Nyhedsarkiv 10.05.11 - 31.-01.12

31.01.12:


De ny skoleledelser i Nordfyns Kommune

De ny ledelser på skolerne/afdelingerne i den kommende skolestruktur i Nordfyns Kommune er nu på plads:


BOGENSE SKOLE:

Jan Hinrichsen - skoleleder (Fortsætter)

Dan Gert Christensen - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Skovløkkeskolen)

Jane Cortsen - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Søndersøskolen)


KROGSBØLLE SKOLE:

Niels Lykke - skoleleder (Fortsætter)

Bo Rasmussen - viceskoleleder (Indtil nu viceinspektør ved Havrehedskolen)

Niels Henrik Jensen - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Otterup Skole)
 

HAVREHEDSKOLEN:

Henning Pedersen - skoleleder (Fortsætter)

Lone Holm Andersen - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Kongslundskolen)

Ove Rye Christensen - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Krogsbølle Skole)


SÆRSLEV SKOLE:

Lars Mortensen - skoleleder (Indtil nu skoleleder ved Klinteskolen)

Steen Brydegaard - viceskoleleder (Fortsætter, pt. konstitueret leder ved Særslev Skole)


SØNDERSØSKOLEN:

Flemming Dahlquist - skoleleder (Fortsætter)

Niels C. Andersen - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Hårslev Skole)

Jan Hansen - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Veflinge Skole)


OTTERUP SKOLE:

Hans Jørgen Larsen - skoleleder (Indtil nu skoleleder ved Nordvestskolen)

Mette Landtved Holm - viceskoleleder (Indtil nu skoleleder ved Horsebækskolen)

Erik Brønserud - afdelingsleder (Indtil nu skoleleder ved Løkkemarkskolen)

Christian Munthe - afdelingsleder (Indtil nu viceinspektør ved Hårslev Skole)

HELDAGSSKOLEN:

Per Pedersen - skoleleder

Kåre Mortensen - afdelingsleder


Bente Lund Hansen - konsulent -
specialundervisning og specialpædagogisk, skoler og dagtilbud

Carsten Seegert - pædagogisk administrativ konsulent.
Hovedansvar: Dagtilbud/almenområdet, desuden skoleområdet.

Link til Nordfyns Kommunes orientering:
http://www.haarslev-sk.skoleintra.dk/Faelles/OpslagSP/3096/orientering%20om%20skolestrukturen.pdf 

28.01.12:

Redaktionelle ændringer på Nordfynstema

Efter Kommunalbestyrelsens endelige beslutninger om skolestrukturen sker der flere redaktionelle ændringer på Nordfynstema.

Men i nogen tid endnu er de nordfynske skoler fortsat hovedtemaet.

Processen med implementeringen af beslutningerne vil blive fulgt og om nødvendigt kommenteret.

"SkoleDebatten" vil fortsat være et fast tilbud til alle, som har noget på hjerte om skoler i Nordfyns Kommune.

Der vil ske meget, inden det ny skoleår begynder.

Engang i løbet af i år vil der blive skiftet tema her på Nordfynstema (deraf navnet!)
Så vil det meste af det nuværende stof om skolerne blive slettet, og til den tid vil debatsiden blive bevaret som arkivside i en periode. 
Men det sker ikke foreløbig! 


Ændringer omkring 1. februar:

Ca. 12 undersider under skoletemaet vil omkring den 1. februar blive slettet, fordi de ikke længere har samme aktualitet som før (og efterhånden heller ikke  besøges af ret mange.)
Den nuværende nyhedsside vil blive nyhedsarkiv, og der oprettes en helt ny nyhedsside. 

Dermed bliver Nordfynstema mere overskuelig.

27.01.12:


Stor talelyst – men ingen store overraskelser

 

Der var koldt og blæsende foran Bogense Rådhus, da kommunalbestyrelsesmødet skulle gå i gang i går aftes, og der var da heller ingen demonstranter med bannere, skilte osv.

 

Inden døre var der omkring kl. 17.45 fyldt op på tilhørerstolene i Byrådssalen, så Nordfynstemas ”udsendte” medarbejder måtte finde en stol i sidelokalet, hvor der under hele mødet var mange ledige pladser.

 

Det var tydeligt, at de fleste skoleinteresserede på Nordfyn havde taget til efterretning, at der stod 22 bag det seneste politiske forlig, og at der nok ikke blev rokket ved det.

 

De afsluttende bemærkninger om reporterens fysiske vilkår skal ikke fylde meget her:

Men det viste sig at være svært for en ældre mand med bensmerter at udholde bare 2 timer og 45 minutter på stolen.

Dertil kom, at det eneste lys i lokalet kom fra skærmen, hvor i en teknisk ret ringe kvalitet kunne følge med i begivenhederne i nabolokalet – ledsaget af lyd, der også kunne trænge til kvalitetsforbedring.

På grund af det manglende lys brugte ”reporteren” lyset fra displayet på den ældgamle mobiltelefon for nogenlunde at kunne se sin kuglepen og det papir, der skulle noteres på.

Det gav ikke megen støtte til hukommelsen at læse kragetæerne bagefter!

 

Men der sad vi – en del voksne fra flere af kommunens lokalområder – og fulgte med.

Det var glædeligt, at dagsordenens første mange punkter – efter fællessangen ”I sne står urt og busk i skjul” – blev afviklet professionelt. Det var effektivt, fordi forarbejdet var gjort godt i forvejen i udvalgene, og fordi ingen følte trang til at kaste sig ud i lange og overflødige indlæg for at markere sig over for presse og fremmødte borgere.

 

Så nåede man da frem til de 4 punkter, der direkte vedrørte en ny skolestruktur.

Fornuftigt nok lagde borgmester Morten Andersen (V) op til, at alle 4 punkter blev drøftet under ét for til sidst at blive sat til afstemning enkeltvis.

 

Som tidligere i forbindelse med nordfynsk skolestruktur som emne var talelysten stor.

Da man efter næsten 2 timers indlæg om skolestruktur skulle afrunde med afstemningerne, kunne borgmesteren konstatere, at der havde været 19 indlæg.

 

Nordfynstema noterede undervejs indlæg fra:

Mogens Christensen (Venstre), formand for Familieudvalget

Kim Johansen (Socialdemokraterne)

Jytte Madsen (Konservative)

Steen Brydegaard (SF)

Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance)

Dorte Schmidt Brown (Nordfynslisten)

René Lundegaard (Dansk Folkeparti)

Ingmar Madsen (Den sociale Gruppe)

Mette Hjorth (Den sociale Gruppe)

Børge Nielsen (Den sociale Gruppe)

 

Nogle fik ordet mere end én gang.

 

Mest taletid tog – ikke uventet – Ingmar Madsen, idet Den sociale Gruppe ikke er repræsenteret i hverken Familieudvalget eller Økonomiudvalget …

Ingmar Madsen gav en massiv kritik at det forlig, som 22 politikere indgik 9. januar.

Han gjorde meget ud at oplæse længere passager fra en del af de høringssvar fra skolebestyrelserne, hvor der blev udtrykt utilfredshed eller bekymring over nogle af aftalens konsekvenser.

Ingmar Madsen blev sekunderet af Mette Hjorth.

Derimod understregede Børge Nielsen, at han var med i forliget og altså ikke var enig med sine to gruppefæller.

Børge Nielsens redegørelse for, hvorfor han efter 2. høring havde ændret holdning, fik aftenens største bifald fra tilhørere i sidelokalet, hvor der ellers i aftenens løb var ret stille.

 

Ingen lod sig rokke af argumenterne fra Ingmar Madsen og Mette Hjorth, og hele Venstres gruppe stemte for, at indstillingen fra 22 medlemmer blev sat til afstemning.

23 stemte for og kun 2 imod.

 

Nordfynstemas læsere skal ikke trættes med længere citater fra de enkelte politikere, men her kommer en kort opsummering:

 

Der er i Kommunalbestyrelsen nu udtrykt ansvarsfølelse og samarbejdsvilje, så den ny skolestruktur kan få de bedst mulige vilkår at virke under.

 

Der bliver en pulje til uforudsete klassedannelser i forbindelse med ønsket om en samlet reduktion på 21 klasser over tid.

 

Der ændres ikke foreløbig på de 6 nye skoledistrikter, men forældrenes valg af skole følges tæt i skoleåret 2012/2013.

 

Der var en del polemik omkring diverse udtalelser om flytning af elever mellem skoler, men Ingmar Madsen havde ikke held med at spille Morten Andersen og Mogens Christensen ud mod hinanden i forbindelse med deres udtalelser til pressen.

 

Kommunalbestyrelsen bakker op om, at Horsebækskolens elever samlet optages på Afdeling Otterup.

Det skal tilføjes, at der blev udtrykt stor sympati for børn og forældre ved Horsebækskolen, og der var stor ros til skolebestyrelsen, fordi den på trods af forståelig frustration over uventet lukning signalerer vilje til samarbejde om de bedst mulige vilkår for børnene.

 

Endvidere bakker Kommunalbestyrelsen op om, at det på skolerne oprettes rådgivende forældreråd, indtil nyvalg af skolebestyrelser har fundet sted.

 

Desuden blev der frigivet foreløbig 5 mio. kroner til modernisering og renovering af Otterup Skole – med mulighed for mere senere, og der blev udtrykt vilje til sidenhen også at tilgodese andre skoler, hvor renovering er stærkt påkrævet.

 

Det er udsigt til en ny ressourcemodel til skolerne i 2013/2014.

Der skal arbejdes med landsbyordning i forbindelse med ”Ny Løkkemark” og Skovløkken, og Hårslev og Veflinge er også i tankerne med landsbyordning i et længere tidsperspektiv.

Imidlertid kan landsbyordninger ikke bare vedtages af Kommunalbestyrelsen. Men man vil i forhold til det ministerielle plan benytte den såkaldte udfordringsret.

 

Merudgifter til øget skolebuskørsel kendes endnu ikke, men det blev nævnt, at det kan komme til at beløbe sig til 2 – 4 mio. kroner.

 

Nogle af politikerne lovede, at de bl.a. ville genoptage emner som ”den røde tråd” i forbindelse med daginstituitioner og dagpleje, at der igen skal fokuseres på en nordfynsk specialskole.

 

Med direkte adresse til beboerne i kommunens landdistrikter opfordrede flere politikere til, at man står sammen om den lokale skole for at sikre den levedygtighed og udvikling ligesom det lokalområde, skolen er en vigtig del af.

Som ”skrækeksempel” blev der henvist til en TV-udsendelse aftenen før om forhold i ”Udkantsdanmark”.

 

Borgmesteren afrundede behandlingen af skolestrukturpunkterne med at udtale en tak til alle, som på forskellig måde har bidraget til, at man nu endelig havde fået en ny skolestruktur på plads.

 

For fuldstændighedens skyld bringes her en opsummering af konsekvenser for skolernes fortsatte fysiske eksistens.

 

Følgende skoler lukkes som selvstændige skoler:

Kongslundskolen, Klinteskolen, Løkkemarkskolen, Horsebækskolen, Nordvestskolen, Skovløkkeskolen, Hårslev Skole og Veflinge Skole.

 

Følgende skoler genopstår som såkaldte satellitskoler i skoledistrikt med overbygningsskole:

Kongslundskolen – med Bogense Skole

Løkkemarkskolen (og Klinteskolen) – med Krogsbølle Skole

Nordvestskolen, Skovløkkeskolen (og Horsebækskolen) – med Otterup Skole

Hårslev Skole – med Særslev Skole

Veflinge Skole – med Havrehedskolen

 

Klinteskolen lukkes helt.

Børnehaven Sporvognens skæbne er endnu uvis, men den ønskes flyttet til Lykkemarkskolen.

 

Heller ikke Horsebækskolen fortsætter som folkeskole, men der planlægges heldagsskole i bygningerne og muligvis også anden aktivitet.Link til kommunens officielle referat fra økonomiudvalgsmødet torsdag eftermiddag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32963

Link til kommunens officielle referat fra kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32987

 

……

Med gårsdagens endelige politiske beslutninger er Nordfynstemas rolle omkring dette tema ikke afsluttet.

Der følges i nogen tid op på den videre udvikling, og ”SkoleDebatten” står fremdeles til rådighed for alle, som har noget på hjerte om skolerne og den ny struktur.

 

 

 

26.01.12:


Ny skolestruktur vedtaget med bred tilslutning

Komunalbestyrelsen måtte bruge næsten 2 timer på at behandle de 4 punkter, der direkte vedrørte en ny skolestruktur i Nordfyns Kommune.

De 4 punkter blev drøftet under ét, og da der ikke var flere indlæg, gik man over til afstemning ved hvert punkt.

Det forslag, der i år har været ude i høring
i skolebestyrelserne, blev sat til afstemning, idet borgmester Morten Andersen (V) vurdererede, at det var mere vidtgående end det alternative forslag fra Ingmar Madsen og Mette Hjorth.
23 stemte for det brede forlig. Ingmar Madsen og Mette Hjorth stemte imod.

Dermed er den ny skolestruktur definitivt vedtaget, og Forvaltningen kan allerede fredag morgen gå i gang med at føre beslutningens mange elementer og delelementer ud i livet.

Også de øvrige indstillinger fra Familieudvalget - og senest fra eftermiddagens møde i Økonomiudvalget - fik tilsvarende bred tilslutning, idet der dog på et tidspunkt opstod forvirring omkring stemmeafgivelse fra Ole Taustrup Hansen (V).
Der e dermed også frigivet 5 mio. kroner til renovering og modernisering af Otterup Skole. 

Detaljer i indstillingerne fra Familieudvalget kan læses i Nordfynstemas nyhedsartikel fra 24. januar.Redaktionens særlige bemærkninger:

I løbet af fredag følger redaktionen op med en uddybende artikel om kommunalbestyrelsesmødet.

...

Nordfynstema blev torsdag aften ramt af en 123-systemfejl, der lavede voldsom uorden i undersidernes rækkefølge.

Det søges udbedret i løbet af fredagen, men den lovede uddybende artikel får førsteprioritet.


24.01.12:

Familieudvalgets indstillinger
til Kommunalbestyrelsen

 

 

 

Familieudvalget har i dag drøftet høringssvarene fra skolebestyrelserne og har på den baggrund lavet følgende indstillinger til Kommunalbestyrelsen:

 

På nuværende tidspunkt ændres der ikke i de seks nye distriktsskolers skoledistrikter,

men udviklingen følges tæt i skoleåret 2012/13.

 

Puljen til uforudsete klassedannelser i 0. – 6. klasse besluttes i februar, når indskrivningen er afsluttet.

 

Man tilstræber, at Horsebækskolens elever samlet optages på afdeling Otterup.

 

På skolerne oprettes rådgivende forældreråd bestående af formand og næstformand for alle nuværende skolebestyrelser.

De fungerer, indtil af skolebestyrelser har fundet sted i de 6 kommende skoledistrikter.

 

Desuden har Familieudvalget ved gennemgangen af høringssvarene noteret flere elementer, som vil indgå i udvalgets drøftelser fremover.

De elementer, der allerede er tilkendegivet i forligsteksten, vil blive behandlet på kommende udvalgsmøder.

Det gælder Otterup Skoles renovering/modernisering, ny ressourcemodel fra skoleåret 2013/14, landsbyordninger m.m.

 

Benno Frandsen (A) deltog ikke i mødet.

 

24.01.12:


Mulige landsbyordninger i ny struktur

 

I det politiske forlig fra 9. januar 2012 indgår også landsbyordninger.

 

Her gives en oversigt over formuleringer i aftaleteksten – med citationstegn - og reaktion i høringssvar.

 

Klinte/Løkkemark

 

”Nordfyns Kommune søger dispensation til oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark evt. gennem udfordringsretten.

Børnehave Sporvognen etableres ved Løkkemark.”

 

Skolebestyrelserne ved Klinteskolen og Løkkemarkskolen havde gerne set, at den ny afdelingsskole i Løkkemarkskolens nuværende bygninger fik egen ledelse.

Det begrundes med, at der så kunne etableres landsbyordning uden dispensation, og en børnehave kunne være klar samtidig med overflytningen af Klinteskolens elever pr. 1. august 2012.

Klinteskolens bestyrelse tilføjer, at Sporvognen bør etableres som en selvstændig børnehave med egen ledelse ved Løkkemarkskolen, hvis Nordfyns Kommune ikke opnår den ønskede dispensation fra ministeriet.

 

Skovløkken

 

”Der ansøges om dispensation for fortsættelse af landsbyordning ved Skovløkken evt. gennem udfordringsretten”.

 

Bestyrelsen ved Skovløkken så helst, at skolen fortsatte som selvstændig institution med landsbyordning.

Man ønsker ledelsesgrundlaget med to scenarier beskrevet tilbundsgående:

·        ét for landsbyordningen, hvis der opnås dispensation

·        ét for landsbyordningen, hvis der ikke opnår dispensation.

Bestyrelsen mener, at ordningen i videst muligt omfang bør koordineres med andre børnehaver, dagpleje og skoler.

 

Hårslev og Veflinge

 

”Nordfyns Kommune søger dispensation til oprettelse af en landsbyordning ved Hårslev Skole og Veflinge Skole evt. gennem udfordringsretten.”

 

Skolebestyrelserne ved Hårslev Skole og Særslev Skole skriver i deres fælles høringssvar, at de allerede fra 1. august 2012 vil etablere landsbyordning i afdeling Hårslev.

Man er i positiv dialog med Vejruphuse Børnehave om at få sat processen i gang.

Når den ny skoleledelse er på plads, er man indstillet på at lave en fælles plan med børnehaven om, hvordan man kan være klar til 1. august 2012.

Børnehaven Vejruphuse er nabo til Hårslev Skole.

 

I Veflinge ligger skole og børnehave ca. 1 km fra hinanden.

Høringssvaret fra bestyrelsen ved Veflinge Skole indeholder ingen kommentarer til en eventuel lokal landsbyordning.

 

23.01.12 med korrektioner 24.01.12:


De fleste af indskrivningstallene til skolernes 0. klasse

 

Nordfyns Kommune tøver fortsat med at offentliggøre indskrivningstallene til 0. klasse på de nuværende 14 folkeskoler.

Det er der sikkert gode grunde til, men hemmeligholdelsen er nu overhalet af informationer, der kan læses i flere af skolebestyrelsernes høringssvar samt tal oplyst på anden måde.

 

Tallene fra Søndersøskolen, Særslev Skole og Hårslev skole fremgår ikke af indsendte høringssvar.

Men for de øvrige skoler er de oplyste indskrivningstal vedr. 0. klasse med start i august 2012 følgende, idet kommunens egne oprindelige prognosetal oplyst i sommeren 2011 er sat i parentes:

 

Otterup Skole 20 (26)

Nordvestskolen 27 (27)

Skovløkkeskolen 10 (10)

Horsebækskolen 14 (11)

 

Havrehedskolen 51 (49)

Veflinge Skole 21 (23)

 

Klinteskolen + Løkkemarkskolen 17* (17)

Krogsbølle Skole 22 (22)

 

Bogense Skole 40** (31)

Kongslundskolen 8** (12)

 

Særslev Skole ikke oplyst (24)

Hårslev Skole ikke oplyst (18)

 

Søndersøskolen ikke oplyst (59)

* Forbehold: Elever, som via frit skolevalg vælger Bogense Skole, er ikke fratrukket.
** Efter nye oplysninger 24. januar.

 

I gårsdagens artikel om skolebestyrelsernes høringssvar var der flere oplysninger fra Bogense Skole om tilgang af elever fra Klinteskolens og Kongslundskolens nuværende distrikter.

 

Situationen i september 2011 kan studeres på kort over familiernes skolevalg i det enkelte skoledistrikt.

 

Senere trufne skolevalg fremgår naturligvis ikke af kortene, der heller ikke viser valg af privat- eller friskole.

 

Nedenstående links kan benyttes.

 

Bogense Skole:

http://www.nordfynskommune.dk/archive/PDF-dokumenter/Boern_og_Kultur/Undervisningsafdelingen/Skolestruktur/Elev_distrikt/EleverDist1.pdf


Klinteskolen:

http://www.nordfynskommune.dk/archive/PDF-dokumenter/Boern_og_Kultur/Undervisningsafdelingen/Skolestruktur/Elev_distrikt/EleverDist2.pdf

 

Kongslundskolen:

http://www.nordfynskommune.dk/archive/PDF-dokumenter/Boern_og_Kultur/Undervisningsafdelingen/Skolestruktur/Elev_distrikt/EleverDist3.pdf

 

Link til alle kortene over familiernes skolevalg i de enkelte skoledistrikter medio 2011: http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?objectid=16001&zcs=2

 

22.01.12:

Skolebestyrelserne ikke voldsomt begejstrede

 

Det seneste politiske forlig om ny skolestruktur med tilhørende notat har ikke ligefrem vakt stor begejstring i alle nuværende 14 skolebestyrelser.

Mange af de høringssvar, der blev samlet hos Nordfyns Kommune i fredags, indeholder både kritik og bekymring, men også ønsker og forslag, som politikerne opfordres til at se nærmere på.

 

Denne artikel giver ikke en minutiøs gennemgang af samtlige høringssvar, men sammenfatter noget af indholdet i dem, så man uden at have læst høringssvarene kan få et overblik.

 

En grundig læsning af hvert enkelt høringssvar anbefales.

”Bestyrelsernes svar” har links til alle høringssvarene: http://www.nordfynstema.dk/43957866

 

 

De overordnede reaktioner

 

Klinteskolen og Løkkemarkskolen ser sig imødekommet med grønt lys til at samle børnene fra de to skoler på Løkkemarkskolen, men havde gerne set, at Løkkemarkskolen fortsætter med selvstændig ledelse.

 

Særslev Skole og Hårslev Skole tager i deres fælles høringssvar den ny struktur til efterretning og ser frem til i at komme i gang med at realisere den skitserede struktur.

 

Havrehedskolen konstaterer, at det brede forlig er indgået på bekostning af effekten.

Bestyrelsen ved Veflinge Skole finder det fornuftigt, at der opretholdes et undervisningstilbud i Veflinge, men skriver også, at det er meget usikkert, om den ny struktur giver de ønskede besparelser.

 

Bogense Skole bakker op om beslutningen om at ændre skolestrukturen, men udtrykker også stor bekymring, hvilket belyses senere i denne artikel.

Fra Kongslundskolen, der ifølge forliget skal indgå i Bogense Skoles distrikt, er der en direkte anbefaling til at forkaste forliget fra 9. januar.

 

Søndersøskolens bestyrelse udtrykker glæde over et løft til vejledende timetal, men også bekymring over størrelsen af det samlede provenu ved det seneste forlig.

 

Skolebestyrelsen ved Krogsbølle Skole anerkender, at den seneste politiske indstilling bygger på et bredt flertal, men har som Bogense Skole store bekymringer.

 

Horsebækskolens bestyrelse udtrykker stor forundring og frustration over den lange og turbulente beslutningsproces, hvor status nu er lukning af skolen.

Dog ønsker skolebestyrelsen at samarbejde for at give børnene de bedst mulige vilkår.  

 

Skovløkkeskolen anerkender ”det store politiske benarbejde" og støtter, at landsbyordningen søges opretholdt ved ansøgning om dispensation. Dag ville man gerne have bevaret Skovløkken som selvstændig institution.

 

Nordvestskolens bestyrelse tager forslaget til efterretning og vil arbejde positivt og aktivt for, at implementeringen af den ny struktur bliver en succes.

 

Mere forbeholden er skolebestyrelsen ved Otterup Skole, som accepterer de overordnede tanker bag de foreslåede skoledistriktsændringer, der er foreslået i forbindelse med Otterup Skole. Som på andre store skoler er der bekymringer omkring klassedannelse.

 

Klassedannelse

 

Ifølge notatet til det indgåede politiske forlig skal der spares 21 klasser set i forhold til fortsat drift med den nuværende skolestruktur.

 

Flere skoler peger imidlertid på, at det i praksis kan blive meget vanskeligt at gennemføre og samtidig skaffe det ønskede provenu.

 

Otterup Skoles bestyrelse har fået udarbejdet 2 bilag, der viser elevtallene og antal klasser i det kommende store Otterup-skoledistrikt inkl. Horsebækskolens nuværende distrikt.

Ifølge talmaterialet vil ”Ny Otterup Skole” i august 2012 omfatte 28 klasser, hvis Horsebæk flyttes samlet til Otterup Skole.

I forliget tildeles der penge til 21 klasser.

Otterup skole peger på, at der bliver 24 klasser med et realistisk elevtalsgennemsnit, hvis klassedannelsen er fri.

 

Skovløkken peger på den samme problematik.

 

Også bestyrelsen ved Krogsbølle Skole har indsendt statistisk materiale og udtrykker bekymring for elevtallene i det påtænkte skoledistrikt, hvor Klinte og Løkkemark lægges til Krogsbølle.

 

Ligeledes viser Havrehedskolens bestyrelse en tabel med elevtal for Havrehed og Veflinge og udtrykker stor bekymring i forhold til notatets sparemål på 2 klasser i det ny skoledistrikt, en bekymring man deler i Veflinge.

 

Skolebestyrelsen i Bogense ser med stor bekymring frem til, at der i det ny skoledistrikt skal reduceres med 5 klasser, samtidig med at der skal opretholdes et fuldt spor på Kongslund.

Der peges på, at der er børn til 2,5 spor pr. årgang.

Høringssvaret fra Bogense giver også oplysninger:

43 af Kongslund-distriktets børn går på Bogense Skoles 0. – 6. klasse, og 8 er skrevet ind til den kommende børnehaveklasse.

Dertil kommer, at en stor procentdel af Klinte-distriktets børn går på Bogense Skole.

Angiveligt er desuden 15 børn fra Klinteskolens distrikt siden 11. januar i år indskrevet på ventelister på Bogense Skole til det kommende skoleår.

Skolebestyrelsen ved Kongslundskolen præsenterer oversigt med elev- og klassetal for Bogense og Kongslund.

 

Ønsker om større skoledistrikter

 

I Bogense fører det frem til, at skolebestyrelsen foreslår en udvidelse af skoledistriktet, så Bogense Skole også får elever, som bor øst for byen. Det foreslås, at distriktsgrænsen trækkes ved Vester Egense.

 

Skolebestyrelsen ved Krogsbølle Skole foreslår, at den nordlige del af Horsebækskolens skoledistrikt tillægges Krogsbølle Skole/Klinteskolen/Løkkemarkskolen. ”For at sikre bæredygtighed samt gunstige klassekvotienter på begge afdelinger af vores skole såvel i grundskolen som i overbygningen..”

 

Samme ønske har skolebestyrelserne ved Klinteskolen og ved Løkkemarkskolen, der begge samtidig ønsker, at Skamby kommer med i deres ny skoledistrikt.

 

Imidlertid er det et klart krav i svaret fra Horsebækskolens bestyrelse, at deres nuværende skoledistrikt skal forblive samlet.

Det forventes også, at børn fra Horsebækskolen ikke skal sendes til andre afdelinger af Otterup Skole.

 

I forbindelse med førskolegrupperne pr. 1. marts 2012 foreslår bestyrelsen ved Skovløkken bl.a., at forældrene til børn i kommende 0. klasse tilbydes mulighed for at ansøge om ”optagelse på anden skole end distriktsskolen (=afdelingsskolen).”

 

Skolebestyrelserene ved Hårslev Skole og Særslev Skole opfordrer til, at man politisk vil kigge på udvidelse af de nuværende distrikter. Det begrundes med ønske om sikring af ”fødeskoleafdelingen” og en bæredygtig overbygning i Særslev.

 

 

….

Nordfynstema vil de kommende dage i mindre artikler præsentere andre emner fra skolebestyrelsers høringssvar.

 

Kommentarer er velkomne på http://www.nordfynstema.dk/27131604  (SkoleDebatten)

 

 

 

 

20.01.12:


Den sociale Gruppe fremsætter alternativt forslag til ny skolestruktur

 

Dagsordenen med næsten alle bilag til Kommunalbestyrelsens møde 26. januar kl. 18 på Bogense Rådhus er offentliggjort i dag.

 

Til punkt 583 ”Skolestruktur – skolenedlæggelser” er et af bilagene et alternativt forslag til ny skolestruktur fra Den sociale Gruppe.

 

Forslaget går ud på, at Klinteskolen nedlægges, og Løkkemarkskolens distrikt får tillagt Klinteskolens distrikt, hvorefter Løkkemarkskolens fremtidige overbygningsskole fortsat vil være Krogsbølle Skole.

 

Gruppen foreslår, at provenuet anvendes til:

 • Generel indførelse af vejledende timetal på alle skoler
 • Efteruddannelse inden for folkeskoleområdet
 • Øgning af puljen til undervisningsmaterialer

 

Forslaget indebærer, at alle blivende 13 folkeskoler bevarer selvstændig ledelse.

 

Link til dagsordenens pkt. 583 med bilag:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32677&itemId=32815

20.01.12:


Læs de nye høringssvar fra skolebestyrelserne

 

Fristen for indlevering af høringssvar på baggrund af forliget af 9. januar 2012 og det tilhørende notat udløb i dag kl. 10.00.

 

Alle høringssvarene ligger som bilag til pkt. 584 ”Skolestruktur – høring af bestyrelser” på dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde 26. januar.

 

Benyt dette link til pkt. 584 og læs de enkelte høringssvar dér:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32677&itemId=32820


Eller gå til Nordfynstemas ny underside "Bestyrelsernes svar", hvorfra der er direkte link til hvert enkelt høringssvar.
Benyt:
http://www.nordfynstema.dk/43957866

Andre links

Her er der desuden links til pkt. pkt. 585 ”Skolestrukturændringer” og til pkt. 586 ”Skolestruktur – Frigivelse af anlægsmidler 13A”(der reelt handler om frigivelse af 5 mio. kr. til modernisering og renovering af Otterup Skole).

 

Link til 585:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32677&itemId=32836


 

Link til 586:


http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32677&itemId=32840


19.01.12:


 

Nyt om sagsbehandlingen af ny skolestruktur

 

 

Der var i går møde i Økonomiudvalget.

 

Helt som indstillet anbefalede Økonomiudvalget, at Familieudvalgets indstilling vedrørende ny skolestruktur godkendes.

 

Desuden anbefalede Økonomiudvalget, at Familieudvalgets indstilling angående et beløb på 5 mio. kr. til modernisering og renovering af Otterup Skole godkendes med bemærkning om, at rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte anlægsreserve på 8 mio. kr.

 

Dagsorden til Familieudvalgets møde den 24. januar er offentliggjort i dag.

Der er kun 1 punkt: Skolestruktur – høring af bestyrelser.

Med dagsordenens sagsfremstilling følger 2 bilag:

 • Høringsskrivelsen til skolebestyrelserne
 • Notatet til aftalen af 9. januar

 

Link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=32436

 

 

Fristen for indlevering af høringssvar fra skolebestyrelserne udløber fredag den 20. januar kl. 10.00. Derefter sendes de indkomne høringssvar til Familieudvalget.

 

Økonomiudvalget har ekstraordinært møde om skolestrukturændringerne den 26. januar kl. 15.30, hvor skolebestyrelsernes svar fremlægges og drøftes.

Kommunalbestyrelsesmødet begynder samme dag kl. 18.00.

 

18.01.12:


27 børn til 0. klasse på Nordvestskolen

 

I dag oplyser Stella Hold, som er skolebestyrelsesformand ved Nordvestskolen i Otterup, at der i alt er 27 børn til den kommende børnehaveklasse på Nordvestskolen.

 

Fra skolens eget distrikt kunne 11 indskrives i begyndelsen af december 2011.

Men 1 venter, og 3 optages på Otterup Realskole, så der er reelt indskrevet 7 børn på distriktsskolen, hvilket er som forventet på skolen.

 

Dertil kommer så, at 20 med bopæl uden for Nordvestskolens skoledistrikt har søgt om optagelse på Nordvestskolen, således at det samlede tal er 27.

 

I kommunens elevtalsprognose er der også regnet med 27 børn til Nordvestskolens kommende 0. klasse.

 

I en artikel i går fortalte Nordfynstema, at elevtalsprognosen sagde 27 børn til Nordvestskolen, men havde som udgangspunkt, at der på skolens hjemmeside står 11 børn registreret ud for årgangen 0*0.

De 11 er talt med i skolens samlede elevtal.

 

Det var derfor redaktionens klare opfattelse, at kun 11 af 27 mulige børn var blevet indskrevet på Nordvestskolen i december.

 

Med de nye oplysninger fra Stella Hold ser elevtalssituationen ved Nordvestskolen og i Otterup-området i øvrigt betydelig mere positiv ud, end det fremgik af gårsdagens artikel, der derfor naturligvis er blevet korrigeret.

 

Normalt ville alle skolernes indskrivningstal være offentliggjort ca. en uge efter indskrivningen.

Men situationen i forbindelse med en ny skolestruktur er denne gang noget mere kompliceret, og det forlyder nu, at alle de konkrete tal først kommer til offentlighedens kendskab midt i februar.

17.01.12

18.01.12 er dele af den oprindelige artikel fjernet, så indholdet er i bedre overensstemmelse med de seneste oplysninger om indskrivningstal for Nordvestskolen.
Nyt afsnit står med røde typer.


 

2 skoler har offentliggjort egne indskrivningstal

 

 

Der var indskrivning til 0. klasse ved Nordfyns Kommunes 14 folkeskoler i dagene 5. – 8. december 2011, men til manges forundring er alle indskrivningstallene endnu ikke blevet offentliggjort.

 

Personale og forældre ved forskellige skoler rundt omkring kender det lokale tal – eller mener at kende det - men kun 2 skoler oplyser lige nu egne tal på egen hjemmeside.

 

Ifølge kommunens prognoser, kunne der indskrives 11 børn til børnehaveklassen ved Horsebækskolen, der nu står til lukning ifølge det politiske forlig af 9. januar 2012.

Imidlertid er der indskrevet 14 børn ved Horsebækskolen, hvilket må afspejle, at forældrene i skoledistriktet og nogle i nabodistrikter har været så overbeviste om Horsebækskolens overlevelse som satellitskole, at man har valgt Horsebæk.

 

På Nordvestskolen er der ifølge skolebestyrelsesformand Stella Holt indskrevet 7 børn til den kommende børnehaveklasse.
Dertil skal lægges 20 børn, som med bopæl i andet skoledistrikt også ønsker optagelse på Nordvestskolen.
Dermed lander skolen på 27 børn til 0. klasse - nøjagtigt samme tal som i kommunens elevtalsprognose.

 

For Otterup-områdets kommende skoleledelse bliver det – som flere andre steder i kommunen – en stor opgave at få planlagt det kommende skoleår på hovedskole og satellitskole(r), og endnu større vanskeligheder venter længere forude, når man skal reducere det samlede antal klasser i skoledistriktet og samtidig bevare en klasse på hvert klassetrin på hver af satellitskolerne.

For Otterup Skole med afdelinger handler det om 6 klasser færre, end hvis skolestrukturen ikke blev ændret.

 

På næsten alle nordfynske folkeskoler er der lige nu uvished om lederes og personales ansættelsesforhold.

Så hvis bekymrede forældre henvender sig til den lokale skole i disse dage, kan man ikke regne med få fyldestgørende svar på, hvad der kommer til at ske.

 

Ledernes ansættelsesforhold, herunder forflyttelser og afskedigelser, skal afgøres omkring 1. februar.

 

De nye ledelsesteams skal ret hurtigt i gang med at planlægge skoleåret 2012/2013, og i den sammenhæng skal også forflyttelser og afskedigelser af lærere og andet personale afgøres af Nordfyns Kommune i samarbejde med de respektive faglige organisationer.

 

Især på ledelsesplan kan man forvente omrokeringer.

16.01.12:

 

Forflyttelser og afskedigelser

 

Helt naturligt er der for tiden langt mellem de nordfynske skolenyheder, hvis man udelukkende tænker på ny skolestruktur.

 

Den igangværende høring slutter 20. januar, og derefter skal Familieudvalget gennemgå og vurdere svarene fra skolebestyrelserne, inden udvalget laver sin sidste indstilling til Kommunalbestyrelsen, der afslutter den lange proces med de endelige beslutninger 26. januar.

 

Det må forventes, at der ret kort tid derefter – omkring den 1. februar – kommer en afklaring af, hvordan de nye skoleledelser sammensættes.

 

Med en forventet reduktion i antallet af skoleledere og viceskoleledere på grund af skolenedlæggelser og nuværende selvstændige folkeskolers ændring af status til afdelingsskoler skal der gennemføres forflyttelser og afskedigelser af ledere på kommunens skoler.

 

Skolebestyrelserne får ingen indflydelse på den ledelsesmæssige bemanding på skolerne.

Kompetencen ligger nemlig overordnet hos Nordfyns Kommune.

 

I det udarbejdede notat til det aktuelle forlig om skolestrukturen er det oplyses bl.a. følgende:

”Skolelederforeningen og forvaltningen samarbejder om udarbejdelse af procedurer for forflyttelser og uansøgt afsked for skoleledere og viceskoleledere med henblik på at sikre ansættelsesretlige forhold samt at tilgodese de menneskelige og etiske hensyn så godt som muligt”.

 

De nye skoleledelser får centrale roller i forbindelse med udmøntningen af den ny skolestruktur.

 

Det bliver ikke kun på lederplan, en ny skolestruktur giver ændringer i ansættelsesforholdene.

En politisk ønsket reduktion med 21 klasser slår ikke fuldt igennem fra august i år, men der må forventes et antal afskedigelser/forflyttelser allerede pr. 31. juli 2011.

 

Procedurerne er sat i gang.

14.01.12:

21 sparede klasser er i dag mere teori end virkelighed

 

 

- Der vil gå nogle år, før vi kan mærke den fulde virkning af besparelserne, siger borgmester Morten Andersen (V) i en artikel i Fyens Stiftstidende i dag.

 

I en leder i torsdags pointeredes det her på Nordfynstema, at man skal sammenholde den politiske skolestrukturaftale fra 9. januar med det tilhørende notat.

 

Her blev der bl.a. peget på, at der i Notatet regnes med, at en ny skolestruktur vil indebære 21 klasser færre pr. skoleår end ved den nuværende struktur i Nordfyns Kommunes skolevæsen.

 

Også Fyens Stiftstidende kan nu konstatere, at de besparelser har lange udsigter.

 

Dan Gert Christensen, som er skoleleder ved Skovløkkeskolen og formand for Skolelederforeningens afdeling på Nordfyn, udtaler, at der er smukke intentioner bag det ny skoleforlig, men at koblingen mellem det økonomiske og det praktiske er svær at få øje på.

- Hvis målet er besparelser, kan jeg ikke rigtig se, at det bliver opfyldt, siger Dan Gert Christensen til avisen.

 

Problemet ligger i, at samtidig med, at politikerne vil spare 21 klasser væk ved at sammenlægge skoler, vil man bevare en klasse for hver årgang på hver af de såkaldte satellitskoler. Men man vil ikke flytte elever fra de store skoler til de små for at fylde op i klasserne dér.

 

Morten Mejnholt, som er skolebestyrelsesformand ved Bogense Skole, og skoleleder Jan Hansen ved Veflinge Skole finder begge, at besparelsen på sammenlagt 21 klasser er urealistisk.

 

Ifølge Notatet spares der med den ny struktur 5 klasser på Bogense Skole med afdeling Kongslund.

For Havrehedskolen med Veflinge Skole som afdeling spares der 2 klasser.

Ved Krogsbølle Skole med afdeling Løkkemark (tillagt Klinte, som lukkes) reduceres antallet af klasser med 8.

For Otterup med afdeling Nordvest og Skovløkke og tillagt Horsebæk, som lukkes, regnes der i Notatet med sammenlægt 6 klasser færre end ved den hidtidige skolestruktur.

Stadig ifølge Notatet er der ingen ændringer i antal klasser ved Søndersøskolen og heller ikke ved Særslev Skole med afdeling i Hårslev.

 

Politikerne har sagt, at de vil afsætte et beløb til såkaldt ”uhensigtsmæssige flytninger af elever”.

 

Borgmester Morten Andersen oplyser, at man ikke vil tvinge elever til at skifte skole, så det er først de elever, der bliver indskrevet fra 2013, der bliver ”fordelt” i de nye sammenlagte skoledistrikter.

Han håber, at noget løses ved frivillige skolestift og konstaterer, at der vil gå nogle år, før der opnås fuld effekt af besparelserne.

I første omgang har de fleste været mest optagede af, hvor mange skoler, der vil overleve i det nordfynske skolevæsen – og hvilke skoler der skal lukkes.

 

Helt forventet er de 21 måske sparede klasser nu kommet i søgelyset, og det slutter ikke her.

 

Fortsat har ”man” i forbindelse med en ny nordfynsk skolestruktur f.eks. ikke seriøst indarbejdet ændret skolebuskørsel i en ny skolestruktur.

 

Her vil nogle politikere kunne få en ubehagelig overraskelse, når teorien bliver overhalet af virkeligheden.

Det tages inden for få dage op i en ny leder her på Nordfynstema.

13.01.12:


Førskolestarten 1. marts

 

Dorte Schmidt Brown havde til mødet i Familieudvalget i tirsdags bedt om nye redegørelser for, hvordan førskolebørn placeres pr. 1. marts 2012.

 

På mødet blev det indstillet, at forvaltningen beskriver konsekvenser i forhold til førskolegrupperne på henholdsvis Klinteskolen og Horsebækskolen.

 

Sagsfremstillingen med bilag kan læses via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31931&ItemId=31939 

11.01.12:


Familieudvalget indstiller aftalen af 9. januar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Kort høring i skolebestyrelserne

 

Til Familieudvalgets møde 10. januar forelå det politiske forlig af 9. januar og et notat til belysning af denne aftale.

 

I punkterne 304, 308 og 309 lå det tidligere projekt 13A til behandling, men 13A blev erstattet af den ny forligstekst og det udarbejdede notat.

 

Familieudvalget traf under punkt 308 følgende beslutning:

 

”Familieudvalget indstiller den politiske aftale af 9. januar 2012 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Familieudvalget sender den vedtagne afdelingsstruktur til høring i skolebestyrelserne med høringsfrist den 20. januar 2012 kl. 10.00.

Samtidig sender Familieudvalget forslag til ny resursetildeling i høring hos skolebestyrelserne – ligeledes med høringsfrist den 20. januar 2012 kl. 10.00.

Den politiske aftale af 9. januar 2012 samt notat til belysning af den politiske aftale følger sagen og erstatter dermed notat vedrørende projekt 13A.

Der indkaldes til ekstraordinært familieudvalgsmøde den 24. januar 2012 kl. 08.00.”

 

Pkt. 309 på Familieudvalgets dagsorden var "Skolestruktur - Frigivelse af anlægsmidler jf. 13A".


Udvalget traf følgende beslutning:
"Beregninger vedrørende 13A bortfalder, og der ansøges om frigivelse af 5 mio. kroner fra den likvide beholdning.
Notat til belysningen af den politiske aftale følger sagen."

Beløbet på 5 mio. kroner er til modernisering og renovering af Otterup Skole.

 

Her følger nogle links, så man selv kan gå i detaljer:

 

Link til det samlede referat fra Familieudvalgets møde 10. januar 2012:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31931&tab=0


Link til den politiske aftale af 9. januar 2012:


http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31931&itemId=32004&attachmentId=32008


Link til ”Notat til belysning af den politiske aftale af 9. januar 2012”:


http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31931&itemId=32004&attachmentId=3200710.01.12:

22 politikere bag nyt forlig om skolestruktur

I dag flages der på flere af de nordfynske folkeskoler.

I går aftes blev der nemlig indgået en bred politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune, en aftale hvor kun Den Sociale Gruppes 3 medlemmer mangler som medunderskrivere.

Kort fortalt nedlægges de 8 skoler, der tidligere har været udpeget til lukning.

MEN 6 af dem genopstår som afdeling til en overbygningsskole - i det foregående forlig var det kun 3 skoler, der skulle videreføres på den måde. 

Den ny aftale fremlægges til drøftelse i Familieudvalget i dag og forventes at blive vedtaget med mindst 22 stemmer for på Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar.

Horsebækskolen i Hjadstrup vil fra august i år ikke længere være lokal folkeskole, men heldagsskole - og det skal undersøges, om Familiehuset også skal placeres her. 
Horsebækskolens distrikt lægges ind under Otterup Skole.

Klinteskolen lukkes helt, og skoledistriktet lægges - sammen med Løkkemarkskolens - ind under Krogsbølle Skoles skoledistrikt, hvor der bliver 2 afdelinger:
En i Krogsbølle og en på Løkkemarkskolen.
Børnehaven Sporvognen flyttes fra Nøreby til Løkkemarkskolen.

De øvrige 6 skoler bliver afdelinger i forhold til en overbygningsskole, og de vil alle omfatte 0.-6. klasse trin plus SFO:

Nordvestskolen og Skovløkkeskolen får fælles ledelse og skolebestyrelse med Otterup Skole.
Kongslund skolen får tilsvarende tilknytning til Bogense Skole.
Hårslev Skole bliver afdeling i forbindelse med Særslev Skole.
Veflinge Skole bliver afdeling under Havrehedskolen.

Endvidere søges der bl.a. om etablering af landsbyordninger.

Otterup Skole moderniseres og renoveres for 5 mio. kroner.

Der skal i skoleåret 2012/2013 tildeles ressourcer, så det vejledende timetal opnås.

Der skal bl.a. også følges op med tilpasning på daginstitutionsområdet og i dagplejen.

Aftalen gælder for den nuværende valgperiode og kan derfor ændres af et nyt flertal efter det næste kommunalvalg.


Læs hele aftaleteksten her:

Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune

                                 9. januar 2012.

Partierne Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Konservative, Liberal Alliance, Nordfynslisten og Dansk Folkeparti indgår aftale om ændring af skolestruktur med virkning fra skole start 2012/2013.

Nedlæggelse af 8 Folkeskoler som selvstændige enheder i Nordfyns Kommune. Det drejer sigom følgende:

Horsebækskolen, Løkkemarkskolen, Skovløkkeskolen, Nordvestskolen, Klinte Skole, Kongslundskolen, Hårslev Skole og Veflinge Skole.

Der foreslås derfor ændringer i skoledistrikter/skolestruktur med virkning fra 1. august 2012, der implementeres således:

Krogsbølle Skoles distrikt udvides med det nuværende skoledistrikt for Klinte Skole og det nuværende skoledistrikt for Løkkemarksskolen. I det nye skoledistrikt oprettes to afdelinger:

En afdeling på den nuværende Krogsbølle Skole, omfattende 0. – til 9. årgang, og en afdeling på den nuværende Løkkemarksskole omfattende 0. – til 6. årgang. I tilknytning til begge afdelinger etableres en SFO.

Nordfyns Kommune søger dispensation til oprettelse af en landsbyordning ved afdeling Løkkemark evt. gennem udfordringsretten.
Børnehave Sporvognen etableres ved Løkkemarksskolen.

Otterup Skoles distrikt udvides med det nuværende skoledistrikt for Nordvestskolen, det nuværende skoledistrikt for Skovløkkeskolen og det nuværende skoledistrikt for Horsebæksskolen. I det nye skoledistrikt oprettes tre afdelinger:

En afdeling på den nuværende Otterup Skole, omfattende 0. – til 9. årgang og en specialklasseafdeling, en afdeling på den nuværende Nordvestskole, omfattende 0. – til 6. årgang, og en afdeling på den nuværende Skovløkkeskole, omfattende 0. – til 6. årgang. I tilknytning til hver af de tre afdelinger etableres en SFO.

Der ansøges om dispensationfor fortsættelse af landsbyordning ved Skovløkkeskolen evt. gennem udfordringsretten.

Heldagsskolen etableres på Horsebækskolen.
Mulighed for etablering af Familiehuset på Horsebækskolen undersøges.
 

Havrehedsskolens skoledistrikt udvides med skoledistriktet for den nuværende Veflinge Skole. I det nye skoledistrikt oprettes to afdelinger:

En afdeling på den nuværende Havrehedskole, omfattende 0. – til 9. årgang, og en afdeling på den nuværende Veflinge Skole, omfattende 0. – 6. årgang. I tilknytning til begge afdelinger etableres en SFO.

Bogense Skoles skoledistrikt udvides med skoledistriktet for den nuværende Kongslundskole. I det nye skoledistrikt oprettes to afdelinger:

En afdeling på nuværende Bogense Skole, omfattende 0. – til 9. årgang og en specialklasseafdeling, samt en afdeling på den nuværende Kongslundskole, omfattende 0. – til 6. årgang. I tilknytning til begge afdelinger etableres en SFO.

Særslev Skoles skoledistrikt udvides med skoledistriktet for den nuværende Hårslev Skole. Den nye distriktsskole oprettes med to afdelinger.

En afdeling på nuværende Særslev Skole inde holdende 0. – 9. årgang, og en afdeling på den nuværende Hårslev Skole omfattende 0. – 6. årgang. I tilknytning til begge afdelinger etableres en SFO.

Søndersøskolens struktur fortsætter uændret. 

Der udarbejdes en gennemgribende moderniserings/renoveringsplan for Otterup Skole, arbejdet igangsættes straks efter vedtagelse af skolestrukturen.  
 De anlægsbehov der opstår på grund af ændret skolestruktur skal prioriteres og være gennemført til skolestart august 2012. Der søges frigivet 5 mio. kr. til dette formål.

Ved tildeling af resurser for skoleåret 2012/2013, skal der af hensyn til skolernes planlægning vedtages principper for tildelingen.

·        Principperne for den tilpassede resursemodel kan være således:
Den eksisterende resursemodel tilpasses og er gældende for skoleåret 2012/2013.
Tildelingen af ressourcer hæves til vejledende timetal med kr. 3.956.000
Der afsættes en pulje til imødegåelse af uhensigtsmæssige klassesammenlægninger/flytning af børn mellem distrikts- og afdelingsskolerne i skoleåret 2012/2013.

 

·        Helhedsskolen i 0. – 2. årgang fortsættes.

·        Såfremt skolen omfatter to eller flere afdelinger, fordelt på to eller flere matrikler, skal der oprettes mindst en klasse pr. årgang ved alle afdelinger.

·        Der opfordres til at de nye skolebestyrelser sammensættes med repræsentation fra både distrikts- og afdelingsskolerne.

 

·        Besparelse på elevrelaterede materialer og aktivitetsudgifter tilbageføres med 1.002.000 kr., svarende til nuværende niveau pr. elev.

 

·        Familieudvalget drøfter yderligere behov for efter-/videreuddannelse m.v.

 

·        Forslag til tildeling af ledelsestid efter følgende kriterier:
Fast normering + elevtals tillæg her ud over gives en tildeling i forhold til specialklasser samt den nye afdelingsstruktur. Hvilket medfører 2.691.000 kr. til ledelse. 

Der skal i skoleåret 2012/2013 arbejdes på en ny resurse/ledelsesmodel.

 Endvidere skal der arbejdes på en bedre udnyttelse af de resurser der bruges på specialundervisning og inklusion.

Når skolestrukturen er fastlagt skal der følges op med en tilpasning på daginstitutionsområdet og dagplejen, således der kan skabes bæredygtige enheder.

Nordfyns Kommune søger dispensation til oprettelse af en landsbyordning ved Hårslev Skole og Veflinge Skole evt. gennem udfordringsretten.

Processen evalueres løbende i perioden mellem aftaleparterne evt. i forbindelse med økonomiudvalgsmøder.

Denne aftale gælder for indeværende valgperiode.

09.01.12 kl. 22.14

Bredt forlig om nordfynsk skolestruktur forventes underskrevet mandag aften

Ifølge TV2 Fyn kan man forvente, at et bredt politisk forlig om en ny skolestruktur i Nordfyns Kommune bliver underskrevet i løbet af mandag aften.

Derfor er det sandsynligt, at resultatet offentliggøres senere mandag aften.

Nordfynstemas redaktion var desværre nødt til kl. 22.14 at slutte for i dag, men samler tirsdag formiddag op her på Nyhedssiden og muligvis i Lederspalten. 

08.01.12:

Årsrapporter 2011 og førskoleplacering også på 
Familieudvalgets dagsorden

Med rette er der lige nu stor opmærksomhed omkring Familieudvalgets møde på tirsdag.

For de fleste gælder spændingen nok mest et muligt nyt forlig om en ny skolestruktur.

I den forbindelse er der tidligere truffet beslutning om førskolebørnenes placering fra 1. marts.
Et flertal i Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at børnene 1. marts i år begynder på deres distriktsskole - uanset hvilken skolestruktur man vedtager.

Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, er imidlertid ikke tilfreds med den afgørelse og heller ikke med en redegørelse fra Administrationen vedrørende førskolegrupper.

Derfor har Dorte Schmidt Brown bedt om en ny behandling af sagen på udvalgsmødet 10. januar.

På samme møde fremlægges årsrapporterne for 2011 fra kommunens 14 folkeskoler, Heldagsskolen, Ungdomsskolen og Musikskolen til orientering og drøftelse.

Man kan læse de enkelte årsrapporter via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31639&ItemId=31648
  

07.01.12:

Muligt forlig i næste uge om skolestrukturen

 

Borgmester Morten Andersen (V) udtaler til Fyens Stiftstidende, at det er intentionen, at der kan præsenteres et nyt oplæg til den kommende skolestruktur på Familieudvalgets møde på tirsdag.

 

Ifølge avisen var alle 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat repræsenteret ved torsdagens forhandlinger bag lukkede døre.

 

A-gruppeformand Kim Johansen er enig med borgmesteren og påpeger, at man skal have en ny aftale på plads på mandag, så den kan behandles i Familieudvalget dagen efter.

 

Dog mener Morten Andersen, at et nyt forlig ikke nødvendigvis skal gennemføres som en hastesag, og det synspunkt deles af Familieudvalgets ny formand Mogens Christensen (V).

 

Hvis der kommer en ny aftale på plads til på tirsdag, vil Familieudvalget tage stilling til den,

Og hvis ikke alle udvalgets medlemmer er med i aftalen, bliver der med 4 dages varsel indkaldt til et ekstraordinært møde i udvalget, så alle har mulighed for at sætte sig godt ind i det ny materiale, oplyser Mogens Christensen.

 

Alle kommunalpolitikerne er underlagt tavshedspligt under de nuværende forhandlinger, så offentligheden skal ikke regne med at blive informeret om detaljer i indholdet, før det samlede resultat af et nyt forlig fremlægges.

 

05.01.12:

Ny skolestrukturløsning ikke med på Familieudvalgets dagsorden

 

Dagsordenen med bilag til Familieudvalgets møde på tirsdag er blevet offentliggjort i dag.

 

Den indeholder ikke en præsentation af et nyt skolestrukturforlig, men har 3 punkter, der alle bygger på projekt 13A, der har været ude i 2. høring.

 

Alle 3 punkter har samme bilag, nemlig ”Rapportering projekt 13A (flertalsgruppens forslag)”.

 

Punkt 307 er ”Skolestruktur – skolenedlæggelser”

Punkt 308 har titlen ”Skolestrukturændringer”

Punkt 309 hedder ”Skolestruktur – Frigivelse af anlægsmidler jf. 13A”

 

Desuden har punkt 310 relation til skolestruktur:

”Skolestruktur – Tildeling af resurser for skoleåret 2012/2013”.

 

Administrationens indstilling til 307 og 308 er den samme:

”Sagen indstilles til drøftelse og endelig beslutning”.

 

309 er bogstaveligt talt mere kontant, idet sagsfremstillingen har denne ordlyd:

 

”Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 26. januar endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur.

Under forudsætning af, at projekt 13A besluttes implementeret, vil der være behov for at frigive midler til udførelse af en række anlæg. En oplistning af disse anlæg og udgifterne hertil findes i et bilag til Rapportering projekt 13A (flertalsgruppens forslag).

Der ansøges om frigivelse af 21.132.500 kr. til udførelse af de oplistede anlægsprojekter.”

 

Administrationen indstiller, at 21.132.500 kr. frigives straks og finansieres på denne måde:

Låneoptagelse                                       9.416.000 kr.

Anvendelse af kvalitetsfondsmidler   10.676.000 kr.

Forbrug af den likvide beholdning        1.260.000 kr.

 

Resultat af de seneste politiske forhandlinger om skolestrukturen fremgår således ikke af dagsordenen.

 

Læs selv dagsordenen med bilag via dette link:


http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31639&tab=0


05.01.12:

Socialdemokraterne ”inde i varmen”

 

Der forhandles stadig om en ny nordfynsk skolestruktur, og Socialdemokratiet har tilsyneladende overtaget ”Den Sociale Gruppes” rolle, idet A-gruppen sammen med Venstre og Konservative står bag invitationen til Kommunalbestyrelsens øvrige partier/lister, der også omfatter Den Sociale Gruppe.

 

Over for Fyens Stiftstidende udtrykker gruppeformand Kim Johansen (A) det sådan, at det seneste snævre flertal ikke længere eksisterer.

 

Samtidig ønsker talsmand Ingmar Madsen fra Den Sociale Gruppe ikke at udtale sig om den aktuelle situation.

 

Men tilsyneladende er alle stadig ønskede forhandlingspartnere i et slutspil, der reelt kan handle om at have et nyt forlig klar til mødet i Familieudvalget den 10. januar, så det kan bæres videre til afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 26. januar.

 

 

Se Nordfynstemas kommentar i ”Lederspalten”

03.01.12:

Strukturforhandlinger i dag

Ifølge sædvanligvis velinformerede kilder er der indkaldt til politiske forhandlinger om Nordfyns Kommunes skolestruktur tirsdag eftermiddag. 

02.01.12:


Forhandlinger om nyt skolestrukturforlig

 

I dag skal der være nye og bredere politiske forhandlinger om den kommende skolestruktur i Nordfyns Kommune.


Det fremgår af et interview, som Fyens Stiftstidende bringer her på årets første hverdag.

 

Borgmester Morten Andersen (V) udtaler, at der under alle omstændigheder vil komme ændringer set i forhold til den flertalsindstilling, der senest har været ude i høring.

 

Det skyldes, at der i forligsgruppen på 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer ønskes ændringer i indholdet, og at der fra andre grupper i Kommunalbestyrelsen er rakt hænder frem for at få en bredere aftale.

 

Det lader til, at ønsker om et bredere forlig udtrykt af flere skolebestyrelser, borgere m.m. i forbindelse med 2. høringsrunde, har gjort et betydeligt indtryk ikke alene hos de 13 bag det seneste forlig, men også hos flere andre i Kommunalbestyrelsen.

 

Morten Andersen udtrykker det sådan: …Men jeg kan sige, at vi er blevet klogere, og der er nogle ting i aftalen, som vil blive ændret…”.

 

Det er Morten Andersens opfattelse, at et bredere forlig er på vej, og at man bliver nødt til både at give og tage.

Han er overbevist om, at der er vilje og lyst til at indgå en bredere aftale.

 

Borgmesteren forventer, at en ny skolestruktur bliver præsenteret i forbindelse med Familieudvalgets møde den 10. januar med Mogens Christensen (V) som ny i udvalget og i formandsstolen.

 

Et nyt skolestrukturforlig skal behandles i Økonomiudvalget og den 26. januar i Kommunalbestyrelsen.

Afhængigt af indholdet i beslutningen i byrådssalen i Bogense kan et nyt forlig udløse en kort og begrænset 3. høring af 2 ugers varighed.

 

Endegyldig beslutning om skolelukninger i år skal træffes inden den 1. marts, for at de kan nå at blive effektueret administrativt inden det ny skoleårs begyndelse.

 

 

01.01.12:

Et nyt år er begyndt

Velkommen til Nordfynstemas brugere og besøgende til et år, der kan byde på politiske beslutninger med vidtrækkende konsekvenser.

Følg med og vær aktiv.
Borgernes engagement er fortsat vigtigt.

27.12.11:


Borgmesterens nytårstale:


Kære borgere i Nordfyns Kommune

 

Vi har nu lagt 2011 bag os. Det har været et travlt år med store udfordringer, men også med mange glædelige begivenheder.

Kommunalbestyrelsen har haft stor fokus på økonomien i både 2010 og 2011. Det er derfor glædeligt, at vi har et regnskab, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Alt tyder på, at Nordfyns Kommune for 2012 har et budget, der rummer mulighed for udvikling, men der vil fortsat være fokus på en stram styring af økonomien. En sund økonomi er en forudsætning for, at vi kan planlægge fremtiden og prioritere vores indsats.

Netop blikket mod fremtiden er væsentligt. Hvad er det, vi skal leve af i fremtiden? For vores kommune giver det næsten sig selv. Vi skal øge bosætningen, vi skal udvikle turismen, og vi skal fremme erhvervsudviklingen.

Når det gælder bosætning, skal vi klart signalere, hvad det er, nye borgere kan forvente. I kommunens planlægning har vi derfor prioriteret særlige områder til bosætning. Det drejer sig om Bogense, Otterup, Søndersø og Morud. Derfor er det også glædeligt, at Nordfyns Kommune formår at tiltrække nye og unge borgere og kan bryste sig af den laveste gennemsnitsalder blandt fynske tilflyttere. Efter et par år med stagnation er grundsalget også steget. Det giver anledning til forsigtig optimisme. Men vi vil ikke se passivt til. I 2012 sætter kommunalbestyrelsen yderligere ind for at tiltrække nye borgere.

Også turisterne holder af Nordfyn. Turisterne styrker den Nordfynske økonomi. Vi gør rigtig meget for, at turisterne skal føle sig godt modtaget, når de kommer. Men vi kan ikke forvente, at de kommer af sig selv. I årets løb har kommunen derfor i tæt samarbejde med turistforeningen arbejdet på projekter, der kan trække nye turister til. Dette arbejde vil fortsætte i det nye år.

Nordfyns Kommune er kendetegnet ved stor virkelyst. Trods finanskrise er mange nye virksomheder skudt frem i 2011. Det er glædeligt. Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhverv er gennem en skriftlig kontrakt rykket tættere sammen. Det sker med henblik på at fremme et endnu tættere samarbejde med kommunens erhvervsliv. I året der kommer, vil jeg give mig tid til at besøge en række nordfynske virksomheder for at få en dialog om, hvordan vi bedst styrker erhvervslivets vilkår og dermed styrker Nordfyn.

Jeg indledte min nytårshilsen med at skrive, at 2011 også har budt på store udfordringer. Rådhusbranden i Søndersø var en voldsom og rystende begivenhed. Heldigvis gik det denne gang kun ud over papir og mursten, men det er klart, at sådan en oplevelse sætter mærkbare spor hos kommunens ansatte og øvrige implicerede. Det er en situation, der giver stof til eftertanke.

Af politiske udfordringer tænker jeg især på skolestrukturreformen, som desværre endnu ikke er kommet på plads. At lukke skoler er en stor og følelsesmæssig svær beslutning. Det gælder ikke bare for mig som borgmester – men for alle mine politiske kolleger i Kommunalbestyrelsen. Jeg vil benytte lejligheden til at understrege, at vi stadig går efter det bredest mulige forlig. Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle de borgere, der på debatmøder, gennem læserbreve og sjove happenings har bidraget til debatten og dermed givet politikerne værdifuld viden. Det er dejligt at opleve sådan et engagement. Det fortæller mig, at de nordfynske borgere er ildsjæle, der holder af deres lokalsamfund – og er parate til at kæmpe for det.

I det hele taget oplever jeg et sprudlende og levende engagement på Nordfyn. Nogle af de bedste stunder jeg har, er min månedlige træffetid. Her møder jeg borgerne direkte. Jeg bliver præsenteret for mange spændende idéer, men jeg bliver også gjort opmærksom på, hvor det er, vi som kommune kan gøre tingene bedre.

Som kommune skal vi hele tiden forsøge at gøre tingene bedre. Det betyder, at vi nogle gange må gå nye veje. Både på rådhusene, skolerne og ude i institutionerne står kommunens ansatte klar til at afprøve nye ideer. Nordfyns Kommune kan imidlertid ikke gå hele vejen alene. Det kræver en koordineret indsats fra alle gode kræfter. Jeg håber, at kommune, borgere og samarbejdspartnere også i det nye år er parate til i fællesskab at fortsætte det gode arbejde.

Sammen med vores nye kommunaldirektør Morten V Pedersen og øvrige ansatte glæder jeg mig til at tage fat på de mange spændende opgaver, som det nye år vil bringe.

Med disse ord vil jeg ønske borgere og ansatte i Nordfyns Kommune et godt og lykkebringende nytår.


Af: Morten Andersen, Borgmester

22.12.11:


Folkeskolen mister elever

 

Det er overskriften til en artikel, der i dag kan læses på www.politiken.dk

 

Folkeskolen har de seneste år mistet elever, mens der har været tilstrømning til privatskolerne.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

 

Professor Niels Egelund oplyser, at en undersøgelse i 1980´erne viste, at forældre dengang fravalgte folkeskolen, fordi de ønskede mere faglighed og disciplin.

Han tilføjer bl.a., at der i dag næppe er tvivl om, at man fravælger skoler, hvor der er en høj procentdel af elever med anden etnisk baggrund eller af svage elever med dansk baggrund.

 

Kurt Ernst, der er formand for Danmarks Privatskoleforening, siger til Politiken:

”Jeg siger ikke, at folkeskolen sløser med opgaven, men den har en anden udfordring end privatskolen. Den skal være en skole for alle.”

Privatskolerne forklarer deres popularitet med, at friere rammer gør det nemmere at markedsføre sig iver for forældrene.

 

Derimod peger Danmarks Lærerforening på, at kommunalreformen har medført en række lukninger af små landsbyskoler.

Foreningen har lavet en opgørelse, der viser, at 70 procent af de lukkede skoler er genopstået som privatskoler.

 

Lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen udtaler:

”Det er de samme bygninger, de samme lærere og den samme ledelse.

Så det er ikke en protest mod folkeskolen, men en kamp for at bevare skolen i lokalsamfundet.”

16.12.11:

Tid til omtanke og bredere forlig

 

På gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde udtalte afgående familieudvalgsformand Tessa Gjødesen (V) sig anerkendende om interessante høringssvar i skolestrukturprocessens 2. høringsrunde.

Hun syntes, at rigtig mange har været konstruktive og er kommet med nye ideer og vinkler.

 

Tessa Gjødesen opfordrede alle politikerne til at bruge ”julepausen” til overvejelser over, hvordan der kan opnås et bredere forlig om skolestrukturen.

 

Både Steen Brydegaard (SF), Dorte Schmidt Brown (N) og René Lundegaard (DF) var på mødet fortalere for en folkeafstemning om skolestrukturen.

 

Steen Brydegaard ønskede dog ikke en folkeafstemning til afstemning på mødet, men bad om at få markeringen ført til protokols. Det samme gjorde Dorte Schmidt Brown og René Lundegaard.

 

I tiden frem til 26. januar har politikerne mulighed for at komme tættere på et bredt forlig om skolestrukturen.

 

Hvis sådan et forlig indeholder væsentlige ændringer set i forhold til det nuværende 13-flertals indstilling, kan det udløse endnu en høring efter den 26. januar.

16.12.11:

Ny formand for Familieudvalget

Familieudvalget havde i går et ekstraordinært møde med kun 1 punkt på dagsordenen.

Når Tessa Gjødesen (V) udtræder ved årsskiftet sammen med Bent Soelberg (V), indtræder Mogens Christensen (V) og bliver ny formand.

Fra 1. januar 2012 får Familieudvalget derfor følgende sammensætning:

Mogens Christensen (V), formand
Anne-Lise Sievers (F), næstformand
Benno Frandsen (A)
Dorte Schmidt Brown (N)
Bent Erik Hansen (V)15.12.11:

Skolestrukturen besluttes 26. januar

På dagens møde i Kommunalbestyrelsen blev der ikke truffet nogen beslutning om skolestruktur og skolenedlæggelser.

Der sendes derfor ikke noget ud i en 3. høring.

Tiden frem mod næste kommunalbestyrelsesmøde 26. januar kan blive brugt til politiske forhandlinger mellem parter i Kommunalbestyrelsen.

...

Nordfynstema samler op i løbet af fredag.

14.12.11:


Indskrivningstal endnu uafklarede

 

Der har ved alle 14 folkeskoler i Nordfyns Kommune her i december været indskrivning til kommende 0. klasse.

 

Normalt vil der umiddelbart efter være ret sikre indskrivningstal ved alle skoler.

Det lader dog ikke til at være tilfældet i år.

 

Derfor skal man regne med, at der går nogen tid endnu, før kommunen er klar til at offentliggøre tallene.


14.12.11:

3. høring – kun en teoretisk mulighed i light-udgave

 

”Ny høring 4 uger”.

 

Det står der stadig ud for datoen 15. december i den tidsplan, som et flertal i Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni i år.

 

Dokumentet er fortsat offentligt tilgængeligt på Nordfyns Kommunes hjemmeside, hvor det indgår i den flittigt besøgte sektion, hvor alle hidtil har kunnet studere basismaterialer til processen med en ny skolestruktur – og skrive og læse indlæg/høringssvar.

 

Hverken Fyens Stiftstidende, Nordfynstema eller nordfynske skolebestyrelser og andre interesserede har haft grund til at betvivle dét, der står skrevet:

Ny høring 4 uger!

 

I lørdagens Fyens Stiftstidende blev denne 3. høring fejet af bordet af borgmester Morten Andersen (V):

- Nej, det er slut med høringer omkring skolestrukturen

 

Nordfynstema protesterede, og nu har Fyens Stiftstidende så hanket op i sagen og spurgt direktør Susanne Ebdrup, hvordan det hænger sammen.

 

Direktøren for Børn og Kultur oplyser, at der har været mange henvendelser om sagen, og at der fortsat er mulighed for høring.

Men i så fald bliver det ikke en høring om skolelukninger,

 

Hvis Kommunalbestyrelsen nu foreslår nye ændringer, som eksempelvis kunne være, at Klinteskole skal være en afdeling af Bogense Skole, så skal de to skoler bestyrelser høres – og ikke andre.

 

Kommunalbestyrelsen kan i så fald beslutte, at høringsfristen er 2 uger – og ikke de 4 uger, der ellers kan læses i den overordnede tidsplan.

 

Susanne Ebdrup er på linje med borgmester Morten Andersen, når hun udtaler:

- Politikerne kan trække fra, men ikke lægge til i forhold til antallet af skolelukninger.

 

”Skolestruktur – skolelukninger” er et af de sene punkter på dagsordenen, når Kommunalbestyrelsen i morgen fra kl. 17 afholder årets sidste møde i byrådssalen på Bogense Rådhus.


10.12.11:

Borgmesteren afviser en tredje høringsrunde, som ellers fremgår af Nordfyns Kommunes egen tidsplan

 

Af artikel i Fyens Stiftstidende i dag fremgår det, at der efter borgmester Morten Andersens mening ikke kommer en 3. høringsrunde, inden en ny skolestruktur vedtages.

 

Det kaldes i artiklen en vildfarelse, at der skal komme endnu en høringsrunde mellem kommunalbestyrelsesmøderne henholdsvis 15. december 2011 og 26. januar 2012.

 

Morten Andersen udtaler til FS:

”Hvis det nuværende forslag til en ny skolestruktur bliver ændret, så kommer det nye forslag ikke i høring.”

 

Imidlertid må Nordfynstema henvise til kommunens egen publikation ”Revideret tidsplan for proces omkring ændret skolestruktur”, der er offentligt tilgængelig via kommunens hjemmeside.

 

Benyt dette link:

 

http://www.nordfynskommune.dk/archive/PDF-dokumenter/Boern_og_Kultur/Undervisningsafdelingen/Skolestruktur/Aktuelt/Juni_2011/Tidsplan%20-%20KB%20220611.pdf


Her fremgår det klart og tydeligt ud for datoen 15. december, at der i Kommunalbestyrelsen forelægges høringssvar efter 8 uger, at der træffes beslutning om eventuel fastholdelse af beslutning – og:

NY HØRING 4 UGER!

 

Alligevel fastholder borgmesteren altså nu, at en afsluttende høring på 4 uger er en vildfarelse.

 

Hvis det er tilfældet, er der tale om en vidt udbredt vildfarelse, som Nordfyns Kommune selv står bag!

 

Borgmesteren udtaler til FS i dag:

 

”Det skal ikke i høring, for i forslaget fremgår det, at der skal lukke otte skoler. Det er underordnet, om man så vælger at genåbne den ene eller den anden, og hvilke fysiske rammer, man vælger.

Men vi ville ikke kunne vælge at lukke en helt niende skole uden at sende det i høring.

Man kan altid trække fra et forslag, men aldrig lægge nyt til”.Læs også Nordfynstemas leder i dag "Stærkt kritisabel og dybt beskæmmende".
Link: http://www.nordfynstema.dk/27131611

09.12.11:

Dagsorden uden nyt skolestrukturforslag

 

Nordfyns Kommune har i dag offentliggjort dagsordenen til Kommunalbestyrelsesmødet 15. december, hvor punktet ”Skolestruktur – skolelukninger” helt som ventet er sat på.

 

Det var forudset, at der ville være indvendinger imod scenarie 13a, der har været i høring, og at Kommunalbestyrelsen skal træffe en ny beslutning, der skal i endnu en høring med henblik på, at sager får sin endelige afslutning på kommunalbestyrelsesmødet 26. januar.

 

Familieudvalget har udtalt sig positivt om de indkomne høringssvar og indlæg, kommunen modtog i 2. høringsrunde, og Socialdemokraterne, SF og Nordfynslisten har fastholdt, at de ikke kan stemme for nedlæggelse af 8 skoler.

Men der foreligger ikke en entydig indstilling i form af et nyt skolestrukturforslag til beslutning i Kommunalbestyrelsen på torsdag.

 

Fra Økonomiudvalget har man blot videresendt sagen til Kommunalbestyrelsen – også uden nyt forslag / nyt forlig.

 

Kommunalbestyrelsen har således officielt ikke noget alternativ til scenarie 13a, når der skal træffes beslutning i næste uge.

 

Det fremgår af pressemeddelelser fra SF og fra Liberal Alliance samt indlæg i Nordfynstemas ”SkoleDebatten” i dag fra Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, at ingen af dem indgår i borgmester Mortens Andersens mulige bestræbelser for at finde et bredere flertal bag en ny skolestruktur. Det må formodes, at Dansk Folkeparti er i en tilsvarende situation.

 

Hvis der ikke ændres holdninger til det, er der umiddelbart to muligheder tilbage inden Kommunalbestyrelsesmødet:

De 13, som står bag det seneste forslag, genfremsætter det til endelig beslutning 15. december.

Eller de indgår et forlig med Socialdemokraterne og fremsætter en ny indstilling, der sættes til afstemning i Kommunalbestyrelsen.

 

En tredje vej kan være en udsættelse af beslutningen.

 

På mødet 15. december skal man bl.a. også godkende omrokeringer i diverse udvalg pga. Tessa Gjødesens ønske om at udtræde af Familieudvalget.

Familieudvalget afholder før kommunalbestyrelsesmødet et kort møde, hvor eneste punkt er valg af ny formand.

Da formandsposten er tildelt Venstre, er det sandsynligt, at Mogens Christensen afløser Tessa Gjødesen i formandsstolen.  

 

Link til Kommunalbestyrelsens dagsorden med bilag:

 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31165

09.12.11:


Pressemeddelelse fra Liberal Alliance

Nordfynstema har modtaget følgende:

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  Den 07.12.2011.

 

 

PRESSEMEDDELELSE.

 

Skolestrukturen afgøres på kommunalbestyrelsesmødet på torsdag den 15. december. Høringssvarene er indkommet, og borgmesteren har haft bilaterale afklaringsmøder med hver enkelt gruppeformand. Mit møde efterlod det spor, at både jeg og borgmesteren var sindet at bevæge sig ift. tidligere udmeldinger.

 

Borgere og bestyrelser har efterspurgt et bredt forlig. Det sker næppe.

Direkte forespurgt i dag den 7. december har borgmesteren meddelt, at Liberal Alliance ikke bliver indbudt til forhandlinger. SF er heller ikke blevet indbudt. Dette til trods for, at alle har rakt hånden frem til forhandling.

 

Jeg skal således konkludere, at borgmesteren alene ønsker at gennemføre strukturændringerne med afsæt i 13 mandsgruppen eller sammen med socialdemokraterne.

 

Det tager Liberal Alliance med største beklagelse til efterretning.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Jens Otto Dalhøj

 

Liberal Alliance

Rugbjerg 24

5400 Bogense

Nordfyns Kommune

Tlf. 6486 1582 / 4050 1582

mailto:jod@nordfynskommune.dk

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

09.12.11:


"Sælg de tomme bygninger til spotpris"


DR Fyn følger op på gårsdagens indslag om fynske spøgelsesbygninger.

Link:http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2011/12/09/072531.htm?nyhedsbrev

08.12.11:


Pressemeddelelse fra SF

Nordfynstema har modtaget følgende:


"Tankevækkende læsning

Efter læsning af skolebestyrelsernes høringssvar til forslag 13A, sidder man tilbage med en oplevelse af, at det politiske 13 flertal har haft held med deres mission:

Skolestrukturspørgsmålet er blevet til en kamp mellem de store skoler og de små.

Strategien har været let gennemskuelig. De 13 har udhulet skolernes økonomi med den konsekvens at elevernes timetal er endt på lovens absolutte minimum, selvom det kun vil koste godt 4 mio. at tilbyde vejledende timetal på alle nuværende 14 skoler, og selvom der blev anvist besparelser på budgettet som kunne have give vejledende timetal.

De 13 har dyrket misundelsen ved at gøre det til en belastning for de små skoler, at de er dyrere at drive og fremture overfor de store skoler, at alt bliver til mælk og honning, hvis der kun er 6 skoler til at dele pengeposen mellem sig.  

Fra de store skoler udtrykker man generel tilfredshed med at lukkes skoler. Man fremhæver at der nu, som minimum, bliver mulighed for vejledende timetal, at der bliver bedre muligheder for udvikling af læringsmiljøer m.m. Hvorvidt det bliver bedre for deres børn, at der bliver proppet 8-10 børn flere i klasserne, svæver vist i vinden, og sammenlignet med forholdene for eleverne på de små skoler, er det en klar provokation.

Flertalsgruppen har ikke gjort sit hjemmearbejde og fremlagt en samlet vision for vores skolevæsen, men tværtimod lægger op til nogle totalt uhomogene skoler, der ikke får ens struktur, ikke bliver lovet bæredygtighed i forhold til antal elever og ressourcer, ikke bygger på den røde tråd eller pædagogiske tanker i relation til øget inklusion etc. Det vidner om et flertal, der desværre kun vil demonstrere politisk mod og handlekraft. De 13 er desværre ikke i stand til at tænke i helheder og sammenhængskraft for børn, forældre og kommune.

Fx at lukke Skovløkkeskolen er et vanvittigt selvmål, som de 13 har gang i.

Området er på sigt vores mest attraktive udviklingsområde – at kunne bo naturskønt ved fjorden, tæt på Odense og den kommende Odins Bro og med en velfungerende skole med landsbyordning vil betyde mange flere borgere i vores kommune og dermed et øget indtægtsgrundlag til gavn for alle vores borgere uanset om man bor på landet eller i en af byerne.


SF-Nordfyn var med til at foreslå omdannelse af Løkkemarkskolen til en specialskole. Et forslag der ikke indebar at skolen forsvandt fra jordens overflade, men fortsat kunne tjene sit formål som samlingspunkt for lokale aktiviteter. Hvis forslag 13A føres ud i livet vil konsekvensen være at flere skoler forsvinder og ikke længere kan tjene dette formål. Det har vidtrækkende konsekvenser, som er blevet dokumenteret i debatten. Derfor må man forlange, at borgmesteren og hans 13-flertal kommer borgerne i møde og overbeviser de mange bekymrede borgere om, at de fortsat er ønsket i Nordfyns Kommune.


SF-Nordfyn
Bent Olsen
Veflinge"

08.12.11:

Spøgelsesbygninger spøger på Fyn

DR Fyn har i dag et indslag om tomme fynske skolebygninger.

Dette link kan benyttes:

http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2011/12/08/063547.htm?nyhedsbrev

07.12.11:

Familieudvalget udtrykker stor anerkendelse

Da Familieudvalget i går behandlede punktet "Skolestruktur - skolelukninger", blev der ikke besluttet et konkret forslag til, hvordan den ny skolestruktur skal være.  

Familieudvalget godkendte indstillingen fra Administrationen, således at den endelige beslutning udsættes i 4 uger, hvilket helt konkret er til Kommunalbestyrelsens møde 26. januar 2012.

Følgende beslutning i Familieudvalget er sat på referatet fra gårsdagens møde:

"Indstilling godkendt.

På baggrund af en detaljeret drøftelse af alle indkomne indlæg har udvalget følgende bemærkninger:

Udvalget anerkender det store arbejde, som ligger til grund for skolernes høringssvar, og værdsætter den inspiration og fornyelse, der er givet udtryk for.

Udvalget opfordrer den øvrige del af Kommunalbestyrelsen til at inddrage høringsssvarene og indlæg i de videre forhandlinger.

Udvalget anerkender, at de mange høringssvar på web-en afspejler en stor mangfoldighed, og der er tale om meget reflekterede og nytænkende indlæg.

A, SF og N tilkendegiver, at de fortsat ikke ønsker lukning af 8 skoler."

 

05.12.11:

732 underskrifter fra Klinte/Løkkemark til borgmesteren

Repræsentanter fra Klinteskolens og Løkkemarkskolens distrikter har i dag afleveret 732 indsamlede underskrifter til borgmester Morten Andersen.

Underskriverne bakker op om de to skolebestyrelsers forslag om at videreføre de 2 skoler ved en sammenlægning, hvor Løkkemarkskolen skal huse den fusionerede skole.

Læs mere i dagens indlæg fra Michael Hemmer på "SkoleDebatten".

Link: http://www.nordfynstema.dk/43131604  

02.12.11:

Ressourcetildeling til elever med særlige behov

Svar på spørgsmål fra Joan Bang

 

Joan Bang satte et indlæg med spørgsmål om ressourcetildeling ind på ”SkoleDebatten” den 9. november.

Der blev ikke umiddelbart reageret på det, men nu har Joan Bang modtaget svar fra Susanne Ebdrup, direktør for Børn og Kultur, Nordfyns Kommune.

Indlæg og svar kan læses her:Skrevet af Joan Bang, d. 09-11-2011:

 

Jeg har set den nye ressourcetildelingsmodel på kommunens hjemmeside og det rejser nogle spørgsmål som jeg gerne vil have belyst;

Jeg kan ikke se, at der nogen steder fremgår hvilke ekstra ressourcer der tildeles skoler der har elever med særlige behov?

Jeg har af PPR fået oplyst, at der reelt ikke er nogen pulje med støttetimer, som skolerne kan søge om at få andel i, men at skolerne selv skal finde støtte indenfor egne ressourcer.

Som jeg har forstået argumenterne for skolelukningerne er det bl.a. øget inklusion. Hvordan forventer man at øge inklusionen når der ikke afsættes ressourcer hertil?

Når man få at vide, at det er "indregnet" i de penge den enkelte skole får og at de derfor selv skal finde ressourcerne indenfor eget budget, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det er regnet ud hvor meget hver enkelt skole skal tildeles af ressourcer til børn med særlige behov? Hvordan udregnes det fremadrettet når det ikke fremgår af tildelingsmodellen?

Jeg håber, at nogen kan svare mig på ovenstående, for som forælder til et barn med en autisme-spektrum forstyrrelse bliver man noget bekymret for fremtiden.....


E-mail:

bangnull@gartnerietkjaerulf.dk

 

 

Susanne Ebdrup har svaret:


Indledningsvis skal jeg beklage, at du først modtager svar nu.


Tildelingen af specialundervisning er relativ kompleks, og jeg har derfor forsøgt at beskrive tildelingen. Jeg håber, dette giver mening – ellers er du velkommen til at vende tilbage.


Vores nuværende tildelingsmodel er bl.a. kendetegnet ved at den udløser timer (personale) til løsning af specifikke opgaver. Der er f.eks. en portion resurser til normalundervisning og en anden portion til løsning af specialundervisningsopgaven. Det betyder, at alle skoler får tildelt timer (lærer- og pædagogtimer) til børn med særlige behov. Resursen er altså udlagt til skolerne, som så selv skal fordele den i forhold til de behov som skolens elever måtte have. Til løsning af den opgave får skolens leder og skolens pædagogiske medarbejdere råd og vejledning fra PPR.


Konkret forholder det sig sådan, at skolerne til eleverne på 0. – til 6. klassetrin får 6 lærertimer pr. elev pr. år og 3 pædagogtimer pr. elev pr. år. Det betyder altså, at en skole med 100 elever på disse klassetrin råder over 600 lærertimer og 300 pædagogtimer til løsning af specialiserede opgaver, og der er tale om timer á 60 minutter. Omregnet til lektioner (45 min.) er det derfor 800 lærerlektioner og 400 pædagoglektioner. Der tildeles ikke helt så mange resurser i de ældste klasser. Det hænger sammen med, at vi prioriterer en tidlig indsats.


Hvis skolen ikke formår at løse opgaverne indenfor denne resurse kan den ansøge et kommunalt visitationsudvalg om at få elever placeret i et vidtgående specialundervisningstilbud
.

 

01.12.11 og 02.12.11:

Skolestruktur - skolelukninger

Det er titlen på punkt 293 på dagsordenen til Familieudvalgsmødet 6. december, et møde der ifølge den oprindelige plan skulle have fundet sted 29. november.

Ved flytningen har Familieudvalgets medlemmer - og alle andre - mulighed for at læse alle indkomne høringssvar inden mødet.

Punkt 293 er mødets første, og sagsfremstillingen til det indeholder ingen overraskelser, idet det konstateres, at de indkomne høringssvar ikke gør det muligt at lukke sagen på Kommunalbestyrelsens møde 15. december.

Så helt som ventet afsluttes det meget lange sagsforløb nok på det første kommunalbestyrelsesmøde i 2012.

Dog er der lagt den ekstra ventil ind, at beslutningen skal ligge helt fast inden den 1. marts 2012, hvis Administrationen skal kunne nå at udmønte afgørelsen og dens konsekvenser i handling, så den ny skolestruktur fungerer fra 1. august 2012.

Punktet skal behandles i Økonomiudvalget onsdag den 8. december, hvor Familieudvalgets indstilling vil foreligge.

Brug dette link for at læse dagsordenen og i særdeleshed punkt 293:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=30667

Desværre er flere af bilagene til punktet lagt ud i formater, som alle ikke kan åbne.

Det anbefales, at man i stedet læser høringssvarene fra 2. høringsrunde via dette link:
 
http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?objectid=7965576355F04DF895FD5BD91152D86A&zcs=contentsection.dk

Høringssvarene er lagt i 2 grupper:

Indlæg i debatten pr. 30.-11.-2011
Høringssvar skoler pr. 30.-11.-2011

Klik videre for at finde de ønskede dokumenter.

01.12.11:

Nordfynstemas første tema om busdriften i Nordfyns Kommune lever stadig

Pressemeddelelse 30.11.11

 

Moruds busbande på spil i julemåneden

Ny borgerundersøgelse på nettet skal give lokalpolitikerne og Fynbus en julegave, de kan bruge til noget. 

 

Den 1. december går Moruds såkaldte busbande igen i aktion, denne gang med en brugerundersøgelse på internettet. På www.busbanden.dk bliver borgerne bedt om at prioritere, hvilke tre afgange de allermest ønsker sig. På den måde håber den nordfynske borgergruppe at kunne give beslutningstagerne et bedre billede af, hvornår på dagen behovet for flere busser er størst på den 5 kilometer lange rute mellem Morud og Slukefter i Odense NV.

 

Morud har i dag kun meget begrænset busdrift og har - som det eneste byområde af sin størrelse i omegnen af Odense - ikke længere nogen busser om aftenen eller i weekenderne. Konsekvenserne er det seneste år blevet mærkbare for byens borgere, efter at Region Syddanmark for sat busdriften til det ellers så attraktive og voksende Morud på vågeblus.

 

Efter længere tids pres fra borgerne i Morud tyder meget på, at Nordfyns Kommune og Fynbus nu er villige til at forbedre busforbindelserne til Morud som en forsøgsordning fra efteråret 2012. Det bliver – ifølge et notat fra Fynbus til Nordfyns kommune – dog næppe den bybusløsning, der har været Busbandens mål, men en række ekstra afgange for regionalbussen med endestation i Morud.


En prioriteret ønskeliste fra borgerne
- Om det bliver bybus eller mere regionalbus er ikke det afgørende. En bus er en bus, bare den kører, lyder det fra tovholder Rasmus Gade fra Busbanden 5462.
- For os handler det om at sikre, at tidligere fejltagelser ikke gentages, så det ikke alene er embedsmænd, som bestemmer, hvilke afgange vi skal have her i Morud. Borgerne, kommunen og Fynbus må have en fælles interesse i at sikre, at busserne kommer til at køre på de tidspunkter, hvor borgerne har størst behov, fortsætter Rasmus Gade. Han opfordrer alle i Morud, der tidligere har brugt bussen eller ønsker at bruge bussen i fremtiden, til at gå på nettet og deltage i undersøgelsen.
- Vores mål er at give lokalpolitikerne en julegave, de kan bruge til noget: En prioriteret ønskeseddel fra borgerne. Den kan de så sammenholde med embedsmændenes anbefalinger, når de skal vurdere, hvad der er den rigtige løsning.

Lokal opbakning og national opsigt
Busbanden blev kendt i sensommeren, da medlemmerne lavede en stor busaktion foran Dagli’Brugsen, hvor blandt andre borgmester Morten Andersen (V) fik en tur i en lejet veteranbus på ruten mellem Morud og Slukefter sammen med et buskort, der gælder til de alle afgange, som ikke findes i dag.


Finurlig humor, realisme og vækstfokus har været et bevidst valg for borgergruppen, der satser på dialog og samarbejde frem for traditionel protestagitation.  En metode, der har vakt opsigt langt ud over Morud og omegn. Senest er bandemedlem Tobias Anker endt som tophistorie  på forsiden af novemberudgaven af Busmagasinet, som er de danske busvognmænds fagblad. Og på tværs af de politiske partier i kommunen har Busbanden oplevet anerkendelse for sin måde at agere på.

 

- Vi er nok en lidt anderledes bande, for vi stiller os ikke bare op på sidelinjen og kræver. Vi vil gerne være en del af løsningen og har derfor også sagt til politikerne og Fynbus, at kommer der en ny køreplan, så vil vi bakke den op med informationsmateriale til byens borgere. Vi får kun nye busser, hvis vi efterfølgende også bruger dem, tilføjer Jon Bøgelund Rasmussen, formand for Morud Lokalråd, der står bag Busbanden 5462,

 

Det samlede resultat af Busbandens borgerundersøgelse på internettet vil blive offentliggjort på hjemmesiden og sendt til lokalpolitikerne og Fynbus i løbet af januar 2012. Uanset udfaldet af undersøgelsen lover bandens medlemmer at fortsætte buskampen i det nye år.

 

Mere information:
www.busbanden.dk

Busmagasinets tophistorie om Moruds busbande – læs den her

 

 

 

30.11.11:

Veflinge-film og lokalråd

– og en redaktionel tilføjelse

 

De 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer fik i torsdags en film om Veflinge med hjem fra mødet på Bogense Rådhus.

Veflinge-filmen er nemlig lavet som et særligt høringssvar i forbindelse med processen med ny skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Onsdag aften fik folk fra Veflinge-området så mulighed for i Veflinge Forsamlingshus at opleve den helt nye film, der er lavet af professionelle med medvirken fra en lokal ”DVD-gruppe” og finansieret ved indsamling blandt borgerne og ved sponsorater fra lokale foreninger og erhvervsfolk.

 

De fremmødte fik en god oplevelse og tog rigtig godt imod filmen med ros og megen anerkendelse til de ildsjæle, som har været med til at skabe den.

 

Mange købte en DVD eller flere med hjem for 25 kr. pr. stk.

Den sælges i den kommende tid i Dagli´Brugsen i Veflinge og kan i høj grad bruges som en lille gave i julemåneden.

 

Fra midten af december vil Veflinge-filmen kunne ses på www.veflinge.dk og sandsynligvis også her på Nordfynstema, så interesserede uden for Veflinge-området også kan få mulighed for at se den.

 

Efter filmen var der indlæg fra diverse lokale foreninger m.m.

Der blev fremsat forslag om, at der oprettes et lokalråd, som skal bygge videre på de mange initiativer, der er taget i Veflinge-området i de seneste måneder, og sørge for udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen i lokalområdet og i øvrigt varetage områdets interesser i samarbejde med kommunen og andre myndigheder.

En vigtig pointe var, at Veflinge-området har brug for et lokalråd, uanset om Veflinge Skole bevares eller lukkes.

 

Også det blev der snakket om i kaffepausen.

Ideen om et lokalråd faldt i god jord.

Der blev sammensat en arbejdsgruppe, som i den kommende tid skal lave vedtægter til et lokalråd og forberede og arrangere en stiftende generalforsamling.

 
....

  

På Nordfynstema tilstræbes der fortsat en bred orientering og et helikoptersyn, der dækker hele Nordfyns Kommune.

Derfor er alle relevante informationer, publikationer osv. fra alle nordfynske lokalsamfund meget velkomne.

Der tages gerne imod på post@nordfynstema.dk, og på ”SkoleDebatten” er der fortsat døgnåbent for selvbetjening, hvis man gerne vil have lagt et indlæg ind i den løbende debat.

 

Blot et enkelt forbehold:

Nordfynstema laves på et 123-system, hvor pdf-filer ikke kan håndteres.

Så send venligst i Word eller lignende, hvis det er muligt – eller giv mulighed for, at der kan laves link fra Nordfynstema til eget eller andet site.

I det omfang tiden og kræfterne rækker, kommer enmandsredaktionen/fotografen gerne på besøg overalt i kommunen og dækker begivenheder, der helt klart har relevans set i forhold til skolestruktur-temaet.

Men det kræver naturligvis information / ”invitation”.

30.11.11:


2. høringsrunde slut

 

Kl. 12.00 i dag sluttede 2. høringsrunde vedrørende skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Ret snart bør det blive muligt at læse alle de indkomne høringssvar via kommunens hjemmeside – via Nordfynstema.

 

Flere har ventet på, at der blev udsendt dagsorden med bilag til ordinært møde i Familieudvalget til afholdelse 29. november.

Men mødet er ikke afholdt, og derfor har offentligheden endnu ikke kunnet studere indkomne høringssvar fra enkeltpersoner m.m.

 

Nordfynstema har derfor valgt at afvente den samlede offentliggørelse af høringssvarene – også dem fra skolebestyrelserne.

 

Når offentliggørelsen er en realitet, vil undersiden ”2. høringsrunde” blive kraftigt omredigeret, og der bliver links til høringssvarene derfra.

 

Samtidig rettes opmærksomheden naturligvis imod kommunalpolitikerne, der sandsynligvis i større eller mindre omfang vil indgå i interne drøftelser om mulige kompromisløsninger.

 

Under alle omstændigheder skal der på Kommunalbestyrelsesmødet 15. december træffes en bæredygtig beslutning om skolestrukturen, en beslutning der samtidig sendes ud i 3. og sidste høring, inden Kommunalbestyrelsen definitivt afrunder det lange forløb med den absolut afsluttende beslutning, der på administrativt plan skal effektueres til virkning fra 1. august 2012.

29.11.11:

Flot gennemført debatmøde

Hjemmeværnet hjalp til, så tilhørere og paneldeltagere kunne parkere i mørket ved Nislevgård i går aftes inden debatmødet, der var arangeret af Støtteforeningen til bevarelse af Skovløkken.

 

TV2 var også mødt frem og optog noget fra mødet. Indslag kan ses på TV2 Fyns hjemmeside, evt. via Nordfynstemas nyhedsside.

 

Trods ihærdig annoncering blev salen ikke fyldt op.

Men tilrettelæggelsen og afviklingen var – trods lidt lydproblemer undervejs – i rigtig gode hænder, og der kunne allerede inden mødet købes kaffe, kage m.m.

 

Jesper Lund Hansen fra Støtteforeningen bød velkommen og overdrog mødet ledelse til Jesper Borup, der er redaktionsleder ved DR Fyn.

Han var aftenen igennem en både kyndig og myndig mødeleder og styrede aftenens forløb på forbilledlig vis.

 

Folketingsmedlem Mai Henriksen (C) havde meldt afbud, men resten af de inviterede inviterede landspolitikere sad parat i panelet fra mødets begyndelse:

Trine Bramsen (Socialdemokratiet), Jane Heitmann (Venstre), Alex Ahrendtsen (Dansk Folkeparti), Rosa Lund (Enhedslisten) og Annette Wilhelmsen (SF).

De havde selskab af borgmester Erik Christensen (Socialdemokratiet), Nyborg, viceborgmester Søren Steen Andersen (Venstre), Assens, og borgmester Morten Andersen, Venstre, Nordfyn.

 

Økonomi og skolestruktur

 

De lyttede opmærksomt på aftenens første oplæg, som blev varetaget af professor Gunnar Lind Haase Svendsen fra Center for landdistriktsforskning ved SDU og kunne ligesom publikum følge med på forskellige power-point-præsentationer på skærmen. Der blev sagligt og redeligt blev gjort rede for sammenhænge mellem økonomi, lokalforhold, politik, ideologi m.m. i forbindelse med skolelukninger.

 

Er der økonomiske besparelser i skolelukninger?

Dette og andre aspekter blev diskuteret, og professoren sørgede fra sin side for, at der både blev fremlagt plusser og minusser.

 

Erik Christensen og Søren Steen Andersen kunne berette om egne erfaringer fra processer i henholdsvis Nyborg Kommune og Assens Kommune, mens Morten Andersen selvfølgelig kunne konstatere, at de endelige beslutninger for Nordfyns Kommunes vedkommende ikke er truffet endnu.

 

Annette Wilhelmsen, som også har erfaringer fra byrådsarbejde i Kerteminde, bidrog med en alvorlig opfordring til, at man på Nordfyn passer godt på hinanden og ikke tager børnene som gidsler eller skaber en lynch-stemning. Hun talte af egen erfaring!

Anette Wilhelmsen understregede vigtigheden af at der også er fokus på bosætningsområderne og lokalplanerne, når man vil lave om på skolestrukturen og talte for en udligningsreform.

 

Opsigtsvækkende var også et indlæg fra Alex Ahrendsen, som fortalte, at han arbejder på et beslutningsforslag til Folketinget, et forslag der skal resultere i et pulje, som trængte skoler skal kunne få støtte fra. Han fik opbakning fra Enhedslistens repræsentant, men nok ikke blev taget alvorligt af alle i panelet.

 

Også Trine Bramsen og Jane Heitmann havde positive indlæg, og der kom yderligere gang i debatten, da også nogle af tilhørerne fik lejlighed til at stille spørgsmål til panelet.

I salen sad flere af Kommunalbestyrelsens medlemmer og repræsentanter fra flere af de nordfynske klokalsamfund, hvor folkene omkring Skovløkken helt naturligt fyldte mest.    

 

Pædagogik og skolestrukturEfter pausen, hvor der var blevet snakket godt på kryds og tværs, stod Marie Kjeldsen fra den pædagogiske tænketank SOPHIA for aftenens 2. og sidste oplæg, hvor hun ikke brugte power-point, men talegaverne.

 

Man skal udvikle skole og lokalsamfund sammen, understregede Marie Kjeldsen og spurgte bl.a.:

Hvilket samfund ønsker I?

Hvad skal børnene kunne?

Hvad er faglighed?

 

Der udviklede sig en god debat, og det vil blive alt for omfattende at tage alle ”pinde” op i denne orienterende artikel.

Men referenten vil gerne fremhæve følgende:

 

Direkte med adresse til Nordfyns Kommune sagde Marie Kjeldsen, at man skal gøre sit hjemmearbejde ordentligt og tage alle variabler med.

Hun tilbød oven i købet en hjælpende hånd fra SOPHIA til kommunalbestyrelsen og henviste til SOPHIAS hvidbog (der også kan læses via link her fra Nordfynstema.)

 

Morten Andersen kunne ikke detaljeret gøre rede for, hvilke pædagogiske overvejelser han har gjort sig med hensyn til mål med en ny skolestruktur, men holdt sig til de kendte overskrifter om at skaffe økonomiske midler til at give børnene det vejledende timetal og til at inkludere bedre.

 

Der kom således ikke nogen overraskelser fra kommunens førstemand.

Men Morten Andersen sagde dog – også på utvetydig opfordring fra Annette Wilhelmsen, som udtalte: ”Gå efter det størst mulige flertal” – at han håber på et bredere flertal, og vil gøre meget for at skaffe det.

Morten Andersen konstaterede også, at det kræver, at begge parter skal flytte sig.

 

Hvis de fremmødte havde håbet på at kunne gå hjem med en positiv politisk afklaring omkring den kommende skolestruktur, er de kørt skuffede fra mødet.

 

Alligevel må aftenen betegnes som en succes, som Støtteforeningen fik fortjent applaus for, og alle i panelet kunne drage hjem med en rigtig flot blomst, der vil holde sig meget længere end referentens erindringer om alle detaljer fra et møde, der nok havde haft større effekt, hvis det var blevet afholdt en måned eller to tidligere.

 

 

 

 

 

 


Artiklen er flyttet fra selvstændig underside 27.12.11.

Debatmødet i Nislevgaard Efterskoles hal
 


 
Debatmøde om skolelukningernes konsekvens for Udkantsdanmark

Støtteforeningen til bevarelse af Skovløkken inviterer til paneldebat i Nislevgaard Efterskoles sportshal den 28. november kl. 19-22.

Arrangementet er for alle interesserede på hele Fyn.
Der er plads til 350 personer.
Dørene åbnes kl. 18.15, og der er salg af øl, vand, kaffe og kage.

I løbet af mødet bliver der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der består af 2 eksperter, 6 folketingspolitikere og 2 fynske borgmestre og en fynsk viceborgmester.

Professor Gunnar Lind Haase Svendsen, Center for landdistriktsforskning, er den ene af de 2 eksperter i panelet.
Dette link kan benyttes:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_clf_CenterLanddistriktsforskning/Forskning

Marie Kjeldsen fra den pædagogiske tænketank SOPHIA, er den anden af panelets eksperter.
Der kan hentes viden om SOPHIAS hvidbøger via:
http://www.123hjemmeside.dk/builder/pages/preview.aspx?pageid=60284209

Få flere generelle oplysninger om debatmødet via dette link :
http://skovloekken.dk/?page_id=125

Se plakaten til arrangementet via dette link:
http://www.skovloekkeskolen.skoleintra.dk/Faelles/OpslagSP/428/a4%20%20debatmøde%20på%20nislevgaard.pdf

28.11.11:

TV2-indslag om bl.a. skolestruktur i Nordfyns Kommune

Brug dette link:
http://www.tv2fyn.dk/article/329223?autoplay=1&video_id=46426

28.11.11:

Tessa Gjødesen stopper i Familieudvalget

Tessa Gjødesen (V), formand for Familieudvalget, har besluttet at forlade Familieudvalget ved årsskiftet.

Dog fortsætter hun som medlem af kommunalbestyrelsen valgperioden ud.

Tessa Gjødesen har informeret om det på sin facebookside i dag og giver følgende begrundelse:

"Der er simpelthen ikke nok timer i døgnet til at forene en formandspost med et civilt job".

28.11.11:

"Store skoler er ikke bedre end små skoler"

Læs mere via dette link:
http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Nordfyn/2011/11/28/061505.htm?nyhedsbrev

26.11.11:

Ny kommunaldirektør udpeget

Det bliver Morten V. Pedersen, som til årsskiftet afløser kommunaldirektør Erik Larsen, der går på pension.

Benyt dette link til pressemeddelelsen:
http://www.nordfynskommune.dk/archive/PDF-dokumenter/Stabene/Pressemeddelelse.pdf

25.11.11:

Førskolebørnene placeres på den nuværende distriktsskole

 

De børn, som skal i én af kommunens børnehaveklasser i det kommende skoleår, skal pr. 1. marts begynde i førskolegruppe på den lokale folkeskole.

Det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i går, idet 12 stemte for og 10 imod.

 

Det indebærer, at der er børn, som skal starte deres skoleforløb på en skole, der lukkes til sommer – med skoleskift til følge.

 

Tessa Gjødesen (V), formand for Familieudvalget, holdt fast i denne løsningsmodel, idet hun mente, at det vil det professionelle personale kunne håndtere. Endvidere fandt hun, at den røde tråd ikke skal handle om bygninger, men i denne sag om nærvær med andre børn og med personale, og om at børnene følges ad.

 

Dorte Schmidt Brown (N) var meget uenig og fandt det uanstændigt, at mindre børn kan komme til at opleve tre skift på så kort tid:

Fra børnehave til førskolegruppe på lokalskole, sommerferiepasning i en SFO på en anden skole og nyt skift til børnehaveklasse på en endnu en skole.

 

Anne-Lise Sievers (F), ønskede, at førskolestarten bliver udskudt i 1-2 måneder, så grupperne kan oprettes på de skoler, hvor børnene skal være fra august.

Dette forslag var der modstand imod, idet det ville kræve en behandling i Familieudvalget inden en afstemning i Kommunalbestyrelsen.

Anne-Lise Sievers er medlem af Familieudvalget.

 

23.11.11:


Indskrivning – med mulig betydning for beslutningerne om ny skolestruktur

 

 

I morgen skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvor førskolebørnene (til de kommende børnehaveklasser) skal placeres. I Familieudvalget var der uenighed om administrationens forslag, og Økonomiudvalget har ladet sagen gå videre til Kommunalbestyrelsen.

 

I UgeAvisen Nordfyn har Nordfyns Kommune i denne uge annonceret med indskrivning af elever til skoleåret 2012/2013.

Det handler om de samme børn, som Kommunalbestyrelsen i morgen skal finde en placering til, idet børnehaveklassen nu er en obligatorisk del af grundskolen.

 

På hver af de nuværende 14 folkeskoler i kommunen skal forældrene sørge for indskrivning af børn, som fylder 6 år i 2012 – hvis forældrene vel at mærke ønsker, at deres barn skal gå på en folkeskole i Nordfyns Kommune fra august 2012.

 

Indskrivningen sker ved personligt fremmøde, og der er fastsat dato og tidsrum på hver enkelt af de 14 skoler.

Som hidtil foregår det på forskellige dage inden for samme uge, denne gang i perioden 5. – 8. december.

 

Kommunen informerer også om vilkårene, hvis man ønsker at benytte en anden kommunal folkeskole end distriktsskolen eller eventuelt en skole uden for kommunen.

 

Nordfyns Kommune gør desuden opmærksom på, at man beder om at blive informeret, hvis barnet er optaget på en anden skole end en af folkeskolerne her i kommunen.

 

Skamby Friskole annoncerer i Lokal Journalen i dag og præsenterer nogle af de kvaliteter, skolen kan tilbyde.

Samtidig oplyses det, at friskolen afholder infomøde med mulighed for indskrivning den 30. november.

 

Netop den 30. november udløber fristen for at indgive høringssvar om ny skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Med indskrivningen i den efterfølgende uge vil Kommunalbestyrelsens medlemmer kende de dagsaktuelle indskrivningstal på de enkelte skoler og samtidig have et overblik over, hvor mange elever blandt dem som fylder 6 år i 2012, der dagsaktuelt er indskrevet på andre skoler, evt. i andre kommuner.

 

Hvis der viser sig at være betydelige afvigelser fra tallene i det materiale, de forskellige scenarier er beskrevet og vurderet ud fra, kan det naturligvis nå at indgå i politikernes fortsatte overvejelser.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 15. december skal man nemlig nå frem til det endelige strukturforslag, der sendes ud i 3. og sidste høring.

Når de definitivt sidste høringssvar er modtaget og studeret, kan de sidste og meget afgørende politiske overvejelser gøres og et bredt forlig eventuelt indgås, inden Kommunalbestyrelsen tager den endegyldige beslutning om skolestrukturen den 26. januar.


19.11.11:

Debatmøde om skolelukningernes konsekvens for Udkantsdanmark

Støtteforeningen til bevarelse af Skovløkken inviterer til paneldebat i Nislevgaad Efterskoles sportshal den 28. november kl. 19-22.

Arrangementet er for alle interesserede på hele Fyn.
Der er plads til 350 personer.
Dørene åbnes kl. 18.15, og der er salg af øl, vand, kaffe og kage.

I løbet af mødet bliver der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, der består af 2 eksperter, 6 folketingspolitikere og 2 fynske borgmestre og en fynsk viceborgmester.

Professor Gunnar Lind Haase Svendsen, Center for landdistriktsforskning, er den ene af de 2 eksperter i panelet.
Dette link kan benyttes:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_clf_CenterLanddistriktsforskning/Forskning

Marie Kjeldsen fra den pædagogiske tænketank SOPHIA, er den anden af panelets eksperter.
Der kan hentes viden om SOPHIAS hvidbøger via:
http://www.123hjemmeside.dk/builder/pages/preview.aspx?pageid=60284209

Få flere generelle oplysninger om debatmødet via dette link :
http://skovloekken.dk/?page_id=12517.11.11:

Større udgifter til befordring af elever i 2011

Økonomiudvalget har i går bl.a. behandlet "Budgetopfølgning pr. 30. september - Sammenfatning".

Af sagsfremstillingen fremgår det, at der på Familieudvalgets område vil være behov for en tillægsbevilling på kr. 2.439.000 som følge af "ændrede aktivitetsforudsætninger".
Administrationen havde foreslået, at merforbruget finansieres af budgetreserven.

Økonomiudvalget har imidlertid ønsket, at der laves en ekstern analyse af kommunens udgifter inden for Familieudvalgets område, specifikt befordring, dagplejen og fripladstilbud med udgangspunkt i 2011, 2010 og 2009.

Den eksterne redegørelse skal foreligge til Økonomiudvalgets ordinære møde den 7. december, hvor punktet genoptages.

Herunder er der link til punktets bilag om forventede merudgifter til befordring af elever i 2011.
Link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=29811&itemId=29828&attachmentId=29832 

16.11.11:

Familieudvalget opfordrer til at man bruger sine demokratiske rettigheder

Opfordringen kan læses på kommunens hjemmeside under overskriften "Høringer og indsigelser i forbindelse med skolenedlæggelser".

Dette link kan benyttes:
http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?objectid=17487&zcs=2

14.11.11:

Kommunens økonomi positiv

På onsdag er der møde i Økomomiudvalget

Punkt 730 er : Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Økonomiudvalget
Link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=29710&ItemId=29714   

Det kan sammenholdes med punkt 735: Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 - Sammenfatning 
Link: 
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=29710&itemId=29721    

Nok så interessant er punkt 749: Likviditetsbeholdning pr. 31. oktober 2011.
Link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=29710&itemId=29764


Til hvert punkt hører bilag, som man kan klikke sig videre til.

Fra Særslev Skole

13.11.11:


Skovløkken arrangerer debataften

 

Borgergruppen Bevar Skovløkken, der står bag www.skovloekken.dk, har annonceret, at der vil blive afholdt en debataften den 28. november kl. 19, altså 2 dage før 2. høringsrunde udløber.

 

 

11.11.11:

Førskolegruppernes start i foråret 2012 endnu uafklaret

 

Til mødet i Familieudvalget den 8. november havde forvaltningen lavet 3 forskellige forslag til, hvordan man efter vedtagelsen af en ny skolestruktur skal løse starten i førskolegrupper pr. 1. marts for de børn, som forlader børnehaven for at starte i førskolegruppe, hvilket hidtil er tilbudt ved alle skolernes SFO´er.

 

Efter vedtagelsen af ny skolestruktur vil der kun være ca. 2 måneder til førskolegruppernes start, og dermed er der ikke tilstrækkelig tid til at tilpasse skolebusruterne og de bygningsmæssige forhold.

 

Administrationen har derfor lavet de følgende 3 forslag til politikerne, idet det samtidig er forvaltningens opfattelse, at løsningsforslag nr. 3 giver færrest praktiske problemer og samtidig er den pædagogisk mest hensigtsmæssige løsning:

 

 1. Førskolegrupperne suspenderes for det kommende skoleår. Det betyder, at børnene bliver i børnehaverne frem til sommerferien og starter 1. august på deres nye skole. Det skal bemærkes, at 11 af de 19 børnehaver ikke har kapacitet til at rumme førskolegrupperne.

 

 1. Børnene starter i den nye skoles førskolegruppe den 1. marts. Denne løsning er ikke umiddelbar praktisk mulig, idet skolebusruterne ikke kan være omlagt til den 1. marts, hvorfor børnene ikke kan tilbydes transport til førskolegruppen.

 

 1. Børnene starter i deres nuværende skoles førskolegruppe den 1. marts 2012 og følges, hvis deres skole lukkes, med de øvrige børn til den nye skoles SFO ved skoleårets start. Denne løsning vil være en fortsættelse af nuværende praksis og vil ikke umiddelbart give problemer i forhold til
  transport og lokale forhold.
    
    

Familieudvalget har truffet følgende beslutning:

Det indstilles, at Familieudvalget vedtager at ingen af de 3 løsningsforslag besluttes, idet at børnene udsættes for en utilstrækkelig pædagogisk løsning som indebærer for mange skift for børnene.

Venstre ønsker løsning 3 som indstillet af administrationen og oversender punktet til Kommunalbestyrelsen.

 

Økonomiudvalget har sagen på dagsordenen den 16. november, hvorefter den kan gøres færdig i Kommunalbestyrelsen.

 

10.11.11:

Ekstraordinære valg til skolebestyrelser

 

 

På mødet i familieudvalget 8. november var der enighed om at godkende en indstilling fra administrationen om ekstraordinære valg til skolebestyrelser i Nordfyns Kommune.

Indstillingen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen.

 

Baggrunden er, at en ændring af skolestrukturen forventes at blive besluttet af Kommunalbestyrelsen i januar 2012.

Dermed er det sandsynligt, at der vil finde skolenedlæggelse(r) sted, og så skal det ligge fast, hvordan skolebestyrelserne skal sammensættes ved de skoler, der får tillagt nedlagte skoledistrikter.

Skolenedlæggelserne sker midt i en valgperiode.

 

Administrationen har anbefalet, at der afholdes ekstraordinære nyvalg til skolebestyrelserne i alle de sammenhænge, hvor skoler nedlægges, og der fastlægges nye skoledistrikter.

 

Det foreslås, at valgdatoen bliver den 15. maj 2012, og at de nye skolebestyrelser tiltræder den 1. august 2012.  

 

Desuden foreslås det, at valgbestyrelserne sammensættes af den skoleleder, som skal lede skolen efter 1. august 2012 og af formændene for de afgående skolebestyrelser.

Hvis der er mere end to afgående bestyrelsesformænd, trækkes der lod om de to pladser i valgbestyrelsen ved en lodtrækning, der foretages af skole- og dagtilbudschefen.

 

 

06.11.11:

Sidste filmoptagelse i Veflinge

 

Den sidste optagelse til Veflinge-filmen fandt sted i dag i skolegården i Veflinge, hvor filmfotografen havde det store overblik, og Torben Eriksen instruerede de mange fremmødte statister ganske fremragende.

 

Det foregik i et typisk gråt novembervejr, men humøret fejlede bestemt ikke noget.

Så det var også helt naturligt, at den hyggelige samling sluttede med fødselsdagssang til Lene og med fortjente klapsalver til de lokale initiativtagere.

 

Selvfølgelig skal der i dag ikke røbes noget om indholdet i filmoptagelsen.

Den fornøjelse skal man have til gode.

 

Filmen skal nu redigeres og gøres helt færdig af fagfolk.

Derefter vil den kunne købes lokalt.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne får et eksemplar, og senere vil filmen blive vist hos diverse medier, bl.a. her på Nordfynstema, så mange i hele kommunen kan se, hvad Veflinge har at byde på.

 

03.11.11:


Læs dagsorden og interessante bilag til næste møde i Familieudvalget

 

Familieudvalget holder sit næste møde den 8. november.

Dagsordenen er ikke voldsomt lang denne gang, men der er flere interessante punkter.

 

Pkt. 292 er orientering, hvor bilagene ikke er til beslutning, men udelukkende til orientering.

Her er der bl.a. ”Oversigt over borgerindlæg i skolestrukturdebatten 26. september – 24. oktober 2011”.

 

Bilagene er indlæg fra følgende borgere:

Jørgen Jensen og Jette Spottag (Veflinge)

Anne Margrethe Dalskov (Veflinge)

Anne Hansen (Skovløkkeskolen/generel)

Anette Hansen (Løkkemark/Klinte)

Hannah Lind Olesen (Generel)

 

Flere vil sikkert også få noget ud af at læse punkt 288 med bilag: Ekstraordinære valg til skolebestyrelser.

 

Pkt. 289 hedder ”Kvalitetsrapport for Nordfyns Kommunes skolevæsen – skoleåret 2010/2011”. Her er bilaget et kompendium med en udmærket indholdsoversigt.

 

Gå ind på www.nordfynskommune.dk

Klik videre til:

Kommunalpolitik

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater i Politiker Web

Familieudvalget

Dagsorden 08-11-2011

02.11.11:


Særslev og Hårslev samarbejder om høringssvar

 

Skolebestyrelserne ved Særslev Skole og Hårslev Skole har planer om at lave et fælles høringssvar om den ny skolestruktur.

Scenarie 13a, der lige nu er i høring, indebærer bl.a., at de to skoler skal have fælles skoledistrikt.

 

Bestyrelserne har aftalt en møderække, hvor det første møde vil finde sted den 7. november.

 

I referatet fra skolebestyrelsesmødet i Hårslev den 27. oktober kan man bl.a. læse følgende:

 

”… Der er enighed om, at et fælles høringssvar er det bedste i situationen. Møderne må så vise, om det er realistisk, da der er mange perspektiver i udarbejdelsen af et høringssvar. Høringssvaret skal være fremsendt senest 30/11.

Høringssvaret skal i høj grad være konstruktivt og konkret udformet.

En styrkelse af de to skoler vil også minimere afgangen til andre skoler, hvilket vil være med til at sikre bæredygtigheden. Udvidelsen af distrikterne er også væsentligt i forhold til børnehavebørn og elevtallet på skolerne.”

30.10.11:

Stor succes med åben by i Veflinge

 

Det er ingen hemmelighed, at Veflinge Skole er blandt de lukningstruede her midt i 2. høringsrunde om den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Men man sidder ikke bare med hænderne i skødet i Veflinge.

Lokale ildsjæle har taget initiativ til at gøre Veflinge endnu mere synlig, og de lokale beboere bakker flot op.

 

En indsamling af penge til produktion af en film om Veflinge har for længst indbragt de nødvendige 10.000 kr., og optagelserne er i gang i disse dage.

 

Desuden havde aktivitetsudvalget tilrettelagt en særlig åben-by-dag i dag med halloween som tema her søndag den 30. oktober.

 

Op til dagen havde børnene i SFO, Veflinge Børnehave og dagplejerne lavet flotte græskarlygter, der pyntede flot på udvalgte steder i Veflinge.

 

På skolen havde mange gjort klar til den store samling af voksne og børn i skolens fællesrum kl. 14.00 – men tilstrømningen var så stor, at man noget forsinket kom i gang med det planlagte program.

På trods af tilmelding til dagens fine tilbud kom der flere, end arrangørerne havde turdet håbe, så der var ikke siddeplads til alle.

 

Det gav ekstra kø, at flere havde uhyggelige kager med.

Disse spiselige kunstværker skulle naturligvis beundres.

Man kunne stemme på, hvilken kage der var klammest at se på.

De voksne kunne få kaffe til et selvvalgt stykke kage, og elever i 5. klasse serverede ulækre drinks.

 

Efter to lokale unges fine firhændige klaverspil fik pensioneret overlærer Ole Karstensen ordet. Han har været lærer i Veflinge i 40 år og øste gavmildt ud af sin store viden både om den lokale skolehistorie og om Veflinge i gamle dage. Det blev en rigtig god oplevelse for de fremmødte voksne, der levede godt med i beretningerne, mens flere børn fik fortalt spøgelseshistorier hos Tonny i skolens kælder.

 

Et ungt lokalt band spillede og gav den ”hele armen”.

En fin præstation.

Derefter fik Ole Karstensen ordet igen og gav en masse oplysninger, som folk forhåbentlig kunne huske, når de bagefter skulle gå rundt i Veflinge og besvare spørgsmål om det gamle Veflinge.

Ole Karstensens præstation faldt i rigtig god jord, og han fik velfortjent applaus.

 

De fleste fremmødte var på forhånd inddelt i hold, som efterfølgende kunne komme rundt i Veflinge og få oplevet noget nyt.

Således kunne man besøge Veflingehallen og prøve forskellige aktiviteter der.

Antenneforeningen holdt åbent hus, så man kunne se og høre om alt det, der gemmer sig i foreningen hus ved den høje antennemast.

Ved Dagli´ Brugsen kunne alle få en gratis forfriskning.

Ved Veflinge Børnehave havde spejderne gjort klar til pandekagebagning over bål.

Der var åbent i vandværket, som de færreste nogensinde havde været inde i.

Og man kunne komme op i kirketårnet og få denne usædvanlige oplevelse med.

 

Der var virkelig liv i Veflinge, da grupper gik fra den ene oplevelse til den anden og samtidig fandt ud af, at også traveturen var hyggelig og lærerig.

 

Efterhånden som man var kommet igennem de forskellige tilbud og havde løst lokalhistoriske opgaver undervejs, samledes man i Veflingehallens cafeteria, hvor der kunne købes mad og drikke.

Der var en rigtig god stemning oven på fine oplevelser, men det var ikke slut!

Vinderne af kagekonkurrencen blev udpeget. Det blev drengene Niklas og Jonas Frank, som selv havde lavet den voldsomt uhyggelige skeletkage, der havde fået flest stemmer.

 

Ved 18.30-tiden begyndte man at tænde fakler uden for Veflingehallen, og det var et flot syn, da fakkeltoget bevægede sig gennem Veflinge for at slutte ved kirken, hvor der var gudstjeneste kl. 19.00.

Undervejs passerede man uhyggelige og flotte græskarlygter og udsmykninger.

Nogle fakler var brændt ud ved ankomsten til kirken.

Resten blev parkeret i græsset foran indgangen.

 

Kirken var fyldt med glade mennesker, da dagens utraditionelle gudstjeneste begyndte.

Kirkens kor sang om Moses og Farao i Egypten, og dette tema blev taget op af lokale unge Mads Chris Nielsen, som gennemspillede den gamle bibelhistorie om Egyptens 10 plager i et medrivende one-man-show.

Det var så levende og medrivende, at han havde hele forsamlingen i sin hule hånd.

Der blev leet og jublet og klappet!

Både organist og kirkesanger havde iklædt sig festlige hatte til lejligheden, og de førte forsamlingen og koret gennem et fint udvalg af passende salmer.

Præsten lyste velsignelsen, og gudstjenesten sluttede med korsang, mens kirken langsomt blev tømt.

 

Udenfor blev der hilst af med en forståeligt glad præst og lykkelige initiativtagere, og alle kunne tage hjem fyldt op med en dejlig dags gode oplevelser i Veflinge, der virkelig viste kvalitet, liv og sammenhold.

 

Måske er en fast Veflinge-tradition blevet grundlagt med dette meget vellykkede arrangement.

 

 

En større fotoreportage på en ny underside med titlen "Fotos Veflinge-dagen"præsenteres her på Nordfynstema i løbet af mandagen.
De stiles efter, at hele reportagen kan ses fra omkring mandag kl. 17. (Desværre forsinket pga. tekniske problemer.)

Fuldt udbygget vil reportagen omfatte ca. 140 billeder.

(Og som tidligere fortalt omtaler Nordfynstema gerne sådanne arrangementer fra alle dele af Nordfyns Kommune, hvis det ønskes.)

30.10.11:

Borgermøde på Løkkemarkskolen

Skolebestyrelserne ved Klinteskolen og Løkkemarkskolen inviterer til borgermøde på Løkkemarkskolen torsdag den 3. november kl. 19.00 - 20.30.

De to skolebestyrelser vil præsentere tanker og ideer bag deres fremlagte skolevision og inviterer til åben debat for forældre og borgere over 16 år.

Der bydes også på lidt til ganen og på en rundvisning på Løkkemarkskolen.

18.10.11:

Ny nordfynsk hjemmeside

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat er der for alvor kommet gang i kommunikation og kreativitet i flere nordfynske lokalsamfund.

Her har bl.a. facebook vist sig at være et effektivt hjælpemiddel.

Seneste initiativ er en ny hjemmeside med webadressen http://www.skovloekken.dk .

Som navnet signalerer, er der tale om et site med udgangspunkt fra og fokus på Skovløkken, der involverer 5 lokale landsbysamfund.

Initiativtager er Skovløkken - støtteforening for bevarelse af Skovløkkeskolen.

16.10.11:


Tilbud om redaktionel dækning

 

Egentlig er dette ikke nogen nyhed.

Men Nordfynstema vil gerne erindre om, at sitet tilbyder at bringe redaktionel omtale og eventuelt en fotoreportage fra nordfynske begivenheder, der vedrører skolestrukturprocessen.

 

Der er herfra intet ønske om at favorisere nogen bestemt skole eller noget bestemt lokalområde frem for andre.

Men man må selv som arrangør kontakte Nordfynstema, gerne på post@email.dk, så der kan laves en aftale.

 

Redaktionens blæksprutte vil gerne rykke ud, hvis det passer ind i kalenderen her.  

 

Der er også mulighed for, at man kan maile egne informationer som vedhæftet word-dokument og gerne med billedfiler. Så tager vi den derfra.

 

Det kan desuden lade sig gøre at få relevante videooptagelser vist på Nordfynstema, for der er for tiden ledig kapacitet til det.

 

Nordfynstema har bl.a. dækket Løkkemarkskolens og Dalskovredens demonstration i december sidste år, borgermødet i Bogense 19. september og demonstrationen foran Bogense Rådhus 29. september.

 

Billedreportager har en begrænset levetid på sitet.

Når billederne ikke længere vækker interesse hos de besøgende, bliver de slettet; men tilhørende artikel gemmes på nyheds- eller arkivside.

 

Det er netop sket i dag, hvor billedserien fra borgermødet er blevet fjernet for at give plads til nyt på sitet.

 

På skoledebatsiden er der fortsat spillerum for nye indlæg og meningsudvekslinger.


14.10.11:

Ellebækskolen - et bemærkselsesværdigt udspil fra Klinte og Løkkemark

Alle husstande i Nordfyns Kommune har i denne uge kunnet læse om et nyt initiativ fra skolebestyrelserne ved Klinteskolen og Løkkemarkskolen, så en tilsvarende artikel her på Nordfynstema burde være overflødig.

I dag præsenterer Michael Hemmer den ny idé i indlæg på "SkoleDebatten", hvor man kan læse mere.Fra Klinteskolens hjemmeside er der et link til referat fra de 2 skolebestyrelsers fællesmøde 5. oktober.

08.10.11:

Underskriftindsamling imod nordfynske skolenedlæggelser

Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil har i dag startet en underskriftindsamling imod nedlæggelser af nordfynske folkeskoler.

Initiativtageren fortæller om indsamlingen og begrunder den i sit indlæg i dag på "SkoleDebatten".

Link: http://www.nordfynstema.dk/27131604


03.10.11:

Hør hvad der blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet

Der var pænt med tilhørere ved Kommunalbestyrelsens møde den 28. september, men mange har kun pressens version af, hvad der skete.

Hør med egne øren hvad der blev sagt.
Lydoptagelserne fra mødet ligger nu offentligt tilgængelige på www.nordfynskommune.dk 

Gå ind under Kommunalpolitik - Dagsordener og referater - Lydoptagelser fra kommunalbestyrelsesmøder. 
Vælg datoen 29.09.2011.
Vælg punkt 511 og sørg for at have højttalerne tændt.

Men afsæt god tid:
Optagelsen fra dette punkt varer 1 time 51 minutter og 36 sekunder. 

(Der ligger lydoptagelser fra alle kommunalbestyrelsesmøder.)


30.09.11:

Det er sendt ud i 2. høring

 

Nu kan man nu nærlæse de dokumenter, der skal tages stilling til efter flertalsbeslutningen i Kommunalbestyrelsen 29. september om ny skolestruktur.

 

De er i dag lagt ud på Nordfyns Kommunes hjemmeside og kan findes således:

 

Gå ind på www.nordfynskommune.dk

 

Nederst til højre på velkomstsiden findes rubrikken ”Den fremtidige skolestruktur på Nordfyn.

Klik på linjen Læs materialet her og giv din mening til kende.


På ny side under Aktuelt, 29.09.2011, findes 2 punkter:

 

Annoncering af kommunens forslag vedrørende skolestruktur

Konsekvensberegning af forslag udsendt i høring


Der kan klikkes på dem, og så får man dokumenterne frem på skærmen.

 

Høringssvar skal være indgivet inden den 30. november 2011 kl. 12.00.


Tilføjelse 4. oktober:
Du kan også benytte links direkte til de 2 dokumenter fra undersiden "Politiske udspil".

 

30.09.11:

TV2 Fyn bringer indslag om muligt bredere forlig om skolestrukturen

TV2 Fyn har i udsendelsen i dag kl. 19.30 bragt et indslag om skolestrukturen på Nordfyn.

Indslaget tager udgangspunkt på Skovløkkeskolen, hvor skoleleder Dan Gert Christensen bl.a. udtrykker tilfredshed med, at et bredere politisk forlig om skolestrukturen kan blive muligt.

Der er udtalelser fra Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C), Kim Johansen (A) og borgmester Morten Andersen (V).

Indslaget kan ses/genses via TV2 Fyns hjemmeside.

30.09.11:

Reportage fra Bogense den 29. september

Som ventet mødte en del borgere op foran Bogense Rådhus inden kommunalbestyrelsesmødet i går kl. 17.

Især borgere fra 3 lokalområder var synlige, nemlig fra Kongslundskolen, fra Skovløkkeskolen og fra Veflinge Skole.

Man viste bannere og skilte, lokaltrøjer m.m. 
Folkene omkring Skovløkken præsenterede en tankevækkende husrække.
Fra Kongslundskolen medbragte man en lækker kage, som borgmester Morten Andersen fik den første bid af.

Der var nemlig flere politikere, som kom folk i møde - og tog en snak med nogle af de fremmødte.
Andre talte med hinanden på tværs af 13-12-linjen, og det var da også positivt.

Stemningen var god.
Da man nærmede sig tiden for mødets begyndelse, gik de første politikere op ad rådhusets granittrappe, og flere fulgte efter.

Også flere borgere tog turen op til byrådssalen - især for at følge med i behandlingen af dagens største emne: om den kommende skolestruktur.

Andre - deriblandt Nordfynstemas fotograf - valgte at tage hjem.


Lukning af 8 skoler sendes i høring

- men bredt politisk forlig en mulighed

 

På gårsdagens møde i Kommunalbestyrelsen blev det snævre 13-flertals seneste forslag ganske som ventet stemt igennem og sendt ud i 2. høring.
 

11 stemte imod, og 1 medlem af SF´s gruppe havde meldt afbud pga. sygdom.
  
 

Forslaget, der blev offentliggjort morgenen efter det store borgermøde på Bogense Skole i sidste uge, omfatter lukning af kommunens 8 mindste skoler og en efterfølgende genfødsel af de 3 som satellitskoler til overbygningsskoler.
 

Det bemærkelsesværdigt nye på mødet var, at der for første gang i den lange proces nu signaleres vilje til politiske forhandlinger, der måske kan resultere i et bredere forlig i Kommunalbestyrelsen.
 

Åbningen på mødet kom ikke fra flertalsgruppen, men blev annonceret af gruppeformand Kim Johansen (A), som fortalte, at han har været til møde med forligsgruppen (de 13) og har set på sagen både fra en økonomisk og fra en pædagogisk vinkel. 
 

Kim Johansen konstaterede, at det af læserbreve og høringssvar fremgår, at man ønsker samarbejde og et bredt forlig om skolestrukturen.

 

Derpå oplyste Kim Johansen, at A-gruppen er nået frem til et nyt forslag, hvor man peger på lukning af 3 skoler, nemlig Løkkemarkskolen, Klinteskolen og Hårslev Skole med den begrundelse, at det vil give en bedre spredning.

Forslaget vil efter Kim Johansens mening give store driftsbesparelser, men han erkender også, at det sker med store menneskelige omkostninger.

Der var positive reaktioner fra bl.a. Kim Jørgen Jensby Jørgensen (C) og Tessa Gjødesen (V).

 

Også gruppeformand Steen Brydegaard (SF) bidrog til en spirende optimisme mht. mulighederne for et bredt forlig og erklærede sig klar til at indgå i dialog om den samlede skolestruktur. 
 

Men 2. høringsrunde er nu sat i gang, og den udløber den 30. november kl. 12.00.


 

29.09.11:

Veflinge skillinger sammen til film om lokalområdet

 

Fra i dag kan man støtte en nyt initiativ i Veflinge med mønter og pengesedler.

I Dagli´ Brugsen er der nemlig blevet opstillet en flot, slank ”indsamlingsmand”, som med glæde tager imod både små og store beløb, som kunderne lægger i munden på ham.

Det er initiativtagernes mål at indsamle 10.000 kroner, der skal bruges til produktion af en film om Veflinge og omegn.


Drejebogen er ved at blive skrevet. 

Filmen skal optages og redigeres af en professionel fotograf, der bliver aktiv i området i uge 41 eller 43.

 

Filmen vil som DVD blive indsendt til kommunalpolitikerne som en del af Veflinges høringssvar i 2. runde af skolestrukturprocessen.

Efterfølgende vil ejendomsmæglere, som har huse til salg i området, også få en DVD, og det gælder også andre, som er interesserede i at promovere Veflinge.

 

”Veflinge Liv og Fællesskab” vil også på andre måder blive en ekstra synlig kendsgerning i den kommende tid.


29.09.11:


Mange vil til kommunalbestyrelsesmøde i dag

Selv om Kommunalbestyrelsens møde på Bogense Rådhus i dag allerede begynder kl. 17  - og selv om punktet om skolestrukturen er næstsidst på den åbne del af dagsordenen - så er interessen for at være til stede stor blandt borgere fra flere lokalområder.

Engagerede borgere skal sørge for at være der i rigtig god tid, inden mødet synges i gang, for der er begrænset stolekapacitet.

28.09.11:


Bliver Skovløkkeskolen friskole?

 

Både Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn fortæller i dag, at Borgergruppen Skovløkken fortsat vil kæmpe imod nedlæggelse af 5 nordfynske folkeskoler og vil starte egen friskole med børnehave, hvis Skovløkkeskolen bliver én af de skoler, som Kommunalbestyrelsen vil lukke ved starten af skoleåret 2012/2013.

 

I borgergruppen håber man fortsat, at det nuværende flertal i Kommunalbestyrelsen vil ændre holdning, så Skovløkkeskolen ikke stopper som folkeskole.

 

Dog oplyses det, at 50 af skolens nuværende elever allerede er skrevet op på private skoler uden for kommunen.

 

William Lynge fra Borgergruppen Skovløkken fortæller, at Skovløkken nu går i gang med at forhandle med Nordfyns Kommune om skolens bygninger og forventer en saglig og seriøs dialog, så man lokalt kan komme i gang med en friskole i tilfælde af, at Skovløkkeskolen politisk bliver dømt ude af det nordfynske skolevæsen.

 

Nordfynstema kan tilføje, at den 15. august 2011 var sidste frist for anmeldelse hos Undervisningsministeriet af nye friskoler til start i august 2012.

I år er der ikke blevet anmeldt nogen nordfynsk friskole.

Næste frist er den 15. august 2012 for friskoler til start i august 2013.

William Lynge lagde 26. september et indlæg i Nordfynstemas ”SkoleDebatten”.

Se mere om Skovløkkeskolen og dens opland på undersiden "Skole&Lokalsamfund".


Høringssvar fra Skovløkkeskolen kan læses via www.nordfynskommune.dk  


23.09.11:


Oversendes til Kommunalbestyrelsen

Det var Økonomiudvalgets forventede beslutning ved behandlingen af punktet "Skolestruktur - vejledende høringsrunde" på udvalgets møde 21. september.

Herefter er det den samlede Kommunalbestyrelses tur til at behandle punktet på mødet den 29. september, hvor forslag skal sendes ud i 2. høringsrunde.

Komunalbestyrelsesmødet afholdes på Bogense Rådhus og begynder kl. 17.00.
Skolestruktur-punktet er placeret som det næstsidste på dagsordenen - før de lukkede punkter.

Familieudvalgets beslutning på dets møde 20. september kan læses her på Nyhedssiden under datoen 22. september.

23.09.11:

Fejlfortolkning af nyt forslag

 

Fyens Stiftstidende har tidligere på ugen vist et kort over Nordfyn med markering af de skoler, der er i spil i det nyeste forslag fra den nuværende politiske flertalsgruppe.

 

Men 22. september har skoleleder Jan Hansen ved Veflinge Skole skrevet følgende på skolens hjemmeside:

 

”Hør nu her alle sammen: Der er opstået en fejlfortolkning af det nye forslag med at Hårslev Skole skal bestå osv.

Ifølge forvaltningen er det således:

Veflinge Skole lukkes og vore elever overflyttes til Havrehedskolen!!! Sådan!!!

Det betyder, som jeg ser det, at Veflinge Skole fortsætter på en eller anden måde, indtil Havrehed får bygget til; og hvornår bliver der råd til det, og hvornår er det klar til at modtage vort stigende børnetal?

Vi arbejder videre med en afklaring, men altså; som det ser ud lige nu ….ingen elever til Særslev eller Hårslev!!”


22.09.11:


Familieudvalgets behandling af ”Skolestruktur – vejledende høringsrunde”

 

Familieudvalget traf følgende beslutning på sit møde den 20. september:

 

”Familieudvalget indstiller, at Løkkemarkskolen lukkes – og at dette udsendes i høring jf. bekendtgørelse  nr. 615 af 19/7 1993.

 

Som baggrundsmateriale herfor ønskes bilag ”Forslag fra Socialdemokratiet, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at sende scenarie 14 i høring” fra Kommunalbestyrelsens møde den 8. september samt bilag ”Visionsfundament for Skole- og daginstitutionsområdet Forslag 14”udsendt sammen med høringen.

 

Et mindretal i udvalget bestående af V ønsker følgende til protokol:

Venstre, den Sociale gruppe og Konservative indstiller hermed, at de otte grundskoler for 0. – 6. klasse (Løkkemarkskolen, Horsebækskolen, Skovløkkeskolen, Klinte Skole, Kongslundskolen, Veflinge Skole, Hårslev Skole og Nordvestskolen) lukkes med virkning fra starten af skoleåret 2012/2013.

Lukningen af de otte skoler sendes i høring jf. bekendtgørelse nr. 615 af 19/7 1993.

Gruppen ønsker med forslaget om lukning af otte skoler at skabe et skolevæsen, hvor visionen er, at de fysiske rammer for læring er optimeret, hvor lærernes muligheder for efteruddannelse er gode, hvor inklusion har optimale vilkår, hvor IT og undervisningsmidler er tidssvarende, og hvor alle elever i folkeskolen modtager som minimum vejledende timetal.

I forbindelse med fastlæggelse af de endelige skoledistrikter vil vi sikre en optimal udnyttelse, som minimerer sårbarhed i forhold til prognoseusikkerhed, ligesom vi vil afsætte som minimum halvdelen af provenuet til implementering af visionen. Det betyder, at minimum 50 % går til skoledrift fremover, 25 % går til renovering over 3 år og 25 % går til kommunekassen.

 

Samtidig ønsker Venstre, den Sociale gruppe og Konservative, at nedenstående forslag belyses lovgivningsmæssigt og økonomisk. Forslaget skal, såfremt det besluttes, implementeres ved starten af skoleåret 2012/2013.

¤ Særslev skoles 0. – 6. klasser placeres på følgende to matrikler med fælles ledelse: Særslev Skole og Hårslev Skole.

¤ Otterup Skoles 0. – 2. klasser placeres på Nordvestskolens matrikel med fælles ledelse med Otterup Skole.

¤ Krogsbølle skoles 0. – 6. klasser placeres på følgende to matrikler med fælles ledelse: Krogsbølle Skole og Horsebækskolen.

 

Dette forslag ønskes forelagt til politisk behandling, således at det kan besluttes at iværksætte høring jf. folkeskolelovens bestemmelser om skolebestyrelsernes ret til høring. Denne høring skal være afsluttet, således at beslutning om fælles ledelse kan træffes senest på Kommunalbestyrelsens møde 26. januar 2012.

 

Mindretallet ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

A, SF og N udtrykker bekymring over manglende konsekvensberegninger på hverken driftsomkostninger eller anlægsinvesteringer på V´s protokol.

Familieudvalget udtrykker anerkendelse for det store engagement og de mange konstruktive forslag, der er indkommet i høringsfasen.”

21.09.11:

Materialet til præsentation af scenarie 14

Det materiale, som A, F, N, O og I præsenterede på borgermødet i Bogense, kan nu ses på Nordfynstemas underside "Politiske udspil".

Link: http://www.nordfynstema.dk/27131616

21.09.11:


Skolestruktur afvist som emne på borgermødet om Budget 2012

 

Hvis borgere mødte op på Søndersø Rådhus i går aftes for at få en orientering om sammenhængen på økonomisiden mellem et nyt forslag til skolestruktur og Budget 2012, så er man gået skuffet derfra.

 

Det meste af tiden blev brugt på mange andre emner, der figurerer i det foreliggende budgetmateriale, blevet præsenteret og kommenteret.

Det handlede om stort og småt det meste af kompasset rundt.

 

Først meget langt inde i mødet blev der stillet spørgsmål om den ny skolestruktur i forhold til budgetlægningen.

Borgmester Morten Andersen (V) afviste skarpt, at skolestrukturen skulle bringes ind i gennemgangen af budgetmaterialet på dette borgermøde.

Dét emne hørte efter hans mening alene hjemme på det borgermøde, der var afholdt aftenen før i Bogense.

 

20.09.11:


Store modsætningsforhold stillet til skue

 

Mandagens borgermøde blev heldigvis ikke helt så topstyret som frygtet.

Nordfynstemas billeder viser mere end mange ord, at mødet var velbesøgt, at mange fra især mindre skoler mødte op for at markere sig, og at et stort antal fik lov til at stille spørgsmål eller komme med bemærkninger til politikerne i panelet.

 

Der var ikke mange fremmødte voksne fra overbygningsskolerne, men nogle få forældre ved Bogense Skole opnåede stor opmærksomhed – også pressens – ved at udtrykke stor utilfredshed med, at overbygningsskolerne på det seneste har fået dårligere budgetrammer at fungere med, end de mindre skoler har.

Dermed var det lagt op til, at mødet kunne blive et spil mellem små og store skoler.

 

Imidlertid havde skolebestyrelsen ved Hårslev Skole forinden måttet indkassere kritik for deres høringssvar, hvor de har foreslået naboskoler nedlagt for selv at kunne overleve.

Så der lå også en anden konflikt og lurede: mellem de små skoler indbyrdes.

 

Panelets politikere illustrerede splittelsen ved fortsat markant uenighed mellem flertalsgruppen på 13 og mindretalsgruppen på 12.

Her blev der opfordret til, at man undlod mudderkastning.

 

Fra salen kom der mange gode indlæg, og det var da også uundgåeligt, at der kom drøje hug til politikerne, fordi de ikke for længst har truffet en bredt funderet og langtidsholdbar løsning på kommunens skolestruktur. 

 

Men bortset fra disse ganske væsentlige detaljer fik mødet et rimelig fornuftigt forløb, hvor der ind imellem også var plads til humoren og til klapsalver.

 

Størst applaus blev der ikke uventet til politikere fra mindretalsgruppen, fordi de var bedst i overensstemmelse med de holdninger og ønsker, som repræsentanterne fra de mindre skoler og deres lokalområder var mødt frem med – og de var talmæssigt dominerende i hallen.

 

Derfor forlod de fleste deltagere da også mødet med en oplevelse af, at det havde været umagen værd at forberede sig, møde op og være med i en proces, hvor det blev foregivet, at borgerne blev taget alvorligt.

 

….

 

Derfor vil det være en forståelig reaktion, hvis en del af de samme borgere, som i dag er blevet præsenteret for flertallets ny indstilling om lukning af 5 mindre skoler og fælles ledelse for 3 andre med hver sin overbygningsskole, er dybt skuffede og føler sig ført bag lyset.

 

For det var absolut ikke en nyhed, man delte med borgerne i Bogense Skoles hal i går aftes!


 
5 små nordfynske skoler indstilles til lukning

På et pressemøde tidligere i dag er det blevet oplyst, at 13-flertallet i Kommunalbestyrelsen fastholder, at de 8 mindste skoler i Nordfyns Kommune skal lukkes.
Dog skal 3 af dem leve videre som satellitskoler for 3 af overbygningsskolerne.

Den ny flertalsindstilling indebærer således, at Nordvestskolen får fælles ledelse med Otterup Skole.
Hårslev Skole og Særslev Skole får fælles ledelse, og det gør Horsebækskolen og Krogsbølle Skole også.

Med den ny indstilling lægges der altså op til, at Kongslundskolen, Klinteskolen, Løkkemarkskolen, Skovløkkeskolen og Veflinge Skole lukkes med udgangen af dette skoleår.

Forslaget behandles i Familieudvalget i dag tirsdag, og indstillingen fremlægges i Økonomiudvalget i morgen.
Kommunalbestyrelsen beslutter på sit møde den 29. september, hvilket scenarie man vil sende ud i 2. høring.

Den ny flertalsindstilling blev ikke røbet på borgermødet i går aftes.

Der vil sandsynligvis være et 3-2-flertal imod forslaget på Familieudvalgsmødet, men hvis det nuværende 13-12-flertal holder, vil forslaget blive stemt igennem i Kommunalbestyrelsen. 

Den endelige beslutning forventes dog først at blive truffet af Kommunalbestyrelsen sidst i januar 2012.

20.09.11:


Nyt forslag fra V, C og Den Sociale Gruppe

 

Denne tekst er af forslagsstillerne offentliggjort ved et pressemøde 20. september 2011 og senere på dagen fremlagt på Familieudvalgets møde:

 

”Venstre, den Sociale gruppe og Konservative indstiller hermed, at de otte grundskoler for 0. – 6. klasse (Løkkemarkskolen, Horsebækskolen, Skovløkkeskolen, Klinte Skole, Kongslundskolen, Veflinge Skole, Hårslev Skole og Nordvestskolen) lukkes med virkning fra starten af skoleåret 2012/2013.

 

Lukningen af de otte skoler sendes i høring jf. bekendtgørelse nr. 615 af 19/7 1093.

 

Gruppen ønsker med forslaget om lukning af otte skoler at skabe et skolevæsen, hvor visionen er, at de fysiske rammer for læring er optimeret, hvor lærernes muligheder for efteruddannelse er gode, hvor inklusion har optimale vilkår, hvor IT og undervisningsmidler er tidssvarende og hvor alle elever i folkeskolen modtager som minimum vejledende timetal.

 

I forbindelse med fastlæggelse af endelige skoledistrikter vil vi sikre en optimal udnyttelse – som minimerer sårbarhed i forhold til prognoseusikkerhed ligesom vi vil afsætte som minimum halvdelen af provenuet til implementering af visionen. Det betyder, at minimum 50 % går til skoledrift fremover, 25 % går til renovering over 3 år og 25 % går til kommunekassen.

 

 

Samtidig ønsker Venstre, den Sociale gruppe og Konservative at nedenstående forslag belyses lovgivningsmæssigt og økonomisk. Forslaget skal, såfremt det besluttes, implementeres ved starten af skoleåret 2012/2013.

 

¤   Særslev skoles 0. – 6 klasser placeres på følgende to matrikler med fælles
     ledelse:
Særslev skole og Hårslev skole.

¤   Otterup skoles 0. -2. klasser placeres på Nordvestskolens matrikel med fælles
     ledelse med Otterup skole.
 
¤   Krogsbølle skoles 0. – 6. klasser placeres på følgende to matrikler med fælles
     ledelse:
Krogsbølle skole og Horsebækskolen.

 

 

Dette forslag ønskes forelagt til politisk behandling, således at der kan besluttes at iværksætte høring jf. folkeskolelovens bestemmelser om skolebestyrelsernes ret til høring. Denne høring skal være afsluttet, således at beslutning om fælles ledelse kan træffes senest på kommunalbestyrelsens møde 26. januar 2012."

 

 

20.09.11:

Læs alle høringssvarene

Via Nordfyns Kommunes hjemmeside kan man fra i dag læse både høringssvarene fra enkeltpersoner og fra skolebestyrelserne.

Sådan gør du:
Gå ind på www.nordfynskommune.dk

Nederst til højre klikker du på "Læs materialet ..."
Der er høringssvar i 4 kategorier:
Kommentarer fra borgere
Brugergruppen Bevar Skovløkken
Indlæg i debatten modtaget ....
Høringssvar fra skolerne

Klik på det, du ønsker at læse!

18.09.11:


Bogermødet dækkes af Nordfynstema

Borgermødet i Bogense Skoles hal på mandag kl. 19 vil utvivlsomt blive et tilløbsstykke.

Nordfynstemas fotograf vil også være til stede, så det kan forventes, at sitet i løbet af tirsdagen viser en fyldig reportage med mange billeder fra begivenheden.

Det vil ske på en ny underside med titlen "Borgermødet".


1. høring slut

Kl. 08.00 her til morgen sluttede den første høring vedrørende nordfynsk skolestruktur.

Næste høring sættes i gang af Kommunalbestyrelsen på møde den 29. september.

Man kan fremdeles lægge forslag eller bemærkninger ind via kommunens hjemmeside, men nye indlæg bliver først taget i betragtning i forbindelse med 2. høring.

15.09.11:

Skolestruktur i Familieudvalget 20. september

 

Når Familieudvalget samles næste gang, er der kun ét punkt på dagsordenen:

Skolestruktur – vejledende høringsrunde.

 

Følgende kan læses i dokumentet til sagen:


Sagsfremstilling: 

Kommunalbestyrelsen besluttede 8. september 2012 at sende to skolestrukturforslag i en vejledende høring i skolebestyrelserne.

 

Det drejer sig om projekterne 13 og 14 i analysen ”Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune”. Høringsfristen er fastsat til den 18. september, og de skriftlige høringssvar vil blive forelagt Familieudvalget på mødet.

 

Endvidere vil Familieudvalget få tilstillet de debatindlæg, som borgerne har afleveret til mailboksen ”Skolestruktur@Nordfynskommune.dk”, både i form af de originale indlæg og i form af et systematiseret uddrag, som udarbejdes af administrationen.

 

Der henvises til analysen ”Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune”.

 

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om procedure ved skolelukninger nr. 615 af 19. juli 1993.

 

Personalemæssige konsekvenser:

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Økonomiske oplysninger:

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

 

Administrationens indstilling:

Det indstilles, at der tages stilling til, om enten projekt 13 eller projekt 14 skal udsendes i formel høring hos skolebestyrelserne. Jf. Bekendtgørelse om procedure ved skolelukninger nr. 615 af 19. juli 1993.

 

Man skal erindre, at borgermødet afholdes den 19. september, altså dagen efter udløbet af første høring og dagen før Familieudvalgets møde.

Familieudvalgets beslutning 20. september forelægges Økonomiudvalget på møde 21. september og bringes derfra videre til Kommunalbestyrelsesmødet 29. september.

1. behandling af Budget 2012 i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget havde 14. september 1. behandling af Budget 2012 for Nordfyns Kommune.

Referatet med bilahg kan studeres via dette link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=27241&itemId=27243

14.09.11:

Bybusbetjening af Morud i modvind

 

Teknik & Miljø har på sit møde 13. september 2011 bl.a. behandlet et materiale fra FynBus.

Det er blevet til efter henvendelse fra en gruppe borgere i Morud (Busbanden 5462).

 

Beregningerne og konklusionerne fra FynBus trækker ikke i den positive retning for borgerne i Morud og omegn.

 

Teknik & Miljø har taget FynBus´ tilbagemelding til efterretning.

 

Materialet kan studeres via dette link:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=27176&itemId=27232&attachmentId=27234


Kommentarer kan lægges ind på Nordfynstemas "Bus-&TeleDebatten".

13.09.11:

Borgermødet i Bogense på mandag

 

Så er der offentliggjort en dagsorden for borgermødet om skolestrukturen i Nordfyns Kommune.

 

Mødet foregår kl. 19. – 22 mandag den 19. september i Bogense Skoles hal.

 

Dagsordenen ser sådan ud:

 

 1. Velkomst ved borgmester Morten Andersen.
 2. Administrationen fremlægger faktuelle oplysninger med udgangspunkt i beslutning taget på Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2011.
 3. Gennemgang af scenarie 13 indstillet af Den Sociale Gruppe, C og V. ”Samtlige 0. – 6. kl. til overbygningsskolerne”.
 4. Gennemgang af scenarie 14 indstillet af A, F, I, N og O: ”Løkkemarkskolen til Krogsbølle Skole, Klinteskolen og Horsebækskolen”.
 5. Panel med en repræsentant fra hvert parti/gruppe med borgmester Morten Andersen som ordstyrer. Hvert parti fremlægger deres indstilling. Spørgsmål fra salen besvares og dialog i øvrigt.
 6. Afslutning ved borgmester Morten Andersen.

 

 

Læs Nordfynstemas kommentar i Lederspalten.

Skriv dine forslag og kommentarer på kommunens hjemmeside

 

Det er glimrende, at så mange har lagt gode forslag og kommentarer ind på Nordfynstemas ”SkoleDebatten”.

Bliv endelig ved med det.

 

Men hvis det skal batte noget i den nærmeste fremtid, skal man sørge for inden fredag den 16. september kl. 08.00 at lægge sine forslag/kommentarer ind via Nordfyns Kommunes hjemmeside.

Så når de at komme med, når Familieudvalget holder møde den 20. september – dagen efter borgermødet på Bogense Skole! 

 

Sådan gør du rent praktisk:

 

Gå ind på http://www.nordfynskommune.dk

Find boksen i nederste højre hjørne:

”Den fremtidige skolestruktur på Nordfyn”.

Klik på ”Læs materialet her og giv din mening til kende”.

På ny underside klikker du på:

”Skriv dine forslag om kommentarer her”.

Så er du fremme og kan indtaste dit navn, din e-mailadresse og forslag/kommentarer, inden du sender til kommunen.

 

Hvis du gør det efter fristens udløb, kommer din mening/dine kommentarer med på et efterfølgende møde i Familieudvalget.

 

Husk, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. september vælger scenarie og dermed træffer beslutning om, hvad der skal ud i en ny høringsrunde!

Processen er bestemt ikke slut den 29. september, men det er vigtigt, at man benytter sine demokratiske rettigheder ved at udvise rettidighed.

 

Desværre kan du på kommunens hjemmeside ikke læse andres indlæg – sådan som det var hos FynBus under den såkaldte borgerhøring for ca. 1½ år siden.

 

Det er heller ikke sikkert, at kommunen af sig selv automatisk opsamler alle de indlæg, der har været på Nordfynstema, i Fyens Stiftstidende eller i de 2 lokalblade.

 

Så vær aktiv nu – og læg dit indlæg til kommunen ind inden kl. 08.00 på fredag!

09.09.11:


2 scenarier sendt til høring

Torsdagens ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde blev som ventet et tilløbsstykke, hvor det ikke skortede på markeringer fra flere af de lokalområder, hvor distriktsskolen er lukningstruet.

Heller ikke uventet stemte det snævre flertal i kommunalbeastyrelsen for, at scenariet vedrørende lukning af de 8 mindste skoler skal ud i høring.
V, K og de 3 fra "Den Sociale Gruppe" (løsgængerne) stemte for. Nordfynslisten og Dansk Folkeparti stemte imod, og Socialdemokraterne, SF og Liberal Alliance undlod at stemme.

Anderledes enighed var der, da 24 politikere stemte for, at også scenarie nr. 14 skal i høring.
Det handler om lukning af Løkkemarkskolen med henblik på oprettelse af kommunal specialskole i bygningerne.

Redaktøren vil gerne kvittere for brugernes lyst til at anvende Nordfynstema ved selvbetjening.

Mens sitet har været ubemandet (fra mandag morgen til fredag eftermiddag), har det haft mere end 2100 besøg, og i perioden er der lagt 29 indlæg ind på SkoleDebatten".
Så redaktøren kan vel egentlig undværes?

Dog har ingen åbenbart haft lyst til at deltage i gættekonkurrencen om, hvilke3 skoler der bliver nedlagt.
Det afspejler helt sikkert den store usikkerhed omkring det endelige udfald af det politiske spil om en ny skolestruktur.
Undersiden "Vind et billede" er derfor blevet slettet. 

Men bliv ved med at benytte Nordfynstema!
Sitet er til for at blive brugt af mange - og med forskellige holdninger og meninger!

 

05.09.11:

 

Redaktionel pause

 

Der bliver desværre en mindre pause i den redaktionelle indsats med Nordfynstema.

 

Men  livet går videre, og du kan fortsat selv lægge indlæg ind på ”SkoleDebatten”.

Tast teksten direkte – eller hvis du har skrevet i forvejen i Word, kan du bruge Udklipsholder og Sæt ind.

 

E-mails til post@nordfynstema.dk modtages også gerne.

 

Husk venligst, at 7. september er sidste frist, hvis du vil deltage i Nordfynstemas konkurrence, hvor man skal prøve at gætte, hvilke skoler der bliver lukket ved gennemførelsen af en ny nordfynsk skolestruktur.

Se undersiden ”Vind et billede”.


03.09.11:

Kommunalbestyrelsesmødet 8. september flyttes ikke

Borgmester Morten Andersen oplyser til Nordfynstema, at det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde på torsdag afholdes som planlagt.

Der har været forlydender om en mulig flytning, men Morten Andersen fortæller, at man af hensyn til den lydteknik m.m., der er knyttet til møderne i Byrådssalen, må gennemføre mødet dér.

03.09.11:

13 politikere inviteret til møde på Skovløkkeskolen

Skoleleder Dan Christensen oplyser til Nordfynstema, at de 13 politikere, som udgør det nuværende flertal i Kommunalbestyrelsen, er inviteret til mødet på Skovløkkeskolen mandag aften.
Lørdag middag havde 7 bekræftet deres deltagelse.

Skolebestyrelsen ved Hårslev Skole har også indkaldt til møde om ny skolestruktur - ligeledes mandag aften. 

02.09.11:


Dagplejen på Veflinge Skole

 

Nordfynstema har besøgt Veflinge Skole i dag, fordi de lokale dagplejere og dagplejebørn kommer på skolen den første fredag i hver måned.

 

I dag er det så 3. gang, hvor dagplejen bruger Klubbens hus ved skolen og også kan benytte gymnastiksalen og andre faciliteter.

 

Dagen begynder med, at forældrene afleverer deres børn til dagplejerne om morgenen, hvor også de mindste kan deltage i skolens morgensamling med morgensang.

 

Børnene bliver hentet igen på skolen om eftermiddagen, hvor der bydes på forældrekaffe, saft og lidt kage, inden man siger pænt farvel og tak for i dag og holder weekend.

 

Initiativet er taget af Veflinge Skole og SFO i samarbejde med dagplejen, der repræsenteres af Laila Pedersen, som også er formand for skolebestyrelsen, og man håber, at Veflinge Børnehave efterhånden også får mulighed for at være med sådan en dag, hvor der sker en masse godt for børnene.

 

I dag må de 29 børn i Klubben under ledelse af Yvonne Asmussen undvære ”Huset”, som dagplejen har overtaget midlertidigt. Så bliver andre lokaler taget i brug, og det kan godt fungere, når det ikke sker oftere.

 

Af hensyn til de mindste er der lavet en særlig indhegning om området, så alle kan være trygge.

 

SFO-leder Lars Tordrup er rigtig glad for det ny samarbejde, og det er hans oplevelse, at glæden deles med dagplejerne og de mindre børn, som her møder skolen og de større børn på en hyggelig og udramatisk måde. Man stifter bekendtskab med den skole, der senere skal danne rammen om en tryg skolegang i lokalområdet.

 

Laila Pedersen fortæller, at alle er glade for det ny initiativ: forældre, børn og dagplejere, som på denne måde får et godt indtryk på førstehånd af en dejlig og tiltalende skole.

Laila fortæller, at dagplejen har sagt farvel til mange børn, som nu går i Veflinge Børnehave, hvor der er fyldt godt op.

Men 8 dagplejere og ca. 30 dagplejebørn er med på skolen i dag, og det er der stor tilfredshed med.

 

Der er 36 børn i SFO og 29 i Klubben, så hele 90 % af de lokale børn på disse årgange er med her, og denne eftermiddag har de det ekstra sjovt sammen med de allermindste, som de tumler sammen med under et fornøjeligt stafetløb, hvor alle kan deltage, også glade forældre.

 

Børnene udviser en fin og naturlig køkultur, da der skænkes saftevand og udleveres kage.

Nogle forældre tager sig af egne børn, men tager sig også tid til en tår kaffe og en god snak, så også da Nordfynstemas udsendte må hilse af og sige pænt tak for i dag, er der en god stemning.

 

Herunder vises nogle billeder fra dagen.
(Et antal billeder er 22. september slettet for at give plads til nye fotografier på sitet.)

02.09.11:


Reaktioner i flere lokalområder

 

Før jul var det især forældre med tilknytning til Løkkemarkskolen, der var meget aktive for at bevare den lokale skole.

 

Nu har andre overtaget opmærksomheden.

 

En aktionsgruppe ved Horsebækskolen har vakt opmærksomhed med en alternativ underskriftindsamling suppleret med ”MORTENS HUS”-skilte foran et stort antal ejendomme i skoledistriktet.

 

Ideen har som ventet bredt sig som ringe i vandet, så man kan forvente lignende aktioner andre steder i kommunen i den nærmeste fremtid.

 

Hårslev Skole

 

Mandag den 5. august er der møde kl. 19.00 – 20.30 i gymnastiksalen på Hårslev Skole.

Forældre og andre borgere med tilknytning til skolen er inviteret.

 

Programmet ser således ud:

 1. Generel orientering om politikernes indstilling til den fremtidige skolestruktur.
 2. Tidsplan og evt. gennemførelse af de fremlagte forslag.
 3. Debat/dialog

 

Mødet i Hårslev ledes af Lars Bjørnsbo, som er formand for skolebestyrelsen.

Mogens Christensen (V) er inviteret, men hans deltagelse er åbenbart usikker pga. mulig deltagelse i et møde på en anden skole.

 

Skovløkkeskolen

 

Det kan være Skovløkkeskolen, der også har bud efter Mogens Christensen, for dér skal der være et arrangement samme aften.

 

Man kan læse mere om lokale reaktioner i forhold til skolelukning ved at benytte disse links:


http://www.skovloekkeskolen.skoleintra.dk/Faelles/NytFra/48/struktur%20aug11.doc  


http://www.skovloekkeskolen.skoleintra.dk/Faelles/NytFra/49/struktur%20aug29_præcisering.docVeflinge Skole

Skolebestyrelsen ved Veflinge Skole har indkaldt til stormøde i skolens fællesrum fredag den 9. september kl. 16.30.
Det er med følgende dagsorden:

Orientering om skolesituationen
Hvad skal der handles på?

 

Og så kommer der åbenbart rigtig mange mennesker ude fra de mindre lokalområder til Bogense på torsdag!

 

 

02.09.11:

Det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde 8. september

 

Der er i dag udsendt en dagsorden til det ekstraordinære møde.

Som ventet er der kun 1 punkt til behandling:

Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune.

 

Sagen var forleden til behandling på et ekstraordinært møde i Familieudvalget, hvor Venstre ønskede sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen, mens A, F og N kritiserede denne fremgangsmåde.

 

Til punktet ligger der kun 1 bilag, nemlig ”Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune”, der præsenterer de 14 scenarier.

 

Der er ubekræftede forlydender om, at mødet ønskes flyttet, både hvad tidspunkt og sted angår.

Begrundelsen skulle være, at der forventes et ualmindelig stort fremmøde fra mange lokalområder i kommunen.

Man må afvente, om der offentliggøres en besked om ændring.

Men ellers foregår det torsdag den 8. september kl. 19 på Bogense Rådhus.

 

På mødet beslutter Kommunalbestyrelsen, hvilke af de 14 scenarier, der skal ud i høring.

 

8. – 18. september er første høringsrunde for relevante organisationer / skoler.

 

12. september afholdes dialogmøde mellem politikere og skolebestyrelser (kun formænd og ledere) om de scenarier, der er sendt i høring

 

19. september afholdes et borgermøde om ny skolestruktur.

 

20. september er der ekstraordinært møde i Familieudvalget, hvor høringssvarene behandles.

 

29. september beslutter Kommunalbestyrelsen endeligt scenarie.

 

Derefter 2. høringsrunde for relevante organisationer og skoler.

 

15. december (efter 8 uger) fremlægges høringssvarene i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning om evt. fastholdelse af beslutning og ny høring i 4 uger.

 

Det forventes, at Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning den 26. januar 2012, hvorefter forvaltningen skal sørge for den praktiske udmøntning af den politiske vedtagelse.

01.09.11:


Venstres plan for ny skolestruktur på Nordfyn

Venstre i Nordfyns Kommune har nu offentliggjort partiets nye skolestrukturplan.

Den indeholder følgende afsnit:

¤  Skolestrukturen som den ser ud i dag
¤  Venstres vision fra sommeren 2010
¤  Forligsgruppens bestilling ved forvaltningen den 
    31. marts 2011
¤  Forvaltningens beskrivelser af de 14 scenariers
    økonomiske konsekvenser
¤  Venstres oplæg til skolestruktur
¤  Venstres brug af provenuet
¤  Den videre proces  

Materialet kan studeres via dette link:

http://www.venstreinordfynskommune.dk/pdf/pdf-0013.pdf

01.09.11:


Ingen nye friskoler på Nordfyn

Endelig i dag har Undervisningsministeriet udsendt en oversigt over rettidigt anmeldte nye fri grundskoler.

Det kan konstateres, at der ikke er anmeldt nogen ny friskole på Nordfyn.

Den eneste på Fyn er Båring Friskole i Middelfart Kommune.

31.08.11:

Mange huse til Morten Andersen

Opmærksomme læsere på Nordfyn må have bemærket, at der i dagens udgave af Lokal Journalen på side 18 er et meget usædvanligt dokument, der er stilet til borgmester Morten Andersen.

Overskriften er:
"Et tilbud fra udkanten af Udkants Danmark".

Teksten kan underskrives, og hele dokumentet kan derefter sendes til borgmesterkontoret i Bogense.
Dog skal man være helt på det rene med, at man samtidig tilbyder Morten Andersen, at han dermed kan købe endnu en værdiløs ejendom på Nordfyn.

Der er gjort udmærket rede for baggrunden for sådan et drastisk skridt.

Initiativet er taget af en arbejdsgruppe med tilknytning til Horsebækskolen i Hjadstrup.

Samtidig sættes der et skilt foran hver af de ejendomme, som Morten Andersen roligt kan afsætte mindst en hel arbejdsdag til at besøge og vurdere.

På de enslydende skilte står der "MORTENS HUS".

Logoet med "Nordfyn - Mere Fyn for pengene" er ændret lidt, idet Mere er erstattet af Mindre.

Pga. andre gøremål i løbet af dagen har Nordfynstemas redaktion først sidst på dagen haft tid til at sende fotografen ud for at se på ejendomme i Horsebækskolens distrikt.

Han har været på rundtur gennem Bladstrup, Hjadstrup, Kappendrup og Gl. Kappendrup og er kommet hjem med en urimelig masse billeder, hvoraf vi viser et udvalg, der afspejler oplevelser på togtet.

Billederne er 18. september flyttet til selvstændig underside med titlen "Horsebæk-skilte".

31.08.11:


"Børn og Kultur" lukket fredag den 2. september

Kommunens forvaltning "Børn og Kultur" er lukket for henvendelser fredag den 2. september!

26.09.11:

Nordfyns Kommune får 12 mio. kroner i fattighjælp

8 fynske kommuner får del i midler fra statens pulje til vanskeligt stillede kommuner.

Tildelingerne til de fynske kommuner ser sådan ud:

Nyborg 8 mio. kroner
Kerteminde 9 mio. kroner
Assens 10 mio. kroner
Faaborg-Midtfyn 10 mio. kroner
Middelfart 10 mio. kroner
Nordfyn 12 mio. kroner
Svendborg 16 mio. kroner
Langeland 18 mio. kroner

Der er ikke penge til Odense og til Ærø.

De tildelte 12 mio. kroner vil indgå i budgetlægningen for 2012 og har således også nogen betydning i forhold til finansiering af ny skolestruktur m.m.

26.08.11:

Folketingsvalg 15. september

Så ligger valgdatoen fast. 

Og det skal straks slås fast:
Nordfynstema beskæftiger sig ikke med folketingsvalget og med den valgkamp, der officielt er begyndt i dag.

Nordfynstema har for tiden to temaer, hvoraf det ene ikke fylder så meget.

Her er der fokus på:
¤ De nordfynske skoler og en ny skolestruktur
¤ Den kollektive trafik på Nordfyn. 

Derfor skal Nordfynstema ikke fungere som plakatsøjle for noget parti overhovedet.

Frem til den 16. september er Nordfynstemas "SkoleDebatten" fortsat åben for indlæg også fra politikere, herunder også folketingskandidater, men fra i dag er det et ufravigeligt krav til indholdet, at man udelukkende skal skrive om ét af de 2 temaer.

Og absolut ikke noget med:
Sæt kryds ved mig eller mit parti.

Det er redaktørens håb, at det udskrevne folketingsvalg ikke fuldstændig fjerner al opmærksomhed fra processen frem imod en ny nordfynsk skolestruktur.

Besøgstallene på Nordfynstema har på det seneste været ganske overvældende.
Sådan må det gerne fortsætte.
Det er fint, at så mange har lyst til at sætte sig godt ind i tingene!


(Jo, i 2013 vil det være helt naturligt, at Nordfynstema som lokalt medie har kommunalvalg 2013 som eneste tema - med fri adgang for alle til gratis at bruge "ValgDebatten".)

25.08.11:

Fokus i Fyens Stiftstidende på de lukningstruede skoler

Fyens Stiftstidende har i dag 2 sider, hvor der er mest fokus på de små skoler, der omtales som kulturbærende.

I hovedartiklen er der udtalelser fra skoleleder Niels Andersen, Hårslev Skole.

Alle 8 mindre skoler i Nordfyns Kommune er også repræsenteret ved udsagn fra skolebestyrelsesformænd eller skolebestyrelsesmedlem.

Peter Ollendorf, formand for Nordfyns Lærerkreds, fortæller om sine forventninger til en ny skolestruktur, og borgmester Morten Andersen begrunder valget af det scenarie, der indebærer lukning af de 8 skoler.

Et udmærket journalistisk arbejde, som Nordfynstema på ingen måde har ressourcer til at matche.

Materialet er ikke almindeligt tilgængeligt på dagbladets hjemmeside.


Derfor denne henvisning.

24.08.11:

Alle 8 skoler med kun 0. - 6. klasse står til nedlæggelse

Venstre, Konservative og Den Sociale Gruppe (13 af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer) ønsker, at der skal arbejdes videre med strukturforslag nr. 13 (samtlige 0. - 6. klasse til overbygningsskolerne).

Det handler helt konkret om følgende skoler:

Horsebækskolen
Hårslev Skole
Klinteskolen
Kongslundskolen
Løkkemarkskolen
Nordvestskolen
Skovløkkeskolen
Veflinge Skole

I en meddelelse underskrevet af borgmester Morten Andersen oplyses det, at forligsgruppen forbeholder sig muligheden for at justere strukturforslaget med henblik på optimering af anlægsninvesteringer og skoledistrikter.

Altså er strukturforslag nr. 13 det forslag, som de 3 partigrupper indstiller til behandling på kommunalbestyrelsesmødet den 8. september.

I dagens udgave af Fyens Stiftstidende oplyses det, at de 13 kommunalpolitikere har holdt møde om sagen mandag aften.

Avisen konstaterer også, at flere af deltagerne bagefter mener, at man var nået frem til en aftale.

Det afvises imidlertid af Venstres gruppeformand Mogens Christensen, der udtaler følgende til FS:

- Vi havde et møde, og vi kiggede på oplægget fra administrationen.

- Der er ikke sket andet, end at vi har holdt et møde, og at vi ikke er færdige med at se på det.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi ikke har lagt os 100 procent fast på den model, men at vi i hvert fald skal melde klart ud, hvad der skal i høring, når der er møde i Kommunalbestyrelsen den 8. september.

Altså sagt af Venstres gruppeformand Mogens Christensen.

Familieudvalget havde møde om "Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune", men ifølge næstformand Anne-Lise Sievers (F), blev materialet slet ikke diskuteret.

Ifølge hende ville Venstre nøjes med at oversende sagen til Kommunalbestyrelsen, så det blev et kort møde.

Anne-Lise Sievers tolker det sådan, at der er uenighed blandt de 13.

Det kan så måske blive be- eller afkræftet i aften, hvor Venstre afholder medlemsmøde med orientering om Venstres politik på skolestrukturområdet.


Her fra Nordfynstema anbefales det, at alle sætter sig grundigt ind i "Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune" (link kan bruges).

Desuden bør man stifte bekendtskab med alle skolerne og deres lokalområde på "Skole og lokalsamfund".

Et hurtigt overblik over økonomi ved ny skolestruktur kan fås ved besøg på "Struktur og kroner".

"SkoleDebatten" er åben for indlæg fra alle, som engagerer sig i processen frem imod en ny nordfynsk skolestruktur. 

24.08.11:

Dyb uenighed udstillet i Familieudvalget

Det officielle referat fra gårsdagens ekstraordinære møde i Familieudvalget indeholder følgende:

"V ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen

N, A og F finder det uaccepteabel, såfremt materialet fra V ikke foreligger i god tid inden kommunalbestyrelsens begandling den 8. september, da behandlingen ellers findes useriøs."

Ordlyden kan sammenholdes med dét, der i dag er skrevet om sagen i Fyens Stiftstidende.

19.09.11:

Beregning af økonomi ved ny skolestruktur

18. august lagde Nordfyns Kommune et længe ventet materiale frem, nemlig "Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune".

Nordfynstema lavede derfor i går link til det omfattende dokument.

I tilgift er der lavet et hjælpemiddel med titlen
"Vejledning i brugen af redskabet til beregninger af skolestruktur".

Der er tale om et regneark, der er let at finde:
Gå ind på Nordfyns Kommunes hjemmeside.
Nederst til højre er der en rubrik med "Den fremtidige skolestruktur på Nordfyn".
Klik videre derfra og find så link både til vejledningen (Redskab til brug for valg og sammenfatning af de 14 projekter) og til det store dokument om fremtidens skolestruktur.
 
Det anbefales, at man bruger begge informationskilder og kombinerer med Nordfynstemas "Skole & Lokalsamfund" hvor der også er billeder fra skolerne og deres nærområder.

18.08.11:

Fremtidens skolestruktur i Nordfyns Kommune

Kommunen har 18. august offentliggjort det omfangsrige materiale, som drøftes på Familieudvalgets møde den 23. august.

Benyt dette link og find dokumentet, der omfatter 87 sider. (Man kan printe dokumentet ud til eget brug.)

Link til mødets eneste bilag:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=26368


13.09.11:


(Det meste af denne artikel er også trykt i Lokal Journalen 17. august 2011 med et par af Nordfynstemas billeder)

Morud – Slukefter tur/retur med bus

Busbanden 5462 havde sørget for, at alle fremmødte til det glimrende arrangement i dag foran Dagli´Brugsen i Morud også kunne få en gratis tur med veteranbus til Slukefter via Bredbjerg og tilbage til Morud.

 

Et pænt antal lokale borgere trodsede de truende og let utætte skyer og mødte op for at høre busbandemedlemmernes fortælling om den ringe busdrift til og fra Morud.

 

 

Også 5 politikere havde taget pænt imod invitationen.

Det var borgmester Morten Andersen (V), teknik- og miljøudvalgsmedlem Bent Olsen (F) og de tre lokalt valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer Anne-Lise Sievers (F), Mette Hjorth (løsgænger) og Bent Soelberg (V).

Morten Andersen, Bent Olsen og Bent Soelberg tog også ordet og udtrykte velvilje over for det lokale ønske om bus til Odense. Men ingen kunne love noget konkret.

De fik alle en gave i form af et buskort til kørsel på busrute 122 mellem Morud og Odense på afgange, der ikke findes. Det udløste megen munterhed.

 

De gode viljer og den afslappede stemning kunne også opleves under fællessangen, der blev ledsaget af harmonikamusik. Teksten gengives sidst i denne artikel.

 

Alle fremmødte kunne deltage i en konkurrence, og der var små søde busser til alle med trang til lidt til den søde tand.

 

Der var stor interesse for en tur med den røde veteranbus fra Jernbanemuseet i Odense, og både på turen og på pladsen ved Dagli´Brugsen var der en god dialog mellem borgere og politikere.

Tovholder Rasmus Gade fra Busbanden 5462 kunne selv besvare spørgsmålet: Hvornår kommer den næste bus til Morud?

Nemlig med oplysningen: I den mellemliggende tid kunne man flyve til Tokyo og retur 2 gange!

 

Borgere og politikere kom hinanden nærmere i løbet af arrangementet, men der mangler i hvert fald kommunal finansiering af bybuskørsel, der forbinder Morud med Odense – og der mangler også afklaringer hos især FynBus.

 

At der i Kommunalbestyrelsen er forståelse for Mord-borgernes ønsker, er der ingen tvivl om.

Busbanden 5462 og de fremmødte borgere og politikere kan se tilbage på et vellykket arrangement, der efterlader et realistisk håb om en tilfredsstillende løsning.


Besøg www.morud.dk

Se også Nordfynstemas store fotoreportage på undersiden "Fotoreportage Morud".


 

Her er Busbandens bybus-sang:

 

Mel.: ”Hjulene på bussen”

 

Hjulene på bussen de går helt i stå, helt i stå, helt i stå.

Det er ikke godt, det kan man nok forstå.

Bybus helt til Morud

 

Det er ikke smart at køre rundt alene, rundt alene, rundt alene.

Rejse bedre sammen det er bedre sku vi mene.

Bybus helt til Morud

 

Busserne er fine for det gode klima, gode klima, gode klima.

Derfor er en bybus helt til Morud prima.

Bybus helt til Morud

 

Hvis nu du har fået dig elle lille sjus, lille sjus, lille sjus.

Så er det du trænger til en aften bus.

Bybus helt til Morud.

 

Arbejdspladsene i byn´ ska´ vokse flot, vokse flot, vokse flot.

Men det ka´ de ikke uden bybusstop.

Bybus helt til Morud.

 

Hvem skal hent´ og bringe Jeres unge på farten, unge på farten, unge på farten.

Når de kommer hjem fra job og biografen.

Bybus helt til Morud.

 

Det vil gavne alle i vor lille by, lille by, lille by.

Vi vil se at pulsen den går op på ny.

Bybus helt til Morud.


.......

Fotoreportagen på egen underside er slettet 28. september for at give plads til nye billeder fra aktuelle begivenheder.

11.09.11:

Morud-busbandens program for lørdag den 13. august

Nordfynstema har modtaget følgende fra "Busbanden 5462":

"Bybussen til Morud - vækst til Nordfyn

Program lørdag:

- Vi starter kl. 10.00 foran Dagli´Brugsen i Morud.
- Tovholder for Busbanden 5462, Rasmus Gade, byder velkommen, og vi præsenterer medlemmerne
- Politikerne får overrakt en lille bus-gave og har mulighed for at sige et par ord

Herefter er der mulighed for at deltage i bus-konkurrence eller spise en "rutebil" - altsammen for at styrke dialogen mellem politikere, busbanden/lokalrådet og byens borgere om den kritisable busdrift i byen, der - som det eneste større bysamfund i Nordfyns kommune  - i et år ikke har haft busser formiddage, aften, weekender og nat.

Borgerne kan mellem kl. 10.00 og 12.00 få en gratis køretur med veteranbus fra Jernbanemuseet, der - symbolsk og i dagens anledning - kører mellem Morud og Slukefter i Odense NV (en tur på bare 5 minutter). Og som Fynbus nu regner på.

I Busbanden 5462 er vi, på trods af det hårdtslående navn, ikke bevæbnet med køller, men med gode argumenter, som vi håber vil overbevise politikerne om, at der SKAL gøres noget for at forbedre busdriften til og fra Morud.

Vi er et selvstændigt arbejdende udvalg under Morud Lokalråd og består af en gruppe morudborgere, på tværs af aldersgrænser, politiske holdninger, job og livsstil, med det til fælles at alle er ramt af den dårlige busdrift, der nu i et år har påvirket og påvirker vores by og egn negativt. Og med det til fælles, at vi ønsker at være med til at vende udviklingen - til gavn for Nordfyns Kommune, hvor Morud i en årrække har været et trækplaster for nye borgere. En attraktionsværdi, der nu er truet på grund af den dårlige busdrift." 

....

Referat fra møde i Familieudvalget

Referatet fra mødet i Familieudvalget den 9. september er offentliggjort og kan læses via kommunens hjemmeside.

På dagsordenen var der ingen emner vedrørende ny skolestruktur.


09.08.11:

Busbanden på spil i Morud

Lørdag den 14. august kl. 10 - 14 er Busbanden 5462 på spil foran Dagli´Brugsen i Morud.
Det handler om at få Morud forbundet med Odense med Odense-bybuskørsel, der i dag har endestation i Slukefter. 
Også andre trafikale emner, som optager borgere i Morud og omegn, kan komme på dagsordenen. 

Fra kl. 10 vil man kunne møde borgmester Morten Andersen, medlemmer af Teknik & Miljø og de kommunalbestyrelsesmedlemmer, som bor i Morud.

Arrangørerne håber på et solidt fremmøde af interesserede borgere og laver en konkurrence, som publikum kan deltage i.
Konkurrencen vil nok dreje sig om, hvor meget den enkelte borger ved om den kollektive trafik.


03.08.11:

Ny nordfynsk kulturhjemmeside er sat på nettet i dag

Webadressen er http://www.nordfyn-kultur.dk

Sitet har samme redaktion som Nordfynstema.25.07.11:


Talmateriale til proces ved ny skolestruktur

Forslag og kommentarer kan indtastes til kommunen

Selv om mange fortsat har sommerferie, må tiden være inde til at informere om basismateriale til beslutningsprocessen frem mod en ny nordfynsk skolestruktur.

Det kan varmt anbefales at bruge dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/page.asp?sideid=15999&zcs=2

Så kommer man ind på kommunens hjemmeside på undersiden "Ny skolestruktur i Nordfyns Kommune".

Her kan man skrive forslag og kommentarer til ny skolestruktur.

Nederst under overskriften "Baggrundsmateriale" kan der klikkes videre til følgende 6 emner:

Elevtalsprognoser
Familiernes skolevalg i de enkelte distrikter
Nøgletal
Familieudvalgets dagsordener og referater
Økonomiudvalgets dagsordener og referater
Kommunalbestyrelsens dagsordener og referater

For alle, som hidtil har fulgt med via Nordfynstema, er især de 3 første emner interessante.

Gå selv på opdagelse i materialet!

Besøg også Nordfynstemas underside "Skole & Lokalsamfund", hvor alle skolerne enkeltvis gennemgås med de nyeste data og præsenteres med nye fotografier.13.07.11


Odense-bybus til Morud

Nordfynstema har bl.a. modtaget følgende fra Rasmus Gade, som er tovholder for ”Busbanden 5462” og pendler mellem Morud og Odense:

 

Bybussen til Morud – vækst til Nordfyn

 

Borgere i Morud vil 13. august 2011 markere deres utilfredshed med den forringede busdrift til Odense, som allerede har alvorlige konsekvenser for byen. Morudborgerne vil samtidig lægge fornyet pres på de lokale politikere for at forlænge bybussen fra Slukefter til Morud. En idé, Fynbus nu regner konkret på, og som Lokalrådet i Morud mener kan være med til at sætte fornyet skub i bosætningen, der efter nogle gode år er gået helt i stå i byen.

 

Når Moruds borgere handler i Dagli´Brugsen lørdag 13. august, vil de ved indgangen blive mødt af Busbanden 5462. Bandemedlemmerne vil uddele bus-konkurrencekuponer og servere knasende sprøde rutebiler for at komme i dialog med deres medborgere og sætte fokus på den dårlige busdrift. Et par dage forinden – 10. august – vil den til dato ringeste køreplan mellem Morud og Odense nemlig være trådt i kraft. Og det skal være den sidste dårlige busplan i Morud, mener banden.

 

Dialog og konstruktive forslag

 

- Vi vil gerne formidle budskabet på en uhøjtidelig måde, selvom det er på en alvorlig baggrund for byen. På andet år står vi over for en helt uacceptabel køreplan, siger Rasmus Gade, der er tovholder for Busbanden, et udvalg under Morud Lokalråd, hvis medlemmer er i alle aldre og alle har et til fælles: De er daglige brugere af busserne til Odense. Busbanden arbejder på at få bybussen til Slukefter i Odense NV forlænget med de blot fem kilometer forbi Bredbjerg til Centret i Morud:

- Vores ene formål er at gøre alle i Morud og omegn opmærksomme på, hvor ringe busdriften er blevet, og at der er behov for, at alle bakker op. Det andet formål er at påvirke politikerne i Nordfyns kommune til at finde en løsning, fortsætter Rasmus Gade, der understreger, at Busbanden – trods sit hårdtslående navn – ønsker at bidrage med konstruktive løsninger til gavn for kommunens udvikling. Derfor har bandemedlemmerne også fra starten været i tæt dialog med både politikerne i Nordfyns Kommune og Fynbus.

 

Morud står sammen

 

- I Morud har vi før vist, at vi kan stå sammen om en sag. Og det gælder også busserne, der er vores livline til omverdenen, siger Rasmus Gade.

Morud er ellers en by i vækst, Nordfyns fjerdestørste boligområde og en spydspids i kommunens strategi om at blive en attraktiv bosætningskommune i ”Odenses baghave” – i smuk natur og med let adgang til storbyens muligheder.

Men siden Region Syddanmark sidste år hev det økonomiske tæppe væk under linje 122, kniber det gevaldigt med at leve op til strategiens intentioner. Rute 122 kører nu som en ren uddannelsesrute – og kun på hverdag. Som det eneste større bysamfund i Nordfyns Kommune står Morud derfor helt uden busdrift i formiddagstimerne og aftentimerne. I weekenderne er der slet ingen busser, ligesom de populære natbusser heller ikke længere kører. Konsekvenserne for borgerne mærkes af både unge og ældre borgere, familie og venner, og Busbanden er bekendt med flere, der enten er flyttet væk fra Morud eller overvejer at gøre det.

Og det er netop den udvikling, Busbanden vil modvirke.

 

Målet er vækst i Nordfyns Kommune

 

- Vores slogan er ”Bybussen til Morud – vækst til Nordfyn”, fordi vi ser dette i et udviklingsperspektiv, siger Jørgen Mejer Sørensen, næstformand i Morud Lokalråd og medlem af Busbanden.

_ Vi er sammen med Fynbus ved at få regnet på, hvor meget det konkret vil koste Odense og Nordfyns Kommune i fællesskab at få forlænget bybussen til Morud. Der er stor indpendling til Odense fra Morud, og potentialet til at rykke endnu flere over til bussen er stort. Samtidig ved vi, at det tæller på negativsiden for familier, der overvejer at flytte til Morud, at de skal køre deres unge mennesker til Odense i tide og utide.

 

Bussen er en win-win-investering

 

- Vores beregninger tyder foreløbig på, at der kun skal ske tilflytning af ganske få borgere til kommunen, før bybussen vil være finansieret. Der skal bare flytte netto fire-fem nye familier til Morud på i snit tre personer, før der begynder at komme sammenhæng i en udvidet busforbindelse. Hver nettotilflytter udløser i snit anslået 50.000 kroner i statsligt bloktilskud til kommunen. Ved salg af byggegrunde kommer der jo en behagelig sidegevinst for de nordfynske skatteborgere: Likviditeten bliver forbedret med i snit 750.000 kroner til den slunkne kommunekasse for hver byggegrund, der bliver solgt. Og dertil kommer også ejendomsskatten på i snit 15-25.000 kr. for hvert nye hus, der sælges.

- Det er en win-win situation for Morud og for Nordfyns Kommune som bliver skabt, fortsætter Jørgen Mejer Sørensen.

Lokalrådets formand, Jon Bøgelund Rasmussen, supplerer:

- En investering i busdriften mellem Odense og Morud vil samtidig forhindre alternativet, nemlig en fraflytning og dermed afvikling af Morud, hvor der pt. er 40 byggegrunde til salg.

 

Gave til politikerne

 

Busbanden har inviteret en række lokalpolitikere til at deltage i arrangementet foran Dagli´Brugsen den 13. august kl. 10 – 14, hvor politikerne vil få udleveret en gave og opfordres til at møde Moruds borgere for at høre, hvad de dårlige busforbindelser konkret betyder for dem og deres by.

- Vi vil endnu ikke afsløre, hvad gaven til politikerne består i. Men det bliver festligt, lover busbandens medlemmer, der også tæller unge, som studerer i Odense.

 

Det siger borgerne i Morud om den dårlige busdrift

 

Den lokale gruppe, Busbanden 5462, har fået massevis af henvendelser fra byens borgere om konsekvenserne af den dårlige busdrift, der har været en realitet i et år:

- Begyndende fraflytning og svigtende grundsalg

- Teenageres sociale liv besværliggøres

- Kraftigt øget pres på ”forældrekørsel”

- Faldende attraktionsværdi for tilflyttere

- Øget risiko for spritkørsel i weekender

- Endnu sværere end hidtil at klare sig med én bil

- Næsten umuligt at klare sig uden bil

- Øgede transportomkostninger for flere end nogensinde

- Dyrt at tage en aften i byen og lade bilen stå hjemme

- Besværligt for familie og venner fra andre dele af landet at komme på besøg

 

….

Man kan se mere på www.morud.dk/busbanden

Nordfynstemas underside ”Bus-&TeleDebatten” står til rådighed for kommentarer til udspillet fra ”Busbanden 5462”.

 

 

 

 

 

23.06.11:


Beslutningerne om skolestruktur og specialskole fra kommunalbestyrelsesmødet 22. juni

 

Denne nyhedsartikel bygger på kommunens officielle referat fra kommunalbestyrelsesmødet og erstatter i praksis dagens første artikel, der var baseret på Fyens Stiftstidendes fremstilling.

 

Struktur-køreplanen

 

Der lå til mødet en revideret tidsplan for proces omkring ændret skolestruktur.

Den blev sat til afstemning.

For den reviderede køreplan stemte 13:Venstre, Konservative og ”Den Sociale Gruppe” (de tre løsgængere).

Imod stemte 8: SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

De 4 socialdemokrater undlod at stemme.

 

(Den reviderede plan kan nu læses på Nordfynstemas underside ”Struktur-køreplanen”, idet den er opdateret i dag.)

 

Følgende blev ført til protokols:

 

Kim Johansen (A) kunne ikke godkende tids- og procesplanen på det foreliggende grundlag. Man ønskede processen forankret i Familieudvalget i stedet for i Kommunalbestyrelsen. Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nordfynslisten og SF tilsluttede sig indstillingen. (Som på det seneste møde i Økonomiudvalget.)

 

Dorte Schmidt Brown (N) og Steen Brydegaard (F) ønskede som i Økonomiudvalget, at datoen 15. august blev skrevet ind i tids- og procesplanen, så der åbnes mulighed for oprettelse af en friskole på en nedlagt folkeskole, hvilket den fremlagte tids- og handlingsplan ikke åbner mulighed for.

 

René Lundegaard (O) ønskede som i Økonomiudvalget punktet til afstemning.

Dansk Folkeparti kunne ikke godkende forslag og punkt. Baggrund: Hvad er ”ny skolestruktur”?

Dansk Folkeparti er tidligere oplyst om, at der ikke kan laves en undersøgelse af den nuværende skolestruktur for kr. 150.000.

 

Skolestruktur – scenarier

 

Der var indleveret forslag fra hver af de to blokke i byrådssalen.

Her henvises til Nordfynstemas nyhedsside under datoen 17. juni 2011, hvor teksterne kan (gen)læses.

 

Forslaget med 13 scenarier fra Venstre, Konservative og ”Den Sociale Gruppe” blev suppleret med punktet ”Skolestruktur” under forslag 2 fra Socialdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Nordfynslisten og Dansk Folkeparti.

Denne ”pakke” blev sat til afstemning.

Stemmerne fordelte sig som ved det foregående punkt:

13 for, 8 imod og 4 som undlod at stemme.
Dermed var forslaget vedtaget.
René Lundegaard, Dansk Folkeparti, fik følgende tilført protokollen:

"Dansk Folkeparti kan ikke acceptere beslutning, fordi at to fremlagte forslag ikke bliver behandlet særskilt, men afstemning af ét sammenlagt forslag. Dansk Folkeparti betragter punkt 434 som 2 forslag og ikke som et sammenkog til ét forslag." 

Tilføjet 26. juni:
Struktur-scenarierne kan studeres på ny underside med samme titel oprettet her på Nordfynstema den 26. juni 2011.

 

Specialskole, udvælgelse af scenarier

 

Dette var mødets 3. punkt.

Også her henvises til Nordfynstemas tidligere orientering på Nyhedssiden om sagens indhold.

 

Konservative fremsatte følgende beslutningsforslag:

 

”Beslutning om specialskoleplacering udsættes til den endelige skolestruktur er fastlagt. Herunder provenu ved ny skolestruktur”.

 

For dette forslag stemte 23: C, V, Den Social Gruppe, Socialdemokraterne, 4 SF´ere, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Imod stemte 1: Nordfynslisten.

Steen Brydegaard forlod mødet inden afstemningen.

 

 

 

Ovenstående erstatter følgende, der blev skrevet tidligere på dagen på grundlag af Fyens Stiftstidendes fremlægning i dagens avis.Skolestruktur og specialskole m.m. sendt på

frustrerende sommerferie

 

Nordfynstemas skribent kunne ikke ved personligt fremmøde dække og referere fra Kommunalbestyrelsens møde i går.

Derfor bygger facts i denne nyhedsartikel på sagsfremstillingen i dagens udgave af Fyens Stiftstidende,

Når kommunens officielle referat foreligger, vil Nordfynstema forsøge at få sat alle usikre brikker ordentligt på plads i en ny artikel og ved opdatering af undersiden ”Struktur-køreplanen”.

 

Ifølge Fyens Stiftstidende skal Kommunalbestyrelsen først ”i august” vælge mellem de mange scenarier, der er blevet fremlagt for en fremtidig skolestruktur på Nordfyn.

Det stemmer dog ikke ganske overens med, at avisen et andet sted oplyser, et beslutningen om, hvilke scenarier, der skal arbejdes videre med, træffes på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde 8. september.

 

Det var det nuværende 13-flertal bestående af Venstre, Konservative og de tre løsgængere, som til punktet om tids- og procesplan vedrørende ny skolestruktur, havde ønsket, at et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde blev tilføjet 8. september.

 

Ifølge den hidtidige plan skulle Kommunalbestyrelsen nemlig udvælge scenarier den 25. august, hvorefter materialet skulle sendes ud i 1. høring.

Nu bliver 25. august så tilsyneladende en ”mellem-station”, hvor Kommunalbestyrelsen i første omgang skal drøfte Administrationens materiale.

8. september – hvor man er midt i arbejdet med at få kommunens budget for 2012 til at hænge sammen – skal Kommunalbestyrelsen så udvælge de scenarier, der sendes ud i høring.

 

Der bliver rigeligt at lave i Administrationen, for 13-flertallets 13 forslag til mulige scenarier skal nemlig undersøges og beregnes grundigt, og dertil kommer, at arbejdet også skal omfatte 12-oppositionens forslag om placering af specialskolen på Løkkemarkskolen.

Oppositionens forslag om at vende tilbage til en light-udgave af tidligere forslag til struktur, der også skal omfatte special- og daginstitutionsområdet, blev forkastet.   

 

Uenigheden mellem Kommunalbestyrelsens to blokke er endnu en gang stillet til skue, og Fyens Stiftstidende må vel æde sin egen overskrift fra i forgårs: ”Skolelukninger nærmere afklaring”.

I dag skriver avisen: ”Skoler fortsat på usikker grund”.

 

Og dét er rigtigt.

Alle med tilknytning til og interesse for de nordfynske skoler og daginstitutioner skal også igennem en sommerferieperiode aldeles uden afklaringer.

 

(Se baggrundsoplysninger i andre nyhedsartikler på denne underside.)  

 17.06.11To politiske blokke med markant forskellige oplæg til scenarier for en kommende struktur

Når Kommunalbestyrelsen samles den 22. juni kl. 17 i Byrådssalen på Bogense Rådhus - til sidste møde inden sommerferien - bliver det med en dagsorden med ikke færre end 35 punkter.

Menuens 3 første retter har det til fælles, at de alle vedrører en kommende nordfynsk struktur med egen specialskole.

Forslag til tids- og procesplan og placeringsmuligheder for specialskole i Søndersø er tidligere behandlet i Familieudvalget og i Økonomiudvalget. De to sager kan samles op fra denne nyhedsside under datoerne 9. og 16. juni 2011.

I den foreslåede tids- og procesplan er der indlagt en forudsætning for, at Forvaltningen inden kommunalbestyrelsesmødet den 25. august kan lave alt det forberedende arbejde, der skal munde ud i, at Kommunalbestyrelsen på augustmødet træffer principiel beslutning om scenarier, der derefter skal sendes ud i 1. høring. 

Med offentliggørelsen af dagsordenen og de tilhørende bilag til onsdagens kommunalbestyrelsesmøde kanman langt om længe se politikernes oplæg til Administrationen.

Endnu en gang er det tydeligt, at Kommunalbestyrelsen er splittet i to næsten lige store blokke, der vil noget meget forskelligt.

De politiske oplæg præsenteres som afslutning på dene artikel og vil også senere kune læses på undersiden "Politiske udspil".


Scenarier til kommende skolestruktur i Nordfyns Kommune

 

Venstre, Konservative og ”Den Sociale Gruppe” (Ingmar Madsen, Mette Hjorth og Børge Nielsen) har 16. juni 2011 fremsendt følgende forslag til Borgmesterkontoret:

 

”På vegne af Den Sociale Gruppe, Konservative og Venstre ønskes følgende optaget på kommunalbestyrelsesmødets dagsorden den 22, juni 2011.

 

For at sætte gang i en debat med efterfølgende beslutning om en ændring i skolestrukturen i Nordfynskommune, ønskes følgende delscenarier konsekvensberegnet.

 

Bogense:

Klinte til Bogense

Klinte + Kongslund til Bogense

 

Otterup:

Nordvest til Otterup

Løkkemark til Krogsbølle og Otterup og Horsebæk

Horsebæk til Krogsbølle og Otterup og Løkkemark

Skovløkke til Otterup

Horsebæk + Løkkemark til Otterup og Krogsbølle

Horsebæk + Skovløkke + Løkkemark til Otterup og Krogsbølle

 

Søndersø:

Veflinge til Havrehed

Veflinge til Særslev og Hårslev og Havrehed

Hårslev til Særslev og Veflinge

Hårslev til Særslev og Veflinge og Kongslund

 

Nordfyns Kommune:

Samtlige 0. – 6. klasse skoler til overbygningsskolerne: Bogense, Søndersø, Otterup, Havrehed, Krogsbølle og Særslev

 

 

For Venstre Mogens Christensen

For Konservative Kim Jørgen Jensby Jørgensen

For Den Sociale Gruppe Ingmar Madsen"

 

 

Socialdemokraterne, SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten og Liberal Alliance har indsendt følgende 2 forslag til Borgmesterkontoret:

 

1

"Oplæg vedr. skolestruktur:

 

Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten samt Liberal Alliance ønsker følgende forslag og tilkendegivelser optrykt i dagsordenen for mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2011:

 

Administrationen skal i enhver henseende forholde sig til og opstille samt prissætte konkrete forslag til:

 

Totalomkostninger for hvert enkelt scenarie.

Bygningers fremtidige vedligeholdelse.

Afstandskriterier for de enkelte elever.

Estimeret budget for fremtidige ekstraudgifter til kørsel.

Placering af interne socialpædagogiske tiltag

Placering af specialskole (jf. elever fra Skrillinge, Enghave og Nørrebjergskolen).

 

Der stilles samtidig forslag om

 

at hele skolestrukturen ses i sammenhæng med specialsystemet såvel internt i kommunen som tilkøb uden for kommunen

 

at daginstitutionsområdet skal indeholdes i en helhedsplan.

 

For Socialdemokratiet Kim Johansen

For SF Steen Brydegaard

For Nordfynslisten Dorte Schmidt Brown

For Liberal Alliance Jens Otto Dalhøj

For Dansk Folkeparti Renè Lundegaard"

 

 

2

"Skole- og daginstitutionsstruktur i Nordfyns kommune

 

Socialdemokratiet, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har med afsæt i mail fra borgmesterkontoret af 14. juni 2011 samt en opfattelse af, at vores ønske til tids- og procesplan jf. beslutning på dagens ØK møde, ikke bliver vedtaget, besluttet at genfremsende vores tidligere forslag til en samlet plan for skole- og daginstitutionsområdet i en let revideret udgave.

 

Partierne har aftalt, at følgende områder skal indarbejdes snarest muligt, og der er enighed om at delelementerne i aftalen viderebringes til politisk og administrativ behandling via Familieudvalget.

 

Følgende delelementer skal ses som en samlet helhed, hvor de forskellige delelementer rækker ind over hinanden og samtidig har indbyrdes konsekvenser.

 

Daginstitutioner:

 

Med henblik på at have fokus på kerneydelsen, skal der på daginstitutionsområdet udarbejdes forslag, der minimerer omkostningerne til ledelse og administration.

 

Konkret foreslås følgende:

Fælles ledelse af:

Adamsminde og Kernehuset

Birkemose og Mælkevejen

 

Flytninger:

Græshoppen flyttes til Horsebækskolen og indgår i landsbyordning.

Sneglehuset nedlægges og børn flyttes til andre daginstitutioner med afsæt i forældrenes ønsker.

 

Børnehuse/landsbyordninger:

 

Der etableres landsbyordninger pr. 1. august 2011 på følgende steder;

Hårslev Skole / Vejruphuse

Veflinge Skole / Veflinge Børnehave

Horsebækskolen / Græshoppen

 

Landsbyordningen tænkes iværksat uanset om daginstitution og skole holder til på samme matrikel.

 

Ledelse:

 

Søndersø skole og Nordmark Børnehave arbejder med teamledelse ved hjælp af incitamentsstrukturer på følgende skoler/daginstitutioner med henblik på at minimere omkostningerne til ledelse og administration.

 

Særslev Skole og Særslev Børnehave

Bogense Skole og Skovhuset

Nordvestskolen og ”Poppelgården/Rønnebærhaven”

Otterup Skole og Kastaniegården

 

Vidtgående specialundervisning – fra internt tiltag til inklusion i almendel mv.:

 

Der forefindes pt. heldagstilbud 3 steder – beliggende ved Horsebækskolen, Otterup Skole samt den lille værkstedsklasse i Søndersø.

Heldagsskoletilbuddene skal samles på en matrikel med virkning pr 1. august 2012.

 

Revisitering af elever:

Snarest muligt og inden udgangen af december måned 2011 skal der pågå en revisitering af de elever, der for nuværende frekventerer kommunens specielle tiltag.

 

Vidtgående specialundervisning – Specialskole i Nordfyns kommune.

 

Etablering af Skrillinge Super på Løkkemarkskolen. Pr. 1. august 2012 opstartes der med en indskolingsgruppe af elever, der pt. er henvist til andre specielle tiltag i kommunalt regi.

 

1. august 2013 forventes skolen at rumme ca. 25 elever, hvor målgruppen er som godkendt af Familieudvalget i juni 2010.

 

Skolestruktur:

 

Nedlæggelse af Løkkemarkskolen med virkning fra 1. august 2012.

Løkkemarkskolens distrikt skal ud fra geografiske forhold tillægges Klinteskolen, Horsebækskolen samt Krogsbølle skole ud fra følgende ikke udførlige betragtninger:

 

Krogsbølle skole udvides med Roerslev

Klinteskolen udvides med Nr. Højrup og Nr. Nærå

Horsebækskolen udvides med Uggerslev og Bederslev

 

Fælles pædagogiske tiltag:

 

For de kommende 2 skoleår skal indsatsområderne for daginstitutioner og skoler være følgende:

 

Inklusion:

Såvel daginstitutioner som skoler skal opstille mål og handleplaner for inklusion.

 

Uddannelsesparathed:

Skoler med 7. – 9.(10.) klasse skal opstille mål og handleplaner for tiltag, der medvirker til at øge de unges uddannelsesparathed.

 

For begge indsatsområder skal der afrapporteres på en sådan måde, at de indgår som en væsentlig del af kvalitetsrapporterne.

 

Anlægsforhold:

Specialskolen på Løkkemarkskolen fordrer større anlægsinvesteringer samt relevant inventar.

Øvrige ombygninger foretages, når der er sikret nødvendige toiletforhold mv.

 

Provenuet ved den samlede plan skal anvendes til

Styrkelse af den nordfynske folkeskole og sikring af det nødvendige råderum for et kvalitativt godt skolevæsen.

Styrkelse af den kommunale økonomi og konkret kassebeholdningen i 2012.

 

 

For Socialdemokratiet Kim Johansen

For SF Steen Brydegaard

For Nordfynslisten Dorte Schmidt Brown

For Liberal Alliance Jens Otto Dalhøj

For Dansk Folkeparti René Lundegaard"16.06.11:


Forslag til strukturscenarier for fremtidig skolestruktur

Sent torsdag er dagsordenen med bilag til Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni blevet offentliggjort.

Nordfynstema vil i løbet af i morgen fredag præsentere forslagene fra de to grupperinger i Kommunalbestyrelsen, nemlig Venstre, Konservative og "Den sociale gruppe" (de 3 løsgængere) som den ene gruppe og Socialdemokraterne, SF, Nordfynslisten, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som den anden gruppe.


Også splittelse i Økonomiudvalget

 

Økonomiudvalget havde på sit møde 15. juni bl.a. punkterne fra Familieudvalget om ”Forslag til tids- og procesplan vedrørende ny skolestruktur” og ”Specialskole, udvælgelse af placeringer” på dagsordenen.

Beslutningerne / bemærkningerne i Familieudvalget kan læses her på nyhedssiden under datoen 9. juni 2011.

 

Beslutningerne / bemærkningerne i Økonomiudvalget følger her.

 

Forslag til tids- og procesplan vedrørende ny skolestruktur:

 

Kim Johansen (A) kunne ikke godkende tids- og procesplanen på det foreliggende grundlag. Processen ønskes forankret i Familieudvalget og ikke i Kommunalbestyrelsen. Jens Otto Dalhøj (Liberal Alliance), Dorte Schmidt Brown (Nordfynslisten) og Steen Brydegaard (SF) tilsluttede sig indstillingen.

 

Desuden ønskede Dorte Schmidt Brown og Steen Brydegaard, at datoen 15. august skrives ind i tids- og procesplanen, så der åbnes for mulighed for oprettelse af en friskole på en nedlagt folkeskole, hvilket den fremlagte tids- og handleplan ikke åbner mulighed for.

 

René Lundegaard (Dansk Folkeparti) ønskede punktet til afstemning. Dansk Folkeparti kan ikke godkende forslag og punkt. Baggrund: Hvad er ”ny skolestruktur”?

Dansk Folkeparti er tidligere oplyst om, at der ikke kan laves en undersøgelse af den nuværende skolestruktur for kr. 150.000.

 

Venstre og Konservative ønskede tids- og procesplanen godkendt med den ændring, at der afholdes et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 8. september på Bogense Rådhus.

Venstre og Konservative oversendte sagen til Kommunalbestyrelsen.

 

Specialskole, udvælgelse af placeringer:

 

I Familieudvalget havde Venstre ønsket sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

På økonomiudvalgsmødet respekterede René Lundegaard oversendelsen, men betragtede oversendelsen som mistillid til Økonomiudvalgets bedømmelse og betragtede oversendelsen som tilsidesættelse af demokratiet.

 

Jens Otto Dalhøj anførte, at der ikke er taget beslutning om placering af specialskole i Søndersø. På den baggrund ønskede han en sammenstillende analyse, hvor placering på en nedlagt folkeskole undersøges.

 

Steen Brydegaard og Dorte Schmidt Brown ønskede, at Søndersøskolen og Nordmark børnehave høres i relation til etablering af specialskolen i Søndersøskolens fysiske rammer og på skolens matrikel ud fra de 4 skitserede forslag stillet af Venstre.

 

Konservative Kim Jørgen Jensby Jørgensen var fraværende ved behandlingen af dette punkt.

 

Venstre ønskede fremdeles sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen.

 

Andre sager i Økonomiudvalget

 

Økonomiudvalget besluttede, at skolernes anlægsstop skal vare indtil den 1. februar 2012, hvor det forventes, at den ny skolestruktur med dens konsekvenser ligger helt fast.

 

Desuden godkendte Økonomiudvalget et øget tilskud til etableringen af Skovbørnehuset Langesø.

 10.06.11:


 

Mere fra Familieudvalget

 

Flere penge til Skovbørnehuset Langesø

 

På sit møde i april godkendte familieudvalget den ny private institution Skovbørnehuset Langesø.

Imidlertid har det efterfølgende vist sig, at institutionen i 2011 har behov for i 2011 at få dækket en merudgift på 86.000 kroner.

Udvalget tilsluttede sig i tirsdags, at kommunen betaler det manglende beløb.

 

 

Ingen ekstra ergoterapitimer på Bogense Skole i år

 

Bogense Skole havde ansøgt om ekstra 15 ugentlige timer til ergoterapi i skoleåret 2011/2012.

Familieudvalget godkendte indstillingen fra Administrationen, der havde peget på, at det ikke er muligt at finde de nødvendige økonomiske midler i driftsbudgettet for 2011.

Administrationen skal herefter lave en generel analyse af behovet for undervisningsrelateret fysio- og ergoterapi i hele kommunen.

 

 

Netværksledelse udskudt

 

Familieudvalget har besluttet, at netværksledelse mellem lokal skole, børnehaver og SFO tages op igen, når den ny skolestruktur er blevet besluttet.

 

 

Midlertidigt stop for større udgifter

 

Familieudvalget har besluttet, at der for skoler og daginstitutioner indføres stop for anlægsarbejder, med mindre de er begrundet med bygningsmæssige eller arbejdsmiljømæssige forhold, der skal godkendes af Administrationen efter indstilling fra Teknik og Miljø.

Større indkøb skal drøftes med Forvaltningen.

 

Stramningerne skyldes den uafklarede situation omkring fremtidig skolestruktur.

 


09.06.11:

Fortsat dyb uenighed om specialskolens placering

 

På Familieudvalgets møde i tirsdags blev det konstateret, at der fortsat er dyb uenighed om den kommende specialskoles placering i kommunen.

De to store blokke i kommunalbestyrelsen står åbenbart fortsat stejlt over for hinanden, og i sidste ende er det i Kommunalbestyrelsen, den endelige beslutning skal træffes.

 

I Familieudvalget har ”det gamle 13-12-flertal” fortsat majoriteten.

Venstre ønsker, at de tre første forslag – udarbejdet af Teknik og Miljø – skal undersøges.

Det drejer sig om placering af specialskolen enten på Søndersø Skolen, på Søndersøskolens afdeling Nordmark eller Børnehaven Nordmark, løsninger der er anslået til at ville koste henholdsvis 15 mio. kroner, 15 mio. kroner og 16 mio. kroner.

Endvidere ønsker Venstre undersøgt ”muligheden for at samle Tigerhuset med specialskolen i Nordmarks Børnehave og Nordmarks Børnehave nedlagt”.

 

Nordfynslisten og SF ”mener ikke, at de fremlagte forslag er et pædagogisk eller økonomisk alternativ til en nybygget skole i Søndersø på egen matrikel, hvorfor dette ønskes undersøgt”.

Alternativt mener Nordfynslisten og SF fortsat, at ”man skal anvende en kommende nedlagt institution centralt placeret i kommunen, da dette vil sikre ro til udvikling, løbende udvidelse i takt med antal elever og ca. 7 mio. kroner billigere”.

 

Socialdemokraterne mener, at de foreslåede modeller er økonomisk uforsvarlige, ligesom en nybygget skole anses for at blive for dyr.

Socialdemokraterne ønsker fortsat placering på en kommende nedlagt institution, ”da dette er såvel billigere og pædagogisk lige så godt”.

 

Venstre ønsker sagen oversendt til Kommunalbestyrelsen, hvor det nyeste 13-12-flertal senest har ønsket mulighederne for specialskole i Søndersø undersøgt.

 

 

Køreplan frem mod ny skolestruktur godkendt

 

Større enighed var der i Familieudvalget, da Administrationens forslag til tids- og procesplan vedrørende ny skolestruktur blev behandlet.

 

Udvalget godkendte indstillingen.

Dog blev det ført til protokols, at Dorte Schmidt Brown, Nordfynslisten, ønsker dato for friskoleoprettelse tilføjet i tidsplanen.

Desuden mente Dorte Schmidt Brown, at godkendelsen af planen burde have fundet sted efter kommunalbestyrelsens temamøde i tirsdags.


"Struktur-køreplanen" og specialskolens placering er begge på dagsordenen til Økonomiudvalgets næste møde den 15. juni.
 

Baggrundsinformationer til disse to sager kan læses på Nordfynstemas nyhedsside under datoen 02.06.11.

Se desuden den ny underside "Struktur-køreplanen".


03.06.11:Mere nyt fra den nordfynske skoleverden

 

 

Foruden køreplan for beslutning om ny skolestruktur og valg af placering af nordfynsk specialskole er der flere andre interessante skolepunkter på Familieudvalgets dagsorden på tirsdag.

 

Midlertidigt stop for særlige udgifter

 

Administrationen foreslår som opfølgning på flertalsbeslutning i Kommunalbestyrelsen 31. marts, at der på kommunens folkeskoler indføres et midlertidigt stop for anlæg, renoveringsarbejde og større indkøb, indtil der er kommet en afklaring af den kommende skolestruktur.

 

Ingen netværksledelse mellem dagtilbud, skole og SFO

 

Administrationen indstiller desuden til beslutning i Familieudvalget, at det tidligere flertals forslag til netværksledelse 7 steder i kommunen mellem lokale dagtilbud, skole og SFO ikke sættes i gang.

Begrundelsen er, at et andet flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af skolestrukturen med henblik på ændringer i den nuværende skolestruktur.

 

 

Bogense Skole ansøger om flere timer til ergoterapi

 

Bogense Skole har fremsendt en ansøgning om i alt 20 ugentlige timer til undervisningsrelateret ergoterapi i specialklasserne.

For tiden har Bogense Skole til specifikke elever en tildeling på 5 ugentlige timer.

Tilsvarende har Søndersøskolen lige nu en bevilling på 7 ugentlige timer til specifikke elever.

 

Hvis Bogense Skoles ønske skal imødekommes, udløser det en merudgift på kr. 168.700.

Administrationen påpeger, at disse midler ikke kan findes i det aktuelle driftsbudget og indstiller, at Familieudvalget beder Administrationen om at udarbejde en generel analyse af undervisningsrelaterede behov for ergo- og fysioterapi i hele kommunen.

 

Besparelser på kørsel med elever

 

Under punktet ”Budgettemaer og analyseområder for Budget 2012 – Familieudvalgets område” ligger en kommende besparelse og venter.

 

Det drejer sig om kørsel af elever med bevilling fra Nordfyns Kommune til og fra specialskoler, -børnehaver og SFO´er i Odense Kommune.

 

Kørslen har lige været i udbud, hvor 3 udbydere har budt på opgaverne.

Laveste pris er tilbudt af Taxa Fyn, som ifølge de seneste beregninger kan gennemføre kørslen i en 4-årig periode så billigt, at Nordfyns Kommunes årlige gevinst – set i forhold til de tilsvarende nuværende udgifter – kan blive mindst 1,7 mio. kroner, hvis de udmeldte tal fra Forvaltningen er rigtige.

 

Kørslen er hidtil udført i 12-personers busser, der som minimum er 10 kroner dyrere pr. kørt kilometer end ny kørsel i mindre vogne.

Alene af den grund spares der pr. uge godt og vel 65.000 kr.

 

Med ny kontrakt opnår kommunen desuden kortere køretid og dermed bedre service, og møde- og sluttid er blevet optimeret. Samtidig bliver faktureringen mere gennemskuelig.02.06.11:


Tids- og procesplan for ny nordfynsk skolestruktur og placeringsmuligheder for specialskole i Søndersø

 

Når Familieudvalget holder møde på tirsdag, bliver det igen med en omfangsrig dagsorden.

Nogle af punkterne peger frem mod en ny skolestruktur og herunder valg af placering af en specialskole i Søndersø.

Disse to ”klassikere” vil blive præsenteret i denne nyhedsartikel.

 

 

Køreplan for arbejdet med den ny skolestruktur

 

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. marts blev der afsat 150.000 kr. til eksterne konsulentbistand til udarbejdelse af prognoser og analyser samt oplæg til løsninger, der bl.a. indebærer lukning af mindst 3 af de nuværende nordfynske folkeskoler.

 

Kommunens administration har fremlagt et tids- og procesplan til godkendelse i Familieudvalget.

 

De første trin må formodes at være gennemført, idet de ifølge det udarbejdede materiale skulle finde sted i maj 2011.

Det gælder følgende:

 

- Bygningsgennemgang af alle skolerne og afstemning af fakta i forhold til lokalekapaciteten på skolerne på individuelle møder.

 

- Udarbejdelse af statistisk materiale, dvs. befolkningsprognose, elev- og børnetalsanalyse.

 

- Orientering til skoleledere og institutionsledere med mulighed for input til tids- og procesplanen fra lederne.

 

I maj-juni skal der med medvirken fra skolelederforeningen udarbejdes en procedureplan for evt. forflyttelse/uansøgt afsked for skoleledere, og i juni skal der orienteres på MED-møder.

 

Så skal Familieudvalget altså godkende den samlede plan på mødet 7. maj.

Samme dag skal der i Kommunalbestyrelsen være en temadrøftelse omkring statistisk talmateriale og prognoser samt bygningsgennemgang.

Der forventes en drøftelse af ”mulige scenarier”.

Bl.a. Teknik og Miljø, Økonomi og Løn vil medvirke.

 

Det er så meningen, at Kommunalbestyrelsen på sit møde 22. juni skal beslutte antal og typer af scenarier, som forvaltninger derefter skal arbejde videre med.

 

I august skal der ifølge planen gennemføres lederudviklingssamtaler.

Desuden skal IT-afdelingen arbejde på etablering af en webløsning med henblik på at oprette en portal, hvor borgerne kan kommentere scenarierne, som kan tematiseres og samles.

 

I perioden 22. juni til midt i august skal Administrationen, Teknik og Miljø, Økonomi og evt. en arbejdsgruppe udarbejde scenarier/oplæg til Kommunalbestyrelsens beslutning, og der holdes en dør åben for et ekstraordinært møde i Familieudvalget inden formel behandling i Kommunalbestyrelsen.

 

25. august bliver en afgørende station i processen, for her lægger køreplanen op til, at Kommunalbestyrelsen træffer principiel beslutning om ny skolestruktur, hvorefter beslutningen sendes i høring.

 

Første høringsperiode bliver frem til september, hvor relevante organisationer, skoler m.fl. har mulighed for at give sig til kende.

 

Det er foreslået, at der den 29. august afholdes et dialogmøde mellem politikere og skolebestyrelser om de scenarier, der er sendt i høring.

 

Høringssvarene behandles af Administrationen i september, således at Familieudvalget kan behandle de indkomne svar den 20. september.

 

Den 29. september skal Kommunalbestyrelsen så træffe beslutning om endeligt scenarie, hvorefter der bliver en ny høringsfase af 8 ugers varighed.

 

Så skal Kommunalbestyrelsen den 15. december træffe beslutning om eventuel fastholdelse af beslutning, og der er afsat tid til en ny høring af 4 ugers varighed, inden Kommunalbestyrelsen træffer den endelige beslutning på sit møde sidst i januar 2012, sandsynligvis den 29. januar.

 

Derefter bliver det Administrationens opgave at udmønte de politiske beslutninger, så den ny skolestruktur kan træde i kraft med virkning fra august 2012.

 

 

Placering af nordfynsk specialskole

 

En vigtig brik i den kommende skolestruktur bliver etablering af en nordfynsk specialskole, der fuldt udbygget skal kunne rumme 30 elever på et bygningsareal på ca. 900 m2 og med et grundareal på omkring 4.000 m2.

 

En meget afgørende faktor er stadig placeringen.

Det ny flertal i Kommunalbestyrelsen har peget på, at man skal undersøge mulighederne for at etablere specialskolen i Søndersø og samtidig undgå alt for store udgifter til om- og nybyggeri.

 

Familieudvalget har derfor bedt Administrationen om at lave en analyse af muligheder for placering i Søndersø.

Administrationen har fundet frem til 8 egnede placeringsmuligheder, hvoraf nogle forudsætter flytning og eventuelt nybygning af nuværende institutioner.

Arbejdet med at udarbejde egnede steder er lavet af Teknik og Miljø, der forsigtigt har prissat de enkelte løsninger, hvoraf den billigste ligger på ca. 15. mio. kroner og den dyreste på 31 mio. kr.

De skønnede udgifter omfatter ikke inventar og er vejledende overslag skønnet i maj 2011.

 

Familieudvalget skal prioritere blandt de egnede placeringer og på baggrund af prioriteringen udarbejde detaljerede forslag til etablering af skole en evt. ændringer af eksisterende institutioner.

Udgifterne til det samlede projekt skal indarbejdes i kommunens budget for 2012.

 

Her orienteres i kort form om de i alt 18 ejendomme i Søndersø, der er blevet gennemgået og vurderet af Teknik og Miljø som mere eller mindre egnede til at rumme den kommende specialskole.

 

Søndersøskolen skønnes egnet.

Hvis specialskolen placeres her, kræver det en tilbygning. Ellers skal aktiviteter, der er placeret på skolen, flyttes til andre lokaliteter – eksempelvis Musikskolen, Ungdomsskolen, 10. klasse.

Ombygning af eksisterende skole til specialskole og ombygning af anden bygning til flyttede aktiviteter vil anslået koste 15 mio. kroner.

Nybygning af specialskolen i forbindelse med Søndersøskolen vil koste ca. 16 mio. kroner.

 

Søndersøskolens afdeling Nordmark skønnes at være egnet.

Også her skal der nuværende aktiviteter flyttes, hvis specialskolen skal etableres i den eksisterende bygningsmasse.

De anslåede overslagspriser er som ved løsningerne ved Søndersøskolen.

 

Børnehaven Nordmark skønnes egnet.

Her kræver det en tilbygning, og der skal laves erstatningslokaler til den nuværende børnehave.

Ombygning, tilbygning og nybygning af en anden børnehave anslås at ville koste 17,5 mio. kroner.

Nybygning af specialskolen i forbindelse med børnehaven vil koste ca. 16 mio. kroner.

 

Vesterbro Træningscenter skønnes egnet.

Hvis specialskolen etableres i træningscentret, skal der laves erstatningslokaler.

Ombygning af de eksisterende bygninger samt nybygning af erstatningslokaler til træningscenter anslås at ville kræve en investering på omkring 30 mio. kroner.

 

Fire ejendomme vurderes af Teknik og Miljø til at være delvis egnede til etablering af en specialskole.

Det drejer sig om:

 

Spejderhuset

Børnehaven Birkemose

Klubben

Børnehaven Mælkevejen

 

Det vil koste omkring 19 mio. kroner at fjerne Spejderhuset og bygge en specialskole et nyt spejderhus.

Omkring 28,5 mio. kroner er prisen for at fjerne Birkemose og derefter bygge ny specialskole og ny børnehave.

Samme proces med Klubben anslås at ville løbe op på 31 mio. kroner.

Til- og ombygning af Mælkevejen, fjernelse af eksisterende familiehus og etablering af nyt samt ny børnehave har en samlet overslagspris på 20 mio. kroner.

 

Følgende bygninger i Søndersø er indgået i vurderingerne og ikke fundet egnede til etablering af en specialskole.

Det er:

 

Genbrugsbutik på Odensevej

Søndersø Bibliotek

Søndersø Rådhus

Aktiveringscentret

Familiehuset

Nordfyns Psykiatricenter

Langebyhus

Borgerhuset

Søndersø Boldklub

Søndersø Skoletandpleje

 

Det oplyses, at Teknik og Miljø ikke har drøftet de enkelte placeringsmuligheder med de enkelte institutioner.

Endvidere har Teknik og Miljø ikke fundet kommunalt egnede grundarealer, der umiddelbart vurderes at være egnede til etablering af specialskole i Søndersø.

 

Over de kommende dage følger Nordfynstema op på andre af de sager, Familieudvalget skal behandle på tirsdag. 

 


21.05.11:


Alle 25 stemte for de forventede ændringer i den kollektive trafik


Som det i dag fremgår af Fyens Stiftstidende, stemte alle 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer for den indstilling, som Teknik og Miljøudvalget havde givet vedrørende ændringer i kommunens kollektive trafik.

SF lavede dog et par markeringer under behandlingen i torsdags.

Således bemærkede Bent Olsen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget, at man ikke kan forsvare at bevare en afgang, der kun benyttes af én passager.
Men han fandt det samtidig beklageligt, at antallet af afgange beskæres, fordi det får en selvforstærkende effekt.
Når folk ikke kan bruge bussen, anskaffer de en bil, og så bliver der endnu færre passagerer i busserne, konstaterede han.

Steen Brydegaard, gruppeformand for SF, udtalte, at det også handler om at sende et signal til borgerne. 
Han mente, at man skal tænke forbedringer af bustrafikken ind i kommunens budget for 2012.


13.05.11:”Busbanden 5462” arbejder for forbedrede busforbindelser til og fra Morud

 

Morud Lokalråd er igen gået ind i kampen for at skaffe bedre busforbindelser til Morud.

Lokalrådet har nemlig oprettet ”Busbanden 5462”, som er et selvstændigt arbejdende udvalg under lokalrådet.

 

Formålet er her og nu at undgå yderligere forringelser på busrute 122 og fremadrettet og inden for kort tid at få Odense-bybusen til at køre videre fra Slukefter til Morud, så beboerne i kommunens 4.største byområde igen kan få en tålelig busdrift.

 

Senest har Busbanden 5462 den 3. maj henvendt sig skriftligt til Teknik og Miljøudvalget for endnu en gang at henlede opmærksomheden på den bussituation, borgerne i området er kommet i, efter at Region Syddanmark bl.a. droppede busrute 122 og overlod driften til Nordfyns Kommune pr. 1. august 2010.

 

Busbanden 5462 lægger op til positive drøftelser med Teknik og Miljøudvalget og med FynBus med henblik på forbedringer af driften på den nu stærkt reducerede busrute.

 

Busbanden 5462 består af følgende borgere i Morud-området:

Rasmus Gade (tovholder), Søren Tamberg, Gitte Krabbe, Nicolai Sørensen, Jacob Schønemann, Jørgen Meier Sørensen (Morud Lokalråd) og Jon Bøgelund Rasmussen (Morud Lokalråd).

 

Der kan findes mange flere informationer om Busbanden 5462 og dens aktiviteter på http://www.morud.dk/busbanden

Nordfynstema kan varmt anbefale et besøg på sitet, der er under opbygning.

Opfølgning af de kommunale busruter 

Når Kommunalbestyrelsen holder sit møde den 19. maj, er indstilingen fra Teknik- og Miljøudvalget om bortfald af busafgange, udvidelse med telekørsel til og fra Slukefter samt flere aftenture med teletaxa til endelig beslutning.
Der tages på mødet næppe stilling til de ønsker, man har i lokalsamfund ved busrute 122.

På mødets dagsorden er der ingen punkter vedrørende skolestruktur eller nordfynskspecialskole.


12.05.11:

Økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen fra Teknik og Miljøudvalget

På sit møde i går besluttede Økonomiudvalget at indstille, at Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vedr. justeringer/ændringer i busdrift og telekørsel godkendes.

Det indebærer i praksis, at indstillingen kan følges op med en endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 19. maj. 

Alternative forslag til fagudvalgets indstilling skal derfor hurtigst muligt bringes på banen, hvis man ønsker at de skal med ind i drøftelserne, inden sagen afsluttes i denne omgang.


10.05.11:

Bus- og telekørslen tages nu op igen hos Nordfynstema

 

Mens der er blevet meget stille omkring ny skolestruktur og specialskole i Nordfyns Kommune, er den kollektive trafik i kommunen igen blevet et varmt emne, som Nordfynstema derfor tager op igen.

 

Hvis man lever i total uvidenhed om årsagerne kan man spørge folk langs den gamle busrute 122 mellem Bogense og Odense via Hårslev, Gamby, Veflinge og Morud om, hvordan det går med at komme frem og tilbage ugen igennem – dag og aften – i forbindelse med uddannelse, arbejde, socialt liv, deltagelse i arrangementer, sportsaktiviteter m.m.

 

Og man kan gøre sig den ulejlighed at læse om Teknik- og Miljøudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen om forestående ændringer i bus- og telekørslen - på
Nordfynstemas "Nyhedsarkiv, nyeste"!


Dette link kan benyttes:
http://www.nordfynstema.dk/43957861

En kortere udgave kan læses lige under denne artikel.

 

I forbindelse med at den kollektive trafik genopstår som tema hos Nordfynstema, er der foretaget nogle få redaktionelle justeringer:

Den hidtidige nyhedsside er rykket ned i kolonnen og har fået nyt navn: "Nyhedsarkiv, nyeste".
Samtidig begynder vi på en frisk med den nyhedsside, du besøger lige nu.

Her vil både skolestruktur m.m. og den kollektive trafik i Nordfyns Kommune blive fulgt opmærksomt fra redaktionens side.
 

Debatsiden, der har været åben for debatindlæg om skolestruktur m.m. siden slutningen af august 2010, har fået navneforandring til ”SkoleDebatten”, og der er der fortsat gratis adgang for alle, som vil bidrage med et indlæg om det store emneområde.

 

Nu er der så åbnet en ny debatside med titlen ”Bus-&TeleDebatten”.

Den står fra i dag, den 10. maj 2011, til rådighed for alle, som ønsker at ytre sig om bus- og/eller telekørslen i Nordfyns Kommune – og for alle som ”bare vil følge med fra sidelinjen”.
Brug "Bus-&TeleDebatten"!

 

De to debatsider vil således komme til at fungere side om side.

 

Naturligvis vil redaktionen ikke afholde sig fra at kommentere den dagsaktuelle situation med den kollektive trafik for borgere i områderne langt borte fra de overlevende regionale buslinjer mellem Otterup og Odense og mellem Bogense og Odense via Særslev.Fakta vedrørende planlagte ændringer i kommunens bus- og telekørsel

Teknik- og Miljøudvalget havde senest møde den 3. maj, hvor man besluttede en indstilling til Kommunalbestyrelsen, der forventes afslutte sagen ved at følge indstillingen. Økonomiudvalget har punktet på dagsordenen på ordinært møde i morgen, 11. maj.

Indstillingen omfatter følgende:

Nedlæggelse af køreplanens 2 seneste afgange på alle hverdage på rute 122 mellem Hårslev og Slukefter via Gamby, Hårslev, Veflinge og Morud.

Bortfald af nogle afgange på flere lokalruter, fordi der er for få passagerer.
Det vil angiveligt ikke ramme kørselsberettigede skoleelever.

Udvidelse af det teleområde, der har Søndersø som centerby, således at der kan køres til og fra Slukefter, hvor der er mulighed for at kombinere kørslen med Odense-bybus.

Udvidelse af telekørslen i alle 3 teleområder med 4 aftenafgange.

(I UgeAvisen Nordfyn har Nordfyns Kommune på egen side i dag bragt en annonce om den eksisterende telekørsel - med henvisning til, at folder med alle relevante oplysninger kan hentes på bibliotekerne, hos Borgerservice eller ved besøg på FynBus´ hjemmeside).