor vægt på det positive samarbejde, der i dag eksisterer mellem Nordfyns Kommunes politikere og administration. Efterfølgende skitserede han de funktioner kommunens etablerede lokalråd i dag udøver, og præciserede, at selvom et lokalråd organiseres som en forening, er det langt fra en traditionel forening, idet lokalrådets primære funktion er at koordinere de ressourcer, der i forevejen ligger i området. Det vil sige: have tæt kontakt til foreningerne og andre netværk, tage fat i de ildsjæle, der har gode idéer og brænder for dem, og hjælpe dem med at gennemføre idéerne.

Kjeld slog også fast, at det at være i et lokalråds bestyrelse ikke nødvendigvis er ensbetydende med en masse møder, og nævnte til eksempel, at man i Krogsbølle Sogns Lokalråd i det seneste år har holdt ét bestyrelsesmøde, som blev afholdt sammen med generalforsamlingen. Der arbejdes i stedet via de elektroniske medier – mail, hjemmeside og ikke mindst Facebook. De har alle den store fordel, at det går hurtigt med at formidle et budskab, og det allervigtiste: Man kan gøre det, når man har tid og lyst.

 

Efter denne ”salgstale” spurgte Kjeld om forsamlingen på det grundlag, var klar til at stifte et lokalråd, og der var ingen slinger i valsen: Man var klar! Herefter blev standardoplæg til vedtægter gennemgået paragraf for paragraf, og efter en del tilpasninger, blev de nye vedtægter for Hasmark-Egense-Norup Lokalråd vedtaget.

Der blev efterfølgende afholdt valg, hvor 2 personer fra Norup-området, 2 fra Egense og 3 fra Hasmark-området blev valgt. Der blev endvidere valgt de behørige suppleanter og revisorer, som de netop vedtagne vedtægter beskriver.

 

Alt i alt en aften, der helt sikkert vil betyde nye forhold for områdets beboere – ressourcerne er der, ikke mindst de menneskelige, som vi fik tydeligt bevis for mandag aften i Sneglehuset i Egense! 

5 dage på Efterårshøjskole.

Landdistriktsrådet udlodder nu   4 fripladser til Ryslinge Højskole 11.-15. oktober se mere på: www.landsbyhojskolen.dk.

Tilmelding til kjeldkramsbjerg@gmail.com eller SMS til 21455260. Du får straks tilbagemelding, om du har været hurtig nok, og kom først til mølle.

Så er tiden kommet til Norup Sogn.

Mandag den 13. oktober kl. 19.00 afholdes der orienteringsmøde for stiftelse af Hasmark/Norup Lokalråd. Mødet afholdes på Fjordmarkskolen og det er elever fra Efterårshøjskolen, der fortæller om mulighederne og fordelene ved at have et lokalråd. Samtidigt spørger holdet fra Ryslinge ind til områdets potentialer, og vil til deres afgangsrapport, der fremlægges på Højskolen onsdag den 15. oktober, komme med forslag til udvikling i Hasmark/Norup området.

Nordfyns Landdistriktsråd har udloddet 5 fripladser til beboere i området, og der er endnu ledig plads, hvis du har tid og lyst til at vide mere om udvikling i landdistrikterne.

Henvendelse til: kejldkramsbjerg@gmail.com eller SMS til: 21455260

 

Tag på højskole i efterårsferien.

Nordfyns Landdistriktsråd er i samarbejde med Ryslinge Højskole initiativtager til kursus i udvikling af "Fremtidens Lokalsamfund".

Landdistriktsrådet giver tilskud til deltagelse for indtil 10 personer fra Nordfyn.

Se mere på: http://landsbyhojskolen.dk/?p=223

Tag med på Efterårshøjskolen 2014

Et højskoleophold, hvor du møder andre, der ønsker at lære mere om udvikling i lokalområdet.

Læs mere her:

http://landsbyhojskolen.dk/?page_id=8

28.2.2014

Fritagelse for digital post fra kommunen:

Se på: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=63119&itemId=63148&attachmentId=63150

På ovenstående kan du finde betingelser for at blive fritaget for digital post. Nu er der næppe nogen, der ønsker at blive fritaget, som læser dette. Derfor kan du hjælpe din nabo, såfremt du ved at hun/han ikke har computer.

21.12.13:

  

Nordfynstema fortsætter
med Nordfyns Landdistriktsråd som ny ejer

 

Det ligger nu helt fast, at www.nordfynstema.dk fortsætter som nordfynsk servicesite efter årsskiftet.

På et møde 21. december er de sidste praktiske aftaler mellem Ole Grost og Nordfyns Landdistriktsråds bestyrelse faldet på plads.

Fra 1. januar 2014 ejes Nordfynstema af Nordfyns Landdistriktsråd, og samtidig ophører den hidtidige ejers og redaktørs tilknytning til den nordfynske hjemmeside efter ca. 4½ års drift.

Det kan forventes, at Nordfynstema fortsat fungerer som et informativt serviceorgan, der bredt markedsfører Nordfyn og er uafhængigt af partipolitiske og kommercielle interesser.

Endvidere er det hensigten, at løbende opdateringer med relevant nyhedsstof og billeddækning fremdeles sikrer kvalitet, troværdighed og mulighed for dialog.

Med ejerskiftet overtager Nordfyns Landdistriktsråd bl.a. retten til at vælge og præsentere nordfynske temaer, ligesom overdragelse af rettighederne til domænenavnet og brugsret til en større samling nordfynske fotografier indgår i aftalen.

Samtidig overtager Nordfyns Landdistriktsråd betalingen af de udgifter, der er forbundet med driften af Nordfynstema.

 

....

For at læse Nordfynstemas nyhedsartikler fra perioden 22. oktober - 20. december 2013:
Gå til Nyhedsarkiv 1.

Fra venstre: Bo Sigersted, formand for Nordfyns Landdistriktsråds bestyrelse, og Ole Grost, Nordfynstemas stifter.

21.12.13:

  

Nordfynstema fortsætter
med Nordfyns Landdistriktsråd som ny ejer

 

Det ligger nu helt fast, at www.nordfynstema.dk fortsætter som nordfynsk servicesite efter årsskiftet.

På et møde 21. december er de sidste praktiske aftaler mellem Ole Grost og Nordfyns Landdistriktsråds bestyrelse faldet på plads.

Fra 1. januar 2014 ejes Nordfynstema af Nordfyns Landdistriktsråd, og samtidig ophører den hidtidige ejers og redaktørs tilknytning til den nordfynske hjemmeside efter ca. 4½ års drift.

Det kan forventes, at Nordfynstema fortsat fungerer som et informativt serviceorgan, der bredt markedsfører Nordfyn og er uafhængigt af partipolitiske og kommercielle interesser.

Endvidere er det hensigten, at løbende opdateringer med relevant nyhedsstof og billeddækning fremdeles sikrer kvalitet, troværdighed og mulighed for dialog.

Med ejerskiftet overtager Nordfyns Landdistriktsråd bl.a. retten til at vælge og præsentere nordfynske temaer, ligesom overdragelse af rettighederne til domænenavnet og brugsret til en større samling nordfynske fotografier indgår i aftalen.

Samtidig overtager Nordfyns Landdistriktsråd betalingen af de udgifter, der er forbundet med driften af Nordfynstema.

 

....

For at læse Nordfynstemas nyhedsartikler fra perioden 22. oktober - 20. december 2013:
Gå til Nyhedsarkiv 1.