Nyhedsarkiv 1

Nåede du det ikke?

Så er muligheden for tilskud til bredbånd via fiber slut. Det betyder dog ikke, at man har forspildt sin chance for at få lynhurtigt bredbånd.

Alle der har fået brev fra Energi Fyn her i oktober, kan stadig bestille på nedenstående side - og vel at mærke stadig til kr. 2.995. Aftalen er afhængig af tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Gå ind på nedenstående link, hvor du kan se, om du ligger i et område, der kan tilmelde sig fiber.

Husk at gå til "Tilmelding" og ikke "Tilkendegivelse". 

https://www.energifyn.dk/privat/fibernet/best

 il-fibernet 

Pas godt på de små butikker

Under ovenstående overskrift skriver journalist Magnus Ørum Harkjær en klumme i UgeAvisen Nordfyn.

Se klummen på: http://www.e-pages.dk/ugeavisennordfyn/333/

Kløverstier indviet i Skåstrup lørdag den 28. maj

Ore Sogns Lokalråd var arrangør, da kløverstierne med start og mål på Skåstrup Torv indviedes samme sted.

Programmet var:

14.00: Indvielse med taler af bl.a. borgmester Morten Andersen og træskulptør Allan Bo Jensen.

15.00: Gå-bingo på én af kløverstiruterne.

17.00: Koncert med "Dyr i Drift" - glad musik for store og små.

18.30: "Kløverspisning" på Skåstrup Torv. (Tilmelding i Letkøb-butikken ved Skåstrup Torv, 75 kr. pr. person)

Til lejligheden havde Allan Bo Jensen udført 4 store træskulpturer.

Der er udarbejdet en folder med kort og information om ruterne, og der ligger en masse spændende informationer på Endomondo, der er en gratis app til mobiltelefonen.
Her kan man læse om nogle af de steder, man passerer undervejs, og se en række fotos fra området.

Fotos og informationer om kløverstierne ligger på lokalrådets hjemmeside: www.oresogn.dk 

Mod.Strøm

 

Nordfynske debataftener

Nyt liv til landdistriktsområder på Nordfyn ”Enten lukker og slukker Udkantsdanmark, eller også siger vi ’Det vil vi fandeme ikke finde os i. Danmark skal hænge sammen.

Danmark skal være beboet”. Sådan udtaler den kendte debattør Finn Slumstrup sig i en artikel i Politiken i 2014, hvor han kommer med indspark til, hvordan det såkaldte Udkantsdanmark kan blive attraktivt at bo i.

Nordfyns Kommune, der som mange andre kommuner, har kæmpet med fraflytning i flere år, giver heller ikke op – tværtimod! I et samarbejde med Kulturregion Fyn inviterer vi borgere til debat om, hvordan de lokale initiativer og kulturelle kræfter kan skabe liv i de områder, der i dag er udfordret af butikslukning, affolkning med mere.

Nordfyns Kommune og Kulturregion Fyn har en fælles ambition om at forholde sig positivt og kreativt til de udfordringer og kvaliteter, der er i lokalsamfundene. I Nordfyns Kommune arbejdes der på henholdsvis en kulturarvsstrategi og en bosætningsstrategi, som skal munde ud i nye initiativer, der tilsammen giver kommunen et løft.

Med Mod.Strøm-projektet indkredser Kulturregion Fyn det, vi er stolte af på Fyn. Mod.Strøm kulminerer i en fælles fynsk festivalperiode i 2017, hvor forskelige kulturaktiviteter finder sted samtidigt på glemte eller uudnyttede steder i kommunerne.

To debatarrangementer ”Nyt liv til landdistrikter på Nordfyn” er den første af to debatarrangementer, der skal belyse hvor de lokale potentialer og kulturelle perler befinder sig i Nordfyn.

Debatarrangementet finder sted onsdag den 20. april i Tingstedet, Søndersø, klokken 19-21. Næste debatarrangement finder sted onsdag den 27. april i Kuplen, Otterup, klokken 19-21 og har overskriften”

Hvor findes de nordfynske kulturarvsperler med rødder i hverdagen?” Begge debataftener er åbne for alle og gratis at deltage i.

Hvad skal der komme ud af debatterne? De synspunkter og ideer, der kommer frem i debatterne bruges i det videre arbejde med at få formuleret en kulturarvsstrategi og en bosætningsstrategi i Nordfyns Kommune.

Ligeledes vil nogle af ideerne viderebringes i Mod.Strøm-projektet og være med til påvirke, hvilke steder der udvælges til projektet og hvordan de skal tages i brug.

For mere info Kontakt Lise Dilling-Hansen, kultur- og fritidskonsulent i Nordfyns Kommune ldh@nordfynskommune.dk, 29 16 08 72

Landsbyhøjskolen

Tag på højskole i foråret. Landdistriktsrådet har 5 fribilletter til de hurtige.

Se mere på:

http://www.landsbyhojskolen.dk/#!blank/c1os9

Et godt eksempel til alle gadekær på Nordfyn

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154289261372841&set=pcb.10153995903488278&type=3&relevant_count=9

(CTRL+CLICK på adressen)

Folkemødet på Bornholm 2016

Nordfyns Kommune vil i år være repræsenteret på Folkemødet 16. til 19. juni. Det sker i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd, der har et telt på pladsen, hvor flere af LDF's medlemskommuner får mulighed for at præge debatten med indlæg.

Temaet for Nordfyns Kommune vil være bredbåndskommunikation, hvor man bl.a. med udgangspunkt i Landsbyerne i Danmarks og Nordfyns Landdistritksråds aktion "Bredbånd til alle", vil diskutere praktiske muligheder for at få tilbudene ud til de tyndt befolkede områder.

Her er et rigtigt højskoleophold for landdistrikts-ildsjæle

https://www.facebook.com/landsbyhojskolen/?fref=ts

 

Fibernet til Gamby og omegn

I området omkring Gamby, vil man nu tilbyde nedlægning af fiber, så beboerne kan få lynhurtig bredbånd.

Inden længe vil ca. 140 ejendomme i Gamby, Møllebjerg, Enggård, Søndergård, Tappernøje, Kobberbanke, Elvedgård, Dyrebjerggård, Egebjerghus, Rødemosegård samt områderne mellem disse bebyggelser, få tilbud om etablering af bredbånd via fiber.

En af initiativtagerne til projektet, Danny Bøllingtoft, håber meget på, at der bliver den nødvendige tilslutning fra beboerne, så Energi Fyn vil sige ja til at gå i gang med nedlægningen af fiberen.

Prisen for at tilslutte sig er kr. 3.000 med rabat, hvis man selv graver fra skel til installationssted i huset. Da regeringen har besluttet at genindføre håndværkerfradraget, og herunder også givet mulighed for at fradrage installation af fiber, er det i dag en yderst overkommelig investering, i hvert fald hvis man ser det i forhold til den værditilvækst, der vil ske til ejendommen.

Men den helt store fordel ligger i det meget hurtige og stabile fiberbet, idet en fortrådet forbindelse altid er mere stabil end en luftbåret, som bredbånd via mobilnettet jo er, og da lyslederkabel er ufølsom overfor elektrisk støj og desuden kan føre uendelig mange signaler uden tab, er det klart en fordel i forhold til kobberbåret, som jo er alternativet til fiber.

At man så også har mulighed for at modtage TV fra Waoo, er en yderligere fordel, siger Danny Bøllingtoft, der dagligt hører kolleger og venner i områder med fiber, fortælle om de fortræffeligheder, der er ved lynhurtigt bredbånd via fiber.

Det er vores hensigt at arrangere et møde i slutningen af måneden, hvor interesserede kan komme og høre mere om de mange fordele, der er ved etablering af fiber, men det vil man høre nærmere om snarest. Såfremt nogen ønsker at høre mere nu, kan Danny kontaktes på telefon 27132874.

Fiberudbredelsen på Nordfyn

Fibernet på Nordfyn.

Nordfyns Landdistriktsråd, landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Energi Fyn er i samarbejde om ”Bredbånd via fiber til alle på Nordfyn”.

Der er meget stor forskel på, hvor udbredt fiberen er på Nordfyn, hvor eksempelvis områderne fra Klintebjerg/Østrup over Hasmark/Egense/Norup til Bårdesø/Tørresø/Krogsbølle/Agernæs og Roerslev stort set er dækket af fiber. Ejendomme der ligger langt fra hovedledningen, har nogle større omkostninger ved at blive tilsluttet, hvilket der dog nu er større muligheder for at imødekomme.

Da der nu er mulighed for at få håndværkertilskud til etablering af fibernet, vil investeringen blive væsentligt reduceret. At det er en investering, som tilbagebetales i form af højere ejendomsværdi i en evt. salgssituation, er der ingen tvivl om. Men også en rigtig god investering for Nordfyn, idet muligheden for at komme på hurtigt bredbånd, vil øge interessen for at bosætte sig på Nordfyn, og dermed være en stor fordel for hele området.

Vi ser også nu en stor interesse for at få aftale med Energi Fyn om etablering af fiber. Melby/Ejlby har netop indgået aftale, mens Nymark-området og Rue er ved at få etableret hurtig forbindelse til omverdenen.

Nordfyns Landdistriktsråd har flere henvendelser fra Horsebæk/Emmelev-området, det østlige Morud, Gamby og omegn, Sdr. Esterbølle og Skovby/Harritslev. Se også på: www.nordfynstema.dk Har du ikke fiber i dit område, men ønsker at være med, kan du sende en mail til: kjeldkramsbjerg@gmail.com med angivelse af området, og gerne hvor meget der er gjort for etablering af fiber. Nordfyns Landdistriktsråd vil efterfølgende – i samarbejde med Energi Fyn - være behjælpelig med at etablere en ”business-case”, som man kalder det på nydansk. Det betegner et afgrænset området, hvor man kan udregne prisen for at få installeret fiber.

Det er Landdistriktsrådets næstformand der samarbejder med Energi Fyn om projekt ”Bredbånd via fiber til alle på Nordfyn”, mens samarbejdet også omfatter landsforeningen Landsbyerne i Danmark, hvor princippet fra Nordfyn bredes ud til hele landet.

Når det gælder de områder, hvor Energi Fyn ikke kan tilbyde bredbånd via fiber på normale betingelser, er der nu mulighed for at få tilskud, idet der er afsat 300 millioner kroner på landsplan over en 4-årig periode. Der vil snarest blive offentliggjort principper for etablering med tilskud i disse områder. Skal vi se vurdere, hvad det økonomisk betyder for Nordfyn, kan vi vel regne med ca. 1 million til Nordfyn om året i de 4 år, hvilket vil være et rigtigt godt supplement, og give de fleste af dem, der ønsker at få fiber mulighed for at få dette til samme pris som de, der bor i tættere bebyggede områder.

Status Mobil- og Fibernet.

Når det gælder mobilnettet, er det meget "op ad bakke", idet ingen af selskaberne (TDC eller Telia/Telenor) har fokus på landdistrikterne, da der er meget mere forretning i at servicere byområderne.

Kommunen melder "hus forbi", fordi de ikke må investere i netværksforbindelser, da det er vedtaget i Folketinget, at det skal etableres på markedsvilkår. Der er dog nogle kommuner - bl.a. i Vestjylland - som godt kan finde ud af det!

Når det derimod gælder fibernettet, er der mange ting i gang:

Ejlby/Melby og Nymark har netop lavet aftale, og får fiber i 2016.
Hårslev, Horsebæk, Lunde, Morud øst, Harritslev/Skovby samt Sdr. Esterbølle har stærke ønsker om etablering af fiber.
 
Nu da der er håndværkertilskud til etablering af fiber, bør alle områder, der kan tilsluttes på "normale" vilkår, kunne få den tilstrækkelige tilslutning (50-60% afhængig af afstanden mellem ejendommene) til at lave aftale med Energi Fyn. Desværre er der lige nu leveringstid på ca. 3/4 år, så det er om at være oppe på mærkerne, og få lavet aftale så hurtigt som muligt.

Når det så gælder de tyndt befolkede områder, er der også lys forude, idet regeringen har afsat 400 mio kr. til steder, hvor der ikke kan etableres fiber på "normale" vilkår.

På møde med Energi Fyn blev det aftalt, at vi laver oversigt over disse områder, hvorefter der laves en forretningsmodel for områderne, med beregning af merprisen for installation i de individuelle områder. Efterfølgende søger vi tilskud fra puljen, så alle kan få tilgang til fiber for kr. 3.000, som er normalprisen for en fiberforbindelse.

Vi kender endnu ikke den præcise fremgangsmåde for ansøgning af tilskud, men det er en god idé så hurtigt som muligt at få overblik over de forskellige områder. Vi skal nok få alle med på et tidspunkt, men de der er "fremme i skoene", får selvfølgelig etableret først.

Nordfyns Landdistriktsråd

 

Aktivitetspulje 2016

Har du et godt projekt, der kan gavne Nordfyns landsbyer eller landdistrikter? Så kan du søge op til 75 % i støtte til projektet fra Nordfyns Kommunes pulje til lokale initiativer.

Projektet skal komme så mange borgere som muligt til gode, og projektet skal bidrage til en positiv udvikling af kommunens landsbyer eller landdistrikter.

Det kan f.eks. være forbedring af landsbymiljøer, forbedring af fællesarealer, forbedring eller udvikling af legepladser eller naturlegepladser samt projekter, der relaterer sig til natur, friluftsliv, kultur og kulturarv eller som styrker det sociale sammenhold, bosætning, turisme og arbejdspladser.

Der er ansøgningsfrist 1. februar 2016.

Du søger puljen ved at udfylde skemaet, som du finder på nordfynskommune.dk under Borger, Kultur og Fritid, Puljer – Kultur og Fritid, Puljen til lokale initiativer. Her finder du også rammerne for puljen, som du bedes læse igennem, inden du søger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive til landdistriktskoordinator Hanne Bille hab@nordfynskommune.dk tlf. 64 82 80 98/21 59 89 03

 

Link til nyheden:  http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2015/December/Puljen-til-lokale-initiativer-2016-kan-nu-soeges

 

Et direkte link til puljen: http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-Fritid/Puljer-Kultur-og-Fritid/Puljen-til-lokale-initiativer

 

Ny designmanual for trafik

Den nye Kvalitets- og designmanual for trafiksikkerhedsmæs-
sige foranstaltninger

Se manualen på: 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=91726&itemId=91737&attachmentId=91739

Blomstrende Landsby

Festdag i Krogsbølle Sogn

En helt igennem vellykket dag er overstået, med al den fest vi havde håbet på forhånd, siger formand for Krogsbølle Sogns Lokalråd Kim Vobbe. Festen blev indledt i Tørresø med Peder Most Garden i front for mange lokale beboere og deltagere udefra, som oplevede den helt specielle stemning, der kommer ved et sådan optog, og hvor trafikanterne på den stærkt trafikerede vej, tålmodigt gav plads til de glade festdeltagere.

På stadion i Krogsbølle indledte Alice Top-Rasmussen med den officielle udnævnelse til Blomstrende Landsby, hvorefter folketingsmedlem Carsten Hansen talte om Grundloven, lidt om Krogsbølle's store dag, men ikke helt kunne lade poitikken ligge! Det kan måske være lidt svært, men det gik let for Borgmester Morten Andersen, der lagde vægten på den store betydning Blomstrende Landsby har ikke kun for Krogsbølle Sogn, men i høj grad også for Nordfyn som helhed.

Steen Kjær fra Landsbyerne i Danmark talt også omkring den betydning, det har for et lokalområde, at man er aktiv, og gør en indsats for områdets blomstring.

Skoleinspektør Niels Lykke sluttede talerækken med fokus på den store betydning, det har for Kystskolen, at beboerne gør noget for at skolen fortsat har elever. Niels Lykke nævnte mange af de aktiviteter, der gør at Krogsbølle Sogn kan karakteriseres som et særdeles aktivt sogn.

Her under er citater fra rapporten Blomstrende Landsby i Krogsbølle Sogn.

Man bor på landet, når man bor i Krogsbølle Sogn; der er højt til himlen og store vidder, flot udsyn over markerne og tæt til skov, strand og mose.

Et godt naboskab giver altid positive oplevelser, det gælder både i forhold til nabosognet og til de øvrige områder i kommunen.

Et stærkt foreningsliv giver lokalområder mange muligheder for socialt samvær, for aktivering og for at gøre opmærksom på sit område udadtil.

Et livskraftigt område med et utal af netværk, som giver indtryk af mange aktiviteter på tværs af sognet, hvor der også i foreningsregi er mange netværk, som egentlig ikke er relateret til foreningens hovedfunktion.

Et lokalråds funktion er hovedsagelig at organisere området, hvilket bl.a. indebærer koordinering af aktiviteter mellem alle netværk i området, det gælder både foreninger, virksomhedsarrangementer og andre aktivitetsfremmende tiltag. Desuden varetages områdets tarv over for omverdenen.

 

50 års skolejubilæum fejres i Veflinge

Lokalrådet og Borgerforeningen arrangerer i sambejde med skolens pedel Torben Eriksen skolens 50 års jubilæum.

Det foregår på skolen i Veflinge lørdag den 7. marts kl. 13 - 17, og arrangørerne regner med, at der kommer rigtig mange mennesker på dagen - deriblandt talrige tidligere elever og forældre.

Veflinge Skole blev dog taget i brug allerede den 21. august 1963, men da var man slet ikke færdig med hele skolebyggeriet. Derfor fandt den officielle indvielse først sted den 4. december 1964.

Veflinge Skoles 25 års jubilæum blev fejret på behørig vis på dagen og i dagene deromkring i 1989.

Veflinge Skole blev nedlagt ved kommunalbestyrelsens endelige afslutning på 1½ års frustrerende uenigheder om den samlede skolestruktur den 9. januar 2012 - for at genopstå som afdeling under administrativ ledelse fra Havrehedskolen. Den ny status fik virkning fra den 1. august 2012. 

På programmet for den lokale fødselsdagsfest er bl.a. undervisning i årene 1914, 1964 og 2014, fortælling om konfirmandforberelse og idrætsliv i Veflinge før og nu, udstilling om skolens historie, visning af billeder og film, gamle skolebøger og diverse andet materiale fra "gemmerne". Der bliver også sang og musik, og eftermiddagen sluttes af med stort kaffebord og underholdning.

Tre seminarer og 4.8 mio. kr. til udvikling - bliv klogere på LAG MANKs udviklingsstrategi.

Den Lokale Aktions Gruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner (LAG MANK) afholder tre seminarer i foråret 2015. Alene i år skal LAG MANK fordele ca. 4,8 millioner til gode erhvervs- og bosætningsinitiativer. Seminarer tager afsæt i udviklingsstrategiens tre temaer, der kan søges støtte til: naturturisme & friluftsliv, fødevareerhverv og nye boformer.

Seminarerne henvender sig til borgere, foreninger, organisationer, iværksættere og virksomheder, der er interesserede i at udvikle landdistrikterne, enten ved at skabe nye arbejdspladser eller forbedre rammevilkårene for bosætning.

Se oversigt neden for og del gerne opslaget, så vi kan få pengene ud og gøre gavn!

Bredbånd i
Nordfyns Kommune

På en workshop i Nordfyns Kommunes lokaler i Nr. Estebølle, blev der mandag den 23. februar talt om mulighederne for, at alle beboere i Nordfyns Kommune får adgang til bredbånd.

Der var stor enighed om, at alle i kommunen skal have mulighed for at modtaget information via Internettet, hvilket er et ufravigeligt krav, for at kunne leve op til de forventninger, der stilles - ikke mindst fra det offentliges side.

Til stede på mødet var både Energi Fyn og TDC, der er specialister på hver deres område - henholdsvis fiberbåret- og mobilt bredbånd.

Den største udfordring ligger i at skaffe bredbånd til de tyndest befolkede områder. Her hævder TDC, at de nu har en så god dækning, at kun meget få områder på Nordfyn mangler mobil dækning - mindst 3G og mange steder nu 4G. TDC opfordrer folk til at kontakte TDC Mobil, såfremt man ikke har en acceptabel forbindelse.

Der var også enighed om at etablere et samarbejde mellem Energi Fyn, Nordfyns Kommune, Nordfyn Erhverv (i fremtiden NEET?) og Landdistriktsrådet/Lokalrådene for at udpege de områder, hvor det er økonomisk rentabelt at etablere fiber.

Har du ikke fiberforbindelse eller mulighed for at koble dig til fibernettet, kan du kontakte Energi Fyn, eller dit lokalråd - adresser på disse findes her på siden: Lokalråd m.m. og på http://www.landdistriktsraadet.dk/medlemmer/medlemmer.htm

Skåstrup inviterer alle til gratis havefest med Rasmus Nøhr

 

Pinselørdag (23. maj) kommer Rasmus Nøhr til Skåstrup for at give en gratis koncert i haven ved Oregårdvej 36. Se nærmere om det her: https://www.facebook.com/events/448532875297257/?fref=ts

Billetter kan reserveres via Facebook eller ved at skrive eller ringe til Trine Andersen 24401659.

De første 1200 billetter er reserveret, men vi har plads til flere.

Teletaxi og Telependler


Disse 2 benævnelser er vigtigt at skelne imellem.

Teletaxi kører mellem kl. 9 og 23, og kører mellem 2 adresser indenfor hvert distrikt (de gamle grænser) for 25 kr. 
Bemærk at du godt kan køre mellem 2 adresser i 2 forskellige distrikter i kommunen for 4
0 kroner, men det er jo også billigt!

Du kan bestille på tlf. 63 11 22 55 eller på nettet www.fynbus.dk/netbestilling. Og husk at bestille mindst 2 timer før.
Hjælp os med at fortælle dem, der ikke er på nettet om ordningen, så vi kan gøre brug af mulighederne.

Telependler er nyt for os på Nordfyn, og er beregnet for folk med dagligt transportbehov, som skal: 
Bo mindst 2,5 km fra busstop.
Have et gyldigt periodekort hos enten FynBus eller DSB
Enten være fyldt 16 eller have et Ungdomskort
Bestille teletaxi-ture over en periode på mindst to uger.
Der er lidt flere ting, man skal sætte sig ind i, men gå ind på:www.fynbus.dk/telependler hvor det står fornuftigt beskrevet, også hvordan man tilmelder sig ordningen.
Har du spørgsmål til de 2 ordninger, er du velkommen til at spørge her på siden.

09-01-2015

Molbohistorie - igen, igen!

 

Den 6. august 2010 om eftermiddagen var Nordfynstemas daværende fotograf og skribent sammen med Preben K. Hansen på besøg i Hårslev.

Rygtet sagde nemlig, at bussen kørte videre fra Hårslev til Bogense - og retur - uden at tage passagerer med. Og rygtet talte sandt.

Her godt 4 år senere er det fortsat den skinbarlige virkelighed. Ingen passagerer mellem Hårslev og Bogense, og den del af kørslen fremgår ikke af køreplanen - selv om bussen vitterligt kører ad den officielt ikke eksisterende rute.

Nordfynstemas præsentation af fænomenet udløste ingen reaktioner på højere sted overhovedet.

Fyens Stiftstidende blev så opfordret til at tage sagen op. Så var man nødt til at reagere. Fynbus afviste blankt: Der var absolut ikke tale om en molbohistorie. Og en nordfynsk politiker bakkede op: Nordfyns kommune betalte kun for den kørsel, der var med i køreplanen.

Var det så sandheden?
Inden køreplanens ikrafttræden var der et problem: Der var intet toilet i Hårslev til chaufførerne, men det var pludselig ikke længere et emne, der blev talt om. Hvorfor? Man havde fundet en løsning!

Så kommer det naturlige spørgsmål: Hvem har gennem næsten 4½ år betalt for den passagerløse buskørsel mellem Bogense og Hårslev. Fynbus / entreprenøren eller Nordfyns Kommune? Eller har begge parter? For det siger sig selv, at hver kørt kilometer og hvert minut minut også uden passagerer koster noget "et eller andet sted".
Med mindre chaufførerne selv betaler for forlystelsen.

Nu har Hårslev Borgerforening taget den groteske sag op igen. Det er flot.

Men gad vide om der til syvende og sidst kommer noget ud af det, når politikerne er nået frem til, at man får mest borgertransport for pengene med telekørsel - og ikke med bus efter en køreplan.

Hvis det er den reelle dagsorden, opfordres Kommunalbestyrelsen endnu en gang til at gennemføre den ubetinget bedste og mest omfattende telekørsel på Fyn - Ja, gerne i hele Danmark.

Det ville løse mange problemer.

Og så sørg dog for at informere ORDENTLIGT OG GRUNDIGT om ordningen.
Det har man groft forsømt.

Der er plads til enorme forbedringer!

 

Drømmestedet på Grusgyden.

(En artikel fra "Kirkebladet for Østrup og Skeby Sogne")

I påsken i år flyttede Maja Christensen og Frans Boeriis til Grusgyden 67, der ligger mellem Gudskov og Klintebjerg.

Huset kaldes af mange ”Oberstens hus”.

Fra huset er der en smuk udsigt ud over Odense fjord.

 

Om at finde det helt rigtige hus

Oprindeligt er Maja fra Kerteminde, og hun har længe haft en drøm om at bo nær ved vandet. Frans kommer fra en landsby mellem Randers og Viborg. Han kender til at bo på landet, og han havde derfor en drøm om igen at komme til at bo på landet. Indtil i dette forår boede de sammen i Odense, men drømte om at komme til at bo uden for byen. Men når de ledte efter et nyt hus, viste det sig, at de ledte i hver sin retning. Maja ledte efter et sted nær vandet, og Frans ledte efter et sted på landet.

Så en dag - efter længere tids søgen - sad de ved hver deres computer og ledte efter det helt rigtige hus, og så skete der det, at de nøjagtig samtidigt kom til at se på det samme hus. Et hus placeret ved vandet og i landlige omgivelser. ”Her skal du bare se” sagde de i munden på hinanden, og så opdagede de, at de havde fået øje på det samme hus. Huset på Grusgyden nummer 67, som de bor i i dag.

Drøj renovering

Vi flyttede ind her i påsken, og vi startede med at bo på cirka 25 kvadratmeter i den ene ende af huset. På det tidspunkt havde huset stået ledigt i flere år og trængte til at blive renoveret. Det var en drøj periode med meget lidt plads og med byggerod over hele huset. Men nu kan vi heldigvis bo i hele huset, og der mangler kun lidt af renoveringen. 

Begge arbejder i Odense

Maja og Frans fortæller, at de begge arbejder i Odense. Maja er uddannet jurist fra Syddansk Universitet og ansat i et advokatfirma, mens Frans er uddannet psykolog og har egen praksis.

Vi er begge meget glade for vores arbejde, og vi bruger meget tid på vores arbejde. Vi har en hektisk hverdag, og derfor er det skønt efter en travl arbejdsdag at køre hjem til vores hus. Vi elsker roen her ved Odense fjord, og vi nyder udsigten fra vores hus. Vi nyder omgivelserne.

Glæden ved naturen

Frans fortæller, at han nyder at opholde sig i naturen. Det er hans store interesse at fiske og at dykke. Undervandsjagt med harpun er en af hans interesser, og han praktiserer dykning både i ind- og udland. Han er også glad for at sejle, og han har anskaffet sig en båd samt en bådplads i Klintebjerg havn.

Maja løber gerne lange ture i området. Det er noget andet at løbe her end i Odense, hvor du hele tiden skal standse for trafikken. Så er det langt bedre herude på landet, og der er mange muligheder for løberuter. Enten løber jeg mod syd langs fjorden til Hasselø og ind i landet, eller jeg løber nordpå gennem Klintebjerg langs Klingeskov til Gerskov og ind gennem Ørritslev skov og tilbage ad Klintebjergvej.

Jeg kan godt lide at bevæge mig, fortæller Maja, og jeg har en drøm om at komme til at cykle til arbejde i Odense. Jeg ville allerhelst kunne cykle på arbejde, og der går også en cykelsti mellem Klintebjerg og Odense, men den er desværre i en dårlig stand, og derfor er det urealistisk, at jeg tager cykelstien med min  nuværende cykel.

Føler sig godt modtaget

Både Frans og Maja føler sig overordentligt godt modtaget. Mange af dem, der bor i vores nærområde har banket på vores dør for at hilse på, og det har været rigtig hyggeligt. Det har også betydet, at vi allerede  har lært en masse folk at kende.

Et par af dem, der kiggede forbi i den første tid, var Laurids og Bente. De to bor i Klintebjerg, og nu bruger Laurids og Frans allerede en del tid sammen. De bruger især megen tid på at hjælpe hinanden med at fælde træer og kløve brænde.

Frans tager mig med og viser sin brændestak frem. Den ligger ved siden af huset, og der ligger allerede de første otte rummeter klar til næste vinter.

Udforskning af området

Afslutningsvis fortæller Maja og Frans, at de trods indflytning og renovering har formået at se sig omkring i området.

Foreløbig har vi været på små ture rundt i nærområdet. Vi har været til loppemarked i Østrup forsamlingshus og til Sct. Hans fest i Klintebjerg. Vi har også deltaget i Fjordens Dag, og en dag tog vi og smurte madpakken og cyklede en tur til Enebærodde. Det har været godt og spændende alt sammen.

Men det er kun begyndelsen. Vi regner nemlig med at komme til at lære området rigtig godt at kende. For når vi er flyttet hertil, så betyder det, at vi ønsker at blive boende her i rigtig mange år!

Tekst: Keld B. Hansen

Foto: Carsten Michael Pedersen

Nyheder fra 21. december 2013 til oktober 2014 er flyttet til Nyhedsarkiv 1. (Se fanebladene i venstre side.)

Benyt linket: Nyhedsarkiv 1

Alle tidligere nyhedsartikler: Nyhedsarkiv 1 til Nyhedsarkiv 10.