Debatsiden om skoler m.m.

Her kan du skrive og læse indlæg om det aktuelle tema: Ny struktur for folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Følgende overordnede krav skal overholdes: Indlægget skal handle om det aktuelle tema. Der skal holdes en ordentlig sprogtone. Ingen grove personangreb. Webmaster forbeholder sig ret til at fjerne indlæg, der ikke overholder disse enkle krav. Der kan uploades en billedfil til eget indlæg, hvis man ønsker det. Nordfynstema kommenterer ikke på debatsiden, der er forbeholdt de besøgende. E-mails med tekst, der ikke ønskes vist her på debatsiden, kan sendes til post@nordfynstema.dk. Indlæg fra anonyme indsendere er naturligvis ikke velkomne. Det skal være åbent og redeligt! Hvis dit indlæg er for langt, kan 123-systemet desværre ikke lægge din tekst ind på SkoleDebatten!!! Men det kan klares ved at dele teksten op i 2 indlæg, der følger efter hinanden. Hvis du i forvejen har din tekst som Word-dokument, kan du bruge Udklipsholder og derefter Rediger - Sæt ind. Så lægges din tekst ind i skrivefeltet på SkoleDebatten, og så kan du taste dit navn, e-mailadresse m.m. - God debat!

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af steen.b.clausen, d. 26-04-2018
Er der nogen der skolepatrulje-billeder
fra 1960er-tiden og 1970er-tiden,som er
interesseret i at sende disse billeder til
mig.Jeg er selv fra den tid af.Jeg blev des-
værre forhindret i at blive patrulje i 1970-
tiden af en klassekammerat der ikke selv
gad, skulle jeg heller ikke gide suk.
Så hvis nogen også ved hvordan jeg finder
da-tidens hvide bandoler og luffer, man-
chetter, så skriv tilbage
E-mail:
Skrevet af Iben Krarup Høgsberg, d. 28-01-2012
Del 2 (se nedenfor)

Og ja, det er der også udfordringer ved, hvilket et habilt familieudvalg sammen med administrationen er valgt til at løse, og personligt er jeg stolt over at 22 af vores 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer med vores borgmester i spidsen har evnet at lytte, reflektere og samarbejde bredt om at sikre børnenes tarv på Nordfyn. Tak for det, med et stort skulderklap til Børge Nielsen som i sidste øjeblik valgte at være tro mod sit socialpædagogiske hjerte. Jeg håber, at hele Nordfyn nu kan samles og bakke op om det bedst mulige valg af nye skolebestyrelser og skolekulturer, og senere en ny kommunalbestyrelse som forsat vil lytte (mere) til borgerne og frem for alt reflektere og samarbejde. Jeg er personligt helt tryg ved, at det er Nordvest og Horsebæk som sammen med Skovløkken træder ind i et fælles samarbejde med Otterup Skole.

Det glæder mig også at høre flere politikere nævne egen specialskole igen og jeg vil se frem til at de gør det for at inkludere egne små sårbare borgere i et trygt og overskueligt low arousal miljø på selvstændig centralt i kommunen placeret matrikel (med mulighed for udbygning og gerne nær heldagsskolen for faglig sparring trods afgørende divergens i de to målgrupper) ligeværdigt blandt ligesindede som anbefalet af eksperter - ikke for at spare penge, men for at bruge pengene på optimale rammer frem for kilometer. Hvis der altså er børn og især unge nok i samme målgruppe til at sikre et mangfoldigt inkluderende miljø i specialmiljøet.

Med venlig hilsen Iben Krarup Høgsberg


E-mail:
Skrevet af Iben Krarup Høgsberg, d. 28-01-2012
Del 1

Når Mette Hjorth (børnehavepædagog, Den sociale gruppe) i et januaraktuelt læserbrev og på kommunalbestyrelsesmødet 26/1 udtaler, at det nuværende skoleforlig er uholdbart, at egen specialskole er en dårlig beslutning (hvorfor så egen heldagsskole?)og at hun samtidigt vil børn og unge det bedste, så er det, at jeg savner refleksion. Børnepsykologer har slået fast, at målgruppen for specialskolen ikke tåler inklusion i en almindelig folkeskole (modsat målgruppen for heldagsskolen), at sårbare børn trives bedst på mindre skoler og at det første forslag 13A om Nordvestskolen som 0.-2. kl. skole ville påføre børn mistrivsel grundet for mange tidlige skift. Alligevel står MH forsat inde for en utopisk inklusion (spareøvelse) og en 0.-2.kl. skole i Otterup. Sidste vinter delte hun sågar gerne børnehaven Nordmark med en specialskoleafdeling og forsøgte sig måske med det forslag at sikre et øget børnetal i den børnehave hun selv er leder for? Med tanke på en fuld struktur på hele børne og ungeområdet ses der vel på om alle børnehaver i Søndersøområdet er fyldt op eller om der skal være områdeledelse med kun en kompetent pædagogisk leder f.eks. på Nordmark for at optimere Søndersøskolemodellen?

Mette Hjorth og Ingmar Madsen (Den Sociale gruppe)mener også begge at have fuld opbakning fra skolebestyrelserne også på de små skoler. Enten har MH og IM misforstået noget eller også glemte nogle af skolebestyrelserne i hvert fald sidste vinter at tage højde for deres bagland; forældrene som har valgt dem ind og som senest på fineste vis, sammen med flere af skolebestyrelserne, har samarbejdet med kommunalbestyrelsen om at sikre en skolestruktur som tager højde for både by og land og alle typer elever. Oveni mener MH, at landsbyordninger står uden en pædagogisk leder. Det er bestemt ikke tilfældet for Skovløkken. Landsbyordninger symboliserer den maksimale røde tråd dvs. sammenhæng, tryghed og udvikling, noget som det ikke engang kræver en pædagogisk uddannelse at få øje på! Og når vi kommer til pædagogisk viden, så udtaler IM på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, at det brede forlig ikke er baseret på netop pædagogisk viden. IM har øjensynligt ikke læst borgerindsigelserne, ekspertudtalelserne i bla. Fyns Stiftstidende eller lyttet til Marie Keldsen fra Tænketanken Sophia modsat 23 andre. Ligesom hverken IM eller MH på noget tidspunkt har forklaret hvilken pædagogisk evidens der ligger bag deres tanker. IM mener også, at borgerne ligger som de har valgt, men det er ikke engang rigtigt, for nogle løb jo fra det parti de var valgt ind i. Men lad det nu ligge. Demokratiet har talt.

(fortsættes)
E-mail:
Skrevet af Michael Hemmer, d. 28-01-2012
Til alle der læser skoledebatten herinde

For god ordens skyld vil jeg pointere at jeg kun taler/skriver på egne vegne, hverken jeg eller nogen anden på denne matrikel sidder ikke i nogen form for bestyrelse, hverken indenfor skole eller børnehave i Nordfyns Kommune.

Da vi flyttede til Uggerslev overvejede vi kraftigt Horsebækskolen, dels pga. vores rare naboer og andre bekendte som talte godt om skolen, men i sidste ende fald valget på Løkkemarkskolen.

Stort set i al den tid vi har boet i Uggerslev har skolen været lukningstruet, og vi herhjemme har til tider talt om vi traf det rette skole valg, specielt efter vi så en del nervøse forældre flyttede deres børn væk fra skolen i panik, da Løkkemarkskolen blev foreslået omdannet til specialskole.

Herhjemme har vi også deltaget aktivt for at redde Løkkemarkskolen og her i sidste omgang Løkkemark/Klinteskolen, og har derfor stor respekt for den opbakning der har været på alle de lukningstruede skoler, men havde Løkkemarkskolens bestyrelse lavet en kovending som den Horsebækskolens bestyrelse lavede med høringssvar af 20. januar 2012, var jeg personligt blevet meget vred og skuffet, og havde stået tilbage med en meget tom følelse indeni.
Jeg håber at forældrene fra Horsebækskolen får/kræver fyldestgørende svar fra deres bestyrelse, om hvorfor bestyrelsen ikke længere bakkede op om det nye Krogsbølleskole distrikt.

Så personligt lukker jeg hermed denne debat Joan, da der ikke er meget konstruktivt tilbage i den.

M.v.h. Michael
Skrevet af Joan Bang, d. 27-01-2012
Til Michael Hemmer

Det er korrekt, at der kører en skolebus forbi vores ejendom til Krogsbølle. Nu ligger det bare sådan, at jeg ikke mener det er ansvarligt at sætte et barn på 6 år til at tage bussen til førskolegruppe/0. klasse og hjem igen. Synes ikke det er rimeligt at gøre en 6-årig til "nøgle-barn".

Det er korrekt at min mand sidder i skolebestyrelsen og det er måske også derfor jeg forsvarer det store stykke arbejde de har lavet gennem hele forløbet, men hvad skolebestyrelsen har skrevet eller besluttet har jeg ikke nogen indflydelse på. Når jeg har skrevet herinde på Nordfynstema har det udelukkende været min personlige holdning hvilket skolebestyrelsen for Horsebækskolen bestemt ikke skal klandres eller stå til ansvar for. Ligesom jeg går udfra, at det er din holdning du skriver Michael, og ikke Løkkemarkskolens vegne du skriver på?
Det er helt sikkert dejligt for jer at I får jeres ønske opfyldt - ingen tvivl om det - og når det nu ikke kan være anderledes og vores skole skal lukke - ja så får vi det bedste ud af det - hvilket jeg også synes vi har fået. Når vores skole SKAL lukke så går jeg også personligt og er glad for, at jeg nu kan sende mine børn på en skole, hvor de kan fortsætte resten af deres skoletid så de ikke skal udsættes for skolelukning én gang til.

Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det ikke er nogen sejr for landsbyskolerne, hvilket kun bekræfter at det eneste rigtige er at sende mine børn til en overbygningsskole, hvor der bl.a. er cykelsti det meste af vejen og væsentligt kortere end til alternativet.

Mvh.

Joan
Skrevet af Michael Hemmer, d. 27-01-2012
Til Joan Bang

Nu kender jeg ikke til jeres børns behov, men de 28 km kan du da mig bekendt undgå med den skolebus mod Krogsbølle, der kører forbi jeres indkørsel.

Havde egentlig fået den opfattelse af at din mand Søren sad i skolebestyrelsen på Horsebækskolen?
Nu var det en kamp for at blive en del af Krogsbølleskole distrikt, jeg mente skolebestyrelsen opgave ved at vende 180 grader, ikke en kamp for at bevare Horsebækskolen..

Nu går jeg personlig og er glad for den nye Klint/Løkkemarkskole der skal starte op efter sommerferien, men er bestemt ikke glad for at Horsebækskolen skulle lukke, vi har nogle rigtige rare naboer med børn på Horsebækskolen og jeg føler da bestemt med dem, for det kunne sagtens have været vores skole der var lukket, så nogen sejer for landsbyskolerne er den struktur altså ikke..

Jeg håber også i får en god skole ud af Otterup, ligesom jeg håber vi andre får en god skole ud af ny Klint/Løkkemarkskolen.

Mvh.
Michael
Skrevet af Joan Bang, d. 27-01-2012
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvad skolebestyrelsen på Horsebækskolen har tænkt. Jeg er selv forældre til en i 3., en i 5. og en der starter i 0. efter sommerferien. Jeg kan se en masse ulemper ved at Horsebækskolens distrikt tillægges Krogsbølle, når Horsebæk lukkes. Ja, ideen var god nok så længe Horsebæk var en afdeling af Krogsbølle, men jeg personligt ville ikke køre til Krogsbølle og hente og aflevere børn hver dag, da det ville give en ekstra kørsel på over 28 km pr. dag i forhold til den retning jeg skal på arbejde. Så vil nogle nok sige at jeg jo "bare" kunne lade mine børn komme på Løkkemark afdelingen når Horsebæk lukker. For det første ville mit ældste barn kun skulle gå der ét år inden hun igen ville skulle skifte skole, for det andet har jeg et barn med særlige behov der har brug for struktur og ro og han skal ikke udsættes for 2 skoleskift indenfor 3 år. Så kunne jeg selvfølgelig vælge at sende de store til Krogsbølle og den yngste på løkkemark. Det har jeg nu heller ikke meget lyst til. For det første er den skolestruktur der er vedtaget LANGT fra fremtidssikret og jeg tror ikke på, at Løkkemark afdeling er der 7 år endnu, som min datter ville skulle gå der. For det andet har vi længe set frem til at få vores 3 børn samlet ét sted (i skole). Nu skal der ro på - og det får vi på Otterup Skole, for den tror jeg ikke på nogensinde bliver lukningstruet. Nu er distriktet jo heldigvis lagt til Otterup Skole, så i fremtiden (om et par år) kan man ikke længere vide sig sikker på, at der går busforbindelser til Krogsbølle skole, der passer med ringetider mv.
Mht. ikke at kæmpe for at redde skolen - så har Horsebækskolen kæmpet med næb og kløer, men helt ærligt ville det være utopi at tro at et 22-mands flertal ville falde og derfor har man valgt at samarbejde om at få lavet en rigtig god skole i Otterup og forsøge at få indflydelse på under hvilke omstændigheder og hvor vores børn skal sendes hen. Konstruktive forslag og konstruktiv dialog er blevet valgt fremfor at forsøge at ændre på et forlig, der højst sandsynligt ikke ville falde.
Vi var blevet lovet redning og blev så i 11. time overhalet af løkkemark/klintes forslag, så det var os eller jer - det blev os. I vandt - tillykke med det. Så ja vi følte os slået på målstregen, men valgte at gå efter mest mulig indflydelse på, hvor vores børn skal sendes hen. Det er muligt, at ikke alle forældre sender deres børn til Otterup, men umiddelbart er det i mine øjne det mest fremtidssikrede sted at sende mine børn hen. De skal ikke udsættes for flere skolelukninger og ærlig talt synes jeg heller ikke jeg som forælder orker det en gang til.
Det er trist at Horsebækskolen er blevet lukket, men jeg ser fremad og hilser det nye samarbejde med Nordvest, Skovløkke og Otterup Skole velkommen. Jeg er overbevist om, at vi sammen får lavet en ny SUPER skole på Otterup Skoles afdeling sammensat af værdier og traditioner fra alle de 4 skoler.
E-mail:
Skrevet af Michael Hemmer, d. 26-01-2012
Så blev skolestrukturen endelig vedtaget i Nordfyns Kommune.

Jeg ved godt at alle vi forældre vil det bedste for vores børn, da det uden undtagelse nok er det kæreste vi overhovedet ejer og har, hvilket gør at følelserne let løber af med os, men jeg sidder nu alligevel og er lettere forvirret over adskillige indlæg her på siden..

Horsebækskolen skriver i deres høringssvar af 16. september 2011 følgende.

•Vedr. forslag 14.
Vi tænker, det vil blive vanskeligt at få de mindste elever fra Løkkemark (dem forældre skal køre til ex. Morgenpasning) til klinte, da det kørselsmæssigt vil være unaturligt. Forældrene må forventes at køre til Krogsbølle eller Horsebækskolen. At eleverne fastholdes i det distrikt, der danner grundlag for overbygningen i Krogsbølle, ser vi som et gode.. etc.

•Vi foreslår i stedet at, Horsebækskolen fortsætter som fødeskole til Krogsbølle med Uggerslev by som udvidelse af distriktet.. etc.


I Horsebækskolen høringssvar af 20. januar 2012, undre det mig at skolen ikke længere kæmper for at blive en del af det nye Krogsbølleskoledistrikt med Krogsbølle som overbygningsskole, selvom der via div. online indlæg fra forældre fra Horsebækskolen hellere vil søge mod den nye Løkkemark/Klinteskolen og Krogsbølleskolen end mod Otterupskolen.
Det er da noget af en ændring fra selvsamme skolebestyrelse, der ellers ville kæmpe for et stort Krogsbølleskoledistrikt, og for de små skoler.
Så til de fustrede forældre der hellere vil landet end byen, må i jo stille jeres skolebestyrelse spørgsmålet hvorfor de ændre holdning natten over.

Hvorfor langes der ud efter Løkkemark/Klinte/Krogsbølle skolerne her på siden, når Horsebækskolen i deres høringssvar af 16. september 2011 selv ville have del af Uggerslev distriktet, velvidende at Horsebækskolen ikke ville kunne rumme alle børn fra Løkkemarkskolen, dengang var det jo okay at splitte Løkkemarkskolens elever op på flere skoler..

Jeg forstår udemærket at folk er frustrerede, men lad mig slå fast at Løkkemark/Klinte/Krogsbølle skolerne ikke har besluttet at lukke Horsebækskolen, den beslutning ligger hos 23 fra kommunalbestyrelsen..

Vedr. den fremtidige skolestruktur kan man jo kun gætte sig frem, ud over det oplagte gæt med nedlæggelsen af flere af de små skoler, kunne et andet nemt blive at overbygningen på Krogsbølle skolen og andre overbygningsskoler ryger næste gang, så de 4 store byer kan få fyldt deres skoler op, med de faldende børnetal fremtiden bringer, altså vil resten af skolerne uden for de 4 store byer bliver de såkaldte satellitskoler..

Vedr. prognoser på fremtidige børnetal er disse jo kun vejledende, eks. kan jeg fortælle at der i 2008 blev født 38 børn i Løkkemarkens nuværende distrikt, hvor kommunens vejledende tal ellers siger ca. 17 børn, så tillagt børnene fra Klinteskoles nuværende distrikt kan de 2 distriker mindst fylde 2 hele klasser op..

Mvh. Michael
Skrevet af JML, d. 24-01-2012
Igen kan jeg til fulde tilslutte mig Joan. Vi er altså LEVENDE MENNESKER, ikke bare et nummer i rækken/ en prik i puslespillet! Vi skal så godt som muligt have HELE børn ud af kommunens projekt...
E-mail:
Skrevet af Joan Bang, d. 24-01-2012
Kan kun tilslutte mig, at vores skoledistrikt IKKE skal deles ud på flere skoler. Når det nu ikke kan være anderledes end at Horsebæk skal lukke, så SKAL vores børn i det mindste have den tryghed, at de kan fortsætte sammen med deres kammerater på en ny skole. Fy skam jer til de 3 skoler, der vil på strandhugst i vores skoledistrikt - tænk på hvordan I selv ville have det, hvis det var jeres børn der blev rykket op med rode og fluks er der nogen der vil splitte deres kammeratskaber og sociale relationer ad og dele skolen. Man har valgt at lægge Klinte og Løkkemark sammen til en skole - fint, så må man jo tro at der er børn nok til at drive den skole - hvis ikke, så ved I jo hvem der står for skud næste gang der er skolelukninger på tapetet. Men vores børn skal IKKE betale prisen 2 gange mens alle andre går fri. De skal ikke BÅDE miste deres skole OG deres kammerater. Fy skam jer at være så egoistiske!
E-mail:
Skrevet af JML, d. 23-01-2012
Hvor har du ret Kim. Vores børn er simpelthen så forvirrede pt. De stiller det ene spørgsmål efter det andet og vi kan stort set kun svare... Det ved vi ikke endnu!!! Kære politikere, i skulle prøve at være i vores sted - først at blive p.... i nakken, for derefter at skulle finde os i at i forsætter med at p... på os. Det er ikke værdigt for vores børn eller os som forældre.
E-mail:
Skrevet af Kim Jørgensen, d. 23-01-2012
De 3 høringssvar fra henholdvis Krogsbølle skole, Klinte skole og Løkkemarkskolen anbefaler, at Horsebækskolens elever splittes op og sendes i flere forskellige retninger. Den umiddelbare følelse, som melder sig, er AFSKY. Horsebækskolens elever er i forvejen de store tabere i den nye skolestruktur. Skal de nu ødelægges endnu mere? Skal vore børn igen bruges som kastebolde og igen udsættes for uvished om fremtiden? Det er rigtig vigtigt, at vore børn i det mindste får muligheden for at flytte skole sammen med deres kammerater. Ved at foreslå at Horsebækskolen skal splittes fuldstændig ad i flere retninger, sparkes der til en gruppe, som i forvejen ligger ned. Husk på, at det altså er børnenes tarv, der er det vigtigste og ikke hvilken grib, der løber med den største luns kød efter byttets nedlæggelse. Det er virkelig lykkedes for politikerne at få skabt splittelse i befolkningen. Derved kan de gennemføre lige, hvad de har lyst til, og det er sådan diktaturer opstår. De 3 høringssvar spiller med i det spil, som generelt er til skade for fællesskabet og dermed også for Nordfyns Kommune som helhed.
Skrevet af Asbjørn Andersen, d. 12-01-2012
Nu bliver man forvirret igen, i følge aftale teksten står der "Otterup Skole moderniseres og renoveres for 5 mio. kroner".

Men når man læser teksten på Nordfynskommune hjemmeside om de økonomiske konsekvenser af forslag for ny skole struktur, (brug link her under). Står der intet, om renoverings pulje til Otterup skole.
Mine tanker om dette, holder jeg for mig selv.

PS: til Horsebækskolen, Jeg er meget enig med William, i er så hjertelig velkommen i Otterup skolebestyrelse.

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=31931&itemId=31999&attachmentId=32002
E-mail:
Skrevet af William Lynge, d. 12-01-2012
Sikke en kovending, lige som man troede at skolestrukturen skulle blive en langsom men sikker død for Nordfyns kommune, får man vendt lynchstemningen og redder 6 ud af 8 skolers eksistens.....Hurra.
Men for f..... hvor kan jeg ikke lade være med at føle med Horsebæk, de er da om nogen blevet taget godt og grundigt i r....
Først lukker man munden på dem, og derefter lukker man skolen. Jeg vil på det kraftigeste råde Horsebæks forældrekreds til at stille op til skolebestyrelsen for den nye "superskole" så vi kan få de goder med fra Horsebæk som nu ellers vil gå tabt. Og jeg vil på egne og skovløkkens borgergruppes vegne undskylde for den misforståelse der er opstået på FB siden, og byde Horsebæk velkommen. Det er selvfølgelig 4 kulturer der skal samarbejde og ikke kun 3 som der står. Det er med den størst tænkelige ydmyghed og respekt for de værdier Horsebæk står for jeg ikke kan lade være med at ytre mig her på siden. Jeg kan sagtens sætte mig i jeres sted, og ville også føle mig trådt på hvis jeg var i jeres sko. Håber ikke I tror vi har været skyld i lukningen af jeres skole. Vi har hele vejen igennem holdt os langt væk fra at pege på skolelukninger. Jeg håber at vi trods alt kan få et godt skolevæsen her på Nordfyn, og vil med denne skrivelse byde Horsebæk mere end velkommen og håber vi kan få skabt et frugtbart skolesytem ved fælles hjælp.
Venlig hilsen
William Lynge far til 3 (en på Otterup og 2 på skovløkken.)
E-mail:
Skrevet af Lars Wassmann, d. 11-01-2012
Katastrofe

Det politiske makværk der nu er besluttet i familieudvalget har måske 1 vinder resten af skolerne er taberer. Søndersø skolen, som kun skal have ny ledelse men hvor eleverne beholder deres klasser er de eneste der måske kan kaldes vindere, i denne sag resten af eleverne i de kommende 0-6 klasser er tabere.

Med den nye struktur der resulterer i skoler med afdelinger på flere matrikler skal der i mange trilfælde ske besparelser på antallet af klasser hvilker bevirker at rigtig mange elever skal i nye klasser på nye skoler. De elever der idag er på en lille skole der genåbner som afdelingsskole skal selvfølgelig integreres i den store skole hvorfor en del måske overføres samtidg med at elever flyttes den anden vej. Det vil ska da der skal spares 21 klasser men kun lukkes 2 skoler med ialt 14 klasser.

Hilens en far med 3 børn

1 i overbygningen på Bogense skole og 2 børn på Bogense eller Kongslund skole