Bus- og telekørsel

Her er links til buskøreplanerne og til telekørslen i Nordfyns Kommune

Fra 29. juni 2014 gælder nye køreplaner.

Nedenstående links kan benyttes:
http://www.fynbus.dk/kp2014

De nordfynske lokalruter:
Er ikke klar endnu

Den nordfynske telekørsel:
http://www.fynbus.dk/telekoersel

Se hvor busserne nu holder ved Odense Banegård Center.
Klik videre fra toppen på:
http://www.fynbus.dk/dwn8539

Fra teletaxi-holdepladsen ved Otterup Bibliotek