3. august 2012 - 1. februar 2013

01.02.13:

 

Landsbypedelprojekt
i Nordfyns Kommune?

 

Efter ønske fra SF skal Teknik- og Miljøudvalget på sit møde på tirsdag bl.a. drøfte mulighederne og rammerne for et muligt nordfynsk landsbypedel-projekt.

Emnet har været drøftet i det nordfynske landdistriktsråd.

Man kan læse mere om emnet via Nordfynstemas underside "Landsbypedelordning".

Link: http://www.nordfynstema.dk/116535807

 

25.01.13:

 

Ændret daginstitutionsstruktur
sendt i høring til 22. februar

 

 

På gårsdagens møde skulle Kommunalbestyrelsen tage stilling til Familieudvalgets indstilling vedrørende en ny struktur på daginstitutionsområdet i Nordfyns Kommune.

Som på Familieudvalgets møde om sagen den 16. januar fastholdt henholdsvis Nordfynslisten og SF egne forbehold, der igen blev ført til protokols. Også René Lundegaard (O) tog forbehold.

Ingmar Madsen (B) var fraværende, og Mette Hjorth (B) blev erklæret inhabil og deltog heller ikke i sagens behandling.

De øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer fulgte flertallet i Familieudvalget og godkendte Familieudvalgets protokollat fra 16. januar.

Dermed begyndte en høringsperiode frem til den 22. februar.
Indtil da kan alle berørte parter indsende høringssvar, inden der træffes endelig beslutning.


Hvis man ønsker at nærlæse sagens indhold, kan man fra Nordfynstemas nyhedsartikel fra 17. januar benytte link til Familieudvalgets samlede protokollat.

 

 

20.01.13:

 

Festlig bybuspremiere
i Morud

 

Bybus nr. 23 fik en festlig modtagelse, da den søndag formiddag kørte gennem den flagallé, som de fremmødte havde dannet foran Dagli´ Brugsen i Morud.

Rigtig mange havde nemlig taget imod invitationen fra Busbanden 5462, som stod som arrangør for bybuspremieren, og den gode stemning havde bl.a. den lokale multikunstner Palle Krabbe sat i gang med harmonikaspil og sang allerede inden arrangementet officielt var begyndt.

Rasmus Gade, der er tovholder for Busbanden, havde inden bussens ankomst budt velkommen til alle og orienteret om dagens arrangement.

Med den første bybus´ ankomst til Morud kunne alle konstatere, at en stor og tidkrævende indsats fra Busbandens side virkelig havde året frugt.

I dagens anledning havde man fået en særlig tilladelse til, at bybussen måtte holde foran Dagli´ Brugsen, så passagererne kunne stige ud der.

Flere lokalpolitikere og pressefolk havde været med i bussen fra Slukefter, og ved ankomsten i Morud kunne borgmester Morten Andersen (V) og udvalgsformand Kim Johansen (A) hjælpe hinanden med at løsne det røde bånd, der var bundet på tværs ved den ene udgangsdør.

Derefter samledes man foran Dagli´ Brugsen, hvor Jon Bøgelund Rasmussen, formand for Morud Lokalråd, holdt en flot tale. Samarbejdspartnerne blev takket for det positive samarbejde, der havde ført til, at bybusordningen nu var blevet en realitet.

Kim Johansen og Morten Andersen kunne varmt tilslutte sig lokalrådsformandens ord og takkede for den positive indstilling, som Lokalrådet og Busbanden havde udvist under hele forløbet frem til denne premieredag.

Ind imellem blev der spillet og sunget bussange, og stemningen var høj, da Jørgen Meier Sørensen, næstformand i Morud Lokalråd, udnævnte Kim Johansen og Morten Andersen til VIP-medlemmer af Busbanden og overrakte dem hver et indrammet diplom – hvorpå verdenspressen blev opfordret til at forevige de synlige beviser på de to politikeres nye status.

Blandt de mange fremmødte var også de tre lokale medlemmer af Kommunalbestyrelsen: Mette Hjorth (B), Anne-Lise Sievers (F) og Bent Soelberg (V), og de havde fået følgeskab af Bent Olsen (F) fra Veflinge.

Busbanden bød på kaffe og juice og på en flot busbrunsviger, der var lavet specielt til denne særlige dag.

Der var også gode muligheder for at få en snak med politikere og andet godtfolk, og det benyttede flere sig af, mens andre gik til bybussen for at komme med på den historiske første bybustur til Odense, hvor Busbanden havde sørget for, at man kunne besøge sanseudstillingen på Brandts.

Derfor var der rigtig flotte passagertal på den allerførste bybustur til Odense, og i de kommende to år skal beboerne i Morud-området sørge for at benytte bybussen flittigt, så det kan dokumenteres, at ruten også på længere sigt har sin berettigelse med et pænt økonomisk tilskud fra Nordfyns Kommune.

Lørdag den 26. januar inviterer Busbanden interesserede borgere til at komme i Dagli´ Brugsen i Morud, hvor alle kan få information om busdriften og dens muligheder og få hjælp til f.eks. at få lavet et Kvik-kort, der giver en pæn rabat, når man vælger at bruge bussen.

 

 

Se Nordfynstemas fotoreportage fra dagen via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/27131632

 

17.01.13:

Daginstitutionsstrukturen
sendt videre til Kommunalbestyrelsen

 

Det tyder på, at en ny struktur på kommunens daginstitutionsområde bliver mindre besværlig at få bakset på plads af politikerne, end skolestrukturen gjorde. 

Alligevel var det nødvendigt, at Familieudvalget i går havde et ekstraordinært møde om sagen, og her blev der lavet en fornyet anbefaling - suppleret med særlige tilkendegivelser dels fra Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, og dels fra Steen Brydegaard, SF.

Senere på dagen var sagen til behandling i Økonomiudvalget, der valgte at videresende den til Kommunalbestyrelsen uden påtegninger.

Hele sagen med de nyeste bilag og indstillinger kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=44440  

 

14.01.13:

Premiere på bybuskørsel
mellem Morud og Odense


Når FynBus´nye køreplaner træder i kraft søndag den 20. januar, bliver det en ganske særlig dag for beboerne i Morud, Rue og Bredbjerg.

Som en 2-årig forsøgsordning får Morud-området nemlig bybusforbindelse til og fra Odense, ikke "bare" på hverdage, men også om lørdagen og om søndagen.

Busbanden 5462 hviler ikke på laurbærrene efter en succesrig indsats for at få etableret bybuskørslen, men har sammen med FynBus planlagt flere aktiviteter.

Der er omdelt busplaner til borgerne i Morud, Rue og Bredbjerg, og kunderne i Dagli Brugsen i Morud kan få en køreplan med hjem derfra.

På premieredagen har man mulighed for at få en familietur til Brandts i Odense, og lørdag den 26. januar kan alle interesserede få mere at vide om køreplaner, rejseregler og billetpriser i Dagli´Brugsen i Morud, hvor Busbanden sammen med repræsentanter fra FynBus står til rådighed.

Det er også Busbanden 5462, der står bag står bag, når inviteres til buspremiere på den ny linje 23 ved Dagli´Brugsen i Morud på søndag kl. 09.40.

De fremmødte byder bybussen velkommen med flag, musik og taler samt gratis morgenkaffe, juice og "bus-brunsviger".

Man kan læse mere om programmet på www.busbanden.dk og på Facebook.


En varm anbefaling:
Hør Radio Nordfyns samtale med busbandeleder Rasmus Gade via dette link:

http://www.radio-nordfyn.dk/index.php/radio-vi-har-sendt/100-radio-i-januar-13

Klik på busrute til Morud.

 

11.01.13:

 

Familieudvalget får
tal på bordet

 

Som tidligere oplyst afholder Familieudvalget et ekstra møde den 16. januar, hvor ændringer i kommunens daginstitutionsstruktur skal behandles igen inden forelæggelse i Økonomiudvalget senere på dagen og i Kommunalbestyrelsen 25. januar.

Det nye er, at der til Familieudvalgets møde den 16. januar fremlægges et bilag med beregninger på udvalgets beslutninger og på beregninger på mulige gæstepladser på afdeling Hårslev og på afdeling Løkkemark samt alternative pladser i Børnehaven Mælkevejen i Søndersø.

Sagen er eneste punkt på Familieudvalgets dagsorden.

Med hensyn til sagsfremstilling m.m. henvises til Nordfynstemas nyhedsartikel fra 9. januar - med link.

09.01.13:

 

Mulige ændringer i daginstitutionsstrukturen
sendes i høring

 

Familieudvalget har på sit møde i går bl.a. behandlet en indstilling til ændringer i daginstitutionsstrukturen.

Udvalget vedtog en anbefaling, der indstilles til beslutning i Kommunalbestyrelsen på møde den 25. januar - efter et ekstraordinært møde i Familieudvalget 16. januar.

Der forventes en høring blandt de berørte parter fra 25. januar til 22. februar.

Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, tager forbehold.

Sagsfremstillingen, Administrationens indstilling og Familieudvalgets anbefaling kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=44112&itemId=44131

08.01.13:

 

Når udviklingsprojekter
bliver
til arbejdspladser


Nedenstående er modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Links under artiklen kan benyttes til information om flere af de 10 projekter. 

 

Besøg også:

http://www.livogland.dk

 

 

"De lokale beboere giver ikke op, men gør deres for at bremse den negative udvikling i landets yderområder. Det viser ny rapport.

Der er livskraft i landdistrikterne. Det er en af konklusionerne på seniorrådgiver Hanne Tanvigs, Københavns Universitet, nyeste undersøgelse, der er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Hun har kigget ti lokale udviklingsprojekter i yderområder efter i sømmene og resultatet er opløftende. Trods svære betingelser viser det sig nemlig, at lokalt engagement og en god ide kan give lokal udvikling og skabe arbejdspladser.

”Det er meget glædeligt, at der trods store udfordringer også er en række gode eksempler på, at nye ideer og virksomheder også kan vokse uden for de store byer. Det kræver ildsjæle, der kan se potentialet i netop deres område, men så er der også store muligheder”, siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Rapporten gennemgår ti projekter, som spænder fra små udviklingsprojekter i opstartsfasen til etablerede virksomheder. Et af de mest tydelige eksempel på et projekt, der er blevet til lokal udvikling, er Læsø og saltet, som i dag giver beskæftigelse og vækst på Læsø. Oprindeligt mødte salt-initiativerne en almindelig skepsis blandt den lokale befolkning på Læsø. Den skepsis er for længst erstattet af anerkendelse. Læsøsalt er blevet et stort brand, der smitter positivt af på hele øen, hvor stort set alt og alle har relation til Læsøsalt- komplekset - mange direkte som arbejdsplads eller leverandør, mens andre henter inspiration i de gode erfaringer.

”Læsøsalt viser, hvor stort potentiale, der er i de såkaldte stedbundne kvaliteter. Når den unikke danske natur bliver koblet med opfindsomhed og virkelyst, opstår der noget, som vi ikke kan genskabe på et kontor i København eller Aarhus. Derfor er det også vigtigt, at vi ikke glemmer landdistrikterne i fremtidens erhvervspolitik”, siger Carsten Hansen,

Rapporten viser dog også, at udviklingen ikke giver sig selv. Der er en række forudsætninger, som skal være til stede. Typisk vælger lokalområderne at markere sig gennem projekter, som bruger det særegne ved stedet som strategi og ressource. For at sikre en fortsat dynamik og udvikling er det nødvendigt at både den lokale ildsjæl og myndigheder deltager, og gerne med assistance fra eksperter eller professionelle ildsjæle, som kan lede og bygge bro mellem parterne.  En anden betydningsfuld faktor er, at der dannes netværk både i lokalområdet og til eksterne parter, bland andet skal der etableres et tæt samarbejde med kommune og erhvervsliv. Endeligt er det afgørende, at der opbygges en professionel og strategisk ledelse med lokal forankring".

 

Projekter i rapporten

Rapporten gennemgår ti forskellige projekter, hvor de fleste også er præsenteret i inspirationsbasen på ministeriets landdistriktshjemmeside, livogland.dk.

De ti projekter er:

 

14.12.12:

Medierne omtaler landdistrikterne
med mere positivt ordvalg

Den positive tendens fremgår af information fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: 

 

 
     
 

Medierne taler pænere om landdistrikter

Der bliver talt stadig pænere om landdistrikterne i medierne, og betegnelsen ’den rådne banan’ er næsten væk. I 2010 toppede frekvensen af negative ord i syv landsdækkene medier, og siden er brugen er nu næsten halveret.

Der bliver talt langt pænere om Danmarks landdistrikter end for få år siden. Det viser de seneste tal fra Center for Landdistriksforskning ved Syddansk Universitet.

Professor Gunnar Lind Haase Svendsen har fulgt sprogbrugen i syv landsdækkende medier, og de seneste tal, der dækker de første 11 måneder af 2012, viser en klar forbedring.

’Den rådne banan’ blev således kun brugt 32 gange mod 102 gange i 2010, og ’Udkantsdanmark’ blev brugt 658 gange mod 1055 i 2010.

Det er en udvikling, der glæder ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen:

”Det betyder alt, at man taler ordentligt om landdistrikterne. Vi kan jo ikke trænge igennem med budskabet om det gode liv i landdistrikterne, hvis det bliver kaldt ’Udkantsdanmark’ i medierne. Ingen har jo lyst til at bosætte sig og investere sådan et sted,” siger Carsten Hansen.

Siden Danmark fik sin første minister for landdistrikterne, er tonen blevet pænere. Udviklingen er et udtryk for en helt bevist satsning fra ministeren, der fra starten tog fat på at skabe en modvægt til den negative omtale af landdistrikterne.

”Noget af det første, jeg gjorde som minister, var at tage massivt fat på at fremhæve kvaliteterne i landdistrikterne. Vi har for eksempel fået lavet en tryghedsundersøgelse, der viste at folk i landdistrikterne er glade for at bo der, og vi har inddraget en række parter i arbejdet med at fortælle om alle de gode ting, der er i landdistrikterne”, siger Carsten Hansen.

 

Udviklingen i negativ omtale

 

Frekvensen af negativ og neutral terminologi 2008-2012 i 7 landsdækkende aviser. Indekseret (2008 = indeks 100). Kilde: Infomedia

 
 
     
 

 13.12.12:

Vision for landdistrikter 2030

 Nederst på siden er der link til dokumentet!

Visionsgruppen for Landdistrikter har afsluttet sit arbejde, og en vision for landdistrikterne 2030 er offentliggjort.

I den forbindelse er følgende pressemeddelelse blevet udsendt:

 

Pressemeddelelse

Visionsgruppen for Landdistrikter:
Det lokale initiativ skal bære fremtiden på landet

Der bliver færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer i fremtiden. Det er en af hovedpointerne hos Visionsgruppen for Landdistrikter, der i dag fremlægger sit syn Danmark i 2030. For vækst og udvikling skal drives frem af de lokale selv.

Der er maser af liv og virkelyst i de danske landdistrikter. Det er budskabet fra Visionsgruppen for Landdistrikter, der det sidste halve år har besøgt steder, hvor ildsjæle og lokal entreprenørånd har gjort en forskel. På den baggrund har Visionsgruppen udformet deres vision for landdistrikterne i år 2030, som de i dag har afleveret til landdistriktsminister Carsten Hansen.

”Jeg er rigtig glad for det arbejde, som Visionsgruppen i dag har præsenteret. Det er ikke kun et skønmaleri, der leverer, men derimod en klar og spændende vision, vi kan arbejde videre med i fremtiden,” siger Carsten Hansen.

Bosætter os hvor der er muligheder

Og netop det aktive liv, der allerede findes på landet, er nøglen for udvikling i fremtiden, mener Visionsgruppen. For uden lokal drivkraft, kan man ikke holde liv i landdistrikterne.

”Vi tror på, at borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og tager udgangspunkt i fællesskabets styrke. Der, hvor ildsjæle og fællesskab ikke formår at løfte en udvikling, stopper udviklingen,” siger Søren Hermansen, der er formand for Visionsgruppen.

I følge Visionsgruppen er det alfa og omega for udviklingen, at landdistrikterne får en endnu stærkere fysisk og digital infrastruktur.

”Med lynhurtige bredbåndsforbindelser og gode transportforbindelser bliver det muligt at bosætte sig der, hvor man føler sig mest hjemme – og samtidig muligt at arbejde og afsætte varer og ydelser på tværs af landsdele. På den måde kan man bo fx på Fanø og være i tæt kontakt med en arbejdsgiver eller kunde i København eller Aarhus,” forklarer Visionsgruppens formand.

Stærke produkter både lokalt og globalt

Og når infrastrukturen for alvor er på plads, bliver det muligt at skabe en langt større udveksling mellem land og by. Det enkelte steds unikke kvaliteter bliver bærende for udviklingen, og små virksomheder kan med udgangspunkt i deres lokalområde skabe produkter af en hidtil uset kvalitet – og som de kan afsætte både lokalt og globalt.

”Man kan tale om, at stedets særlige kvaliteter er med til at tilføre kvalitet og værdi til det enkelte produkt. Der vil komme mere fokus på lokale råvarer. Både af bæredygtige hensyn, og fordi det er med til at give en særlig oplevelse omkring det enkelte produkt. Man kan smage det i osten, om den er fra Lolland eller Lemvig. Ja, endda om koen har gået på den ene eller den anden mark,” siger Frank Ericsen, medlem af Visionsgruppen og kendt som Bonderøven fra DR2.

Har skabt en anderledes debat

Visionsgruppens vision er i dag blevet præsenteret for offentligheden ved et debatarrangement på Vartov i København. Og netop den offentlige debat har været vigtig for ministeren. For det handler både om at tænke fremad og samtidig skabe en ny fortælling om landdistrikterne.

”Visionsgruppen har gennem deres arbejde skabt synlighed og en anderledes debat om fremtiden i landdistrikterne. De har vist hinanden og os andre, at der faktisk allerede findes et godt liv mange steder på landet – og det er vigtigt,” siger Carsten Hansen.

Fakta:
Visionen for landdistrikterne

Visionsgruppen for Landdistrikter har præsenteret deres vision for landdistrikterne anno 2030.

 • Noget Tyder På … Vision for landdistrikter 2030

Fakta:
Visionsgruppen for Landdistrikter

Visionsgruppen blev nedsat af landdistriktsminister Carsten Hansen i foråret 2012. Opgaven lød på at sætte gang i en bred folkelig debat om landdistrikternes udvikling.

Siden har de ni medlemmer af gruppen besøgt de forskellige afkroge af de danske landdistrikter, blandt andet Lolland, Djursland og Nordsjælland. Her har de holdt timelange diskussioner med hinanden, mødt lokale ildsjæle og skabt opmærksomhed om de udfordringer, landdistrikterne står med.

Læs mere om Visionsgruppen og deres aktiviteter

 Fakta:
Hvem er visionsgruppen?

Følgende personer er medlem af visionsgruppen:

 • Søren Hermansen (formand), ildsjæl bag Samsø som vedvarende energiø, leder af Samsø Energi- og Miljøkontor, medforfatter til bogen ’Fælledskab’, Samsø.
 • Susanne Hovmand-Simonsen, godsejer, har omdannet Knuthenlund til økologisk mejeri og landbrug, Lolland.
 • Mikael Ryberg Kristensen, sangskriver, har bl.a. udgivet albummet ’Udkantsland’ og er flyttet fra Vesterbro til Vendsyssel.
 • Frank Erichsen, vært i tv-programmet 'Bonderøven' på DR, udlever sin drøm om selvforsyning på sin gård, Kastanjegården på Djursland.
 • Marianne Jørgensen, forfatter og foredragsholder om livet på landet, Selde i Midt-Vestjylland.
 • Niels Hausgaard, sanger, tekstforfatter og entertainer, Hundelev i Nordjylland.
 • Lasse Helner, sanger og kulturildsjæl, Svendborg.
 • Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro, Midtjylland.
 • Pia Bech Mathiesen, direktør for Danfoss Universe, Sønderjylland.

Læs mere om visionsgruppens medlemmer

Derfor tror Visionsgruppen heller ikke på et danmarkskort, der i fremtiden har de samme landsbyer som i dag.

”Der, hvor ildsjæle og fællesskab ikke formår at løfte en udvikling, forventer vi, at udviklingen stopper. Kræfterne skal sættes ind dér, hvor viljen og mulighederne er,” siger Søren Hermansen.

....

Link til det offentliggjorte dokument:
http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/visionsgruppens_vision_-_webudgave.pdf

Der er også link til dokumentet fra Nordfynstemas underside "Landdistrikts-vision".

 

Link til ministeriets hjemmeside:
http://mbbl.dk/

 

30.11.12

Opdateret 05.12.12:

 

SF omrokerer udvalgsposter
efter Helle Waagners exit
 


På sit møde i går har Kommunalbestyrelsen godkendt, at Anne-Lise Sievers (F) udtræder af Arbejdsmarkedsudvalget og af Familieudvalget, og at Mads Hintze Dinesen (F)
forlader Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

SF har besluttet følgende:
Mads Hintze Dinesen bliver nyt medlem af Arbejdsmarkedsudvalget.
Steen Brydegaard (F) overtager pladsen i Familieudvalget.
Anne-Lise Sievers flytter til Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Ændringerne har virkning fra første møde i udvalgene.

Efter Kommunalbestyrelsens møde har der været holdt et ekstraordinært møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Her blev Anne-Lise Sievers valgt som ny formand.

Helle Waagner fortsætter i udvalget som næstformand og repræsentant for Socialdemokratiet.

De 3 udvalgs hidtidige bemanding kan ses i Nordfynstemas foregående nyhedsartikel.

På Familieudvalgets møde 4. december er Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, blevet valgt som udvalget næstformand. 

 

23.11.12:

 

To SF´ere trækker sig fra udvalg

 

Helle Waagners skift fra SF til Socialdemokratiet angives som begrundelse for, at 2 SF-politikere i Kommunalbestyrelsen nu ønsker at udtræde af stående udvalg.

Således anmoder Anne-Lise Sievers om at måtte forlade og Arbejdsmarkedsudvalget og Familieudvalget.
Hun er næstformand i sidstnævnte udvalg.

Samtidig anmoder Mads Hintze Dinesen om at måtte udtræde af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, hvor Helle Waagner er formand.

De tre anmodninger til Kommunalbestyrelsen er alle dateret 23. november 2012, og de er sat på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet den 29. november – som de tre første punkter.

Indtil da har de 3 udvalg følgende sammensætning:

Arbejdsmarkedsudvalget:

Steen Brydegaard, formand (F)
Børge Nielsen, næstformand (F)
Ole Taustrup Hansen (V)
Anne-Lise Sievers (F)
Jytte Madsen (C)

Familieudvalget:

Mogens Christensen, formand (V)
Anne-Lise Sievers, næstformand (F)
Benno Frandsen (A)
Bent E. Hansen (V)
Dorte Schmidt Brown (N)

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget:

Helle Waagner, formand (før F, nu A)
Arne Kruse, næstformand (A)
Jens Otto Dalhøj (I)
René Lundegaard (O)
Mads Hintze Dinesen (F)

Disse informationer vil ikke blive kommenteret af Nordfynstemas redaktion, men der henvises mere generelt til den seneste leder på sitet.

 

 

 

 

 

14.11.12:

 Veflingeportalen åben

 

Veflinge Lokalråd står bag www.veflingeportalen.dk, der længe har været på nettet, og som nu byder på en masse god information, som både de lokale og andre med interesse for lokalområdet kan have glæde af.  

26.10.12:

Fjernvarmeprojekt godkendt
af Kommunnalbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen har på sit møde i går godkendt fjernvarmeprojetket til Morud og Bredbjerg efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget.

Mogens Christensen (V) og René Lundegaard (O) stemte hverken for eller imod.
Fraværende var Helle Waagner (F) og Tessa Gjødesen (V).

Fjernvarmeprojektet er tidligere præsenteret her på Nordfynstema.

 

23.10.12:

 

Sammenlægning skal redde Dagli´Brugsen i Bårdesø

 

Dagli´Brugsen i Bårdesø har de seneste år haft røde tal på bundlinjen.

Derfor vil bestyrelsen for Bårdesø Brugsforening på en forestående generalforsamling bede medlemmerne om opbakning til vedtægtsændringer i den medlemsejede forening med henblik på en sammenlægning med Brugsforeningen Søndersø / Morud, der også er medlemsejet.

Det forventes, at Dagli´ Brugsen i Bårdesø kan gå styrket ud af sådan en fusion, som angiveligt kan blive en fordel for alle involverede parter.

Brugserne i Bårdesø og Nørreby betjener lokalbefolkningen i de nordligste landdistrikter i Nordfyns Kommune. Begge har tankanlæg med benzin og diesel.

16.10.12:

Åben By i Veflinge

Sidste års succes med Halloween / Åben By i Veflinge blev ikke en enlig svale.

Veflinge Lokalråd viderefører begivenheden søndag den 28. november.

Man kan læse mere om arrangementet på Nordfynstemas underside "Særlige begivenheder".

Dette link kan benyttes:

http://www.nordfynstema.dk/60284212

04.10.12:

 

 

Planloven foreslås ændret

 

Landdistriktsministeren og miljøministeren fremlægger nu et forslag til ændring af planloven.

 

Med forslaget lægges der op til, at det fremover skal være kommunerne, der bestemmer, hvor der må etableres erhvervsvirksomheder.

 

Det er hensigten, at landsbyerne skal have en håndsrækning samtidig med, at det lokale erhvervsliv understøttes med både små og store virksomheder.

 

Som forslaget ser ud ved fremlæggelsen, skal forskellige krav dog være opfyldt lokalt, inden tilladelserne kan gives.

 

Forslaget indeholder også stramninger.
Det skal være slut med placering af større varehuse i landområder, og der bremses op for byggeri af sommerhuse i kystnære områder.

 

Efter politiske forhandlinger forventes det, at forslaget kommer ud i høring i år.

 

03.10.12:

 

Daginstitutionsstrukturen
drøftes videre -
Forslag til nyt skolenavn afvist

 


Blandt de sager, der blev behandlet på Familieudvalgets møde i går, skal følgende fremhæves.

På grundlag af den udarbejdede rapport om den fremtidige daginstitutionsstruktur i Nordfyns Kommune var der indkommet høringssvar fra daginstitutionerne.

Familieudvalget sendte strukturdebatten videre til politisk drøftelse uden at have givet særlig anbefaling eller indstilling.

Link til sagsfremstillingen og derfra til høringssvarene:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=40711&ItemId=40733

Mere kontant var Familieudvalget i forhold til ansøgningen fra Krogsbølle Skole om ændring af navn.

Udvalget ønskede ikke at godkende navnet ”Skolen på toppen af Fyn”.

Begrundelsen er, at det foreslåede navn - efter udvalgets mening - hverken er unikt eller har speciel tilknytning til distriktet.

På mødet blev det desuden slået fast, at der ikke på nuværende tidspunkt skal laves ændringer af kommunens nye skoledistrikter.

Konservatives forslag kan tages op igen, når elevtallene fra den næste skoleindskrivning kendes (skoleåret 2013/2014). 

 

29.09.12:

 

 

Ny struktur for daginstitutioner er undervejs

 

Når Familieudvalget sætter sig til bordet den 2. oktober, vil daginstitutionernes høringssvar på rapporten ”Den fremtidige daginstitutionsstruktur i Nordfyns Kommune” kunne drøftes af udvalgets medlemmer.

 

Høringsfristen udløber nemlig tidligere på dagen, for øvrigt dagen efter et dialogmøde, hvor rapportens indhold kan kommenteres.

 

Hermed vil der være taget hul på offentlighedsfasen i en proces, der skal føre frem til en politisk beslutning om en fremtidig struktur på daginstitutionsområdet – i kølvandet på den iværksatte skolestruktur.

 

Daginstitutionsstrukturen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, når sagen på et tidspunkt er nået så langt, at der efter de nødvendige behandlinger i Familieudvalget og i Økonomiudvalget ligger en konkret model, som et politisk flertal kan gå ind for.

 

29.09.12:

 

 

Fjernvarme til Bredbjerg og Morud?

 

Teknik- og Miljøudvalget skal den 2. oktober drøfte et projektforslag fra Fjernvarme Fyn. Det går ud på at  forsyne 78 ejendomme i Bredbjerg, 468 ejendomme i Morud og 12 langs Rugårdsvej med fjernvarme via transmissionsledning fra Odense.

Projektet vil kræve etablering af en 4,9 km lang transmissionsledning fra Korup i Odense Kommune til Morud langs med Rugårdsvej og Bredbjergvej og et distributionsnet i Bredbjerg og Morud.

Vedrørende risiko og økonomi viser fremlagte beregninger, at projektet i projektet ligger er en samfundsøkonomisk fordel og rentabilitet uanset økonomiske udsving.

Der forudsættes en tilslutningsgrad på 50 % af de potentielle ejendomme inden for det første år og 90 % efter 10 år.

Nordfyns Kommune har haft Cowi Consult til at vurdere projektforslaget og indkomne bemærkninger fra Naturgas Fyn og kommentarer fra Fjernvarme Fyn.

Den samlede bedømmelse fra Cowi er, at projektforslaget ud fra en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering anses for at være mere fordelagtig end den nuværende situation.

Hertil kommer, at Naturgas Fyn Distributions økonomiske forhold ikke ændres væsentligt, hvis nuværende kunder i området skifter til fjernvarme.

Fra 2013 vil det ikke længere være tilladt at etablere naturgas- og oliefyr i nye huse, og fra 2016 vil det ikke længere være tilladt at etablere nye oliefyr i eksisterende huse, hvor der er mulighed for kollektiv varmeforsyning.

I forslaget fra Fjernvarme Fyn er der en forventning om, at projektet påbegyndes i 2013.

Administrationens indstilling til kommunalpolitikerne er, at Fjernvarme Fyns forsyningsområde godkendes på 3 betingelser:

 • Projektet påbegyndes inden for 3 år
 • Der skal før etablering være en tilslutning på 50 %
 • Kommunen stiller ingen kommunegaranti for projektet

 

 

 

21.09.12:

 

 

Nyt nordfynsk lokalråd
for 3 sogne er stiftet

 

Beboerne i Klinte, Grindløse og Nr. Sandager sogne har fået et fælles lokalråd, der skal bevare og videreudvikle lokalsamfundet.

Den stiftende generalforsamling fandt sted onsdag aften, hvor 3 borgere blev valgt til en foreløbig bestyrelse, som fungerer indtil næste generalforsamling, der finder sted i januar.

Der kan læses mere om emnet via dette link:
http://www.nordfynsperle.dk/index.php/component/content/article/40/422.html

 

14.09.12:

Daginsititutionsstrukturen
ud i høring

Emnet blev drøftet på et lukket punkt på det seneste møde i Familieudvalget, men nu er der offentliggjort en statusrapport med titlen "Den fremtidige daginstitutionsstruktur i Nordfyns Kommune - En overordnet beskrivelse af kapaciteten og de økonomiske konsekvenser".

Rapporten ligger som bilag til punktet "Status på daginstitutionsstrukturen" på Økonomiudvalgets møde 19. september.

Forvaltningen lægger op til, at rapporten skal ud i høring i daginstitutionerne med 2. oktober som høringsfrist. Der er desuden planlagt et dialogmøde om emnet den 1. oktober.

Statusrapporten kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=40093

14.09.12:

Fotoudstilling i Veflinge

 

Ole Grost, der er Nordfynstemas fotograf, redaktør m.m., udstiller 26 fotografier i glas og ramme i konfirmandstuen ved Veflinge Præstegård.

Udstillingen kan ses umiddelbart efter gudstjenesterne i Veflinge Kirke søndag den 16. september kl. 14 og søndag den 7. oktober kl. 10.

Der er naturligvis gratis adgang også i konfirmandstuen, hvor der bydes på en tår kaffe og et glas vin.
Der bliver mulighed for at kommentere de udstillede billeder og for at høre om historien bag nogle af fotografierne.

 

Veflinge Lokalråd og menighedsrådet står bag arrangementerne.

 

13.09.12:

 

TV-spots skal give Nordfyn flere tilflyttere

 

Nordfyns Kommune vil gerne have flere tilflyttere.
Derfor har man fået lavet 3 TV-spots, der vil blive vist på TV2 Fyn, og som også vil kunne opleves på facebook.

Hver af de 3 reklamefilm varer 31 sekunder. De præsenterer tre familier, der er flyttet til Nordfyn.

Filmene har især ressourcestærke børnefamilier som målgruppe.

Maria og Rasmus, Dorthe og Dennis samt Alexandra og Mikkel fortæller om deres liv på Nordfyn og om, hvorfor de har valgt at bosætte sig her.

Filmene indgår i ”Nordfyn – mere Fyn for pengene.

Allerede nu kan man se reklamespottene på youtube.com.
Nedenstående link kan benyttes.
(Man skal åbne indholdet i et nyt vindue)

http://www.youtube.com/results?search_query=merefyn&oq=merefyn&gs_l=youtube.3...1313.3344.0.4141.7.6.0.0.0.0.140.685.2j4.6.0...0.0...1ac.1.loKakYQp0RA

 

12.09.12:

Busdriften på Fyn slipper for nedskæringer

Regionsrådsformand Carl Holst (V) oplyser nu, er der hos politikerne i Region Syddanmark er enighed om, at der skal bruges flere penge til busdriften i Sydjylland, og at midlerne ikke skal tages fra den regionale busdrift på Fyn.

Man finder pengene til den sydjyske busdrift andre steder, når regionens budget for 2013 skal gøres færdigt. 

 

Endnu et lokalråd på vej
på Nordfyn

 

11.09.12:

Efter lukningen af Klinteskolen er der brug for, at beboerne i området står sammen og løfter i flok for at komme godt videre.

Derfor inviterer en initiativgruppe beboerne i Klinte, Grindløse og Nr. Sandager sogne til stiftende generalforsamling i Nordfyns Perle onsdag den 19. september kl. 19 på Klinteskolen.

Lokalområdet har længe været aktivt på nettet med hjemmesiden www.nordfynsperle.dk

06.09.12:

Oplysninger om ny daginstitutionsstruktur endnu ikke offentligt tilgængelige
Se statistik over fødte børn i Nordfyns Kommune

 

Familieudvalget holder sit næste møde den 11. september. Her er et af de mest interessante punkter og bilag dertil lukket for offentligheden.
Det gælder pkt. 406 med titlen "Status på daginstitutionsstrukturen".

Det er næppe nogen hemmelighed, at en ny struktur på daginstitutionsområdet i Nordfyns Kommune er undervejs, men endnu lukkes der altså ikke op for informationer om, hvad der er undervejs - en noget anden fremgangsmåde end det langvarige forløb, der resulterede i den skolestruktur, der blev indført med virkning fra 1. august i år.

I stedet kan interesserede studere en ny statistik over fødte børn i Nordfyns Kommune, opgjort for hvert af de 6 nye skoledistrikter og samlet. Oversigten indeholder også prognosetal.

Materialet fremlægges til efterretning i Familieudvalget og kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=39632 

05.09.12:

 

Risiko for flere forringelser i den regionale busdrift

 

Det trækker op til flere forringelser i den regionale busdrift på Fyn, hvor det igen kan blive folk i de tyndere befolkede områder, som bliver tabere.

I Region Syddanmark skal man som i kommunerne have bakset et budget for 2013 på plads, og i det regionale budgetmateriale lægges der op til, at den regionale bustrafik på Fyn skal afgive penge til busdriften i Syd- og Sønderjylland.

Carsten Hyldborg, der er direktør for FynBus, kan ikke se nogen faglig begrundelse for flere besparelser end dem, der blev gennemført i 2012, hvor Fyn mistede 130.000 køreplanstimer.

Hvis den foreslåede flytning af midler fra Fyn til Syd- og Sønderjylland gennemføres, skal busdriften på Fyn beskæres med endnu 10.000 køreplanstimer, og det vil efter Hyldborgs vurdering særlig ramme de mindre centrale dele af Fyn.

FynBus´ bestyrelse har skrevet til regionsrådsformand Carl Holst (V) og advaret imod besparelsen. Bestyrelsen foreslår, at Regionsrådet i stedet hjælper den sydjyske bustrafik ved at finde pengene på andre af regionens konti.

Carl Holst vil ikke i denne fase vælge nogen løsning frem for andre, men fastholder, at det er et spørgsmål om at fordele pengene ”på den rigtige måde” mellem trafikselskaberne.

Der har tidligere i Regionsrådet været konflikter mellem fynske og sydjyske politikere netop omkring fordelingen af midler til busdrift i de to geografiske områder.

Eventuelle beskæringer i busdriften på Nordfyn kan ramme ruten mellem Otterup og Odense, mellem Bogense og Odense via Søndersø, ”gymnasiekørslen” mellem Vissenbjerg og Søndersø og kørslen mellem Bogense og Middelfart/Fredericia for unge uddannelsessøgende.

Al øvrig busdrift på Nordfyn finansieres af Nordfyns Kommune. Det gælder skolebuskørslen og driften af busrute 122 mellem Odense og Hårslev – og fra 9. december i år ekstra kørsel mellem Morud og Odense.

 

 

 

31.08.12:

 

Kommunalbestyrelsen godkender

På sit møde i går godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingerne i 2 sager fra henholdsvis Familieudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Den ny daginstitution ved Løkkemarkskolen under landsbyordningen opnormeres til 30 børn uden merudgifter for kommunen.
Til gengæld skæres der i normeringen ved Børnehaven Dalskovreden i Roerslev, hvorved Nordfyns Kommune vil spare 536.000 kr. årligt på driften.

Beboerne i Morud-området kan se frem til bedre busforbindelser til og fra Odense fra den 9. december i år.
Busbanden 5462 under Morud Lokalråd har således vundet en bemærkelsesværdig sejr ved dygtigt og insisterende arbejde.

 

 

Arrangementet er afholdt

Nordfynske Kunstdage
8. og 9. september 2012

Sidste år tog Kunstudvalget i Nordfyns Kommune et godt initiativ ved at arrangere Nordfynske Kunstdage.
Det følges der op på, når 2012-udgaven folder sig ud den 8. og 9. september.

Arrangørernes præsentation kan læses her:

Så ruller de Nordfynske kunstdage igen ind over Nordfyn, og ligesom sidste år vil begivenhederne foregå over alt i kommunen. I år er temaet ”Kunst i udkants Danmark” deltagerne i Kunstudvalget har stillet sig selv spørgsmålene: hvad vil befolkningen og politikerne egentlig med kunsten? og hvad skal der til for at øge befolkningens interesse og viden om kunsten og kulturen på Nordfyn?

Til det formål har kunstudvalget samlet en masse spændende arrangementer, som kan give et lille indtryk af den alsidige kultur vi har lige uden for døren. Weekenden byder på en kunstudstilling, åbne gallerier, events, foredrag og kunstdebat samt maleriworkshop for børn.

BorgmesterMorten Andersenåbner kunstdagene ved ferniseringen på udviklingspark Nord i Bogense, hvor kunstudvalget har inviteret en håndfuld professionelle Nordfynske kunstnere til at udstille sammen med gæsteudstiller Stefan Herrik.

Derefter byder lørdagen på åbne gallerier, hvor herboende kunstnere åbner deres hjem eller galleri for alle interesserede.

I Søndersø skaber BilledkunstnerAllan Bo Jensensine kraftfulde skulpturerer på stedet, begivenheden giver et fint indblik i skabelsen af kunsten.

Hvis man er barn og selv har lyst til at afprøve sine evner som kunstmaler er mulighed for at komme til ”Maleri workshop” for børn hos kunstneren og galleriejerer John Bonnesen Wollf på Galleri Klintebjerg. Her kan man samtidig se en udstilling med kunstnere fra ”De Nordfynske” som blev skabt ved sidste års kunstdage.

Om søndagen kan der igen opleves udstilling, åbne gallerier og skabelsen af kunst i Søndersø og på Otterup bibliotek kan der desuden lyttes til Jens Galschiøts foredrag ”Kan man skabe global kunst fra en baggård i Næsby” hvor han fortæller om sine værker og erfaringer.

Hele weekenden sluttes af med ”kunstdebat” hvor politikkerHelle Waagnerog udviklingskonsulent Rudi Saltofte Olsen diskutere kunstens betydning og vilkår i kommunen med billedkunstner Lotte Olsen, Stefan Herrik, Mikkel Larris og Peter Ravn, samt direktør for kultur og oplevelsesøkonomi Rasmus Wiinstedt – Tscerning.

Debatten foregår på restaurant Morudgård i Morud og debatten afsluttes med en fælles buffet.

Der kan hentes flere oplysninger om de enkelte arrangementer på http://www.nordfynskekunstdage.dk/

Nordfynstema ville gerne have lavet en fotoreportage fra årets nordfynske kunstdage og vist den her på sitet, men det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi fotografen er inviteret til og deltager i Kunstnertræf Faaborg 2012 - også 8. og 9. september.

23.09.12:

Film Fyn uden Nordfyn - men flere lokalsamfund vil lave film om egne attraktioner

I Nordfyns Kommunes budget for 2013 bliver der ikke økonomi til at støtte Film Fyn, hvis opgave er at skaffe store filmproduktioner til Fyn.

Kendsgerningen er fastslået af borgmester Morten Andersen, som dog gerne vil informeres løbende om Film Fyns arbejde og ikke afviser muligheden for deltagelse med støttekroner i 2014.

Derimod støtter Nordfyns Kommune et noget billigere filmprojekt, idet man i samarbejde med Landdistriktsrådet og Otterup Produktionsskole har inviteret de nordfynske lokalsamfund til at lave en film om deres Nordfynske herligheder.

Bedste film præmieres med 5000 kr.

Alle de producerede film bliver offentligt tilgængelige på www.merefyn.dk, og hvert deltagende lokalsamfund kan bruge sin egen film på max. 3 minutters spilletid til markedsføring. 

Flere lokalsamfund har givet tilsagn om at være med.

Nordfynstema vil senere følge op på det gode initiativ. 

15.08.12:

 

Nyt fra politiske udvalg

 

Fra Teknik- og Miljøudvalget:

 

Teknik- og Miljøudvalget drøftede tirsdag den foreslåede udvidelse af busbefordringen mellem Morud og Odense.

 

Udvalget godkendte FynBus´ og Morud Lokalråds forslag, herunder succeskriterierne, med en forsøgsperiode på 2 år, idet der evalueres efter 1 år med mulighed for justeringer i køreplanen.

 

Udgiften fra ikrafttrædelsen 9. december og 2012 ud finansieres med maximalt 42.000 kr. af Teknik- og Miljøudvalgets budgetreserve.

 

Den årlige udgift på 500.000 kr. i 2013 og i overslagsåret 2014 indstilles godkendt.

 

 

Nyt fra Familieudvalget:

 

Også Familieudvalget havde møde tirsdag.

 

Her godkendte man forslaget til opnormering af den ny daginstitution i Uggerslev med tilsvarende lavere normering ved Dalskovreden i Roerslev.

 

I forbindelse med Konservatives forslag om ændring af skoledistrikterne Søndersø og Krogsbølle efter Skamby Friskoles lukning ønskede udvalget, at Forvaltningen udarbejder en analyse, der skal forelægges i Familieudvalget i oktober.

 

Analysen skal fokusere på 0. årgang i forhold til skoledistrikterne og distriktskrydsere.

På baggrund af analysen vil udvalget drøfte eventuelle ændringer af distriktsgrænser.

 

10.08.12:

 

 

Morud-området tættere på en bybusordning

 

 

Gennem vedholdende og kompetent arbejde er der lys forude for Morud Lokalråd, Busbanden 5462 og borgerne i Morud-området.

På tirsdag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et forslag til udvidet busbetjening af Morud ved forlængelse af Odense Kommunes bybusrute 22 fra Slukefter til Morud.

Forslaget bygger på et konkret samarbejde mellem Nordfyns Kommune, Odense Kommune, FynBus, Busbanden 5462 og Morud Lokalråd og er fremlagt af FynBus i samarbejde med Busbanden 5462.

Nordfyns Kommune har afsat kr. 500.000 til et 1-årigt forsøg med udvidet busbefordring mellem Morud og Odense. 

Det foreslås, at den udvidede busbetjening begynder den 9. december i år, og det forventes, at kørslen varetages af Tide, der står for bybuskørslen i Odense i samarbejde med FynBus.

Busbanden har præciseret, at de med tæt relation til Morud Lokalråd har et nært samarbejde med kommunens øvrige lokalråd, og at Busbanden ikke ønsker en favorisering af Morud på bekostning af andre. Således er f.eks. Veflinge orienteret om projektet.

I den forbindelse har Nordfyns Kommune meldt ud, at man vil videreføre busrute 122 med den nuværende køreplan og ikke ønsker at forringe betjeningen af Hårslev, Gamby og Veflinge.

Kommunens administration anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til, og det fremlagte forslag kan godkendes, idet succeskriterierne er en benyttelsesgrad, der svarer til de regionale busruter mellem Odense og Otterup og mellem Odense, Søndersø og Bogense.  

Administrationen indstiller, at forsøgsperioden forlænges ril 2 år, men at ordningen evalueres efter 1 år.

Endelig anmodes udvalget om at tage stilling til, hvordan udgifterne til ordningen skal finansieres, idet der ikke er afsat midler hertil i budgettet for 2012.

Sagsfremstillingen og de 2 interessante bilag til sagen kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38447&itemId=38466

 

10.08.12:

 

Flere børn i ny daginstitution i Uggerslev

 

Nordfynstemas redaktion har meget bevidst valgt overskriftens ordlyd frem for titlen på punkt 385 på Familieudvalgets dagsorden før mødet den 14. august: ”Forslag til opnormering af landsbyordningen ved Krogsbølle Skole, Afdeling Løkkemark”.

 

Forvaltningens formulering er juridisk set vandtæt og korrekt, men ”folk” tænker nu altså fortsat mere jordnært:

 Ved den hidtidige Løkkemarkskolen i Uggerslev er man ved at etablere en ny daginstitution, der skal erstatte Børnehaven Sporvognen ved den nu lukkede Klinteskolen i Nørreby.

 Den ny institution – godkendt under landsbyordningen – er planlagt til 20 børn, men på tirsdag skal Familieudvalget tage stilling til, om normeringen skal hæves til 30 børn.

Årsagen er angiveligt, at flere forældre ønsker den ny institution i stedet for Børnehaven Dalskovreden i Roerslev, hvor der for tiden er indskrevet 60 børn. 

Hvis forslaget vedtages, vil det således kunne mærkes i Dalskovreden.

En opnormering i Uggerslev give kommunen en årlig besparelse på kr. 536.000, fordi personaleressourcerne i Uggerslev ikke vil blive ændret ved en opnormering, men udgifterne til pædagog- og ledertimer i Roerslev vil blive beskåret med henholdsvis 48 og 5 timer pr. uge.

 

Til sagen ligger et bilag, nemlig det uopfordrede høringssvar fra Dalskovredens forældrebestyrelse fra 23. januar i år, hvor forældrebestyrelsen gjorde indsigelse imod etablering af en ny landsbyordning i Uggerslev – uden at en ny kommunalt dækkende struktur på daginstitutionsområdet var behandlet.

 

Hvis man ønsker at grave dybere i sagen, kan dette link benyttes:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=38494&itemId=38514

10.08.12:

Konservative foreslår skoledistriktsændring

 

Når Familieudvalget mødes 14. august, skal man bl.a. tage stilling til et forslag fra den konservative gruppe, der ønsker, at Skamby-omådet efter lukningen af Skamby Friskole bliver en del af Krogsbølle Skoles nye skoledistrikt.

 

Der var indskrevet 36 – 38 elever ved friskolen (38 registreret af skolen – 36 ifølge den landsdækkende elevregistrering).

 

Heraf er 14 børn nu indskrevet ved Krogsbølle Skole, afdeling Løkkemark og 1 ved selve Krogsbølle Skole.

7 elever er indskrevet ved Særslev-Hårslev-Skolen, afdeling Særslev, 2 ved Havrehedskolen, afdeling Havrehed, 1 ved Sletten Skole, afdeling Otterup og 1 ved Bogense Skole, afdeling Bogense,

 

Det oplyses i opgørelsen dateret 9. august 2012, at 4 – 6 elever er indskrevet ved Søndersøskolen, hvis skoledistrikt Skamby-området lige nu ligger i.

 

Alle forældreønsker har kunnet imødekommes, og det har ikke været nødvendigt at ændre antallet at klasser ved kommunens folkeskoler.

 

I argumentationen for skoledistriktsændring står der bl.a.:

”Den konservative duo finder det fornuftigt at sikre Løkkemarkskolens elev- og eksistensgrundlag yderligere nu, da der er lokal opbakning til dette, Der vil være godt, hvis beslutningen træffes hurtigt, således at det evt. nye område kunne få ejerskab og være med til at sætte sit præg på den ”nye” skole.”

03.08.12:

 

Skamby Friskole må lukke

 

23. juli konstaterede Nordfynstemas redaktion, at Skamby Friskoles hjemmeside ikke længere var aktiv på nettet.

I går blev det så officielt, at Skamby Friskole ikke ”bare” er ferielukket, men at skolens bestyrelse definitivt har opgivet at skaffe den nødvendige finansiering for at kunne fortsætte skolens drift og derfor har begæret friskolen konkurs.

I september 2011 havde Skamby Friskole 38 elever, og elevtallet var efterhånden blevet så lavt, at indtægterne ikke rakte til en fortsat drift af skolen.

Dertil kom, at Skamby Friskole havde tabt og anket en erstatningssag med en tikkende regning på mere end 600.000 kroner.

Friskolen havde desuden en gæld på godt og vel 200.000 kr.i bygningerne, der i sin tid blev erhvervet fra daværende Søndersø Kommune for 1 krone.

Nordfyns Kommune har forkøbsret til bygningerne fra konkursboet. Det er uvist, om Kommunalbestyrelsen vil benytte denne forkøbsret.

Skamby-området ligger i Søndersøskolens skoledistrikt. Derfor kan de friskoleelever, som nu står uden skole og samtidig bor i Skamby-området, fortsætte deres skolegang i Søndersø herunder benytte skolebus.

Imidlertid har forældrene lov til via det fri skolevalg at søge deres barn/børn optaget i en anden af kommunens folkeskoler eller i en folkeskole eller privatskole/friskole uden for Nordfyns Kommune.

Løkkemarkskolen har 2. august 2012 holdt åbent hus for forældre, som kunne være interesserede i at høre, hvordan skolegang i Uggerslev kan blive for børn, som lige nu står uden skole.

Lukningen af Skamby Friskole rammer også det lokale foreningsliv, der også i friskolens tid har kunnet benytte skolens lokaler.

Det gælder især Skamby Gymnastikforening, hvis fremtid lige nu er uafklaret.

Men tabet af en lokal skole er naturligvis stort for hele Skamby-området, der nu skal kæmpe endnu mere for at fungere godt som lokalsamfund og for at finde nye veje til udvikling.

Der kan læses mere om Skamby Friskole, Skamby Skole om Skamby-området på Nordfynstemas underside ”Skole & lokalsamfund”.

Link:

http://www.nordfynstema.dk/27131639