Dagsordener

Dagsorden

Nordfyns Landdistriktsråd.

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar kl. 19.00 i Skamby Multihus

Afbud: Ingen 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. oktober
 1. Saneringsmodne huse – status Nordfyn og hvad gør vi?        Kaj
 1. Status på Landdistriktspolitikken
 • herunder gennemgang af ”Udkast til handleplaner”           Hanne
 1. Idéer til emner på Folkemødet                                          Hanne                           
 1. Dato for møde med udvalgsformænd og admin. feb/mar    Hanne
 1. Nyt fra LAG.                                                                      Lars.
 1. Møde med NEET – samarbejde erhvervsliv og turisme         Hanne
 • Ideer til emner
 • (Cykel-)turisme i landdistrikterne
 • Netværksdannelse i landdistrikter
 • Anvendelse af lokaler til erhverv i landdistrikter
 • Kort over shelters og bord/bænkesæt
 • Netværk i landdistrikterne, regler for anvendelse af ejendomme, hvordan kan vi informere iværksættere?
 • Vi skal selv invitere dem til et møde
 1. Beboermøder med oplæg til LUP og nye lokalråd                  Hanne og Kaj
 • À contobetaling kan imødeses, men tidligst 3 dage før arrangement, hvor der er tilsagn om deltagelse af minimum 50 personer.
 1. Opfølgning på økonomi.                                                                               Bo
 1. Nyt fra lokalrådene
 1. Referat fra møder.
 1. Evt.
 • Næste møde: