Skole & lokalsamfund

Skole & lokalsamfund

De fleste af de oprindelige fotos er fjernet 2. april 2016 for at give plads til nye billeder fra Nordfyn. De fleste af fotografierne kan fortsat ses andre steder på Nordfynstema, fordi der var mange dubletter i sanlingen.
En ny skolestruktur trådte i kraft 1. august 2012, så Nordfyns Kommune er nu opdelt i 6 skoledistrikter - mod hidtil 14.

Nordfynstemas præsentation omfatter disse 6 distrikter:

Bogense-Skovby-Ore-området
(Hidtil Bogense Skole og Kongslundskolen).
Navnet Ny Bogense Skole er set brugt på Bogense Skoles hjemmeside, men følgende må være korrekt:
Bogense Skole, afdeling Bogense
Bogense Skole, afdeling Kongslund.

Krogsbølle-Uggerslev-Nørreby-området
(Hidtil Krogsbølle Skole, Løkkemarkskolen og Klinteskolen - Sidstnævnte nedlagt).
Kommunalbestyrelsen har i 2013 godkendt, at skolefællesskabet får navnet "Kystskolen", og at de to afdelinger benævnes Krogsbølle og Løkkemark.

Otterup-området
(Hidtil Otterup Skole, Nordvestskolen, Skovløkkeskolen og Horsebækskolen - Sidstnævnte skal senere huse Heldagsskolen og Familiehuset)
Det ny skolefællesskab hedder Sletten Skole med afdelingerne Nordvest og Skovløkke.

Søndersø-Skamby-området
(Søndersøskolen og den forhenværende Skamby Friskole).
Søndersøskolen med afdeling Nordmark videreføres uden ændring af skoledistriktet, men det overvejes, om friskolens lukning skal følges op med justering af den del af skoledistriktet, der tidligere hørte under Skamby Skole.

Særslev-Hårslev-området
(Hidtil Særslev Skole og Hårslev Skole).
Kommunalbestyrelsen har godkendt fællesnavnet Særslev-Hårslev-Skolen.

Morud-Veflinge-området
(Hidtil Havrehedskolen og Veflinge Skole).
De to afdelinger benævnes nu
Havrehedskolen, afdeling Morud og Havrehedskolen, afdeling Veflinge.

Præsentationen vil komme i den nævnte rækkefølge og omfatter også kortfattede  oplysninger om de lokalsamfund, som skolerne / afdelingerne spiller en betydningsfuld rolle i.

 

Bogense-Skovby-Ore-området
Bogense Skole, afdeling Bogense
Bogense Skole, afdeling Kongslund

Fra 1. august 2012 er Bogense Skoles skoledistrikt og Kongslundskolens skoledistrikt lagt sammen, og skolerne / afdelingerne har fælles ledelse.

Bogense Skole

 

www.bogense-skole.dk

Bogense Skole

0. – 9. klasse og SFO Nøglehullet samt specialklasser, herunder specialafdelingen Regnbuen. 

 

    

Bogense Skole

Faktiske elevtal september 2012 for Bogense Skole, afdeling Bogense:

0A      22
0B      23
1A      25
1B      22
1P        6
2A      21
2B      20
3A      19
3B      18
4A      23
4B      24
5A      25
5B      25
6A      27
6B      28
7X      22
7Y      21
7Z      21
8X      23
8Y      21
8Z      20
9X      27
9Z      26
Blå       6
Grøn    6
Lill       6
Oran    7
Rød      4

Sum  538

Elevtalsprognose for Bogense Skole i det gamle skoledistrikt.


Skoleår og antal elever 0. – 9. klasse:

 

 

2012/2013    491

2013/2014    484

2014/2015    487

2015/2016    474

2016/2017    471

2017/2018    471

2018/2019    479

2019/2020    489

2020/2021    504

2021/2022    513

2022/2023    540

2023/2024    554

 

 

Bogense Skole ligger centralt i Bogense ganske tæt ved Bogense Rådhus. Fra de oprindelige bygninger er skolen i tidens løb blevet udbygget mod øst.

 

Der var inden den ny skolestruktur 8 ubenyttede klasselokaler på Bogense Skole, og kapaciteten kunne udvides med yderligere 3 klasser i bygning G.

 

Bogense Skoles skoledistrikt er den centrale del af den tidligere Bogense Kommune og er domineret af købstaden og dens boligkvarterer, forretningsgader, marina, havn m.m.

Her bor man ved skov og strand, og der er golfbane i nærheden.


Under forberedelserne til den ny skolestruktur blev "familiernes skolevalg" kortlagt. 

Her blev det dokumenteret, at hjemmene i det oprindelige skoledistrikt høj grad benyttede byens skole. Nogle få hjem havde valgt Kongslundskolen.

Dengang var Bogense Skole også overbygningsskole for Klinteskolen.
I et par år endnu vil der fra Nørreby-området være overbygningselever, som benytter skolebus til og fra Bogense Skole.Andre skoler i området:

Bogense Friskole
http://www.bogense-friskole.dk

Nordfyns Folkehøjskole
http://www.nfhs.dk

I Bogense ligger Børnehaven Skovhuset og Bogense Private Børnehus Sct. Anna.

Desuden benyttes Børnegårdhaven Spirevippen ved Tofte.

Bogense Kirke og Sognehuset på Teglgårdsvej ligger i nærheden af skolen.

I byens sydøstlige udkant nær skov finder man Børnehaven Skovbørnehuset, stadion og idrætshal.

Privatejet svømmehal er placeret i nærheden af havnen.  

I jernbanernes tid var Bogense stationsby med tog til og fra Odense og Brenderup/Middelfart.   
Der er gode regionale busforbindelser til Søndersø/Odense og reduceret regional busdrift til og fra Brenderup/Middelfart tilpasset behovet hos unge uddannelsessøgende.

 

I Bogense var der tidligere betydningsfulde virksomheder som garveri, slagteri, jernstøberi og sygehus, der gav arbejde til mange.

I dag er de fleste lokale firmaer mindre.

Mange voksne med bopæl i Bogense pendler til arbejdsplads i Odense.

De 4 supermarkeder i byen har også kunder fra oplandet inkl. Hårslev-området.

Et pænt udvalg af specialbutikker nyder om sommeren også godt af turismen, idet campingpladserne og marinaen tiltrækker besøgende fra ind- og udland.

0. - 6 . klasse og SFO

Faktiske elevtal september 2012 for Bogense Skole, afdeling Kongslund:

0K        8
1K      11
2K      16
3K      15
4K      14
5K        9
6K        8

Sum    86


Elevtalsprognose for daværende skoledistrikt under den gamle skolestruktur
 

Skoleår og antal elever i 0. – 6. klasse:

 

2012/2013     93

2013/2014    101

2014/2015    107

2015/2016    106

2016/2017    108

2017/2018    111

2018/2019    118

2019/2020    125

2020/2021    125

2021/2022    125

2022/2023    128

2023/2024    131

 

 

Kongslundskolen ligger i grønne omgivelser ved Kærby med boldbaner på den modsatte side af landevejen mellem Bogense og Middelfart.

 

Skolen har ingen ledige klasselokaler.

Nærmeste kirke er Skovby.

Der er desuden kirke i Ore.

 

Der er 2 daginstitutioner i  området:

Gårdbørnehaven Spirevippen i Tofte (ca. 800 meter fra skolen)

Børnehuset Dragen i Mejlskov

Det oprindelige skoledistrikt var den vestligste del af den tidligere Bogense Kommune og rummer bl.a. Tofte, Kærby, Skovby, Kassemose, Eskilstrup, Ore, Mejlskov og Skåstrup.

Der har været en folkeskole mere ved Mejlskov.

Da den lukkede, blev der oprettet en friskole, der heller ikke eksisterer længere.

Bygningerne bruges i dag af Nordfyns Ungdomscenter.

Læs mere på www.nordfynsungdomscenter.dk  

 

Tæt ved Nordfyns Ungdomscenter er der boldbaner, hvor Børnehuset Dragen er nabo.

Under forberedelserne til den ny skolestruktur viste en undersøgelse af familiernes skolevalg, at påfaldende mange hjem havde valgt Bogense Skole frem for distriktsskolen.

Det gjaældt ikke kun i områderne tættest på Bogense, men i høj grad også i distriktets vestligste del.

 

Der er kommunal skolebusdrift, og der er fortsat regional buskørsel gennem området mellem Bogense og Brenderup/Middelfart, men i reduceret omfang tilpasset kørselsbehovet for unge uddannelsessøgende.

 

Kongslundskolen ligger i et udpræget landbrugs- og gartneriområde.

Eneste tilbageværende dagligvarebutik er købmandsforretningen i Skåstrup, der får en del af sin omsætning i sommermånederne, hvor der er liv i og ved sommerhusene ved Skåstrup Strand.

 

Krogsbølle-Uggerslev-Nørreby-området

Fra 1. august 2012 er Klinteskolen i Nørreby nedlagt som folkeskole.
Efter forældreønske i begge hidtidige skoledistrikter er Klinteskolen og Løkkemarkskolen sammenlagt, således at børnene fra de 2 skoler benytter Løkkemarkskolen ved Uggerslev.
Området er lagt sammen med Krogsbølle Skoles hidtidige skoledistrikt og tilsammen udgør de nu ét stort skoledistrikt, hvor skolerne / afdelingerne har fælles ledelse.
I 2013 har Kommunalbestyrelsen godkendt, at skolerne bærer det ny fællesnavn "Kystskolen".
Der er etableret ny daginstitution i Uggerslev.
 
Nærå Strand

Krogsbølle Skole

 

www.krogsboelleskole.dk

Krogsbølle Skole

0. -9. klasse og SFO

 

 

Faktiske elevtal september 2012 for skolen i Krogsbølle:

0A      25
1A      18
2A      19
3A      22
4A      16
5A      25
6A      20
6B      20
7A      19
7B      17
8A      23
8B      20
9A      27
9B      27

Sum  298


Elevtalsprognose for daværende skoledistrikt
i den gamle skolestruktur

Skoleår og antal elever 0. – 9- klasse:

 

2012/2013    305

2013/2014    298

2014/2015    302

2015/2016    301

2016/2017    273

2017/2018    269

2018/2019    261

2019/2020    258

2020/2021    253

2021/2022    278

2022/2023    284

2023/2024    289

 

Krogsbølle Kirke er nabo til Krogsbølle Skole og til den lokale idrætshal og sportsplads, hvor den lokale idrætsforening holder til.

Skolen havde før den ny skolestruktur 2 ledige klasselokaler, og der kunne laves 2 mere ved flytning af træsløjd til kælderlokale.

Der er ingen børnehave i Krogsbølle, men det har været på tale at flytte Børnehaven Sneglehuset (der har til huse i den nedlagte Fjordmarkskolens lokaler i Egense) til Krogsbølle.

Sneglehuset er eneste børnehave i det hidtidige skoledistrikt.

Det er et udpræget landbrugsdistrikt, der i tilgift også omfatter et af Fyns største sommerhusområder.

 

Der er en del skolebuskørsel, men den regionale busdrift ophørte 31. juli 2010.

 

Eneste tilbageværende dagligvarebutik i skoledistriktet er Dagli´Brugsen i Bårdesø, der har kunder fra et stort område uden for Otterup.

 

Der er ledige byggegrunde i Krogsbølle.

I området ligger Efterskolen Flyvesandet
http://www.flyvesandet.dk

Løkkemarkskolen

 

www.loekkemarkskolen.dk

Løkkemarkskolen

0.- 6. klasse og SFO sammenlagt fra de tidligere skoledistrikter omkring Klinteskolen og Løkkemarkskolen.

Ny daginstitution er undervejs.
Der har ved skoleårets begyndelse været tilgang af elever fra den lukkede Skamby Friskole. 

Ved skolens hovedindgang

Faktiske elevtal september 2012 ved skolen i Uggerslev:

0L      19
1L
     12
2L      26
3L      18
4L      11
5L      26
6L      14

Sum  126


Elevtalsprognose for det tidligere skoledistrikt i den gamle skolestruktur
 

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

 

2012/2013    68

2013/2014    62

2014/2015    68

2015/2016    70

2016/2017    71

2017/2018    64

2018/2019    72

2019/2020    73

2020/2021    74 

2021/2022    66

2022/2023    65

2023/2024    66

 

Områdets hidtil eneste børnehave er Dalskovreden i Roerslev, der er indrettet i den nedlagte Dalskovskolens bygninger.

Da Dalskovskolen blev nedlagt, blev dens skoledistrikt føjet til Løkkemarkskolens distrikt, og Løkkemarkskolen blev dengang udbygget og er for nylig igen blevet moderniseret flot.

Den havde tidligere fungeret som centralskole for Nr. Højrup og Uggerslev med beliggenhed ved landevejen mellem de to landsbyer som en kompromisløsning dengang.

 

Det har været foreslået, at Dalskovreden skulle nedlægges, men forslaget blev frafaldet, da der kunne dokumenteres overbevisende børnetal.

Idrætsplads findes i Roerslev, og der er kirker i både Nr. Højrup, Uggerslev, Nr. Nærå og Bederslev.

Ringe ligger også i skoledistriktet.

I forbindelse med forberedelserne til den ny skolestruktur viste en kortlægning af familiernes skolevalg, at mange hjem i området havde fravalgt Løkkemarkskolen.

En væsentlig årsag var angiveligt, at flere forældre ikke længere troede på, at skolen ville overleve som lokal folkeskole.

Der var således kun indskrevet 2 børn til børnehaveklassen i 2011/2012.

Mest populære skole uden for skoledistriktet var Krogsbølle Skole.

Andre børn gik på Klinteskolen, Horsebækskolen, Otterup Skole eller Søndersøskolen.

 

I området kører der nu kun kommunale skolebusser, idet den regionale busdrift er ophørt.

 

Der er ingen dagligvareforretninger tilbage i området.

Klinteskolen (ophørt pr. 31. juli 2012) 

 

www.klinteskolen.skoleintra.dk  

Skolen omfattede 0.- 6. klasse og

Sporvognen, der har fungeret som mini-SFO med førskolebørn og klub.

 

 

 

Elevtalsprognose for Klinteskolens distrikt inden nedlæggelsen
Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

 

2012/2013     61

2013/2014     59

2014/2015     50

2015/2016     54

2016/2017     53

2017/2018     54

2018/2019     53

2019/2020     52

2020/2021     51

2021/2022     53

2022/2023     53

2023/2024     53

 

Sporvognen har indtil den ny skolestruktur været områdets daginstitution.
En ny daginstitution vil blive oprettet efter ombygning på Løkkemarkskolen.
 

 

Klinteskolens skoledistrikt var den østlige del af den tidligere Bogense Kommune.

Her ligger bl.a. Nørreby, Klinte, Vesterby, Vester Egense, Grindløse og Nr. Esterbølle.

 

Klinteskolen er placeret i Nørrebys sydlige udkant, hvor også de lokale boldbaner og idrætsforeningens klubhus ligger.

Der er kirke i Klinte og Grindløse.

I forbindelse med forberedelserne til den ny skolestruktur viste familiernes skolevalg, at en betragtelig procentdel af hjemmene i Klinteskolens skoledistrikt havde fravalgt den lokale skole til fordel for Bogense Skole.

 

Der er skolebuskørsel i området, men ingen regional busdrift.

 

Eneste dagligvarebutik i skoledistriktet er Dagli´Brugsen i Nørreby.

 

Otterup-området

Fra 1. august 2012 er Horsebækskolen i Hjadstrup nedlagt som folkeskole, og det hidtidige skoledistrikt er en del af et nyt stort skoledistrikt, der også omfatter Otterup Skole, Nordvestskolen og Skovløkkeskolen. De 3 skoler / afdelinger har fælles ledelse.
Efter ansøgning har Kommunalbestyrelsen godkendt, at fusionen i Otterup-området får fællesnavnet Sletten Skole. 

Otterup Skole

www.otterupskole.dk
Otterup Skole

0. – 9. klasse, specialklasser og SFO.
 

Der er endnu heldagsskole ved Otterup Skole, men dens nuværende 2 afdelinger samles på Horsebækskolen i Hjadstrup efter ombygning.

Desuden har Nordfyns Ungdomsskole en afdeling på Otterup Skole.
http://ungpaanordfyn.dk  


 

Faktiske elevtal for hovedskolen Sletten Skole i Otterup (tidligere Otterup Skole):

0A      29
1A      15
1B      16
2A      23
3A      26
4A      19
4B      17
5A      18
5B      17
6A      18
6F        7
7A      23
7B      22
7C      26
8A      26
8B      28
8C      25
9A      23
9B      22
9C      21
ITA       5
ITB       9
LFU      5
MFU     2
MO1   14
MO2     8
MSA     6
MSB     5

SUM  475


     

Elevtalsprognose for Otterup Skoles hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 9. klasse:

 


2012/2013    324

2013/2014    318

2014/2015    315

2015/2016    306

2016/2017    310

2017/2018    307

2018/2019    315

2019/2020    320

2020/2021    333

2021/2022    338

2022/2023    344

2023/2024    340

 

Otterup Skole ligger i et villakvarter tæt ved Otterups midte.

 

Otterup Realskole i nærheden er direkte konkurrent til de 2 skoler i Otterup by, men får også elever fra oplandet.
Den har 231 elever i 0.-10. klasse og en SFO.

Læs mere om realskolen på www.otterup-realskole.dk

 

Otterup Realskole

Børnehaven Kastanjegården ligger centralt i Otterup.

Desuden Poppelgården og Rønnebærhaven ved Nordvestskolen.

 

Idrætshaller og stadion befinder sig i Otterups sydlige del i nærheden af Otterup Skole.

Kirken ligger i den nordlige del af byen.

Tæt ved torvet finder man det store bibliotek.

 

Under forberedelserne til den ny skolestruktur viste en undersøgelse af familiernes skolevalg, der i Otterup Skoles skoledistrikt var mange hjem, som havde fravalgt den lokale skole til fordel for 1 af i alt 6 andre nordfynske folkeskoler. Horsebækskolen, Krogsbølle Skole og Skovløkkeskolen tegnede sig for de fleste af de børn, der har benyttet det fri skolevalg.

 

Otterup har rigtig gode busforbindelser til Odense.

Kommunen har med skolebusruter opretholdt kørsel til og fra uddannelsesstederne i Søndersø, men tidligere regional busdrift nord og vest for Otterup ophørte 31. juli sidste år.

 

Otterup er en tidligere stationsby, idet Nordfynske Jernbane forbandt byen med Odense og Otterup.

Byen har bevaret og udbygget et godt erhvervs- og forretningsliv og er vokset med både boligbyggeri og erhvervsvirksomheder.

Det blomstrende handelsliv udspiller sig ikke kun på de berømte torvedage, men byens 5 supermarkeder og en række specialbutikker gør Otterup til en aktiv by, hvor også sommerhusfolket ved stranden går på indkøb.

Derimod er oplandet næsten tømt for dagligvarebutikker.

Nogle få undtagelser er Dagli´Brugsen i Bårdesø og bageri og genåbnet slagterforretning i Kappendrup.

I Otterup-området findes også disse skoler:


Klintebjerg Efterskole:
http://klintebjerg-efterskole.dk  


Nislevgaard Efterskole:
http://nislevgaard.dk

Otterup Produktionshøjskole
http://www.proskolen.dk

Nordvestskolen i Otterup

 

www.nordvestskolen.dk

Nordvestskolen

0.- 6. klasse og SFO

 

 

Faktiske elevtal for Afdeling Nordvest, tidligere Nordvestskolen:

0A      22
1A      21
2A      24
3A      25
4A      22
5A      27
6A      30

SUM 171


Elevtalsprognose for Nordvestskolens hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

2012/2013    178

2013/2014    177

2014/2015    179

2015/2016    177

2016/2017    169

2017/2018    169

2018/2019    172

2019/2020    171

2020/2021    173

2021/2022    173

2022/2023    182

2023/2024    197

 

Nordvestskolen har haft kommunens mindste skoledistrikt, der især dækkede villakvartererne i den nordvestlige del af Otterup.

Børnehaverne Poppelgården og Rønnebærhaven er slået sammen til Mini-Max og er placeret i umiddelbar nærhed af Nordvestskolen.
I selve Otterup ligger Børnehaven Kastanjegården.

 

Skovløkkeskolen ved Ørritslev Skov

 

www.skovloekkeskolen.skoleintra.dk
Borgergruppen Bevar Skovløkken har desuden oprettet www.skovloekken.dk  

0.- 6. klasse samt Skovtroldene, der er børnehave, SFO og SFO-klub

 

 

Faktiske elevtal september 2012 for Afdeling Skovløkken, tidligere Skovløkkeskolen:

0S       10
1S       22
2S       18
3S       13
4S       22
5S       15
S6       18

SUM 118


Elevtalsprognose for det hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

2012/2013    115

2013/2014    111

2014/2015    110

2015/2016    110

2016/2017    106

2017/2018    106

2018/2019    101

2019/2020    106

2020/2021    106

2021/2022    105

2022/2023    102

2023/2024    105

 

Skovløkkeskolen med Skovtroldene ligger indbydende op mod skovbrynet og er desuden omgivet af gode legearealer samt stadionanlæg.

Skolen anvender alle disponible klasselokaler og har tidligere oplyst, at der kan indrettes 2 klasselokaler mere i klublokale m.m.

Ved Ørritslev ligger områdets kirke.

 

En kortlægning af hjemmenes skolevalg har fint illustreret, at det tidligere skoledistrikt omkring Skovløkkeskolen ikke har en egentlig centerby, men rummer mange landsbyer, bl.a.: Hessum, Ørritslev, Skeby, Gerskov, Klintebjerg, Østrup, Daugstrup og Gudskov.

Næsten alle hjem i skoledistriktet valgte den lokale skole, der også har haft søgning fra enkelte hjem i den sydlige del af Krogsbølle Skoles skoledistrikt.

Området betjenes af skolebusser, men der er ingen regional busrutedrift.

Landbrug, gartneri og småvirksomheder karakteriserer denne del af kommunen.

I Gudskov er der en privatejet svømmehal, og egnen har stolte traditioner vedrørende gymnastik og idræt.

De nærmeste dagligvarebutikker ligger i Otterup.

Gartneriet Timmermann A/S ved Skovgyden

Horsebækskolen i Hjadstrup

(Ophørt som folkeskole pr. 31. juli 2012)
 

www.horsebaekskolen.dk

Horsebækskolen havde 0.- 6. klasse og SFO


Efter nedlæggelsen skal Heldagsskolens nuværende 2 afdelinger samles her - sammen med Familiehuset, der flyttes fra Søndersø.

Frem til sommerferien i 2014 vil der fra Horsebækskolens tidligere distrikt være skolebuskørsel til og fra Krogsbølle Skole, fordi elever er begyndt i overbygningen der, inden den ny skolestruktur.

Elevtalsprognose for det daværende skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

2012/2013    108

2013/2014    100

2014/2015    103

2015/2016      99

2016/2017    107

2017/2018    111

2018/2019    115

2019/2020    120

2020/2021    122

2021/2022    117

2022/2023    115

2023/2024    111

 

Der er ingen daginstitution i Hjadstrup.

Eneste daginstitution i det daværende skoledistrikt var Børnehaven Græshoppen, der har til huse i den nedlagte skole i Lunde.

Det har på et tidspunkt været overvejet at flytte Græshoppen til ny børnehave i Hjadstrup.

 

 

Den nedlagte folkeskole ligger centralt i Hjadstrup i grønne omgivelser med boldbaner og gode legeområder tæt ved skolen.

 

Hjadstrup kirke ligger lige over for skolen.

 

Horsebækskolens skoledistrikt strakte sig fra Emmelev i nord til Beldringe i syd og rummer også bl.a. landsbyerne Hjadstrup, Kappendrup, Bladstrup og Lunde.

De indgår nu i det store Otterup-skoledistrikt. 

Kortlægningen af fasmiliernes skolevalg inden den ny skolestruktur viste, at nogle få hjem havde valgt Otterup Skole eller Nordvestskolen i stedet for den lokale skole. Enkelte benyttede Søndersøskolen eller Krogsbølle Skole.

 

Området betjenes af skolebusser, men den regionale busdrift bl.a. til Otterup og Søndersø er ophørt.

Kommunens eneste bageri uden for centerbyerne ligger i Kappendrup, hvor en slagterforretning netop er genåbnet.

Ellers er der ingen dagligvarebutikker tilbage i skoledistriktet, så mange indkøb gøres i Otterup, i Søndersø eller i Bårdesø.

Det eneste nordfynske bageri uden for centerbyerne

Søndersø-Skamby-området

Søndersøskolens skoledistrikt er det eneste i Nordfyns Kommune, der ikke ændres i forbindelse med den ny skolestruktur.

Søndersøskolen og Nordmarkskolen (nu Afdeling Nordmark) er tidligere sammenlagt og har fælles ledelse.

I forbindelse med at Skamby Skole blev nedlagt som folkeskole, blev denne skoles skoledistrikt lagt sammen med Søndersøskolens distrikt.
(Tidligere benyttede Skamby-børnene Særslev Skole som overbygningsskole.)

Skamby Skole blev til Skamby Friskole, der har fungeret under skiftende ledere fra august 2005.
2. august 2012 blev det offentligt kendt, at friskolens bestyrelse måtte begære skolen konkurs pga. store økonomiske problemer og et beskedent elevtal (Senest oplyst: 38).
Støtten ved Sandvadgyden

Søndersøskolen

0. – 10. klasse og SFO

Alle kommunens 10.klasseelever er samlet på Søndersøskolen

0. – 3. klasse i Afdeling Nordmark (tidligere Nordmarkskolen)
Skolen har også specialklasser.

Børnehaven Nordmark er bygget til Afdeling Nordmark.


Nordfyns Musikskole administreres fra kontor på Søndersøskolen
www.nordfynsmusikskole.dk 

Nordfyns Ungdomsskole har afdeling på Søndersøskolen
www.ungpaanordfyn.dk   

 


 

Faktiske elevtal september 2012 for Søndersøskolen:

0A       22
0B       21
1A       20
1B       21
1C       23
2A       16
2B       19
2C       17
3A       21
3B       20
3C       22
4A       24
4B       24
5A       19
5B       17
5C       19
6A       23
6B       24
7A       23
7B       24
8A       18
8B       19
8C       19
9A       17
9B       19
0M1      6
0M2      7
0TS       9
0U1       7
0Y1       9
0Y2       7
10A     19
10B     16
10C     16
10D     20
10U       7
VÆLI   5
VÆST   3

SUM  642

Elevtalsprognose for  skoledistriktet

Skoleår og antal elever 0. – 9. klasse:

 

2012/2013    540 - plus eleverne i 10. klasse 

2013/2014    550

2014/2015    558

2015/2016    559

2016/2017    554

2017/2018    558

2018/2019    561

2019/2020    553

2020/2021    548

2021/2022    540

2022/2023    537

2023/2024    536

 

 

Søndersøskolen har været under politisk overvejelse mht. placering af en nordfynsk specialskole, idet etableringsudgifterne er beregnet til ca. 15 mio. kroner,

 

I nærheden af Søndersøskolen ligger ud over Børnehaven Nordmark 2 børnehaver mere:

Birkemose (med Tigerhuset) og Mælkevejen.

 

Søndersøhallerne, boldbaner, VUC og Nordfyns Gymnasium er naboer – ligesom kirken.

Nordfyns Gymnasium
http://www.nordfyns-gym.dk

VUC Fyn Odense Søndersø
Klik videre fra
http://www.vucfyn.dk/hovedside.aspx

Der er kommunal tandklinik ved skolen.

Søndersø Bibliotek befinder sig tæt ved Søndesøskolen.

I Søndersø er der også en produktionshøjskole.

 

Skoledistriktet blev udvidet, da Skamby Skole i sin tid blev lukket.

Af kommunens ”Familiernes skolevalg ….” fremgik det, at stort set alle skolebørn i skoledistriktet – også i Skamby-området - var elever på Søndersøskolen.

Dog er Skamby Friskoles lokale elever ikke registreret på oversigtskortet.

Søgningen af elever fra hele kommunen til Søndersøskolens 10.klasseafdeling er blevet ret omfattende i de seneste år og har medført pladsmangel.

 

Der er gode busforbindelse både til Odense og Bogense.

Blandt andet af hensyn til gymnasieelever er der opretholdt buskørsel til og fra Morud og Otterup med opland, men omfanget er stærkt reduceret fra 1. august 2010.

 

Ved dannelsen af daværende Søndersø Kommune oplevede Søndersø et byggeboom, der satte gang i væksten.

Nordfyns Gymnasium begyndte i sin tid i lejede lokaler på Søndersøskolen, mens det nuværende gymnasium blev bygget. Skolen brugte derefter lokalerne i forbindelse med kraftigt voksende børnetal i Søndersø.

 

Sondersøcentret er jævnet med jorden.
Der er en del håndværk og industri specielt i Søndersøs østlige del.

I Søndersø ligger Søndersø Produktionshøjskole:
http://sphs.dk

 

Søndersø er én af kommunens 3 centerbyer og ligger i kommunal og trafikal sammenhæng meget centralt.

Skamby Friskole -
lukket pga. konkurs august 2012 
 


Skamby Friskoles bestyrelse har forsøgt at sælge bygningerne på anparter til beboere i lokalområdet for at skaffe nødvendig kapital til skolens fortsatte drift.

Der har desuden været forlydender om en mulig kapitalindsprøjtning fra
 en hemmelig "pengetank".

Imidlertid er bestræbelserne ikke lykkedes, og ved det ny skoleårs start har skolens bestyrelse måttet smide håndklædet i ringen med en konkursbegæring.


Elever med bopæl i Skamby-området bor reelt i Søndersøskolens distrikt og har derfor ret til fortsat skolegang i Søndersø.

På grund af det fri skolevalg forældrene dog mulighed for at vælge en anden folkeskole eller evt. en privatskole/friskole.

Løkkemarkskolen har 2. august 2012 afholdt et orienteringsmøde for interesserede forældre fra Skamby-området.

Skamby Friskole har haft 0.- 10. klasse og SFO

Skolen tilbød en billig busbefordring for elever, som ikke kunne benytte offentlige transportmidler. Ordningen dækkede hele Nordfyns Kommune.
Egenbetalingen for en elev på Skamby Friskole var ca. 2000 kr. pr. måned.
 

 

I forsommeren 2012 var der angiveligt 38 elever på skolen.

Skamby Børnehave er kommunal og nabo til den nu lukkede Skamby Friskole.

Børnehaven blev i sin tid etableret på den daværende folkeskoles grund, og skolens leder administrerede både skole og børnehave.

 

I forbindelse med omlægning til ny pædagogik på daværende Skamby Skole flyttede flere familier i det gamle skoledistrikt deres børn til andre skoler, bl.a. Særslev Skole. Desuden valgte en stor del af lærerne at søge bort fra skolen. 

Læs en beskrivelse af situationen via dette link:
http://www.folkeskolen.dk/17137/ny-paedagogik-i-ekspresfart-kan-lukke-skole 


Den daværende kommunalbestyrelse i Søndersø Kommune lukkede Skamby Skole med henvisning til det lave elevtal.

En lokal aktiv forældregruppe etablerede derefter friskole i den gamle folkeskoles lokaler.

Friskolen har fungeret fra august 2005.
 

Skamby er en tidligere stationsby, der dengang summede af aktiviteter i lokale virksomheder og butikker.

I dag har også den sidste købmand givet op, men der er stadig aktive firmaer i Skamby, og her har Danish Agro fået en dominerende rolle.

Skamby Friskoles bygninger ligger centralt ved den gennemgående Bredgade og tæt ved kirken og præstegården.

I nærheden ligger det betydelige stadion, hvor Skamby tidligere har fejret store triumfer.

 

Der kører skolebusser gennem Skamby, specielt for betjening til og fra Søndersø (skole og gymnasium).

Fra 1. august 2010 har byen mistet den hidtidige regionale busdrift.

 

Det oprindelige skoledistrikt blev ved nedlæggelsen af den lokale folkeskole lagt ind under Søndersøskolen.

Særslev-Hårslev-området

Fra 1. august 2012 er Særslev Skole og Hårslev Skole lagt sammen i fælles skoledistrikt og med fælles ledelse.

Efter ansøgning har Kommunalbestyrelsen godkendt, at skolerne / afdelingerne videreføres med det fælles navn Særslev - Hårslev Skolen.

Særslev Skole har i årtier været overbygningsskole for Hårslev Skole.

I Hårslev er der lavet landsbyordning.
I efteråret 2013 er der etableret børnehave på skolen, og dermed er Børnehaven Vejruphuse tømt.
Der etableres parkeringsplads efter nedrivning af Vejruphuse.
Vejbod i Moderup

Særslev Skole

0. – 9. klasse og SFO

 

Faktiske elevtal september 2012 for skolen i Særslev:

0S       23
1S       16
2S       22
3S       21
4S       15
5S       21 
6S       16
7A       15  
7B       15
8A       16
8B       15
9A       15
9B       14

SUM  224

Elevtalsprognose for det hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 9. klasse:

 

2012/2013    227

2013/2014    226

2014/2015    237

2015/2016    243

2016/2017    241

2017/2018    249

2018/2019    251

2019/2020    258

2020/2021    262

2021/2022    269

2022/2023    261

2023/2024    262

 

Særslev Børnehave er nabo umiddelbart nord for skolen.

Særslev Skole ligger med gode bygninger centralt i Særslev ved landevejen mellem Søndersø og Bogense og med grønt areal mod nord.

Skolen har et klasselokale i overskud og oplyser, at der kan indrettes 5 til 6 ekstra klasselokaler inden for de bestående rammer.

 

I nærheden af Særslev Skole ligger Nordfyns Efterskole med idrætshal op til Særslevs store stadionanlæg, hvor også den lokale skytteforening holder til.

Kirken og præstegården ligger skråt over for Særslev Skole.

Ved tidligere kortlægning af forældrenes valg af skole er det fremgået, at langt de fleste hjem i skoledistriktet vælger Særslev Skole, men enkelte børn gik på Veflinge Skole eller Søndersøskolen.
Særslev Skole modtager elever fra omkringliggende lokalsamfund.

 

Der er gode busforbindelser til Bogense og Odense.

 

Der er kun få butikker tilbage i Særslev, herunder bl.a. Dagli´Brugsen.

Desuden er der lægepraksis.

Det største boligområde ligger i den nordlige del af Særslev, og der er fortsat mulighed for opførelse af boliger med central placering.


Nordfyns Efterskole i Særslev:
http://www.nordfe.dk

Hårslev Skole

0. – 6. klasse og SFO

 

Faktiske elevtal september 2012 for skolen i Hårslev:

0H       17
1H       12
2H         9
3H       14
4H       14
5H       11
6H       17

SUM    94


Elevtalsprognose for det hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

2012/2013    108

2013/2014    106

2014/2015    107

2015/2016    104

2016/2017    109

2017/2018    111

2018/2019    115

2019/2020    114

2020/2021    113

2021/2022    114

2022/2023    117

2023/2024    112

 

Der er etableret landsbyordning i efteråret 2013, så børnehaven er nu en del af skolen.

Den fraflyttede børnehave nedrives, og der etableres parkeringsplads på stedet.

 

Hårslev Skole har tidligere oplyst at have 3 klasselokaler i overskud, og at yderligere 2 klasselokaler kan indrettes i eksisterende bygninger.

 

Skolen ligger i grønne omgivelser og er flot forsynet med legeredskaber.

Den er placeret ved landevejen midt mellem Hårslev og Gamby (ved landevejen) som resultat af et kompromis.

Inden centralskolen blev bygget, var der landsbyskoler i Hårslev, Ejlskov, Skovsgårde og Hindevad samt forskoler.

 

Skoledistriktet strækker sig fra Hjortebjerg i nord til Padesø i syd.

I Hårslev ligger kirken og præstegården, og tæt ved findes Hårslevhallen og det lokale stadion.

Flere hjem i området vælger Brenderup og Omegns Realskole i stedet for den lokale skole.
Det påvirker det samlede elevgrundlag for begge folkeskoler i den ny fusion.

 

Gamby og Nymark er gamle stationsbyer på den nedlagte jernbanestrækning mellem Odense og Brenderup.

I dag er der ikke længere buskørsel mellem Hårslev og Bogense, og der er kun få afgange i dagtimerne på hverdage med bus til og fra Odense via Veflinge og Morud.

 

I Hårslev har der tidligere været 2 købmandsforretninger og en brugs.

Gamby Stationsby havde også købmandsforretning, og der har været en del flere butikker i området.

I dag er der ikke nogen dagligvarebutik i skoledistriktet.

Bogense er de flestes foretrukne handelsby.

 

I Hårslev har maskinfabrikken i de senere år haft vokseværk og blevet en betydelig virksomhed med mange ansatte. Fabrikken kaldes nu Haarslev Industries.

 

Der er i mindre omfang planlagt boligbyggeri i Hårslev.

Morud-Veflinge-området

Havrehedskolen i Morud har i årtier været overbygningsskole for Veflinge Skole.

Fra 1. august 2012 er de to skoler / afdelinger sammenlagt i ét skoledistruikt og med fælles ledelse. 
Farstrup Hed

Havrehedskolen
Afdeling Morud
 

 

www.havrehed-sk.dk

Havrehedskolen

0. - 9. klasse og SFO

Faktiske elevtal september 2012 for Havrehedskolen, afdeling Morud:

0A       53
1A       25
1B       24
2A       20
2B       20
3A       20
3B       18
4A       25
4B       27
5A       25
5B       25
6A       20
6B       20
7A       21
7B       21
7C       21 
8A       21
8B       18
8C       21
9A       19
9B       22

SUM  486  

Elevtalsprognose for det hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 9. klasse:

 

2012/2013    472

2013/2014    488

2014/2015    486

2015/2016    470

2016/2017    468

2017/2018    451

2018/2019    432

2019/2020    429

2020/2021    425

2021/2022    417

2022/2023    393

2023/2024    372

 

 

Havrehedskolen ligger centralt i Morud ved Rugårdsvej og med skov mod øst og eget idrætsområde på den nordligste del af skolens grundareal.

 

I Morud ligger 2 kommunale børnehaver: Adamsminde og Kernehuset.

I august 2011 åbnede en ny privat daginstitution, Skovbørnehuset Langesø, der næsten er nabo til Havrehedskolen.

Der er foretaget en mindre udbygning af Havrehedskolen, der i de seneste år har haft problemer med pladsmangel.
Yderligere udbygning er vanskelig.

Skolen har i de seneste år lidt af pladsmangel, bl.a. på grund af en del nybyggeri i nye kvarterer, hvor der lige nu er ledige byggegrunde.

Der må forventes et større pres på skolen, når boligbyggeriet kommer i gang igen, og udfordringen kan forstærkes, når/hvis man igangsætter byggemodning på udvalgte arealer ved Bredbjerg, tæt ved grænsen til Odense Kommune..

Havrehedskolen nyder godt af en ualmindelig god beliggenhed ved skov og tæt ved Langesøhallen med stort grønt idrætsanlæg og kommunens eneste friluftsbad.

Sognets kirke ligger i Vigerslev, men også Skovkapellet ved Langesø betjenes af sognepræsten i Morud.

 

Skoledistriktet omfatter foruden Morud bl.a. Bredbjerg-området, Rue, Farstrup og Vigerslev samt hele Langesø-området.

 

Hjemmene i Morud-området bakker massivt op om den lokale skole. Få hjem i den nordlige del af distriktet har valgt Søndersøskolen. Nogle hjem i Veflinge Skoles område bruger Havrehedskolen i hele skoleforløbet.

 

Morud har tidligere været stationsby med togforbindelse til Odense og Brenderup.

Området betjenes af skolebusser og af 2 regionalbusruter med kraftigt reducerede køreplaner for kørsel til og fra Odense og Søndersø fra 1. august 2010.

På initiativ fra en lokal borgergruppe arbejdes der for at  få Morud som endestation for den Odense-bybusrute, der i dag har vendeplads i Slukefter. 

 

Morud er Nordfyns Kommunes 4.største bysamfund og har over en årrække oplevet en betydelig vækst som attraktivt bosætningssted.

Lokalt kan man handle i Dagli´Brugsen og i en slagterforretning.

 

Havrehedskolen
Afdeling Veflinge

http://www.veflinge-sk.skoleintra.dk

Skolen set fra Vedel Simonsensvej

0. – 6. klasse og SFO samt klub og ”Fru Hansens kælder”

 

 

Faktiske elevtal september 2012 for Havrehedskolen, afdeling Veflinge:

0V       21
1V       11
2V       11
3V       20
4V       10
5V       11
6V       14

SUM    98

Elevtalsprognose for det hidtidige skoledistrikt

Skoleår og antal elever 0. – 6. klasse:

 

2012/2013   101

2013/2014   104

2014/2015   114

2015/2016   119

2016/2017   114

2017/2018   121

2018/2019   127

2019/2020   121

2020/2021   121

2021/2022   114

2022/2023   115

2023/2024   118

 

Veflinge Børnehave ligger ca. 1 km. fra skolen, centralt i Veflinge.

Veflinge Skole ligger velholdt i grønne omgivelser i Veflinges sydlige udkant.

Den blev i 1960´erne bygget som centralskole, der afløste de hidtidige skoler og forskoler i Veflinge og Stillebæk. Den ny skoles placering var en kompromisløsning, så børnene i distriktets sydlige del ikke skulle have alt for langt til skole.

 

Alle Veflinge Skoles klasselokaler er i brug.

Yderligere 2 klasselokaler kan etableres ved ændring af nuværende håndarbejdslokale og EDB-lokale.

Der er gode legearealer.

Ved Banevej findes Veflingehallen og sportspladsen.

Kirken og konfirmandstuen er i den nordlige del af Veflinge, skråt over for den gamle skole.

Busforbindelse til Bogense er ophørt, men der køres i begrænset omfang til Hårslev.

Busforbindelse til Odense er kraftigt reduceret og findes ikke kl. 7-14 samt aften og weekend.

Veflinge har tidligere været stationsby med togforbindelse til Odense og Brenderup.

Efter banens nedlæggelse er en del butikker og små virksomheder forsvundet, men der er fortsat mange håndværkere i lokalområdet.

Eneste tilbageværende dagligvarebutik er Dagli´Brugsen – tæt ved Veflinge Forsamlingshus.

Områdets største arbejdsplads er Egehøj Champignon.

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 2 lokalplaner for arealer vest for Bystævnet og Frederiksberg.

Lokalplanerne giver mulighed for opførelse af 38 nye boliger med ret central beliggenhed nær Dagli´Brugsen og Veflinge Børnehave.
Byggemodning iværksættes først, når et tilstrækkeligt antal købere er klar til at bygge i området.