Nyhedsarkiv 21. maj - 25. september 2013

20.09.13:

 

 

Bliver valgene den 19. november 
en sviende lussing til demokratiet?

 

Her lige knap 2 måneder før den store valgdag viser en ny undersøgelse af den danske befolknings deltagelse i lokalpolitik, at 75 % af vælgerne er klar til at stemme, når der er kommunal- og regionsvalg.

For 12 år siden oplyste 86 % af vælgerne, at de ganske sikkert ville stemme.

Det er KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – der står bag de seneste undersøgelser.

KORA oplyser, at vælgerne ville engagere sig mere i den lokalpolitiske debat, hvis den handlede om mere konkrete emner, der har betydning for dem selv.

Vælgerne efterlyser også mere lettilgængelig information og lettere muligheder for at deltage aktivt i beslutningsprocessen.

På sommerens folkemøde på Bornholm blev det af højt placerede personer erkendt, at der med den seneste kommunalreform er skabt et demokratisk underskud landet over.

Således har f.eks. KL´s formand Erik Nielsen (A) udtalt, at en lav valgdeltagelse på længere sigt truer det lokale demokrati.

Han uddyber det således: ” En høj stemmeprocent er jo en vigtig ballast, når vi møder til forhandlinger med regeringen. Hvis der ikke er opbakning fra lokalbefolkningen til lokaldemokratiet, så er det jo en svagere stemme, man står med.”

KL´s formand pointerer desuden, at der er brug for, at vælgerne lokalt tager stilling til, hvad der er godt og skidt - og til de enkelte partiers visioner lokalt.

Som et modtræk mod den vigende vælgerinteresse har regeringen og KL lavet en valgkampagne med sloganet ”Tænk dig om før du IKKE stemmer”.

Meningen med kampagnen er at sætte skub i vælgerne, så de møder frem den 19. november – eller stemmer pr. brev forinden.

Foreløbig er der ikke registreret nogen positiv effekt af kampagnen, men det konstateres, at det bliver svært at få især to vælgergrupper til at stemme den 19. november.

Det er de unge mellem 18 og 24 år og vælgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Læs også Nordfynstemas leder ”Nærdemokratiet og Nordfynstema” fra den 17. juni 2013 (rul ned til datoen) - via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/60284199

20.09.13:

 

Indstillingen til budgettet for 2014 - 2017 godkendt ved 1. behandling

 

På Kommunalbestyrelsens møde var Nordfyns Kommunes budget for 2014 - 2014 eneste punkt på dagsordenen til 1. behandling.

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling og oversendte budgetforslaget til 2. behandling. 

Link til sagsfremstilling og bilag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=55903&ItemId=55905

19.09.13:

 

Tomme skolebygninger stadig i spil
- og grønt lys til udvidet telekørselsordning

 

De tomme skolebygninger i Nørreby og Skamby blev drøftet på Økonomiudvalgets møde i går.

Vedrørende Klinteskolen besluttede udvalget at bede administrationen om at lave et beslutningsoplæg, der skal behandles på udvalgets oktobermøde.
Derefter vil man indbyde til fortsat dialog med lokalområdet.

Administrationen havde indstillet, at der arrangeres et dialogmøde med Skamby og Omegns Borgerforening om de bygninger, der står tomme efter lukningen af Skamby Friskole.
Økonomiudvalget godkendte denne indstilling.

Endvidere anbefalede Økonomiudvalget en indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget om udvidelse af kommunens  telekørselsordning, idet serviceforbedringerne vil kunne holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

 

 

19.09.13:

 

Idéworkshop om fremtidens
natur- og friluftsliv på Nordfyn

 

Onsdag den 2. oktober kl. 18 - 21 afholdes der en interessant workshop i Klinteskolens aula.

Her sættes der fokus på fremtidens nordfynske natur- og friluftsliv.

 

Det er gratis at deltage.
Tilmelding skal ske senest den 26. september, evt. via nedenstående link, hvor der også kan ses et program for arrangementet:

http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/KANT/Fremtidens-natur-og-friluftsliv-paa-Nordfyn

Læs mere via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2013/September/Nordfyn-skal-have-en-natur-og-friluftsstrategi

18.09.13:

 

Ny morgenbusrute for uddannelsessøgende

 

Fra og med mandag den 23. september kan unge uddannelsessøgende benytte en ny direkte FynBus-rute fra Bogense via Særslev, Søndersø og Morud til bl.a. Skt. Knuds Gymnasium, Syddansk Erhvervsskole og Kold Kollege.

Læs mere via dette link: http://www.fynbus.dk/wm142766

16.09.13:

 

Ny hjemmeside om
adresser i Danmark

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har åbnet en ny hjemmeside om adresser i Danmark.

Besøg sitet og se de muligheder, der bydes på.
Link: http://danmarksadresser.dk/

13.09.13:


1. behandling af Budget 2014

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. september 1. behandling af budgettet for 2014 og overslag over de efterfølgende 3 år.

Sagsfremstillingen og de mange bilag kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=55577&ItemId=55579

 

13.09.13:

 

To lukkede skoler
på Økonomiudvalgets dagsorden

 

De tomme skolebygninger i Nørreby og i Skamby er på Økonomiudvalgets åbne dagsorden, når udvalget mødes den 18. september.

René Lundegaard (O) ønsker en politisk drøftelse af det videre arbejde med bygningerne på den nu nedlagte Klinteskolen.

Link til sagsfremstillingen:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=55639&ItemId=55641

 

Skamby og Omegns Borgerforening har anmodet om, at den tidligere Skamby Friskole kan anvendes som borgerhus.

Link til sagsfremstilling og bilag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=55639&ItemId=55647

 

Det bedes bemærket, at netop de nævnte tomme skolebygninger er med på listen over "Valgspørgsmål" til alle kandidater ved kommunalvalget:
Link: http://www.nordfynstema.dk/43957877

 

12.09.13:

 

Ny kultur- og fritidspolitik
i Nordfyns Kommune

 

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde i går godkendt et kommissorium for kultur- og fritidspolitik.
Link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=55425

 

11.09.13:

 

Kommunens børnetal
pr. 31. august 2013

 

På Familieudvalgrets møde den 10. september blev de senest opgjorte børnetal i Nordfyns Kommune fremlagt til orientering.

Oversigten kan ses via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=55252

Der vil sandsynligvis blive henvist til tallene i tiden frem mod kommunalvalget.

 

 

06.09.13:

 

Der kommer flere kandidater
til Ældrerådsvalget

 

Ældrerådsformand Birgit Folden oplyser, at hun på det seneste har modtaget 2-3 daglige henvendelser fra seniorer, som gerne vil være kandidater ved Ældrerådsvalget.

Så efter en meget tung start begynder det at lysne, så der skulle være begrundet håb om, at der bliver tilstrækkeligt mange kandidater også til dette valg.

Nordfynstemas redaktør hilser det meget velkomment, at sitets seneste bekymrede leder dermed tilsyneladende overhales af en positiv udvikling.

Der må dog meget gerne komme endnu flere kandidater frem, så Ældrerådets sammensætning kan få en rigtig bred sammensætning, hvor også landdistrikterne er rimeligt repræsenteret.

06.09.13:


Temamøder for alle kandidater

Nordfyns Komune arrangerer 2 temamøder for alle kandidater til Kommunalvalget.

Det første møde afholdes på Bogense Rådhus torsdag den 26. september kl. 15.30.
Efter dette møde overværer man kommunalbestyrelsens ordinære møde, og derefter deltager man i spisning.

2. møde finder også sted på Bogense Rådhus, denne gang kl. 15.30 - 17.30 med temaet "Giv Kommunalbestyrelsen et nyttigt og underholdende kommunikationstjek".
Derefter har Kommunalbestyrelsen 2. behandling af Budget 2014.

04.09.13:

 

Nordfyns Kommune rykker markant op
på DI´s erhvervsklimaliste

 

Det kom nok som en ubehagelig overraskelse, at Nordfyns Komune sidste år var placeret som nr. 85 af 96 deltagende kommuner på ranglisten over erhvervsklima.

I mellemtiden har Nordfyns Kommune været betydelig mere målrettet på dette område, og det resulterer nu i, at Nordfyns Kommune på den netop offentliggjorte ny liste for 2013 er rykket op som nr. 51.

Det er en placering, der rækker til en fynsk 2.plads efter Middelfart, der er placeret som nr. 9 på landsplan.

Med placeringen i 2012 i parentes vises her oversigt over den dagsaktuelle fynske rangliste:

Nr.   9 : Middelfart (12)
Nr. 51 : Nordfyn (85)
Nr. 56 : Langeland (51)
Nr. 58 : Kerteminde (54)
Nr. 66 : Assens (48)
Nr. 73 : Svendborg (96)
Nr. 80 : Faaborg-Midtfyn (63)
Nr. 94 : Ærø (64)

Man kan studere hele Dansk Industris erhvervsklimaliste via dette link:
http://di.dk/le13/Pages/heleranglisten.aspx 

Læs også Nordfyns Kommunes kommentarer via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2013/September/Erhvervsklima-Nordfyn-rykker-mest

 

 

 

30.08.13:


6 mio. statskroner
til Nordfyns Kommune

 

Den årlige fordeling af særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er blevet offentliggjort.

Også denne gang får Nordfyns Kommune del i puljen, der giver tilskud til vanskeligt stillede kommuner, og beløbet er denne gang 6 mio. kroner.

Andre fynske kommuner får ligeledes tilskud fra denne pulje:

Kerteminde: 16 mio. kr.
Svendborg: 14 mio. kr.
Langeland: 12 mio. kr.
Nyborg: 8 mio. kr.
Faaborg-Midtfyn: 7 mio. kr.

Desuden tildeles Langeland 28 mio. kr. fra en udviklingspulje, og fra den sociale tilskudspulje modtager Odense 28,7 mio. kr. og Svendborg 4,3 mio. kr.

I alt uddeles der på landsplan knap 1 mia. kr.

Materialet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet kan nærlæses via dette link:
http://oim.dk/media/511341/s%C3%A6rtilskud%202014.pdf

30.08.13:


Filmoptagelser ved Egebjerggaard

 

Normalt har publikum ikke adgang til herregården Egebjerggaard ved Agernæs på Nordfyn, men i begyndelsen af oktober rykker filmproduktionsfolk ind for at gøre klar til en enkelt dags optagelser.

Det handler ikke om en turistfilm, men Egebjerggaard er valgt til at være kaserne i DR´s store film- og TV-projekt "1864", der får premiere på DR til næste år.

Med optagelserne ved Egebjerggaard har Nordfyn således også fået noget ud af FilmFyns bestræbelser for at gøre det attraktivt for film- og Tv-selskaber at vælge fynske lokaliteter ved nogle af deres produktioner.  

29.08.13:


"Nordfyns Kommune klarer sig dårligt"


Det skriver DR P4 Fyn i dag på sin hjemmeside.
Det dårlige skudsmål får Nordfyns Kommune efter offentliggørelsen af en ny rapport fra kommunalforskningsinstituttet KORA - om hvor effektivt kommunerne driver deres skoler.

Rapporten præsenteres og kommenteres i dag på forskellig vis i flere medier.

Pga. copyright kan Nordfynstema ikke gengive det danmarkskort, som Dagbladet Politiken i dag bruger som illustration til artiklen "Effektive kommuner får mest ud af skolepengene".

Kommunerne er inddelt i 5 "klasser", hvor de mest effektive fremstår med mørkgrøn farve og de mindst effektive rødt. Mellem dem ligger farverne grøn, blå og gul.
De mest effektive har talværdien 1,00. De mindst effektive 0,67.

Angiveligt skal en kommune med 0,67 kunne skære 33 % af sine udgifter til skolevæsnet og levere samme undervisning med den lavere investering.
Det gælder Frederikssund Kommune.

De mest effektive kommuner skulle være Herning, Ringkøbing/Skjern, Billund, Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Horsens, Lolland, Ishøj og Brøndby.

Nordfyns Kommune er udregnet til 0,82 og befinder sig i den midterste (blå) gruppe sammen med f.eks. Faaborg/Midtfyn, Svendborg og Ærø.

På Fyn er Odense, Middelfart, Assens, Kerteminde og Nyborg rangeret i gruppen over Nordfyn, og Langeland ligger lavere - på landsplan sammen med Norddjurs, Bornholm, Halsnæs, Roskilde, Faxe og Vallensbæk.

Til rapporten har forskerne set på, hvor mange penge de enkelte kommuner brugte på folkeskolen fra 2009 til 2011.
Udgifterne er holdt op imod 10 parametre.
Nogle af dem er elevernes timetal, klassekvotienter, lærernes sygefravær, elevernes karakterer ved afgangsprøven i dansk og matematik efter 9. klasse og antal elever fra ressourcesvage hjem.

I flere kommuner kan der være særlige grunde til den placering, man har opnået i rapporten.
F.eks. er der kommuner, der vægter andre fag højere end matematik, og der kan være stor forskel på, hvor effektivt man organiserer ressourcerne.

Politiken har bl.a. interviewet Jette Marie Christensen, skole- og dagtilbudschef i Nordfyns Kommune, i forbindelse med præsentationen af rapporten.

Jette Marie Christensen vurderer, at en stor del af forklaringen på den store forskel mellem kommunernes effektivitet på folkeskoleområdet ligger i de valg, som kommunalpolitikerne har truffet. 

Jette Marie Christensen peger i denne sammenhæng også på, at holdinddeling og ekstraordinær indsats omkring læseløft ikke afspejles positivt i rapporten, som hun iøvrigt hilser velkommen.

Skole- og dagtilbudschefen udtaler, at man i Nordfyns Kommune naturligvis ønsker en produktiv skole, hvor børnene lærer så meget som muligt for det, som skolevæsnets drift koster.
Hun tilføjer, at man kan bruge rapporten til en vurdering af, hvordan man kommer godt videre.
Der ønskes forbedringer på nogle af indikatorerne, men ikke på dem alle.

Forsker Kurt Houlberg fra KORA håber, at nogle af kommunerne lærer af andre og oplyser, at kommuner, der ligger lavt i rapporten, kan bede produktivitetskommissionen om en mere tilbundsgående analyse af, hvordan man fremover kan få mere for folkeskolepengene.

Afslutningsvis må Nordfynstema tilføje, at den nuværende skolestruktur i Nordfyns Kommune er effektueret efter den periode, hvor man indsamlede data til rapporten. 

 

20.08.13:

 

Nyt fra Nordfyns Landdistriktsråd

 

Landdistriktsrådets bestyrelse havde møde på skolen i Veflinge i går aftes.

Udviklingspuljen
Vedrørende udviklingspuljen på 250.000 kr. genfremsender bestyrelsen sit forslag fra 1. juli i år og beder Nordfyns Kommune om en skriftlig tilbagemelding.

Mulig overtagelse af Nordfynstema
Bestyrelsen ønsker, at Landdistriktsrådet fortsat har separat hjemmeside.
Samtidig er man positivt indstillet over et tilbud om overtagelse af Nordfynstema ved årsskiftet.
Sagen tages op igen på det næste bestyrelsesmøde, hvor Ole Grost og eventuelle afløsere vil blive inviteret.

Nyt fra lokalrådene
Nordfyns Perle har haft møde med kommunen om den gamle
sportsplads og har travlt med børneteater.
Endvidere arbejder Nordfyns Perle med anvendelse af skolebygningerne i Nørreby og har haft møde med Nordfyns Kommune.
Desuden arbejder Nordfyns Perle sammen med menighedsråd om udgivelse af fælles blad.

Veflinge Lokalråd starter på Blomstrende Landsbyer og holder visionsmøde i november.

Skamby har holdt Troldefest med fint overskud og arbejder på at få kontakt til kommunen vedrørende anvendelse af skolebygningerne, der står tomme efter lukningen af Skamby Friskole.
Der er desuden planer om oprensning af gadekær ved Ullerupvej.

Ore Sogn har som tidligere omtalt indviet nye friluftsfaciliteter - og mangler et toilet.
Der bliver fællesspisning og vælgermøde i Skåstrup Forsamlingshus søndag den 10. november.
Nyt nummer af Oreposten udkommer i næste uge.
Der afholdes revy og oktoberfest i forsamlinghuset i de kommende måneder.

Desuden
Bo Sigersted og Niels Bo Nielsen har været til møde med kommunen om turisme-app.
Niels Bo Nielsen har været til møde om kløverstier.
Under eventuelt blev det drøftet, om investering i vindmøller kunne være en måde at skaffe kapital til landdistrikterne. Bestyrelsen vil følge udviklingen på området.
Desuden vil bestyrelsen følge op på følgende:
Kollektiv ansvarsforsikring
Nye tilflyttere - oplysning fra kommunen
Informationsskilte.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 10. oktober i Skåstrup.

26.08.13:

 

Foreløbig kun 13 kandidater til
Ældrerådsvalget på Nordfyn

 

På opstillingsmøderne i Søndersø, Otterup og Bogense i sidste uge valgte kun 13 ældre at blive skrevet på kandidatlisten til Ældrerådsvalget.

Der er brug for flere kandidater, idet der ved valget den 19. november skal vælges 11 ældrerådsmedlemmer og 11 stedfortrædere.

Hvis man på valgdagen bor i Nordfyns Kommune og er fyldt 60 år, kan man både stemme og lade sig opstille.

Man kan stadig nå at blive kandidat ved senest torsdag den 3. oktober kl. 17.00 at sende sit navn, sin adrese og sit CPR-nummer til weel@nordfynskommune.dk - eller pr. brev til Borgmesterkontoret, Østergade 23, 5400 Bogense. 

25.08.13:

 

Historisk satsning med store nordfynske investeringer i bygge- og anlægsprojekter

 

Nordfyns aktuelle anlægsplan omfatter mere end 100 små og større opgaver til  knap 100 mio. kroner.

 

Borgmester Morten Andersen (V) udtaler, at det vil kræve en ekstra indsats i kommunens administration at afviklet et rekordstort antal drifts- og anlægsprojekter.
Men han føler sig også overbevist om, at de dygtige medarbejdere er klar til at løfte opgaven.

Samtidig roser Morten Andersen både den samlede kommunalbestyrelse og de politiske fagudvalg for at tænke visionært i forhold til kommunens udvikling og for at omsætte strategi til konkret handling.

Som eksempler på kommunale investeringer på bygge- og anlægsområdet kan nævnes renovering af Otterup Skole (Sletten Skole), nyt mødecenter i Søndersø, nyt sundhedshus i Bogense og nyt slidlag på et stort antal belastede vejstrækninger rundt omkring i Nordfyns Kommune.

 

Der er beskrevet 110 projekter.
De kan ses på et kort via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2013/August/~/media/Files/Dokumenter/Stabene/Borgmesterkontoret/Pressemeddelelser/Drift_og_anlaegs_projekter_2013_kort.pdf

 

En liste over projekterne kan studeres via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2013/August/~/media/Files/Dokumenter/Stabene/Borgmesterkontoret/Pressemeddelelser/Drift_og_anlaegs_projekter_2013_liste.pdf

 

21.08.13:

 

Nyt look i Veflinge

 

I Brugsen i Veflinge har personalet i de seneste uger arbejdet med butikkens indretning i forbindelse med ændring fra Dagli´Brugsen til LokalBrugsen.
Nu ses skiftet også tydeligt udefra.

20.08.13:

 

De første kandidater klar
til Ældrerådsvalget

 

Kun 8 ældre borgere fra den tidligere Søndersø Kommune mødte frem til valg- og orienteringsmødet tirsdag aften.

Ældrerådsformand Birgit Folden bød velkommen og fortalte om Ældrerådets arbejde.

Derefter gennemgik Kim Sørensen fra Borgmesterkontoret de regler, der gælder i forbindelse med Ældrerådsvalg, og interesserede kunne derefter skrive sig på den kandidatliste, der gælder for den tidligere Søndersø Kommune.

Til Ældrerådet skal der i alt vælges 11 medlemmer, der repræsenterer de 3 "gamle" kommuner således:
3 fra Bogense, 4 fra Otterup og 4 fra Søndersø.
Tilsvarende skal  der vælges 4 suppleanter.

Ved Ældrerådsvalget i 2009 var stemmeprocenten 69,7 - hvilket var imponerende flot.
Om deltagelsen bliver lige så massiv den 19. november vil så vise sig.

På Søndersø Rådhus skrev 5 kandidater sig på kandidatlisten.
Indtil den 3. oktober kan andre også blive skrevet på listen, hvis de ønsker det.
Det kan lettest ske ved henvendelse hos Borgerservice.

Tilsvarende møder afholdes onsdag og torsdag henholdsvis i Otterup og i Bogense. Disse møder har Nordfynstemas redaktør desværre ikke mulighed for at dække.

Når den komplette kandidatliste for hele kommunen engang foreligger, vil den naturligvis bliver præsenteret på Nordfynstema.

Se også Nordfynstemas underside "Ældrerådsvalget".
Link: http://www.nordfynstema.dk/116535823

Fra valgmødet på Søndersø Rådhus

18.08.13:

 

Politikdag på Otterup Torv

 

På torvedagen på Otterup Torv lørdag den 24. august kan man møde flere af kandidaterne til det nordfynske kommunalvalg. 

17.08.13:

 

3 møder om valg til Ældrerådet

 

I den kommende uge afholdes der valg- og opstillingsmøder til Ældrerådsvalget således:

Tirsdag den 20. august kl. 18 -19 på Søndersø Rådhus
Onsdag den 21. august kl. 16.30 -17.30 på Otterup Rådhus
Torsdag den 22. august kl. 17 -18 på Bogense Rådhus

Find mere information via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/116535823

17.08.13:

 

Aktivitetshus flyttes fra Veflinge til Søndersø

En flytning af aktiviteterne i Aktivitetshuset i Veflinge til Søndersø har længe været under forberedelse, og på det kommende møde i Økonomiudvalget rykker man endnu tættere på en endelig afgørelse, efter at brugerne er blevet hørt.

Med flytning til adressen Mejerivej 2 i Søndersø vil brugerne få mere og bedre plads til alle ønskede aktiviteter.

Læs evt. mere om emnet via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp
p=nordfyns07&page=document&docId=53313&ItemId=53405

14.08.13:

Seneste fra Nordfyns Landdistriktsråd

 

Ferietid giver ofte forsinkelser. Det gælder også offentliggørelse af nyt fra Nordfyns Landdistriktsråd, men nu foreligger referatet fra bestyrelsens seneste møde 1. juli.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand: Bo Sigersted, Skamby Borgerforening
Næstformand og ordstyrer: Niels Bo Nielsen, Nordfyns Perle
Kasserer: Kjeld Hansen, Krogsbølle Lokalråd
Sekretær: Lars Greve, Ore Sogns Lokalråd
Medlem: Lillian Hansen, Nordfyns Unge
Medlem: Erik Chalantis, Veflinge Lokalråd

(De 2 suppleanter er Nete Dahl, Skovløkke Lokalråd for Skeby og Østrup Sogne, og Charlotte Nicolaisen, Veflinge Lokalråd.)

Henrik Boesen, Nordfyns Kommune, fremlagde et forslag til anvendelse af midler fra udviklingspuljen (kr. 250.000).
Kjeld Hansen havde udarbejdet et andet forslag, der blev præsenteret på mødet og derefter fremsendt til Nordfyns Kommune.

Under nyt fra lokalrådene blev der noteret begivenheder, der i mellemtiden har fundet sted. Her skal dog nævnes:

Skovløkke Lokalråd for Skeby og Østrup Sogne holder åbent sogn søndag den 29. september, etablerer ny hjemmeside og har ideer om "folkekøkken" i forsamlingshusene.

Der arbejdes på etablering af lokalråd i Hasmark-området.

Nordfyns Unge arbejder med børneteater og oplyser, at kommunen har indkaldt til møde om den gamle sportsplads med de forskellige foreninger i området.

Skamby Borgerforening vil gerne i dialog med kommunen om skolebygningerne efter lukningen af Skamby Friskole.

Ore Sogns Lokalråd har nedsat en velkomstkomité til nye tilflyttere.

LAG Nordfyn har uddelt de sidste penge i denne periode, og der er ingen afgørelse om LAG´s fremtid.
Oversigt over støttede projekter kan ses på:

www.lagnordfyn.dk

Det næste bestyrelsesmøde foregår den 28. august kl. 19 på skolen i Veflinge.

 

 

14.08.13:

 

Oplæg til bedre mobildækning

 

Da Teknik- og Miljøudvalget i går skulle tage stilling til mobilselskabernes betaling for etablering og leje af arealer til mobilmaster, var udvalget meget imødekommende.

Teknik og Miljø indstiller, at der fremover opkræves et fast engangsbeløb på 6.000 ved indgåelse af nye lejekontrakter.
Beløbets størrelse svarer til kommunens udgifter i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakt, vilkår m.m.

Der vil ikke blive opkrævet en årlig leje.

14.08.13:

 

Høringssvar til FynBus om forslag til samlet fynsk telekørselsordning

 

 

Her på Nyhedssiden kan man under datoen 09.08.13 læse om Fynbus`forslag til en "harmonisering" af de fynske telekørselsordninger.

I går behandlede Teknik- og Miljøudvalget oplægget fra FynBus og fremsender følgende høringssvar:

"Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 13. august 2013 drøftet det fremsendte forslag til et fælles koncept for telekørslen på Fyn, Langeland og Ærø.

Udvalget er positivt indstillet over for et fælles koncept. Det er dog vigtigt, at vi fortsat kan fastholde en fleksibilitet i forhold til i hvilke tidsrum, der køres telekørsel i kommunen.
Modulerne skal gøres mere fleksible, så det fortsat er muligt frit at vælge serviceniveau, eksempelvis fastsætte faste ankomsttider.

Det er ligeledes vigtigt, at takststrukturen gøres fleksibel, så prisen på turene kan fastsættes af Nordfyns Kommune i lighed med kommunens øvrige takster.

Vi ønsker, at der kan tages højde for de geografiske og strukturelle forskelligheder, der er mellem FynBus´ejerkommuner, så vi kan tilpasse tilbuddet til vores borgere.

Udvalget ser nogle spændende muligheder i forslaget om telekørsel for pendlere, men afventer de økonomiske forudsætninger for denne ordning."

 

13.08.13:

 

Dagens møder om svære lånevilkår
m.m. i landdistrikterne

 

Nordfynstema har tidligere orienteret om vigtige møder med fokus på de vanskelige lånevilkår i landdistrikter.

TV2 Fyn bragte i dag i nyhedsudsendelsen kl. 19.30 indslag om møderne.
Link: http://www.tv2fyn.dk/arkiv/2013/8/13

13.08.13:

 

Kulturposten 2013/2014
til alle nordfynske hjem

 

Traditionen tro husstandsomdeles den årlige udgave af Kulturposten på Nordfyn i disse dage.

Igen indeholder det fine hæfte et væld af imponerende tilbud om folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns Kommune. 

Tag godt imod de mange tilbud og bak op om arrangørerne, der i høj grad bidrager til kvalitet og mangfoldighed på Nordfyn.

Som tidligere år har Nordfynstema bidraget med nogle nordfynske billeder, der kan ses bagest i Kulturposten.

Man kan se mange flere i fuld størrelse bl.a. via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/27131631 

 

Benyt følgende link for at se en digital udgave af Kulturposten 2013/2014: http://www.nordfynstema.dk/27131609 

10.08.13:

 

Friluftsprojekter indviet

 

Det aktive Ore Sogns Lokalråd havde i dag inviteret til indvielse af 2 friluftsprojekter, der har fået økonomisk støtte fra LAG Nordfyn, Noprdfyns Bank, EnergiFyn og Friluftsrådet.

Store Vanddag begyndte kl. 14.
Arrangementet foregik ved Skåstrup Strand Øst, hvor 2 badeplatforme er udlagt for enden af badebroen ved sommerhusområdet Skåstrup Øst.

Platformene kan bruges til badning, svømning, ankerplads m.m.
Badebroen tager grundejerforeningen i det nærmeste sommerhusområde sig af i samarbejde med lokalrådet.

Faciliteterne blev indviet i højt humør, og borgmester Morten Andersen mødte op for at gratulere.

Nordfynstemas fotograf kom hjem med en del billeder fra arangementet. Nogle af dem kan ses i Nordfynstemas fotoreportage fra dagen.
Link: http://www.nordfynstema.dk/116535824

 

Kl. 18 til 21 var der fællesspisning ved shelterområdet ved Ore Stadion, hvor der under projektet er opført to sheltere og lavet bålplads og en kælkebakke, der har fået navnet Mount Mejlskov.

Det er planlagt, at shelterområdet og området ved Skåstrup Strand skal forbindes med hinanden med en kløversti, der vil kunne bruges til træning, motion og naturoplevelser.

09.08.13:

 

Mobilhuller i Nordfyns Kommune

 

Gennem et par måneder har borgerne i Nordfyns Kommune tidligere i år via kommunens hjemmeside kunnet anmelde dårlig mobildækning.

Ca. 400 borgere har indberettet mobilhuller. Disse indberetninger er plottet ind på et kort over kommunen.

Kortet kan ses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=52566

 

Kortet er ét af bilagene til punktet "Udlejning af kommunal jord til opsætning af mobilantenner", der er sat på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden 13. august.

Det skal bemærkes, at kortet ikke anses for at give et fyldestgørende billede af situationen. 

Der er tidligere udarbejdet en handlingsplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning på Nordfyn 2013 - 2017.
Handlingsplanen kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=52567

 

Det er Teknik- og Miljø, der håndterer bortforpagtning og udlejning af jord og fast ejendom i kommunen, herunder til teleselskaber.
Teknik- og Miljø behandler lejeaftaler med teleselskaberne, når det handler om placering på offentlige arealer.
Master opstillet på decentrale institutioners arealer håndteres af institutionerne selv, og de får også lejeindtægten.

Der er tegnet 6 kontrakter med forskellige teleselskaber. Den årlige leje for de 6 kontrakter er ca. 120.000 kr. 

Nu skal udvalget drøfte, om der fortsat skal opkræves leje af kommunal jord, f.eks. når eksisterende lejekontrakter skal forlænges, eller hvis der ansøges om opsætning af nye master på kommunal jord.

Det sker på baggrund af, at teleselskaberne oplyser, at én af udfordringerne for at få bedre mobildækning er selskabernes udgifter til leje af jord til opstilling af master.

 

09.08.13:

 

Bybuskørsel til og fra Morud
foreløbig en succes

 

20. januar i år var der premiere på bybuskørsel mellem Morud og Odense - en 2-årig forsøgsordning der finansieres af Nordfyns Kommune med 500.000 kr. pr. år.

Kørslen er tilrettelagt som en forlængelse af Odense Kommunes bybus fra Slukefter til Morud og bygger på et samarbejde mellem FynBus, Odense Kommune, Nordfyns Kommune og "Busbanden 5462" i Morud.

Der er lavet status over de første 5 måneders drift af rute 23, og den er meget positiv.

Indsatsen fra Busbanden 5462 har haft afgørende betydning for de gode passagertal.

Endvidere konkluderer FynBus, at den hidtidige betjening med rute 122 mellem Morud og Odense havde nogle uhensigtsmæssige huller i køreplanen, der gjorde det mindre attraktiv at benytte bussen.

Det vurderer FynBus, at man har fået rettet op på med det samlede tilbud, hvor 23´eren supplerer 122´eren formiddag, aften og weekend på strækningen.

FynBus´statusnotat kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=52569

Notatet er til orientering på mødet i Teknik- og Miljøudvalget 13. august.

09.08.13:

 

FynBus foreslår nyt fælles koncept for telekørsel på Fyn, Langeland og Ærø

 

FynBus regner med, at mere og mere af den kollektive trafik i de såkaldte yderområder skal løses ved hjælp af telekørsel.

FynBus vil gerne have en fælles standard for de fynske telekørselsordninger for at forenkle administrationen og for at gøre servicetilbuddet bedre og mere enkelt for kunderne at benytte.

Derfor lægger FynBus nu op til, at der indføres 2 koncepter, der skal gælde for hele Fyn, Langeland og Ærø:

"Telekørsel basis" til dør-til dør-kørsel og "Telekørsel pendler" for rejser med korte og faste ruteforløb.

Forslaget indeholder kørsel i følgende tidsmoduler:
Kl. 09 - 12
Kl. 12 - 17
Kl. 17 - 22
Kl. 22 - 02 

Der skal ifølge forslaget være mulighed for differentiering hverdage og weekend.

FynBus har sendt sit forslag ud i høring i de kommuner, der aktuelt har en telekørselsordning gennem FynBus.Høringsfristen er den 16. september 2013.

Administrationen i Nordfyns Kommune indstiller, at forslaget fra FynBus drøftes, og at der fremsendes et positivt høringssvar til selskabet.
Sagen er på dagsordenen, når Teknik- og Miljøudvalget afholder sit næste mede 13. august.

Den enkelte kommune vil selv kunne vælge, hvilket serviceniveau man ønsker - afhængigt af hvor mange moduler der vælges.

Nordfyns Kommune vil ikke kunne opkræve en højere takst (30 kr. pr. tur) end de øvrige kommuner.

Fremover vil taksten blive fastsat af FynBus´bestyrelse, idet prisen skal være svarende til en enkeltbillet til bus, men med tillægstakst for hvert ekstra teleområde og dobbelt takst i de sene timer på døgnet.

Læs sagsfremstillingen og de tilhørende bilag via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=52526&ItemId=52535

06.08.13:

 

Vanddag for børn

Torsdag den 8. august står "Frokostklub for mænd" i Østrup igen for et fantastisk tilbud: Vanddag for børn.

Det foregår ved havnen i Klintebjerg, hvor alle tilmeldte kan prøve at sejle med kano og kajak, bygge tømmerflåde og sejle med den, fiske med net - og sejle med "Lunden" til Vigelsø, hvor en dygtig naturvejleder viser rundt og fortæller. På land holdes bålet i gang, og der bydes på både noget at spise og drikke.

Arrangørerne stiller sig til rådighed den sidste torsdag i skolernes sommerferie 4. år i træk og er meget kompetente, så sikkerheden er helt i top.

Forældre og bedsteforældre må gerne være med til vanddagen, der begynder kl. 9 og slutter kl. 14.

Man kan tilmeldes på tlf. 64821307 eller kha@km.dk 

30.07.13:

 

Kommunalvalget i Nordfyns Kommune nyt tema fra 1. august

 

Som tidligere annonceret sættes temaet "Kommunalvalget i Nordfyns Kommune" på Nordfynstema den 1. august.
Det vil ske i løbet af dagen og vil bl.a. medføre ændringer på velkomstsiden, så sitet fortsat kan fungere brugervenligt.

Fra 1. august vil alle kunne lægge indlæg ind på "ValgDebatten" - også indlæg der forholder sig til spørgsmål, som redaktionen med tak har modtaget inden for den seneste måned.

Nordfynstema har tilbudt alle partier/lister, der forventes at deltage i kommunalvalget i Nordfyns Kommune, en gratis side svarende til den "demo-side" der er vist under Nordfynstemas introduktion.
Næsten alle har "før sommerferien" meldt tilbage, at de gerne vil benytte dette tilbud.
Pga. sommerferie har partiorganisationerne endnu ikke haft mulighed for at levere materiale til egen partiside.
Siderne præsenteres, efterhånden som tekst- og billedfiler modtages fra den enkelte partiorganisation. 

Valgtemaet vil gradvist fylde mere og mere på Nordfynstema frem mod valgdagen 19. november.

 

16.07.13:

 

Lunde i arbejdstøjet ved regulering af trafikken i Lunde Bygade

 

Efter den stiftende generalforsamling i Hjadstrup/Lunde Lokalråd er Kurt Skov Andersen, Lunde, blevet valgt som det 7. medlem af bestyrelsen.

Han har straks efter tiltrædelsen fået til opgave at samle en trafikgruppe i Lunde.

Baggrunden er, at Nordfyns Kommune har udarbejdet et oplæg til trafikregulering i Lunde Bygade, hvor der i forvejen er forbud mod gennemkørende lastvognstrafik.

Kommunen ønsker, at lokale beboere tager stilling til oplægget og kommer med kommentarer og eventuelle forslag.

16.07.13:

 

Trafikregulering i Bladstrup


Nordfyns Kommune har lavet et oplæg til trafikregulering i Bladstrup.

Det foreslås, at der på den gennemgående landevej 327 bliver hastighedsbegrænsning på 60 km/t, hvor strækningen i dag blot er markeret med et blåt byskilt.
Der foreslås rumlestriber på vejen ved eksisterende lysmaster umiddelbart før Y-krydset Bladstrupvej / Hjadstrupvej.
Endvidere indeholder forslaget skilte med advarende røde pile i kurven nord for Y-krydset. 

Oplægget har været til udtalelse hos borgerne, der er glade for forslaget.
Dog vil man gerne have 60 km-skiltet mod nordvest flyttet længere mod Uggerslev.
Samtidig ønskes skiltning ved indkørsel til Bladstrup Bygade, der slet ikke er bygget til belastningen fra GPS-styrede lastvogne, der ledes ad Bladstrup Bygade til og fra Otterup.

Ved gennemkørsel på Bladstrup Bygade har Nordfynstemas fotograf fundet bekymringen over lastbiltrafikken på strækningen særdeles relevant.

14.07.13:

 

Sommerfest i Veflinge med grillmad og Bounty-stemning

I går aftes var der ekstra liflig grill-duft i i luften i Veflinge, og den blev ledsaget af smægtende populærmusik og glade stemmer.

Poul Arne Sørensen, Veflinge Autoservice, havde stillet pladsen foran værkstedet til rådighed for genboen Dagli`Brugsen / LokalBrugsen, der havde inviteret "de lokale" til sommerfest midt i det sommerferieramte Danmark.


Et pænt antal lokale, både voksne og børn, mødte op og nød den gode grillmad med tilbehør, øl, vin og vand til særdeles fordelagtige priser.

Helt specielt var det, at Iokale Ilse og Benny fra dansebandet Bounty spillede og sang og dermed bidrog til den gode og afslappede stemning både i og uden for det opstillede telt.

Arrangementet levede fint op til det lokale slogan "Veflinge - liv og fællesskab", idet det byggede på samarbejde mellem lokale kræfter.

 

29.06.13:

 

Vigtigt bestyrelsesmøde i
Nordfyns Landdistriktsråd

 

Bestyrelsen for Nordfyns Landdistriktsråd holder sit næste møde i Roerslev den 1. juli.

Fra dagsordenen skal her fremhæves:

 • Konstituering af bestyrelsen
 • Statusrapporter og årligt tilskud til lokalråd
 • Oplæg til anvendelse af midler fra udviklingspuljen
 • Nyt fra lokalrådene
 • Referat fra møder og kurser
 • Nyt fra LAG

Vedrørende anvendelse af midler fra udviklingspuljen kan det oplyses, at der ligger 250.000 kr. i puljen.

På mødet vil Henrik Boesen, Nordfyns Kommune, fremlægge et oplæg til anvendelse af midlerne - med dette indhold :

Udviklingsplaner 2 x 60.000 kr.
Landsbypedelordning 2 x 40.000 kr.
Kompetenceudvikling, uddannelse af lokalråd og landdistriktsråd mv. 50.000 kr.

28.06.13:

 

 

Hjadstrup/Lunde Lokalråd stiftet

 

En initiativgruppe med Brian Kristensen som talsmand kunne onsdag aften byde velkommen til stiftende generalforsamling på Heldagsskolen i Hjadstrup, tidligere Horsebækskolen.
Over 30 beboere fra området var mødt op.

Regionsrådsmedlem og landsbyforeningsformand Carsten Abild gav et fint oplæg med en historisk rejse, der begyndte for ca. 200 år siden og gav overblik over de store ændringer i danskernes liv op til i dag, herunder flytning fra land til by.

Carsten Abild afsluttede sin beretning med følgende:” Det er vigtigt, at vi nu organiserer os til at modstå den tendens til at alt skal centraliseres, og beslutningerne derfor bliver taget langt fra os”.

Derefter fortalte ildsjælen Kjeld Hansen, Krogsbølle, om Nordfyns Landdistriktsråd som paraplyorganisation for de nordfynske lokalråd og om det udmærkede samarbejde, der er kommet i gang mellem Nordfyns Kommune og Landdistriktsrådet og dets medlemmer.

Netop fra Landdistriktsrådet kunne Kjeld Hansen præsentere standardvedtægter for lokalråd. Disse vedtægter blev rettet til, så de bedst muligt dækker Hjadstrups og Lundes nuværende forhold, også foreningsmæssigt.

De nye vedtægter blev énstemmigt vedtaget.

Med Kjeld Hansen som dirigent gik man så over til mødets 2. del, den stiftende generalforsamling.

Kim Jørgensen, Kappendrup, blev foreslået som formand og valgt for 2 år.

Efterfølgende valgtes 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf de 3 første for 2 år og de 2 sidste for 1 år:

Jesper Jensen, Bladstrup
Jimmi Madsen, Kappendrup
Kristian Pedersen, Marbæk
Brian Kristensen, Stormosen
Arne Erlund, Kappendrup

Der var ingen kandidater fra Lunde-området, men generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde den person, der i en 1-årig periode repræsenterer Lunde-området i lokalrådet.

Derefter valgtes 2 suppleanter, og kommunalbestyrelsesmedlem Ole Taustrup Hansen (V), Kappendrup, blev foreslået og valg som revisor i 2 år.

Under eventuelt kom vedligeholdelse af lokale gadekær til drøftelse.

Lokalrådets formand Kim Jørgensen takkede for valget og sagde:” Det giver mig grund til at tro, at vi har en mulighed for at være et af de landsbysamfund, der ønsker at gøre noget for hinanden, og dermed øge chancerne for at overleve”.

Efter dirigentens afsluttende replik fik Brian Kristensen fra initiativgruppen ordet.

Også han udtrykte sig optimistisk vedrørende lokalrådets fremtidige arbejde og takkede for det gode fremmøde.

...

Nordfynstema byder Hjadstrup/Lunde Lokalråd velkommen i den voksende familie af nordfynske lokalråd.

 

27.06.13:

 

 

Dagli´Brugsen i Veflinge
bliver LokalBrugsen i Veflinge

 

2. juli husstandsomdeles den sidste tilbudsavis fra Dagli´Brugsen i Veflinge, der ”engang i august” bliver til LokalBrugsen i Veflinge.

Dermed bliver den Coop-ejede butik en del af en ”familie” på ca. 100 lokalbrugser i Danmark.
Lokalt kan man godt begynde at glæde sig til åbningsfesten.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at sådan en forandring afspejler, at mange Dagli´Brugser landet over – også Dagli`Brugsen i Veflinge - har fået svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Med ændring til en ny status får også butikken i Veflinge nye vilkår, der gerne skulle give bedre muligheder ikke bare for overlevelse, men også for positive forandringer og bedre fremtidsudsigter – både til gavn for butikken og i høj grad for beboerne i området.

I eftermiddags havde brugsuddeler Bo Vasegaard Ingildsen inviteret nogle af de lokale kunder til et arrangement sammen med Coop-salgschef Jack Hansen, Fyn, og kollegaen Allan Andersen fra Sønderjylland.

Der blev kort orienteret om hovedtrækkene vedrørende nogle af de kommende forandringer, der bl.a. vil medføre, at brugsuddeleren får mere lokal handlefrihed, og at kunderne får større indflydelse på butikkens indretning og især på varesortimentets sammensætning.

Derfor havde man allerede nu brug for at få nogle gode input fra kunder, som ofte kommer og handler i butikken.

De fremmødte kunder blev fordelt i 2 grupper, der blev bedt om at gå rundt i butikken og udenfor for at notere forslag til nytænkning og forbedringer.

Det kom der en masse rigtig værdifulde notater ud af, og de blev bagefter præsenteret og samlet, så brugsuddeleren og de to salgschefer fik nogle gode informationer og ideer at arbejde videre med.

Helt overordnet handler det bl.a. om:
Hvad er vigtigt, for at butikken kan komme godt videre?
Hvordan får man fortalt ”resten af Veflinge”, hvad der skal ske?
Hvordan får man flere lokale til at handle mere i den lokale butik, så den ikke bare overlever, men lever rigtig godt videre til gavn for alle i lokalsamfundet?

De spørgsmål var der flere gode svar på, og svarene blev modtaget med kyshånd, så beboerne i Veflinge-området kan så småt begynde at se frem til positive forandringer i den lokale dagligvarehandel.

Nordfynstemas skribent vil helt bevidst ikke røbe for meget om detaljer, for forventningens glæde og overraskelsesmomentet skal holdes intakt.

Dog kan det oplyses, at brugsuddeler Bo Vasegaard Ingildsen, som er tiltrådt fra en tilsvarende stilling i Nørreby, har været aktiv i en lignende proces med ændringer fra Dagli`Brugs til LokalBrugs på det nordlige Nordfyn.
Bo er derfor klædt godt på til omstillingsprocessen og videreudviklingen i Veflinge.

Nordfynstemas skriverkarl opfordrer meget gerne alle i området til at bakke endnu mere op om Dagli´Brugsen / Lokalbrugsen med solide indkøb i det daglige, så der i mange år fremover fortsat er en god og helt uundværlig dagligvarebutik i Veflinge.

Fra eftermiddagsmødet på 1. sal i Dagli´Brugsen i Veflinge

25.06.13:

 

200 mio. kroner til landsbyfornyelse
i 66 kommuner i 2014 

Deraf 1,9 mio. kroner til Nordfyns Kommune fra den særlige pulje

 

66 kommuner har fået del i de 200 mio. kroner, der i år er afsat til istandsættelse, nedrivning og oprydning i den særlige pulje til landsbyfornyelse.

66 kommuner i landdistrikterne kan se frem til færre faldefærdige bygninger og renovering af nedslidte byrum. De har nemlig fået del i den pulje på 200 mio. kr. i 2014, som regeringen har afsat til såkaldt landsbyfornyelse i Vækstplan DK.

“Ved hjælp af midlerne til landsbyfornyelse giver vi kommunerne en markant økonomisk håndsrækning, som kan gøre det mere attraktivt at bo i landområderne. Med pengene får kommunerne mulighed for at rive faldefærdige huse ned, rydde op og generelt forskønne deres landdistrikter,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Puljen til landsbyfornyelse betyder, at landdistrikterne har fået et skub i den rigtige retning. Dermed er der - udover de 75 mio. kroner fra byfornyelsesmidlerne, som i forvejen er rettet mod de mindre byer - afsat i alt 400 mio. kroner til renovering og forskønnelse de næste to år. Og de penge er en god investering, mener ministeren:

“Når jeg er ude i landet, kan jeg jo se, hvor stor en forskel det gør, at man fjerner de værste rønner. Når kommunerne bruger pengene klogt, kan de vende udviklingen i en landsby, så den igen bliver attraktiv at bo i. Og derfor er midlerne til landsbyfornyelse både godt for bosætning, fastholdelse og beskæftigelsen,” siger Carsten Hansen.

For at kunne søge puljen skulle kommunerne have byer med under 3000 indbyggere eller åbent land. Det opfyldte 70 kommuner, hvoraf 66 har søgt om få andel i midlerne, som er fordelt efter en objektiv nøgle, der angiver, hvor stort behov den enkelte kommune har for oprydning og renovering i landdistrikterne.

Fordelingen betyder, at de mest nedslidte områder får den største del af midlerne. Det betyder fx, at Region Sjælland får knap 55 mio. kr. og Syddanmark får 52,6 mio. kr.

Link:
Se hvilke kommuner, der har fået støtte i 2013 (PDF)

 

Informationerne er modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

25.06.13:

 

 

Pulje til landsbyfornyelse

 

Som led i Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle til de kommuner, der har søgt om andel i midlerne

Puljen til landsbyfornyelse følger byfornyelseslovens regelsæt og skal skabe forskønnelse og oprydning blandt boliger i de mindre byer og i landdistrikterne de kommende to år. De i alt 200 mio. kroner, der årligt fordeles til kommunerne i 2014 og 2015, kommer ud over de årlige 75 mio. kr. fra byfornyelsesmidlerne, som de mindre byer har fortrinsret til.

Link:
Læs mere om pulje til landsbyfornyelse

 

Informationerne er modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

21.06.13:

 

 Vækststrategi 2014 - 2020
for Nordfyns Kommune

På Økonomiudvalgets møde i onsdags skulle der bl.a. tages stilling til et forslag til vækststrategi for Nordfyn.

Forhistorien er, at en landsdækkende undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med den enkelte kommunes serviceniveau i forhold til erhvervslivet gav Nordfyns Kommune en bundplacering.

Den 7. marts i år blev der holdt et temamøde om erhvervsvækst på Nordfyn.
Her bidrog relevante aktører og Kommunalbestyrelsen til indholdet i en kommende vækststrategi.

Den 15. maj drøftede Økonomiudvalget et udkast til en vækststrategi, der er blevet til i et samarbejde mellem Nordfyns Kommune og Nordfyn Erhverv.

Til et møde 13. juni i Erhvervs- og Udviklingsudvalget havde den nedsatte arbejdsgruppe lagt sidste hånd på forslaget til vækststrategi.
Udvalget indstillede, at forslaget godkendes.

Det gjorde man også på Økonomiudvalgets møde i onsdags, hvorefter forslaget til vækststrategi blot mangler at blive godkendt af den samlede kommunalbestyrelse den 27. juni.

Forslaget kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=51933

19.06.13:

 

Mange forslag til anvendelse
af Klinteskolens bygninger

 

Lidt forsinket bringer Fyens Stiftstidende i dag en udmærket artikel om workshoppen i Nørreby Forsamlingshus mandag den 17. juni.

Under overskriften "Mad-lejrskole kan blive fremtiden" har journalisten fra Fynske Medier især fokuseret på, at Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance) til manges overraskelse kunne fortælle, at Nordfyns Kommunes administration rent faktisk er i gang med at skrive en ansøgning til Arla Fonden, der søger et hjemsted til en ny mad-lejrskole.

Da én af Arla Fondens præmisser er, at den ønskede ejendom skal ligge hensigtsmæssigt i forhold til offentlige transportmidler, har flere lokale nok umiddelbart tænkt, at denne anvendelsesmulighed så må være helt uden for rækkevidde.

Borgmester Morten Andersen (Venstre) understreger, at lokalsamfundet skal gøre den største indsats, hvis der skal ske noget nyt i de lukkede skolebygninger.

Morten Andersen vil gerne være i dialog med lokalsamfundets beboere, men forventer, at ideerne skal komme fra "de lokale".

Men helt konkret vil Økonomiudvalget allerede på sit møde i dag tage stilling til ideen om eventuelt at samarbejde med Arla Fonden om etablering af mad-lejrskole i Nørreby.
Den hurtige behandling skyldes, at ansøgningsfristen hos Arla Fonden er den 1. juli 2013.

I mandags måtte Nordfynstemas fotograf m.m. desværre forlade Nørreby Forsamlingshus allerede ved 18-tiden og fik derfor ikke hele den afsluttende fase med indsamling af ideer og forslag fra de enkelte borde med -  hverken til tirsdagens artikel eller til fotoreportagen.

Men det kan oplyses, at Lokalrådet Nordfyns Perle tirsdag har haft et bestyrelsesmøde, hvor der er lavet en grundig opsamling på mandagens glimrende arrangement.

Det kan varmt anbefales at læse Lokalrådets referat indeholdende bl.a. alle fremsatte ideer og forslag fra bordgrupperne på www.nordfynsperle.dk  

Link: http://www.nordfynsperle.dk/index.php/prjekt-qklinteskolenq.html

Via det samme link kan interesserede fremover følge med i, hvad der videre sker vedrørende brug af Klinteskolens bygninger.

18.06.13:

 

Velbesøgt workshop om
Klinteskolens fremtid

 

Klinteskolen er lukket, og børnene fra det gamle skoledistrikt går nu i børnehave og skole i Uggerslev.
Dog bruger den lokale idrætsforening KGI gymnastiksalen, idet klubhus og boldbaner ligger som naboer umiddelbart syd for skolebygningerne.

Nordfynstemas udsendte mødte i går lidt før kl. 17 op i Nørreby Forsamlingshus, fordi Lokalrådet Nordfyns Perle havde inviteret alle interesserede - også formodede interesserede kommunalpolitikere - til at mødes for på et forberedende plan at drøfte ideer og forslag til, hvad den nedlagte skole fremover skal bruges til.

Nogle af "de lokale" lagde ikke skjul på, at der har været en vis skuffelse over, at det har været så svært at få en god dialog med "kommunen".
Så også set på den baggrund var der glæde over, at hele 7 politikere og kommunaldirektøren mødte op.

Der blev stillet sodavand og øl på bordene.
Ditte Söderhamn fra Lokalrådet Nordfyns Perle bød velkommen til de fremmødte og orienterede kort om programmet for arrangementet, der ville blive afsluttet med grillpølser og øl eller sodavand.

Ditte Söderhamn fortalte, at der desværre havde været en del afbud til arrangementet på grund af det tidlige starttidspunkt og på grund af andre arrangementer på samme tid eller lidt senere på dagen.

Alligevel kunne Kurt René Eriksen, rektor ved Nordfyns Gymnasium, skue ud over en ret stor forsamling, der med stor interesse fulgte hans oplæg, der indeholdt nogle konkrete forslag til, hvad de tømte skolebygninger kan bruges til.

Blandt forslagene var bl.a. lejrskole, feltstation, kursussted, opholdssted for børn og unge og festlokale med overnatningsmuligheder (uden at skulle konkurrere med det lokale forsamlingshus).

Også forskellige muligheder for finansiering blev nævnt.

Med disse input i frisk erindring kunne de fremmødte derefter på Ditte Söderhamns opfordring gå i gang med at drøfte egne og andres forslag i bordgrupper.
Kommunalpolitikerne fordelte sig, så der stort set var én med i hver bordgruppe.

Samtalen kom fint i gang ved alle borde, og et sted blev der oven i købet fremlagt et fint trykt materiale.

Omkring 70 mennesker deltog i drøftelserme, og stemningen var rigtig god.

Der blev omdelt skrivemateriale m.m., så hver bordgruppe kunne præsentere forslag på skærmen, når workshoppen skulle afrundes med indsamling af forslag og ideer.

På det tidspunkt måtte Nordfynstemas udsendte desværre køre hjem, men det blev aftalt med medlemer af Lokalrådet Nordfyns Perle, at man kontakter skribenten efter et opsamlende lokalrådsmøde tirsdag.

Så Nordfynstema følger op!

Og så bør det tilføjes, at følgende nuværende nordfynske kommunalpolitikere tog del i dagens workshop:

Morten Andersen (Venstre)
Mogens Christensen (Venstre)
Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance)
Steen Brydegaard (SF)
Kim Johansen (Socialdemokraterne)
René Lundegård (Dansk Folkeparti)
Dorte S. Brown (Nordfynslisten)
Også kommunaldirektør Morten V. Pedersen deltog.

Se Nordfynstemas fotoreportage fra arrangementet.
Link: http://www.nordfynstema.dk/43957867 

 

18.06.13:

 

Vejbelysning uden for byskilte
fjernes ikke - i denne omgang

 

Teknik- og Miljøudvalget har på sit seneste møde godkendt, at eksisterende vejbelysning uden for byskiltene / i åbent land bevares.

Hvad vejbelysning angår vil udvalget på sigt arbejde efter et ensartet serviceniveau i hele kommunen.

13.06.13:

 

 

Skoletandpleje og overdragelse af klubhuse

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 19. marts i år godkendt en ny struktur for skoletandplejen i Nordfyns Kommune.

I går indstillede Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget så, at den fremtidige centralklinik placeres ved Søndersøskolen på den nuværende spejdergrund, og at spejderne overtager den hidtidige tandklinik. Det ønskes, at omkostningerne til de foreslåede ændringer skal være udgiftsneutrale i forhold til tandplejestrukturens samlede anlægsudgifter.

Endvidere indstillede udvalget, at forebyggelses- og undersøgelsesklinikken placeres på Sletten Skole afdeling Otterup i eksisterende bygningsmæssige rammer tæt ved hovedindgangen og fællesområdet.

På mødet godkendte udvalget, at 4 klubhuse overdrages til brugerne.
Det gælder:  

Lunde GIF
FDF Særslev
Særslev Boldklub
OBIK Otterup

 

Referatet fra mødet kan nærlæses via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=51110

Se pkt. 385 og 390.

11.06.13:

 

Nordfynstema anbefaler

4 spændende arrangementer
inden for få dage

 

Med al respekt for byfester m.m.:
Ind imellem arrangeres der noget unikt, som bør interessere mange.

På Nordfyn sker der den 14. og den 17. juni noget, der ligger ud over det sædvanlige, og som derfor skal fremhæves her.

Der er tale om 4 begivenheder, der alle er annonceret i denne uges udgave af Ugeavisen Nordfyn. Hos LokalJournalen er der én annonce og 2 artikler med mere information.

 

Fredag den 14 juni:

Nordfynssætter fokus på "Havet omkring os.
Arrangementet begynder kl. 12.00 medfiskebuffet, og derefter vises fine luftfotos og fortælles om havet og naturgenopretningsprojektet Gyldensteen Strand. Programmet afslutttes med tildeling af frivillighedspris.

 

Mandag den 17. juni byder på 3 gode tilbud:

I Nørreby Forsamlingshus står Lokalrådet Nordfyns Perle for en workshop om Klinteskolens fremtid. Politikere fra Økonomiudvalget og fra Familieudvalget deltager sammen med mange lokale beboere. Tidsrammen er kl. 17 - 19. 

Otterup Bibliotek er den ny folkeskole og det lokale foreningsliv på programmet med kulturminister Marianne Jelved som gæst. For arrangementet, der begynder kl. 19, står Nordfyns Radikale Venstre og Frit Oplysningsforbund.

Også kl. 19 begynder en offentlig energihøring på Ditlevsdal Bisonfarm. Steen Gade, SF, (formand for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg) og energivejleder Morten Grønfeldt er hovedpersoner i høringen, der arrangeres af SF Nordfyn. 

11.06.13:

 

 Modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Et godt tilbud:
Sommerhøjskolen Liv og Land


Du har stadig muligheden for at få en anderledes og spændende oplevelse på Sommerhøjskolen Liv og Land, som sætter fokus på fremtidens landsbyer. Nu kan du se det endelige program.

12-16. august er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune og Ryslinge Innovationshøjskole værter for sommerhøjskolen Liv og Land. Her kan du og de andre deltagere komme med jeres bud på, hvordan fremtiden ser ud for fremtidens landsbyer – og samtidig få en anderledes og spændende sommeroplevelse.

Du får bl.a. mulighed for at høre og diskutere med Søren Møller, formand for DGI, om landsbyernes fremtid ligger I foreningslivets hænder. Om hvad Nykredit, et af landets største kreditselskaber, mener, der skal til for, at finansiere udviklingsprojekter i landsbyerne. Og Lære at anvende udviklingsmetoden ’Design Thinking’ og innovationsprocesser i praksis.

Sammen med fagfolk, studerende og lokalt aktive fra hele landet har du på sommerhøjskolen chancen for at skabe nye koncepter og bæredygtige forretningsmodeller for fremtidens landsbyer og samtidig få masse viden og netværk med hjem.

Læs mere om sommerhøjskolen og download programmet

 

Nordfynstema kan tilføje, at der bliver nordfynsk deltagelse i denne attraktive sommerhøjskole, idet Kjeld Hansen (Krogsbølle Sogns Lokalråd og Landdistriktsråd Nordfyn) medvirker og dermed bringer ny inspiration med hjem til gavn for en aktiv og positiv indsats for nordfynske landdistrikter.

Se også nedenstående referat fra årsmødet i Landdistriktsråd Nordfyn.

09.06.13:

 

Referat fra årsmødet 6. juni
i Landdistriktsråd Nordfyn

 

1. Åbning af mødet ved formand

a. Formanden, Bo Sigersted byder de fremmødte velkommen. 15 er mødt op til årsmødet, med repræsentanter fra Morud, Veflinge, Skovby, Nordfyns Perle, Skovløkken, Nordfyns Unge, Ore, Skamby og Krogsbølle. Kun Hårslev og Særslev var ikke repræsenteret.

2. Valg af stemmetællere og dirigent
a. Carsten Abild foreslås og vælges til dirigent
b. Der blev ikke valgt stemmetællere

 

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

a. Bestyrelsens beretning:

 • Konstituering af bestyrelsen efter sidste årsmøde forløb heldigvis uden de store problemer. Kjeld Hansen, Krogsbølle Sogns Lokalråd, overtog posten efter Jon Rasmussen, Morud Lokalråd, ligesom det også lykkedes at få begge suppleantposter besat. Undervejs er der dog sket det, at Veflinge Lokalråd har indsat Charlotte Nicolaisen som afløser for Benny Simonsen, der ellers var valgt til bestyrelsen.
 • Udviklingen i medlemmer. Siden sidste årsmøde er der opstået nye lokalråd. Det ene er Nordfyns Perle, som dækker Grindløse, Klinte og Nr. Sandager Sogne. Tidligere var områderne repræsenteret ved Grindløse Klaverforening og Nørreby Borgerforening. Det andet og sidste skud på stammen er oprettelse af lokalrådet Skovløkken, som dækker Skeby og Østrup Sogne. Det var dejligt, at der også blev oprettet et lokalråd i den del af kommunen og vi glæder os meget til samarbejdet.

Der arbejdes endvidere på at oprette lokalråd for Hjadstrup og Lunde Sogne, Hasmark og Norup Sogne, samt et nyt lokalråd for Skamby & Omegn, som i givet fald kommer til også at omfatte Uggerslev og Nr. Højrup området. Pt. er der i alt registreret 14 godkendte lokalråd i Kommunen, hvoraf Landdistriktsrådet har kontakt til og er i dialog med de 11. Det er især de tre hovedbyer, som det kniber med kontakten til. Men det er vel et udtryk for, at de har lettere ved at få opmærksomhed og være synlige end de mindre bysamfund.

 • Arbejdsområder. Det har igen været et travlt år i bestyrelsen. Samarbejdsaftalen med Nordfyns Kommune, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i april måned sidste år, har allerede udviklet sig til et frugtbart samarbejde omkring trafiksikkerhed, gadebelysning, liste over nedrivningsmodne ejendomme og landsbypedelordning, samt velkomst og information af nye beboere. Landdistriktsrådet viderebringer opgaver og information til de enkelte lokalråd, og giver feedback til kommunen.

Som eksempel kan vi i kraft af vores deltagelse i trafiksikkerhedsudvalget bidrage med vigtig information, når der skal træffes beslutninger om nye trafiksikkerheds tiltag og prioritering omkring ”sorte pletter” ude i lokalområderne.

I forbindelse med renovering af gadebelysning i kommunen kom det på tale at fjerne alle gadelamper, som ikke står i bymæssig bebyggelse. Der er dog steder, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn og andet, fortsat skal være gadebelysning. For at hjælpe afdelingen for teknik og miljø blev Landdistriktsrådet bedt om hjælp til at udpege disse steder og komme med en begrundelse for deres forsatte eksistens.

Filmprojektet ”Vores Sted” var ubetinget det, som i en periode krævede flest ressourcer af både deltagere og arrangører. I starten var der tilmeldt 10 lokalområder, men kun de 5, Veflinge, Nordfyns Unge, Nordfyns Perle, Skovløkken og Krogsbølle lykkedes med at fuldføre projektet. Til gengæld blev det 5 flotte film, som blev fremvist og belønnet ved en storslået filmfest i Særslev forsamlingshus. 1. præmien og de 5000 kr. gik til Krogsbølle – og stort tillykke med det. Pengene var selvfølgelig guleroden i projektet, men uanset præmiens størrelse – så er jeg sikker på, at I har vundet stor anerkendelse og respekt i både jeres lokalområde og hos kommunen for jeres store indsats med at sætte jeres sted og Nordfyn på landkortet.

Filmene kan ses på Youtube og kommunens hjemmeside, www.merefyn.dk.

 

 • Et af de større projekter, som vi samarbejder med kommunen om, er oprettelse af en landsbypedelordning, der er tænkt som et forsøgsprojekt i 2 -3 lokalområder. Vi er sammen med lokalrådene blevet bedt om at lave et opgavekatalog med eksempler på opgaver, som måske kunne overtages fra kommunen og eksempler på opgaver, der ikke bliver udført i dag – men noget, som der kunne være behov for.

Et andet større projekt er ”Blomstrende Landsbyer”, som Ore Sogns Lokalråd allerede er i proces med. Et projekt, som med fordel kunne udvides til at omfatte 2-3 landbyer. Men det vil Lars Greve fortælle lidt mere om under eventuelt.

 

Fælles for begge projekter er, at de er tænkt som et led en udviklingsplan for landsbyerne. Til dette formål har kommunen afsat en pulje på 250.000 kr.

 

 • Med den udvikling, der har været siden vi fik samarbejdsaftalen med kommunen på plads, så føler jeg, at Landdistriktsrådet faktisk er begyndt at fungere efter hensigten. Jeg håber at vi kan holde stilen og udvikle samarbejdet til glæde og gavn for både lokalområderne og hele kommunen.

Oprettelse og tilgang af nye lokalråd tyder også på, at budskabet om fordelene ved at organisere sig er blevet hørt, men Kjeld Hansen har også gjort en stor indsats i rollen som ”fødselshjælper” – tak for det.

Der er forsat områder i kommunen, som vi håber at få en bedre kontakt til og dialog med, men det skal nok lykkes med lidt tålmodighed.

 • Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for den store arbejdsindsats i årets løb og for nogle gode og inspirerende møder. Stor tak til Jon Rasmussen for opdatering og vedligeholdelse af vores hjemmeside, der er et vigtigt redskab – både som foreningens ansigt udadtil og som generel informationsplatform. Endelig skal der også lyde en stor tak til Kurt Christensen og Henrik Boesen fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget for et godt og udviklende samarbejde.

Der var spørgsmål til Landsbypedelordningen, som formanden uddybede, og udbad sig forslag til områder, som de enkelte lokalråd kan foreslå til ordningen. Forslag bedes fremsendt inden næste bestyrelsesmøde 1. juli. Carsten Abild foreslog at tage området vedligehold af D-veje med som Landsbypedelarbejde. Der kom også forslag om græsslåning ved vejskilte bl.a. på marguerite-ruten. I øvrigt henviste formanden til referat fra mødet med kommunen den 15. maj.

Der var ingen indvendinger mod bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt, og formanden knyttede kommentarer til nogle nøgleposter.

Regnskabet blev énstemmigt godkendt.

 

 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Benny Simonsen er udtrådt af Veflinge Lokalråd, hvorefter Erik Chalatsis, der har afløst Benny i Veflinge, også blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Landdistriktsrådet for 1 år.

Bo Sigersted, Niels Bo Nielsen og Lillian Hansen, blev alle genvalgt for en 2 årig periode.

 

 7. Valg af suppleanter og revisorer.

Nete Dahl fra Skovløkken blev valgt som 1. suppleant.

Charlotte Nicolaisen fra Veflinge blev valgt som 2. suppleant.

Der var genvalg til begge revisorer: Kirsten Sivertsen og Jon B Rasmussen, Morud

8. Eventuelt.

Lars Greve præsenterede projekt Blomstrende Landsby, som Ore har været en del af i det forløbne år. Se mere på: www.blomstrendelandsby.dk

Charlotte Nicolaisen præsenterede forslag til fremstilling skilt til annoncering af aktiviteter i lokalområdet. Charlotte undersøger mulighed for fremstilling af skilt på én af kommunens produktionsskoler, og fremskaffer en overslagspris.

Jon B Rasmussen fremkom med Moruds negative erfaringer med skilt, og mindede om, at det er vigtigt at informationsstanderen vedligeholdes, da den ellers får negativ reklame for området.

Lars Greve deltager tirsdag den 11. juni i temadag omkring den kommunale landdistriktspolitik.

Der blev diskuteret omkring mulige tiltag til anvendelse af kommunens udviklingspulje.

Kjeld Hansen foreslog at bestyrelsen på mødet den 1. juli laver en liste over de områder, hvor man vil foreslå midler anvendt, og med et budgetbeløb for hvert område.

Der blev også talt om nabohjælp. Bl.a er der en hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig, og bl.a. købe et skilt med teksten Nabohjælp. Se mere på: www.nabo.dk/nabohjælp/ . Princippet er kort: Alle der ønsker deltagelse i nabohjælp tilmelder sig på hjemmesiden, og modtager opkald på mobiltelefon i tilfælde af alarm i området. Nabohjælp er gratis og finansieres – som alt andet på Nettet – via reklamer på siden. Der var opfordring til Landdistriktsrådets aktive promovering af muligheden.

Kjeld Hansen meddelte at han deltager i et kursus den 12. – 16. august for lokale ildsjæle. Kursus arrangeres i et samarbejde mellem Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter og Ryslinge Højskole. Nordfyns Kommune har godkendt, at prisen for dette kursus kr. 2.500 betales af den udviklingspulje, som kommunen stiller til rådighed for Landdistriktsrådet.

 

Dirigent: Carsten Abild                             Referent: Kjeld Hansen

 

05.06.13:

 

Regentparrets besøg dækkes ikke
på Nordfynstema

Nordfynstemas stab på én person kan ikke overkomme at dække regentparrets besøg i dag, hvor flere andre medier med flere ressourcer i rigt mål skriver og præsenterer billeder fra dagens nordfynske begivenheder i forbindelse med det særlige program.

Desuden falder et royalt besøg i Bogense lidt uden for Nordfynstemas dagsaktuelle temaområde.

Derfor henvises til især Fyens Stiftstidende, TV2 Fyn, Ugeavisen Nordfyn og LokalJournalen.

Alle medvirkende ønskes en rigtig vellykket dag.

24.05.13:

 

Modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

Fuldt hus til borgmestermøde
om landdistrikter

 

Mere end 50 borgmestre og kommunaldirektører fra landdistriktskommunerne mødte op, da Carsten Hansen inviterede til borgmestermøde i København. Her lyttede ministeren til borgmestrenes ideer og ønsker til udvikling på landet, og han gav 10 gode råd til kommunerne.

Fredag eftermiddag havde mere end 50 borgmestre og kommunalchefer taget turen fra landdistrikterne til København for at mødes med landdistriktsminister Carsten Hansen. Ministerens mål med mødet var at fortælle om regeringens initiativer på området og få en dialog med praktikerne fra kommunerne.

”Vi er nået til et tidspunkt, hvor vi har skabt en række resultater, som vi gerne vil udbrede. Vi skal samtidig også tage fat på de udfordringer, der er der og finde de bedste løsninger. For der er mange muligheder, og fandtes der et columbus-æg havde vi allerede fundet det. Derfor er min stil at lytte og handle, så vi lærer af vores resultater og gør en forskel for danskerne på landet,” siger Carsten Hansen om mødet.

Vigtigt med erhvervsudvikling

Anny Winther (V) fra Rebild Kommune i Nordjylland var en af borgmestrene, der deltog i mødet. Og for hende ligger det meget på sinde at få skabt gode rammebetingelser for erhvervsudvikling.

”Jeg synes, det er lykkedes at vende den måde, vi taler om landdistrikterne på. Og det er vigtigt for at få folk at til at bosætte sig. Men vi har også brug for gode rammebetingelser, hvis vi skal tiltrække erhvervsliv. Her er gode bredbåndsforbindelser afgørende. Det er fint med en målsætning om at levere 100 megabit bredbånd i 2020, men jeg mener også, at man bør lave en handlingsplan på området. Derudover skal vi også selv være bedre at fokusere vores midler og rykke på de initiativer, der virkelig gavner,” siger Anny Winther

Gav 10 gode råd

På mødet præsenterede Carsten Hansen ti korte, gode råd til kommunerne. De gode råd handler blandt andet om bruge de lokale aktionsgrupper aktivt, om at give borgere mulighed for at benytte helårshuse som såkaldte flexboliger og om at udnytte de nye bestemmelser for erhvervsudvikling i planloven.

Der blev derfor både debatteret og givet råd på mødet med borgmestrene, og netop dialogen er vigtig for landdistriktsministeren:

”Vi har brug for at mødes en gang imellem, hvis vi skal lære af hinanden. Det er mange af de samme problemstillinger og spørgsmål, som dukker op, og vi tager fat på. Og ved at mødes løbende blive vi bedre og bedre til at løse dem og svare på spørgsmålene,” siger Carsten Hansen.

 

Carstens Hansens 10 gode råd

 

 1. Bredbånd
  Få klarhed omkring mulighederne for at øge bredbåndsdækningen i forbindelse med offentlige indkøb, og stil dækningskrav når der indkøbes bredbånd til kommunens institutioner.
 1. Flexbolig
  Benyt muligheden for at give flexbolig-tilladelse og dermed lempe bopælspligten i områder med affolkning og risiko for forfald af boliger.
 2. Indsats mod boligspekulanter
  Indbring sager om vedligeholdelsesmangler i dårlige lejeboliger i kommunen for huslejenævnet.
 3. LAG
  Brug de lokale aktionsgrupper som en ressource til gennemførelse af lokale udviklingsprojekter. Det kommer hele kommunen til gode.
 4. Landdistriktsafgrænsning
  Vær altid opmærksom på de enkelte lokalområders konkrete kendetegn, muligheder og udfordringer. Overvej fx om nogle områder udviser positive tendenser, som andre lokalområder kan lære af, forskellige områders funktionelle rolle, behovet for at målrette indsatser i forhold til lokalområderne mv.
 5. Landdistriktsbestemmelsen i Planloven
  Brug de nye muligheder i Planloven, der giver alle landets kommuner nye, bedre og enklere muligheder for at styrke udviklingen i alle vanskeligt stillede landdistrikter.
 6. Landdistriktspuljen
  Søg supplerende støtte fra Landdistriktspuljen til forsøgsprojekter, der kan bidrage til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder..
 7. Udvikling af landsbyer
  Udarbejd en strategi over indsatsen for dårlige boliger og skæmmende ejendomme i landsbyer og landdistrikter. Arbejd med en plan for genanvendelse af tomme grunde ved nedrivning af dårlige boliger.
 8. Velfærdsteknologi
  Overvej mulighederne for at integrere digitale løsninger i leveringen af forskellige velfærdsydelser og mulighederne for at digitale løsninger kan indgå i kommunens overordnede erhvervspolitiske indsats.
 9. Værktøjskassen til landdistriktspolitikker
  Hold planen for de forskellige landdistriktsområder opdateret, og overvej et serviceeftersyn af nuværende landdistriktspolitikker.

 

22.05.13:

 

Udvikling i samarbejdet om
de nordfynske lokalsamfund

 

Samarbejdet mellem de nordfynske lokalråd og Nordfyns Kommune er blevet styrket.

I mødet mellem Landdistriktsrådet Nordfyn og Nordfyns Kommune 15. maj var Landdistriktsrådet repræsenteret af medlemmer fra 8 lokalråd:
Krogsbølle, Veflinge, Morud, Nordfyns Unge, Nordfyns Perle, Skovby, Ore og Skamby.
Fra kommunens side deltog Henrik Boesen fra administrationen og udvalgsformand Kurt Christensen (V).

I en foregående artikel her på siden er der informeret om forberedende arbejde til etablering af landsbypedelordning.
Der var flere andre emner til drøftelse:

Pulje til udvikling af landsbyerne

Henrik Boesen orienterede om, at Nordfyns Kommune har afsat 250.000 kr. til udvikling af landsbyerne.

Som en forsøgsordning kan man lave udviklingsplan for én eller to landsbyer, f.eks efter konceptet ”Blomstrende Landsby”, eller man kan tilgodese anlæg af grønne områder, trafiksanering, idrætsanlæg m.m.

Penge til landsbypedelordningen skal også komme fra denne pulje, hvor ingen byer i forvejen er udelukket.

For Bogense, Søndersø og Otterup har man fra kommunens side andre planer.

Landdistriktsrådet vil drøfte, om ”Blomstrende Landsbyer” kunne være rammen for udviklingsplaner i landsbyerne og indkalder til nyt møde med kommunen, når det er afklaret.

 

Blomstrende Landsbyer

”Blomstrende landsbyer er en form for udmærkelse af den enkelte landsby eller lokalsamfund. I Danmark er vi begyndt at skabe mulighed for at synliggøre de velfungerende lokalsamfund og deres indsats for at gøre deres by attraktiv, velfungerende og udviklende. Det er således et redskab, som landsbyerne kan bruge i forhold til skabelse af udvikling og tiltag. Endelig bliver det på en eller anden måde også et redskab, der sætter standard for udviklings værdi og potentiale set i forhold til den enkelte kommunes strategi”.

Blomstrende Landsbyer administreres af Landdistrikternes Hus, som også yder konsulentbistand til projekterne.

Med et indskud på 22.000 kr. plus moms pr. år for kommunen og 1.500 kr. plus moms pr. år for hvert lokalsamfund er det muligt at komme i gang med projektet.

På Landdistriktsrådets årsmøde 6. juni vil Lars Greve, Ore Lokalråd, fortælle om kravene til deltagelse i Blomstrende Landsbyer.

Velkomst til tilflyttere

Det er aftalt, at en gang hvert kvartal vil kommunen sende en liste over tilflyttere til Landdistriktsrådet Nordfyn, der formidler listen videre til de enkelte lokalråd, der så selv tager stilling til, hvordan man vil byde tilflytterne velkommen.

Overdragelse af klubhuse

Kommunen vil gerne overdrage diverse klubhuse til foreningerne på en langtidskontrakt. Rambøll har lavet en rapport, der beskriver, hvad der skal ordnes på klubhuse, inden overdragelse finder sted.

Klubhuse er overdraget frivilligt de steder, hvor det kan lade sig gøre. Dog har der rundt omkring vist sig en del forskellige vanskeligheder.

Der er overdraget ca. 10 huse og det er sket på 30-årig lejekontrakt, fordi det er meget dyrt at lave skøde m.m.

I forbindelse med overdragelsen laves de ting, der er beskrevet i rapporten fra Rambøll.

Dette var kun til orientering, idet emnet ikke ligger inden for Landdistriktsrådets arbejdsområde.

Informationstavler ved byporte

I forbindelse med projekt ”Åben Kommune”, byfester og andre tiltag er der opstået et ønske om en infotavle ved byporte, som kunne være standard i hele kommunen.
I nogle byer i kommunen er der officielle tavler til informationer ved byporte, men andre har ingen tavler.

Der efterspørges retningslinjer fra kommunen: Må de sættes op, og hvordan skal de se ud?
Det er politiet, der fastsætter reglerne, men det er en god idé at lave et fælles forslag, som politiet kan kigge på.
Charlotte Nicolaisen, Veflinge Lokalråd, laver et forslag til tavle.
Landdistriktsrådet drøfter muligheder for en standard og kontakter kommunen, når et udspil er klar.

 

Kursusdeltagelse og større driftstilskud

Kommunen blev opfordret til at deltage i møde om udvikling af landdistriktspolitik med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter som arrangør.

Endelig blev kommunen orienteret om, at lokalråd andre steder får 10.000 kr. pr. år fra pågældende kommuner. (I Nordfyns Kommune er beløbet 1.000 kr. pr. lokalråd pr. år.)

 

22.05.13:

Modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

 

Nyt digitalt forum for
vidensdeling om landdistrikter

Livogland-Forum er et nyt digitalt værktøj for blandt andet konsulenter, forskere og frivillige, der arbejder med landdistriktsudvikling. Her kan de dele dokumenter, erfaringer og ideer til gavn for de danske landdistrikter.

Med det nye værktøj kan brugerne nu selv vælge at dele informationer og diskutere landdistrikter i en række forskellige fora. Hvert forum henvender sig til en bestemt målgruppe eller har et særligt emne som omdrejningspunkt, og interesserede kan frit til- og afmelde sig de enkelte fora. Der er fx oprettet et særligt forum for forskere og analytikere og et forum, som handler om beskæftigelse i landdistrikterne.

“Med Livogland-Forum stiller vi et stærkt værktøj til rådighed for brugerne. Der findes megen brugbar viden om livet på landet, som vi rigtigt gerne vil have at folk deler med hinanden. Sammen bliver vi klogere, og gennem debat og dialog kan vi få endnu flere gode ideer til sammen at udvikle vores landdistrikter,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Det nye forum er en del af hjemmesiden livogland.dk, som samler viden og inspiration om landdistrikter. Hjemmesiden præsenterer blandt andet en række inspirerende projekter fra landdistrikterne og giver overblik over regeringens, regionernes og kommunernes landdistriktspolitikker og -initiativer. Og med den nye sociale funktionalitet kommer vindensdeling endnu mere i fokus.

“På livogland.dk har vi samlet rigtig megen brugbar viden om landdistrikterne, men med det nye forum kommer brugerne selv endnu mere på banen. For ét er, hvad vi som myndighed udvælger som relevant, noget andet er, hvad brugerne selv gerne vil dele med hinanden,” siger ministeren.

Alle interesserede kan gratis og nemt oprette en profil på Livogland-Forum. På denne del af livogland-hjemmesiden er det herefter brugerne, der bestemmer indholdet og sammen bliver klogere på, hvordan man bedst muligt udvikler landdistrikterne.

 

Livogland-Forum

Livogland-Forum er et digitalt vidensdelingsforum, der henvender sig til alle – professionelle og frivillige – der arbejder med landdistrikter.

Som medlem kan man få faglig inspiration og dyrke sit netværk. Man kan dele viden, dokumenter, synspunkter og erfaringer i netværkets elektroniske fora. Og man kan deltage i de arrangementer, som løbende annonceres i de elektroniske fora.

På nuværende tidspunkt omfatter Livogland-Forum 5 forskellige fora:

 • Forum for byplanlæggere – områdefornyelse i mindre byer
 • Forum for landdistriktskonsulenter
 • Forum for forskere og analytikere
 • Forum for beskæftigelse, erhverv og turisme
 • Forum kultur, fritid og aktivt medborgerskab

Alle kan som udgangspunkt oprette en gratis profil på Livogland-Forum, men ministeriet forbeholder sig retten til at slette profiler og indlæg, hvis de er i strid med retningslinjerne for forummet.

Se Livogland-Forum

 

21.05.13:

 

Nordfynsk landsbypedelordning
under forberedelse

 

På mødet i onsdags mellem Landdistriktsrådet Nordfyn og Nordfyns Kommune var landsbypedelordninger første punkt på dagsordenen.

Følgende var sat op som oplæg til diskussion:

Forskønnelse af byen og lokalområdet (pasning af  mindesmærker, grønne områder, beplantning ved byporte, gadekær, indsamling af affald og flagning på flagdage m.v.)

Græsslåning på boldbaner og andre grønne områder. (Prisgæt pr. boldbane: mand og maskine 400 pr. time 30 gange pr. år, 12.000 kr. pr. bane årligt.)

Uddeling af velkomstmateriale til nye borgere i området.

Renholdelse af badestrande.

Snerydning og anden form for beredskab.

Indkøbshjælp eller andre sociale opgaver i forhold til unge og ældre.

Forudsætning for aftale:
Opgaven skal være definerbar og mulig at prissætte.

Noteret i referatet fra mødet:

Lokalrådene opfordres til at komme med konkrete forslag dels til opgaver, som ikke udføres af kommunen i dag - dels opgaver, som kunne tænkes overtaget fra kommunen.

Landdistriktsrådet laver et opgavekatalog med eksempler på disse opgaver.

Opgaverne prissættes ud fra hvilken type opgave, der er tale om.

Da der er tale om en forsøgsordning, er det mere vigtigt hvilke opgaver forsøgsbyerne ønsker at løse, end hvor mange penge der følger med.

Overtager et lokalområde en konkret opgave fra kommunen, kan besparelsen harved gives til lokalsamfundet, som så selv kan disponere over midlerne, så længe opgaverne udføres efter borgernes ønsker.

I Morud har de f.eks. "Ka selv gruppen" som består af 12 pensionister, der allerede udfører opgaver, som ikke løses af kommunen i dag.

Formålet er primært at forskønne, udvikle og styrke lokalområderne og derved trække flere borgere til Nordfyn og samtidig give kommunen mere værdi for pengene. Men det må ikke koste rigtige arbejdspladser.

Landdistriktsrådets beslutning:

Landdistriktsrådet drøfter 2 til 3 mulige lokalområder, der er potentielle til at deltage i forsægsordningen med landsbypedelordningen.
Udfordringen er ikke at finde opgaver, men at sætte rammer og begrænsninger i forhold til sund fornuft og faglig vejledning.
Landdistriktsrådet indkalder til møde med kommunen, når dette er afklaret.

Læs mere om emnet her på Nordfynstema via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/116535807

21.05.13:

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udsendt følgende orientering:

 

Pulje til landsbyfornyelse
klar til uddeling

 

Aftalen om Vækstplan DK har sikret 400 mio. kr. til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i små byer og det åbne land – nu kan de 70 mest trængende kommuner søge.

Regeringen lægger op til en massiv forskønnelse og oprydning i landdistrikterne de kommende to år. 70 kommuner kan nu søge de første 200 millioner i Pulje til Landsbyfornyelse.

Pengene kan bruges fra 2014 og sammen med kommunernes eget bidrag på 40 procent vil det gøre en væsentlig forskel i udsatte landsbyer, der kæmper med tomme eller dårlige bygninger, nedslidt bymiljø og generelt forfald.

”Med den nye pulje, som vi har døbt Pulje til Landsbyfornyelse, giver vi kommunerne en markant økonomisk håndsrækning til at fortsætte arbejdet med at fastholde landdistrikterne som attraktive steder at bo. Puljemidlerne kan bruges til at støtte istandsættelse, nedrivning og fjernelse af skrot og affald eller til at opkøbe ejendomme til nedrivning eller istandsættelse, hvis der er brug for det.” siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har opgjort, at der er 70 kommuner, der har byer med færre end 3.000 indbyggere eller åbent land, som kan få andel i de i alt 400 mio. kr. Det er stort set alle kommuner uden for hovedstadsområdet, og midlerne uddeles efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler de enkelte kommuners procentvise andel af det totale behov for nedrivning og istandsættelse af dårlige huse. Nogle af de meste trængende kommuner som Guldborgsund og Lolland kan søge op mod 10 millioner hver i statslige midler, men også en mindre ramme som 1,5 million til Middelfart eller Læsø kan gøre en forskel.

”Når jeg er ude i landet, så kan jeg jo se, hvor stor en forskel det gør for en landsby, at man har fjernet de værste rønner. Ingen har lyst til at flytte til et sted i forfald, og  når kommunerne bruger pengene klogt, kan vi se, at de kan vende udviklingen, så landsbyen igen bliver attraktiv at bo i,” siger Carsten Hansen.

Puljen til landsbyfornyelse betyder, at der nu, ud over de årlige 75 millioner kr. fra byfornyelsesmidlerne, som de mindre byer har fortrinsret til, er yderligere 400 millioner kr. øremærket til en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne. Hertil kommer den ordinære ramme til bygningsfornyelse, som også kan anvendes i de små byer, hvis kommunen prioriterer det.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop opdateret vejledningen ”Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse” med de seneste ændringer af byfornyelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Værktøjskassen er en guide til kommunerne over brugbare værktøjer og muligheder for at understøtte en ønsket udvikling af de udsatte landsbyer.

På hjemmesiden livogland.dk kan man læse mere om ministeriets rejsehold og gode råd til at lave en kommunal landdistriktsstrategi.

 

21. maj 2013 er den hidtidige nyhedsside blevet til Nyhedsarkiv 1.

 

Tidligere nyhedsartikler under temaet med lokalsamfund og skolestruktur ligger i Nordfynstemas nyhedsarkiver, der er tilgængelige her på sitet.

Link: http://www.nordfynstema.dk/27131608