Omlægning af Tværskov Mølleå, november 2016

Denne side bliver den næste, der udskiftes

Fotoreportage fra
Tværskov Mølleå
  
november 2016

Tværskovvej har været spærret, fordi der var ved at blive lavet ny bro over Tværskov Mølleå, der var under omlægning.

Åens hovedforløb når ikke længere til Tværskov Mølle, men passerer vejen lidt derfra og har fået et bugtet forløb både oppe bag bygningerne og ude i engene mod Kule Mose. Der passerer dog stadig lidt vand ved den gamle mølle.

Som tidligere fotoreportager kan også denne ses som slideshow i fuld skærmstørrelse.