Stavisåen fra Rugårdsvej gennem Katshegne og Ruehede Skov

Nordfyn til fods 5

Stavisåen nord for Rugårdsvej, gennem Katshegne og Ruehede Skov

 

10. april 2016.
Fotografen begynder ved Rugårdsvej, som Stavisåen løber under for næsten straks derefter at fortsætte sit løb mod øst i skoven.

Så går vi et lille stykke ad Rugårdsvej mod Odense og vælger den første sti til venstre ind i skoven og møder åen, der løber under skovstien.

Desværre kan det ikke anbefales at forsøge at følge den såkaldte røde rute gennem skovene. Mærkningen for det almindelige publikum i skovene er efterhånden meget mangelfuld. Til gengæld er der masse af skilte, der viser stier for MBX-ryttere og folk til hest.

Vi skal lidt tilbage og skal så op ad bakke og ser ned på Stavisåen, der slår et kraftigt knæk og løber mod nord.
Herefter går turen tilbage, til højre over åen og så ligeud frem til Syvstjernen, hvor vi tager den første skovvej til højre.

Åen følger vi så tæt som muligt ad farbare stier. Vi har stadig åen på vores højre hånd og kommer t ættere på ved Langesøvej, hvor vi går til højre.
Stavisåen kan følges et stykke, hvorefter den løber under ved Frostens Bro og ind i Ruehede Skov, der gennem mere end 60 år været fotografens yndlingsskov.

Men vi skal først følge Langsøvej op ad bakke og så søge ind på skovstien til venstre og nyde den flotte udsigt fra toppen af skrænten, hvor den endnu er rester af et betonfundament.
Vi fortsætter ned ad bakke, følger stien til venstre, går over endnu en bro og endelig til højre ad den tværgående sti, og har vi åen til igen.

Undervejs i Ruehed Skov følger vandet terrænet, der er formet af smeltevand under den seneste istid. Her har voldsomme kræfter engang været i spil - og masser af vand.
Enkelte steder, hvor der er mere plads til siderne i ådalen, har åen engang haft flere slyngninger, der endnu ses som isolerede buede og vandfyldte lavninger i skovbunden.

I Stavisåen gennem Ruehede Skov kan man være heldig at se vandstæren. Den er en sjælden vintergæst og ligner en forvokset gærdesmutte. Vandstæren kan ses på en sten i vandet. Den vipper med halen, dykker og løber under vandet mod strømmen og søger føde på bunden. Her er vandet rent. 

Sjælden er også isfuglen. Noget hyppigere optræder spætmejsen og træløberen, der ligesom den store flagspætte opererer på træstammerne.

Engang var her talrige sorte egern, men de forsvandt næsten alle, samtidig med at man fældede den massive underskov af hassel.
Enkelte dyreveksler afslører, at også skovens rådyr søger ned til åen her for at drikke.
Og selvfølgelig er der ørreder i Stavisåen.

Sådan kan man opleve næsten paradísiske tilstande ved naturklenodiet.

Men 2 aktiviteter har nu for alvor sat deres tydelige spor i Ruehede Skov: Ridesporten og BMX-cyklingen. Udøverne betaler for brugen. Til gengæld slider de sine steder meget på miljøet, ja har næsten overtaget dele af skoven.
Pas på heste og mountainbikere. 

I den yderste østlige ende af skoven søger vi spejderhytten ad en sti, som rytterne har overtaget. Stavisåen løber ud i engene nord for Bredbjerg. Den har sit udløb i Odense Kanal. 

Vi undlader den vanskelige opgave at gå tilbage ad rød rute og vælger den sikre vej.

Turen går tilbage ad stien, hvor en bro fører os over åen, og så går det opad, til vi når skovbrynet og asfalteret vej.
Vi går til højre ad Rugårds Landevej, passerer senere ”Kom-Igen-Krydset”, og så er vi snart tilbage ved udgangspunktet – og P-pladsen.

Det er endnu en dejlig tur året rundt.
Måske kan billederne i slideshowet inspirere.