Daginstitutionerne i Nordfyns Kommune

Daginstitutionerne i Nordfyns Kommune

Se baggrundsmateriale i forbindelse med forberedelserne til ny struktur på daginstitutionsområdet.

Link: http://www.slettenskole.dk/Infoweb/Indhold/Skolebestyrelse/Dagsordener%20referater%202012%202013/Bilag%202012%202013/Rapport%20Den_fremtidige_daginstitutionsstruktur_i%20(2).pdf

Herunder en oversigt over de dagsaktuelle daginstitutioner med links til flere informationer.

Oversigt over daginstitutioner i Nordfyns Kommune

Børnehaven Adamsminde i Morud
Birkemose Børnehave i Søndersø (Med Tigerhuset)
Børnehaven Nordmark i Søndersø
Børnehaven Dalskovreden i Roerslev
Børnehuset Dragen i Mejlskov
Børnehaven Græshoppen i Lunde
Børnehaven Kastanjehuset i Otterup
Børnehaven Kernehuset i Morud
Børnehaven Mælkevejen i Søndersø
Poppelgården i Otterup
Rønnebærhaven i Otterup (Hertil hører Naturbørnehaven Brumbassen)
Skamby Børnehave i Skamby
Børnehaven Skovhuset i Bogense
Skovtroldene ved Skovløkkeskolen ved Østrupskov
Børnehaven Sneglehuset i Egense
Gårdbørnehaven Spirevippen ved Tofte
Sporvognen ved Klinteskolen
Særslev Børnehave i Særslev
Veflinge Børnehave i Veflinge
Børnehaven Vejruphuse ved Hårslev Skole (Landsbyordning på vej)
 

Find selv detaljerede oplysninger om den enkelte børnehave på
http://www.nordfynsdaginstitutioner.dk
Klik på børnehaven på kortet.
Så kommer informationerne frem.

Privat Børnehaver:
 
Bogense Private Børnehus - Sct. Anna (tidligere Bogense Børnehave)

Skovbørnehuset Langesø
Set ved Børnehaven Dalskovreden.

Præsentation af daginstitutionerne i Nordfyns Kommune 

De fleste oplysninger om antal børn stammer fra institutionernes hjemmesider, der ikke alle er blevet opdateret for nylig.
Derfor må Nordfynstema tage forbehold for fuldstændig nøjagtighed.


Afstande mellem daginstitutioner - korteste vej - er beregnet ved hjælp af Krak.

Børnehaven Adamsminde

Adamsminde 2
5462 Morud


Normeret til 70 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Kernehuset i Morud: 2,4 km
Veflinge Børnehave 6,9 km
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 6,7 km

Børnehaven Adamsminde

Børnehaven Birkemose
med Tigerhuset

Nordmarksvej 8
5471 Søndersø

Normeret til 60 børn
Tigerhuset er et specialtilbud til 10 børn

(Tæt ved Søndersøskolen)

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Nordmark i Søndersø: 0,5 km
Børnehaven Mælkevejen i Søndersø: 1,1 km
Skamby Børnehave 5,6 km


Børnehaven Birkemose

Børnehaven Nordmark

Ullerupvænget 10
5471 Søndersø


Normeret til 40 børn

(Bygget sammen med Søndersøskolens Afdeling Nordmark) 

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 0,5 km
Børnehaven Mælkevejen i Søndersø: 1,3 km
Skamby Børnehave: 6,1 km
Børnehaven Nordmark

Børnehaven Dalskovreden

Dalene 42
Roerslev
5450 Otterup


Normeret til 60 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Poppelgården i Otterup: 8,5 km
Rønnebærhaven i Otterup: 8,6 km
Børnehaven Kastanjegården i Otterup: 9,3 kmVenteliste DALSKOVREDEN 2011 og 2012
Kapacitet 69
  Venteliste Indmeldte
Indmeldte pr. 31.12.2010   43
2011
JANUAR   45
FEBRUAR   46
Afgang til førskolegruppen   10
MARTS 7 43
APRIL 6 49
MAJ 0 49
JUNI 5 54
JULI 5 59
AUGUST  1 60
SEPTEMBER 4 64
OKTOBER 3 67
NOVEMBER 1 68
DECEMBER 1 69 56,08 gennemsnit
  Venteliste Indmeldte
Indmeldte pr. 31.12.2011   69
2012
JANUAR  0 69
FEBRUAR 1 70
Afgang til førskolegruppen   18
MARTS 3 55
APRIL 1 56
MAJ 1 57
JUNI 0 57
JULI 0 57
AUGUST 0 57
SEPTEMBER 2 59
OKTOBER 1 60
NOVEMBER 1 61
DECEMBER 0 61 59,92 gennemsnit
Den 12.11.10/jch
Børnehaven Dalskovreden

Børnehuset Dragen

Ørbækvej 5D
Mejlskov
5400 Bogense


Normeret til 40 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Vejruphuse ved Hårslev Skole: 7,5 km
Bogense Børnehave: 8,6 km
Børnehaven Skovhuset i Bogense: 8,7 km
Børnehuset Dragen

Børnehaven Græshoppen

Skolevænget 5
Lunde
5450 Otterup


Normeret til 39 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Kastaniegården i Otterup: 5,4 km
Poppelgården i Otterup: 6,0 km
Rønnebærhaven i Otterup: 6,1 km
Børnehaven Græshoppen

Børnehaven Kastaniegården

Søndergade 8
5450 Otterup 

Normeret til 67 børn
 


Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Rønnebærhaven i Otterup: 0,9 km
Poppelgården i Otterup: 1,0 km
Skovtroldene ved Skovløkkeskolen, Ørritslev Skov: 4,2 km
Børnehaven Kastaniegården

Børnehaven Kernehuset

Frugthaven 16
5462 Morud


Normeret til 66 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Adamsminde i Morud: 2,4 km
Veflinge Børnehave: 5,1 km
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 6,7 km
Børnehaven Kernehuset

Børnehaven Mælkevejen

Mejerivej 10
5471 Søndersø


Normeret til 66 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 1,1 km
BørnehavenNordmark i Søndersø: 1,3 km
Skamby Børnehave: 6,0 km
Børnehaven Mælkevejen

Poppelgården

Horsebækvej 23
5450 Otterup


Normeret til 50 børnehavebørn og 12 småbørn

(Tæt ved Nordvestskolen)

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Rønnebærhaven i Otterup: 0,1 km
Børnehaven Kastaniegården i Otterup: 1,0 km
Skovtroldene ved Skovløkkeskolen, Ørritslev Skov: 5,0 km
Poppelgården

Rønnebærhaven

Horsebækvej 21
5450 Otterup

(Tæt ved Nordvestskolen)

Normeret til 50 børn


Hertil hører

Naturbørnehaven Brumbassen

Halsvej 11
5450 Otterup


Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Poppelgården i Otterup: 0,1 km
Børnehaven Kastaniegården i Otterup: 0,9 km
Skovtroldene ved Skovløkkeskolen, Ørritslev Skov: 4,9 km
Rønnebærhaven

Brumbassen

Skamby Børnehave

Thorupvej 51
5485 Skamby


(Nabo til Skamby Friskole)

Normeret til 43 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 5,6 km
Børnehaven Mælkevejen i Søndersø: 6,0 km
Børnehaven Nordmark i Søndersø: 6,1 km
Skamby Børnehave

Børnehaven Skovhuset

Kristianslundsvej 4
5400 Bogense


Normeret til 66 børnehavebørn og 12 småbørn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Bogense Børnehave: 1,2 km
Gårdbørnehaven Spirevippen i Tofte: 3,6 km
Særslev Børnehave: 8,4 km
Børnehaven Skovhuset

Skovtroldene

Skovgyden 60
Ørritslev Skov
5450 Otterup

(Sammen med Skovløkkeskolen)
 

Er børnehave, SFO og SFO-klub
Børnehaven er normeret til 51 børn


Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Kastaniegården i Otterup: 4,2 km
Rønnebærhaven i Otterup: 4,9 km
Poppelgården i Otterup: 5,0 km
Skovtroldene

Børnehaven Sneglehuset

Storhøjvej 60
Egense
5450 Otterup


Børnetal: 45

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Kastaniegården i Otterup: 4,0 km
Rønnebærhaven i Otterup: 4,4 km
Poppelgården i Otterup: 4,5 km 

Børnehaven Sneglehuset

Gårdbørnehaven Spirevippen

Skovhavevej 3A
Tofte
5400 Bogense
 

(I nærheden af Kongslundskolen)

Normeret til 59 børn
 

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Skovhuset i Bogense: 3,6 km
Bogense Børnehave,: 3,9 km
Børnehaven Vejruphuse: 6,2 km
Gårdbørnehaven Spirevippen

Sporvognen

Klintevej 48
Nørreby
5400 Bogense


(Ved Klinteskolen i Nørreby)

Normeret til 40 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Dalskovreden i Roerslev: 7,4 km
Skamby Børnehave: 10,8 km
Bogense Børnehave: 12,8 km

Sporvognen

Særslev Børnehave

Rasmus Nielsensvej 14
Særslev
5471 Søndersø


(Nabo til Særslev Skole)

Normeret til 74 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Veflinge Børnehave: 6,4 km
Børnehaven Birkemose i Søndersø: 6,7 km
Børnehaven Nordmark i Søndersø: 6,8 km
Særslev Børnehave

Veflinge Børnehave

Lindebjerg 2
5474 Veflinge


Normeret til 37 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Kernehuset i Morud: 5,1 km
Børnehaven Adamsminde i Morud: 5,1 km
Særslev Børnehave 6,4 km
Veflinge Børnehave

Børnehaven Vejruphuse

Vejruphuse 4
Hårslev
5471 Søndersø


(Landsbyordning effektueres i 2013 ved fysisk samling på skolen)

Normeret til 60 børn

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Gårdbørnehaven Spirevippen i Tofte: 7,0 km
Børnehuset Dragen i Mejlskov: 7,5 km
Veflinge Børnehave: 8,3 km
Børnehaven Vejruphuse

Bogense Private Børnehus - Sct. Anna 

Sct. Annagade 9
5400 Bogense


Privat status fra 1. august 2011

http://www.bogenseprivate.dk

Afstand til de 3 nærmeste daginstitutioner:
Børnehaven Skovhuset i Bogense: 1,2 km
Gårdbørnehaven Spirevippen i Tofte: 3,6 km
Særslev Børnehave: 8,4 km
Bogense Private Børnehus - Sct. Anna

Skovbørnehuset Langesø

Rugårdsvej 719
5462 Morud

Privat insitution med åbning august 2011.

http://www.skovboernehuset.dk

Næsten nabo til Havrehedskolen med rådighed over eget skovareal.
Skovbørnehuset Langesø.