Om denne hjemmeside

Støtten ved Sandvadgyden

Opdateret 2. december 2017

Oplysninger om hjemmesiden

og om tilladelse til brug af de viste fotografier
 


Denne hjemmeside blev oprettet af Ole Grost i 2009 – i den første periode med fokus på den kollektive trafik på  Nordfyn.


Derefter var processen hen imod en ny skolestruktur i Nordfyns Kommune hovedtema på Nordfynstema frem til sommeren 2012, hvor "Nordfynske lokalsamfunds vilkår og virke" blev sat øverst på sitets dagsorden.

Nordfynstema havde fra sommeren 2012 og i hele 2013 særlig fokus på nordfynske lokalsamfund.

I efteråret 13 blev det nordfynske kommunalvalg et dominerende tema på Nordfynstema.

Den 1. januar 2014 overtog Nordfyns Landdistriktsråd driften af siden og prøver efter bedste evne at leve op til forgængerens utroligt engagerede og vidende arbejde.

...

De nordfynske basissider supplerer med informationer, der på andre måder præsenterer Nordfyn.

Hvor det er muligt, er der sat links til hjemmesider.

Hvis andre tilsvarende laver link til www.nordfynstema.dk, vil kendskabet til dette site blive endnu mere udbredt.

Fotografier fra Nordfyn er også en vigtig del af indholdet, hvor det dog nok vil blive svært for det nye hold at leve op til den standard, Ole Grost har stået for.


Redaktionen kan ikke garantere, at alle informationer altid er helt up-to-date. Derfor er det en stor hjælp, når/hvis man sender oplysninger om ændringer / korrektioner til:
post@nordfynstema.dk

Nordfynstema er et service-site, der tilbyder alle interesserede information og adgang til debat. 

Der kan i perioder ikke garanteres en daglig opdateringsservice, men det tilstræbes, at indholdet fremdeles har kvalitet, relevans og aktualitet.

Større nordfynske "sager", som de etablerede medier fokuserer meget på, præsenteres ikke automatisk på Nordfynstema, idet det kan være overflødigt.

Siden vedligeholdes af Landdistriktsrådet, som har ansvaret for indholdet og ophavsretten til alle de viste fotografier. 

Nordfynstema har absolut ingen relationer eller bindinger til tidligere, nuværende eller fremtidige  politiske partier eller lister og står derfor frit.


Adresse: Skåstrupvej 6, 5400 Bogense.
E-mails med forslag, informationer m.m. kan sendes til

post@nordfynstema.dk  


Webmasters for ikke-kommercielle nordfynske
hjemmesider kan efter særlig aftale få lov til gratis at benytte et begrænset antal af Nordfynstemas fotofiler. Det kan gøres ved at sende en email til Nordfynstema med oplysning om webadresse og om hvilke billedfiler, man ønsker at anvende. Nordfynstema skal angives som kilde ved det enkelte billede i overensstemmelse med lov om ophavsret. Brug af Nordfynstemas billeder uden særlig aftale er

ulovlig.


Det er meget bedre at spørge om lov - og sikkert få et venligt ja!