Dagsordener

Dagsorden for møde i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=124205

 

Dagsorden for møde i udvalget for Erhverv, Kultur og Fritid den 5. december 2017

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=119086

 

Dagsorden for møde i Børne- og Ungeudvalget den 5. december 2017

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=119045

 

 

Dagsorden for møde i Økonomiudvalget den 14. marts 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=123887

 

Dagsorden for møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 8. november 2017

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=118208

 

 

 

Dagsorden for møde i Teknik- og Miljøudvalget den 8. november 2017

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=118151

 

Dagsorden for møde i Folkeoplysningsudvalget den 13. marts 2018

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=123658