Dagsordener

Dagsorden for møde i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126542

 

Dagsorden for møde i udvalget for Erhverv, Kultur og Fritid den 6. juni 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126824

 

Dagsorden for møde i Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126762

 

Dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 23. maj 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126351

 

 

Dagsorden for møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 6. juni 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126849

 

Dagsorden for møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=126869

 

 

Dagsorden for møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. april 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=125303

 

 Dagsorden for møde i Trafiksikkerhedsudvalget 3. maj 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=125526