Naturgenopretningen af Gyldensteen Strand

Klik på kortet for at se en forstørrelse. Kilde: Aage V. Jensens Naturfond

 

Den hidtil største naturgenopretning
på Fyn er gennemført med succes

På de underliggende sider kan man opleve processen gennem historiske fotoreportager 

Men tag ud og følg den imponerende udvikling med egne øjne!

 

Når du vil se Nordfynstemas fotoreportager:
Du kan med fordel benytte slideshow-funktionen, men det forudsætter, at du er opdateret med den nyeste version af Adobe Flash Player,

 

Der er blevet gravet og flyttet jord på arealerne nord for Gyldensteen, hvor Aage V. Jensen Naturfond i 2011 overtog et 616 hektar stort inddæmmet og drænet fjordområde.

I 1871 blev Gyldensteen Strand inddæmmet, for at man kunne dræne og opdyrke den gamle fjordbund inden for Store Stegø, Lindholm og Langø. De daværende øer blev forbundet med diger.

Arbejdet krævede dengang mange mænds arbejde med skovle og spader.

Nu har man brugt moderne entreprenørmaskiner for at genskabe noget af den natur, som andre for ca. 140 år siden ville gøre til god landbrugsjord.

Ideen dengang var måske egentlig god nok - "Hvad udad tabes, skal indad vindes" - men projektet blev ingen succes.
Efter inddæmningen satte bunden sig så meget, at dele af arealet sumpede til. Følgerne af to store digebrud i 1945 og i 1954 gav endnu flere problemer oveni.

Nu er Aage V. Jensen Naturfonds naturopretningsprojektet blevet meget synligt i landskabet - efter grundige forberedelser og behørig sagsbebehandling med høring blandt berørte lodsejere.

Fremover vil forandringerne blive mere og mere synlige, når der skabes mere end 350 hektar kystlagune med øer og en ferskvandssø med rørskov, hvor der skal blive et rigt fugleliv.

De 2 vådområder holdes adskilt af et nyt dige med en vej, der kan følges fra Gyldensteensvej til Eriksholm, hvor der oprettes et naturcenter til forskning og skoletjeneste.
 

Efter planen skulle dele af de hidtidige diger mellem St. Stegø og Lindholm og mellem Lindholm og Langø fjernes i løbet af efteråret 2013, så havvandet kunne strømme ind og skabe det genoprettede fjordområde.

Åbningen af de gamle diger blev imidlertid udsat til foråret 2014, så de ny diger kan være bedre beskyttet af græsbevoksning med et stærkt rodnet.

Området øst for det ny fjordområde dækkes af ferskvand efter udførelsen af det nødvendige gravearbejde.

Det forventes, at projektet vil munde ud i at blive et eldorado både for dyrelivet og for naturinteresserede.

Der er under forberedelserne til naturgenopretningsprojektet foretaget omfattende videnskabelige undersøgelser, og med en massiv forskningsindsats vil man løbende følge udviklingen i området, når entreprenørarbejdet er vel overstået.


Publikum kan følge med og orientere sig på opsatte oversigtstavler.

Der er lavet P-pladser (også P-plads ved St. Stegø), og der anlægges vandrestier rundt om de genetablerede vådområder.
Fra fugletårne og udsigtspunkter vil man kunne opleve dyrelivet.

Nordfynstemas fotograf vil med mellemrum vise billeder fra det igangsatte arbejde.

Første fotoreportage fra 8. april 2013 kan ses via det følgende faneblad.

Link: http://www.nordfynstema.dk/60284218

Se også de efterfølgende fotoreportager fra 18. april og 30 maj, så 29. og 30. juni, 15. august og 2. oktober, 27. marts (2 dage før digegennembruddet) og den 15. april.

18. april, link: http://www.nordfynstema.dk/43957866
30. maj, link: http://www.nordfynstema.dk/43957868
29. og 30. juni, link: http://www.nordfynstema.dk/27131616
15. august, link: http://www.nordfynstema.dk/116535820 
2. oktober, link: http://www.nordfynstema.dk/43957858 
27. marts, link: http://www.nordfynstema.dk/242992079 
15. april, link: http://www.nordfynstema.dk/242992080  

 

Nordfystemas afsluttende artikel og fotoreportage:
4. juli 2014, link: http://www.nordfynstema.dk/242992082 

 

Tag gerne ud og se det spændende projekt, men respektér venligst skiltene


Havet blev lukket ind den 29. marts 2014, og området vil herefter være under stadig forandring - på naturens præmisser.

*

Via disse to links herunder kan man få mange flere oplysninger om det store projekt:

 

http://www.avjf.dk/avjnf/naturomrader/gyldensteen-strand/

 

 http://www.avjf.dk/avjnf/files/2012/10/VVM_Gyldensteen_Bilagsrapport-B.pdf