Velkommen til Nordfyn 1

 

Velkommen til Nordfyn
Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen


Denne brochure er hovedsageligt udfærdiget til brug som velkomstmateriale til nye nordfynske beboere, men den er også relevant for folk, der har boet i området i mange år, da den beskriver detaljer, som vi ikke er så bevidste om i dagligdagen.

Den beskriver Nordfyns natur santidig med, at der fremhæves mange aktivitetsmuligheder, både i byerne og på landet.

Brochuren bringer udtalelser fra mange nordfynske beboere, både nytilflyttede og folk, som har boet her i mange år. Den giver en god beskrivelse af det Nordfyn, vi er stolte af og gerne vil vise andre.

Værket er blevet til i et tæt samarbejde mellem et konsulentfirma, Nordfyns Kommunes administration og ikke mindst lokale borgere.

Brochuren kan afhentes i papirform hos Hanne Bille på Rådhuset i Otterup.

Her på Nordfynstema har vi af tekniske grunde måttet fordele præsentationen af brochurens 48 sider på 3 sider under "Velkommen" - 1, 2 og 3.

Nordfyns Landdistriksråd

Rul for at se alle de 48 sider.

Fortsættes på Velkommen 2