Landdistriktsrådet Nordfyn m.m.

Sidste chance

Lørdag den 15. oktober er sidste chance for at tilmelde sig fiber.

Forlænget til tirsdag den 18. oktober!!!

Gå ind på: 

 https://www.energifyn.dk/privat/fibernet/bestil-fibernet

               

                    

Liste bredbåndsambassadører

 
Ambassadører Navn Adresse mail-adresse Tlf
Askeby Ove Eriksen Askebyvej ove@askeby-hojgaard.dk  
Askeby Peter Kure Ejlbyvej 3 pkure@post.tdcadsl.dk  
Askeby Hans Nyhøj Ejlbyvej 63 hans.nyhoj@privat.dk 25251567
Askeby Flemming Dam Fjællebrovej 31, Svenstrup 64841890
Askeby Keld Andersen Højagervej 62 keld.andersen@bridgestone.eu  
Askeby Karl Peter Lyhr Kile 25 kpl.541@edc.dk  
Askeby Mads Laursen Klaus Berntsensvej 79 madselsig@hotmail.com 21521810
Askeby Jette & Benny Jørgensen Højagervej 69 jettedj@live.dk 23370199
Bladstrup Helle Dalver Bladstrupvej 330 helledalver@rev-sdahl.dk  
Bladstrup Poul Sølund Fremmelev  40 fremmelev@dlgtele.dk 61108460
Bladstrup Sebastian Lauritsen Fremmelev 22 sebbe888@live.dk  
Bladstrup Margit Rasmussen Glavendrupvej 15 kundeservice@alt-til-hunden.dk 24815058
Bladstrup Nicolai Rønn Glavendrupvej 15 gamingacc100@hotmail.com  
Bladstrup Bent Christensen Glavendrupvej 40 bent@korfynt.dk 40375137
Bladstrup Claus Levin Horsebækvej 120 musmand@cowproduction.dk  
Bladstrup Laila og Gert Madsen Kronborgvej 30 glmadsen@gmail.com  
Bladstrup Lars Stahl Tåstrupvej 18 lars.stahl4@gmail.com  
Bladstrup Lars Knudsen Tåstrupvej 6   29464593
Bladstrup Kristian Andersen      
Bladstrup Freddy Andersen Ulkendrupvej 39 fra@nordfynskommune.dk  
Harritslev Kjeld A Mortensen Fælledvej 13 kjeldmortensen@mail.dk 28151579
Harritslev Yvette Christiansen og Bent Larsen Guldbjergvej 42 yvettechr@hotmail.com 40321843
Harritslev Lars Frederiksen Hestehaven 5 lf@supertech.dk 20117998
Harritslev Jeppe Walther  Hestehaven 5 (ejer)   61300612
Harritslev Lars Peter Sterling Guldbjergvej 69   30140018
Hindevad Lena Eriksen Rugårdsvej 821 lenaogtorben@it.dk 41296720
Hindevad Rikke Aaby Stillebæk allrik818@gmail.com  
Moderup Filip Hansen Gulløkken 52 dfg12@outlook.dk  
Moderup Holger-Henning Carslen Maderupvej 60 d238732@dadlnet.dk 20823808
Moderup Knud Erik Rasmussen Mosegårdsvej   mail@mosegaarden-nordfyn.dk  
Moderup Anne & Søren Qvist Hansen Mosegårdsvej 20 sqharh@gmail.com  
Moderup Bo Wadsager Sdr. Esterbøllevej 1 bowadsager@gmail.com  
Moderup Charlotte & Carsten Hansen Veflinge Skovvej 35 carsten_veflinge@mail.dk 29659850
Morud Morten Aarup-Kristensen Elverodvej 49 mak@elverod.dk 40198092
Morud Kaj Jensen Krudtgyden 12 munkehus@live.dk 21776552
Morud Claus N Sørensen Langesøvej 153 cns@formuefyn.dk  
Morud Svend Munck Olsen Rugårdsvej 700 munck@olsen.mail.dk 51181418
Morud Sanne Saerens Rugårdsvej 717 mail@sannesaerens.dk 28900828
Morud René Byrgesen   rcb@lactosan.com  
Morud Ronni Lund   rl.500@edc.dk 40338461
Nordfyns Perle Anders Maegaard Jerstrupvej andersmaegaard@gmail.com 42804755
Nordfyns Perle Birthe & Max Johansen Rugbjerg 12 bimax@mail.dk  
Nordfyns Perle Ditte Söderham Skærvej 25   29216447
Nordfyns Perle Lone Hansen og Henrik Pedersen Bregnebjerg 6 bregnebjerg@gmail.com 23720277
Nordfyns Perle Vibeke og Claus Pedersen Jersorevej 47 vibekenyberg@gmail.com 60179599
Nordfyns Perle Jesper Petersen Lindøhoved 14 jfpet@odense-dk 25676179
Ore Helge Pedersen Lundsgårdsvej 5 helge.reveldrup@pedersen.mail.dk
Ore Kirsten Bernt Andersen Lundsgårdvej 32 waneur@privat.dk  
Ore Lars Drescher Lundsgårdvej 16 lars@dchi.dk  
Serup Søren Birkholm Eriksen Kalvegangen 1 soren@birkholm-eriksen.dk 29721733
Serup Anine Jørgensen Kosterslevvej   anj@post12.tele.dk  
Serup Mariane og Bjarne Kristiansen Kosterslevvej 114 hemmer_63@hotmail.com  
Serup Gitte Hansen Kosterslevvej 120 kosterslevsonderso@gmail.com  
Serup Lene og Mogens Voldgaard  Langehede 14 serupvoldgaard@privat.dk  
Serup Carina og Jan Vesterager Langehede 84 vesterager84@gmail.com  
Serup Majbritt Wadstrøm Søndersø Skovvej 74 mrw79@live.dk  
Serup Jens Nielsen Ørritslevvej 41 post@vigerslev.dk 64892330
     

 

Udsigt fra kirketårnet i Veflinge

 

Om Landdistriktsrådet i Nordfyns Kommune

Paraplyorganistationen præsenteres på hjemmesiden

http://www.landdistriktsraadet.dk/om/om.htm

På Landdistriktsrådets hjemmeside kan man bl.a. se et kort, hvor de tilknyttede nordfynske borgerforeninger / lokalråd er sat på.


Der er bl.a. også en oversigt over bestyrelsen (med telefonnumre og e-mailadresser) og en tegning, der viser organisationsopbygningen.

 

Grundlag


Her skal fremhæves noget centralt om Landdistriktsrådets virke:

"Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune. Organisationen skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn. Organisationen har hjemsted i Nordfyns Kommune.
Landdistriktsrådets bestyrelse sammensættes af lokalrådene på Nordfyn."

"Organisationens formål er at varetage lokalsamfundenes interesser, at fremme deres udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundene i Nordfyns Kommune".

"Organisationen virker som et samlende, koordinerende og igangsættende forum for lokalsamfundene i Nordfyns Kommune med det overordnede formål at medvirke til skabelsen og vedligeholdelsen af levende, aktive og ansvarlige lokalsamfund".

"Organisationen kan fungere som lokalsamfundenes kontaktled til Nordfyns Kommune og øvrige relevante myndigheder og organisationer."

 

Samarbejdsaftale

Der er i 2012 indgået en samarbejdsaftale mellem lokalrådene, Landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune.

Den kan læses via dette link:

http://www.landdistriktsraadet.dk/docs/Samarbejdsaftale_Nordfyns_Kommune.pdf

Hans Christian Andersen Airport ved Beldringe i Nordfyns Kommune. Arkivfoto.

Andre organisationer med fokus på landdistrikterne

 

Landsforeningen "Landsbyerne i Danmark"
arbejder for landsbyernes ve og vel

Her er et link til foreningens hjemmeside

http://www.landsbyerne-i-danmark.dk


"Landdistrikternes Fællesråd"
 varetager landdistrikternes interesser

Læs mere via dette link:

http://ldf.landdistrikterne.dk 


Bemærk også
Landsforeningen af Landsbysamfund

http://www.lal.dk

Mere lokalt på Nordfyn:


Landdistriktsråd Nordfyn

http://www.landdistriktsraadet.dk  

og

Nordfyns Lokale Aktionsgruppe (LAG Nordfyn)

LAG Nordfyn er en nordfynsk organisation, der indstiller lokale projekter til tilskud fra Fødevareministeriet ud fra kriterier, som ministeriet har fastlagt retningslinjerne for.
Projekter, der falder ind under udviklingsstrategien, kan opnå støtte fra LAG.
LAG har ikke en partipolitisk dagsorden.

"Foreningens formål er at skabe varig og bæredygtig udvikling hen imod et attraktivt helårssamfund, hvis udvikling bygger på mangfoldighed og et stærkt lokalt engagement".

Find flere oplysninger på
 

http://www.lagnordfyn.dk

Desværre eksisterer LAG Nordfyn ikke mere, og vil nu blive afløst af en mere fjernstyret "Lokal" aktionsgruppe bestående af Kerteminde, Assens, Middelfart og Nordfyns Kommuner.