Befolkningsprognose for Nordfyns Kommune

Vanddag for børn, Klintebjerg august 2012

Befolkningsprognose for
Nordfyns Kommune 2014 - 2026

 

Link til prognosematerialet:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=74765