Tværskov Mølleå, 14. februar 2017

Se billederne:
Tværskov Mølleå omlagt, flot og indbydende som fiskevand

Havørred Fyn og Nordfyns Kommune har i fællesskab stået for finansieringen af arbejdet med omlægning af Tværskov Mølleå. 
Maskinerne er væk og naturen tager efterhånden over, så området omkring Tværskov Mølle bliver endnu mere attraktivt.

Åen har leveret vand til møllen siden 1732 og indtil 1950, hvor driften blev indstillet. Møllehjulet er der ikke mere, men stedet har indtil nu været en uovervindelig forhindring for fisk. 

Efter omlægning af åen er det blevet nye og bedre tider for livet i vandløbet.
Hvor vandet før skulle passere møllen og Tværskovvej, er det nu kun en lille mængde vand, der fortsat føres den vej - for at bygningens mur og fundament ikke skal lide skade ved udtørring. Denne beskedne del af vandet ledes rørlagt fra det gamle åleje oppe bag møllebygningen og frem til Tværskov Mølle, hvor det efter frit fald løber under vejen, ud gennem en rist og fortsætter rørlagt til et lille afløb i den omlagte å i engen. 

Der er nu to broer over Tværskovvej med ca. 60 meters mellemrum. Under den nye bro føres størsteparten af åvandet ad et nygravet forløb ud i engen. Her snor åen sig i et flotte slyngninger videre mod Kule Mose, hvorefter Tværskov Mølleå løber sammen med Stavisåen og videre mod øst.

I "højlandet" bag Tværskov Mølle har åen nu et jævnt fald takket være de mange slynger forbi 4 gamle spejderhytter og frem til vejen.
Også i engen er der sørget for et godt fungerende fald gennem terrænet.

Der er fin gennemstrømning, og vandet er fint og klart.
Det nye åleje er de fleste steder foret med sten og forstærket i de slyngninger, hvor strømmen er stærkest.
Der vil ikke gå lang tid, før der ikke ses, at mennesker og maskiner har givet naturen en hjælpende hånd.

Forøvrigt er Tværskov Mølle fredet, og den er til salg.

Billederne er taget den 14. og 21. februar 2017 og kan ses som slideshow i fuld skærmstørrelse. De sidste 4 i serien er tilføjet den 21. februar.

Se også fotoreportagen fra Tværskov Mølleå.
Den er fra november 2016, da Tværskovvej var spærret.