Fra 22. oktober til 20. december 2013

20.12.13:

 

Enig kommunalbestyrelse
på valgperiodens sidste møde

 

Indstillingerne fra Økonomiudvalget blev godkendt af en enig kommunalbestyrelse på valgperiodens sidste møde i går.

Det indebærer bl.a. frigivelse af de økonomiske midler til realiseringen af de opgaver, der indgår i kommunens meget omdiskuterede budget for 2014.

Endvidere godkendes det, at både Klinteskolens bygninger og den tidligere Skamby Friskoles bygninger kan afhændes til lokale interessenter på særlige vilkår.

Anvendelse og prioritering af midlerne i landsbypuljen blev ligeledes godkendt.

Link til mødereferatet og de tilhørende bilag:

 http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=60540

14.12.13:

 

Eksisterer Nordfynstema efter
nytårsaften?

 

Nordfynstemas redaktion har tidligere oplyst, at en lukning af dette nordfynske servicesite kan blive en realitet ved årsskiftet - efter ca. 4½ års tjeneste.

Nogle har udtrykt bekymring eller beklagelse i den anledning og afventer en afklaring.

Der vil sandsynligvis inden for ca. en uge komme en orientering om Nordfynstemas mulige fremtid.

13.12.13:

 

Økonomiudvalget anbefaler overdragelse af Skamby Friskole og Klinteskolen


Det afgående økonomiudvalg havde sit sidste møde onsdag.

Punkter fra dagsordenen blev præsenteret her på nordfynstema 6. december.

Her følges op med oplysninger om Økonomiudvalgets indstillinger i udvalgte sager.

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen om overdragelse af Klinteskolens tomme bygninger. Aftalegrundlaget skal indeholde mulighed for den lokale idrætsforenings fortsatte benyttelse af gymnastiksalen.

Ligeledes anbefaler Økonomiudvalget, at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen om, at Skamby Friskoles skolebygning og tjenestebolig udmatrikuleres og sættes til salg.

René Lundegaard (O) tog som den eneste forbehold, da Økonomiudvalget godkendte indstillingen til udmøntning af budgettet for 2014 - 2017.

Derimod var der fuld enighed om at anbefale, at indstillingen om frigivelse af anlægsmidler i 2014 godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget behandlede desuden Administrationens indstilling til anvendelse og prioritering af puljemidler til landsbyfornyelse i 2014.

Den nuværende kommunalbestyrelse afholder sit sidste møde den 19. december.

 

Link til hele referatet med bilag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=60154

 

13.12.13:

 

Nordfynstema har igen været ramt
af tekniske problemer hos Telenor


Siden torsdag eftermiddag har Nordfynstemas redaktion været uden e-mail- og internetforbindelse.
Systemfejlen hos Telenor er nu rettet.

06.12.13:


Sådan har den ny kommunalbestyrelse
konstitueret sig


Her er en oversigt over fordelingen af nogle af de vigtigste poster i den ny nordfynske kommunalbestyrelse og i de stående udvalg m.m.

Tildelingen af de øvrige bestyrelsesposter, pladser i kommisioner, nævn og lignende kan man finde ved at benytte linket nederst.


Borgmester: Morten Andersen (V)
1. viceborgmester: Franz Rohde (C)
2. viceborgmester: Kim Johansen (A)


Økonomiudvalget:
Morten Andersen (V) - formand
Mogens Christensen (V)
Lars Bjørnsbo (V)
Franz Rohde (C)
Jens Otto Dalhøj (I)
René Lundegaard (O)
Kim Johansen (A)
Dorte Schmidt (N)
Steen Brydegaard (F)


Teknik- og Miljøudvalget:
René Lundegaard (O) - formand
Lars Bjørnsbo (V)
Freddy Andersen (V)
Ole Taustrup Hansen (V)
Palle Yndgaard (V)
Pia Longet (A)
Brian Lebæk (A)


Social- og Sundhedsudvalget:
Anja Lund (V) - formand
Freddy Andersen (V)
Jørgen Mejer Sørensen (V)
Bent Soelberg (V)
Palle Yndgaard (V)
Gert Rasmussen (A)
Helle Waagner (A)


Børne- og Ungeudvalget:
Jens Otto Dalhøj (I)
Lars Bjørnsbo (V)
Jane Yndgaard (O)
Franz Rohde (C)
Anette Lykke Jensen (A)
Steen Brydegaard (F)
Dorte Schmidt (N)


Arbejdsmarkedsudvalget:
Kim Johansen (A) - formand
Gert Rasmussen (A)
Keld Haurholm Nielsen (Ø)
Bent Soelberg (V)
Maria Smet Jensen (V)


Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget:
Kurt Chrstensen (V) - formand
Jørgen Mejer Sørensen (V)
Maria Smet Jensen (V)
Pia Longet (A)
Lasse Haugaard (A)


Fælles Unge-indsats, § 17 stk. 4 - udvalg:
Kim Johansen (A)
Maria Smet Jensen (V)
Anja Lund (V)
Helle Waagner (A)
Jens Otto Dalhøj (I)
Anette Lykke Jensen (A)


Det lovpligtige børn- og ungeudvalg:
Ole Taustrup Hansen (V)
Anette Lykke Jensen (A)


Se "det hele" under de enkelte punkter i mødereferatet via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=59281

 

06.12.13:


Vigtige sager i Økonomiudvalget

Inden klokken falder i slag for den nuværende kommunalbestyrelse, skal Økonomiudvalget 11. december tage stilling til flere vigtige sager, inden den samlede kommunalbestyrelse kommer på banen for sidste gang den 19. december - inden vagtskiftet.

Her skal fremhæves:
¤ Udmøntning af budgetaftalen for 2014 - 2017
¤ Frigivelse af anlægsmidler 2014
¤ Anvendelse og prioritering af puljemidler for   
   landsbyfornyelse 2014
¤ Evt. overdragelse af Skamby Friskole
¤ Evt. overdragelse af Klinte Skole

Man kan studere hele dagsordenen med sagsfremstilling, indstilling og bilag til de enkelte punkter via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=59478

 

05.12.13:

 

Ny nordfynsk styrelsesvedtægt og fordeling af poster på plads


Efter 2. behandling på ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen i dag er den reviderede udgave af styrelsesvedtægten for Nordfyns Kommune godkendt.

Det var en forudsætning for, at den ny kommunalbestyrelse på sit møde senere i dag kunne fordele posterne i de stående udvalg, der bliver aktuelle fra 1. januar 2014.

Både i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen fastholdt Dorte Schmidt sit forbehold vedrørende sammenfaldende benævnelse for to udvalg.

På den ny kommunalbestyrelses konstituerende møde blev de indgåede aftaler mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance konfirmeret.

Således stemte 15 på Morten Andersen (V) som borgmester, mens de resterende 10 pegede på Kim Johansen (A).

Derfor gælder den tidligere oplyste fordeling af posterne som borgmester, 1. og 2. viceborgmester og udvalgsformænd fra 1. januar.

Ligeledes er bemandingen af de stående udvalg med mere blevet besluttet, ligesom der er fordelt repræsentative poster i forskellige bestyrelser m.m.

En mere detaljeret oversigt vil blive præsenteret her på Nyhedssiden inden for de nærmeste dage.

05.12.13:

 

Stor mødeaktivitet på stormfuld dag

På en dag hvor DMI har en ubetinget hovedrolle for mange pga. varslet storm/orkan, skal der afholdes flere møder på Nordfyn.

Det nyvæagte ældreråd samles til konstituerende møde.

Økomomiudvalget har ekstraordinæret møde med 2. behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune som eneste punkt.

Kl. 17 afholder den nuværende kommunalbestyrelse også ekstraordinært møde med samme punkt på dagsordenen.

Kl. 18 begynder den nyvalgte kommunalbestyrelses konstituerende møde, der også afholdes i Byrådssalen på Bogense Rådhus.
Her er der 54 punkter på dagsordenen.

Der er offentlig adgang til de to sidstnævnte møder, men pga. vejret bliver der nok ikke brug for mange ekstra stole til tilhørerne.

Nordfynstemas redaktør har pga. vejrprognoser og advarsler besluttet at blive hjemme.

Derfor vil den opfølgende artikel ikke bygge på egne oplevelser og notater fra det konstituerende møde, men på det officielle mødereferat. 

 

04.12.13:

 

Statistik over børn
født i Nordfyns Kommune

 

På gårsdagens møde i Familieudvalget blev statistik over børnetal pr. 30. november 2013 fremlagt til orientering.

Oversigten kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=58956

04.12.13:

Modtaget fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

Millioner klar til landsbyfornyelse

Ny vejledning og informationspjece giver overblik over støttemuligheder under Pulje til Landsbyfornyelse – både for kommuner og borgere


Fra 1. januar er de første 200 millioner fra Pulje til Landsbyfornyelse klar til at blive brugt til at løfte landsbyer landet over. Pengene kan blandt andet bruges til at rive udtjente rønner ned, til istandsættelse og oprydning.
For at gøre det nemt at bruge midlerne har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop udsendt en informationspakke med en vejledning til kommunerne og en pjece til borgerne, der gør det enkelt at finde den rigtige løsning.

 

”Med 200 millioner i 2014 og det samme i 2015 sørger regeringen for, at der er penge til en massiv indsats i vores landsbyer. Mange steder er der et stort behov, og jeg vil opfordre kommunerne til at lave en klar strategi, så vi sikrer landsbyer en positiv udvikling i alle dele af landet, ” siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Indsatsen gør en forskel

Kommunerne skal i gang med at lave strategier for anvendelse af midlerne og ejerne af de faldefærdige huse i de små byer, skal i gang med at søge penge. Informationspakken gør det nemt at gå til opgaven og få del i de mange penge.  Udover de 400 millioner til landsbyfornyelse er der også mulighed for at anvende de midler til bygningsfornyelse og områdefornyelse, som kommunerne i øvrigt har til rådighed.

”Vi ved, at en målrettet indsats gør en forskel for de små samfund. Det kan være, at forsamlingshuset skal sættes i stand, at der skal rives et par rønner ned og fjernes noget skrot, men så ser vi også gode eksempler på, at man kan få stigende huspriser og tilflytning. Med informationsmaterialet i hånden kan både borgerne og kommunerne få et let tilgængeligt overblik over, hvordan de kan bruge puljemidlerne.” siger Carsten Hansen.

Fakta:
Pulje til Landsbyfornyelse blev vedtaget som en del af VækstplanDK. Pengene kan bruges af 70 kommuner, med landsbyer under 3000 indbyggere, til følgende aktiviteter:
• Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
• Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
• Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
• Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
• Ombygning af erhverv til udlejningsboliger

Læs informationsmaterialet her.

 

Yderligere information: Kommunikationschef Martin Hein, 41717711 e-mail: mhe@mbbl.dk

 

29.11.13:

Byggegrunde i Nordfyns Kommune bliver markant billigere


Komunalbestyrelsen har på sit møde i går vedtaget at gøre det væsentligt billigere at købe kommunens erhvervs- og parcelhusgrunde.

Prisnedsættelsen ligger på 35 - 40 % i forhold til de hidtidige priser.

De lavere priser skal medvirke til, at flere borgere og virksomheder vælger Nordfyns Kommune.

Prisnedsættelserne sker efter anbefaling fra lokale ejendomsmæglere, som kommunen samarbejder med.

Sagsfremstillingen med bilag kan læses via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=58454&ItemId=58466

29.11.13:

 

Udvalgsformandsposterne
er fordelt


Borgmester Morten Andersen oplyser i dag, at udvalgsformandskabalen i Nordfyns Kommune fra 1. januar 2014 er på plads således:

Borgmester: Morten Andersen (V)
1. viceborgmester: Franz Rohde (C)
2. viceborgmester: Kim Johansen (A)
Børne- & Ungeudvalget: Jens Otto Dalhøj (I)
Teknik- & Miljøudvalget: René Lundegaard (O)
Arbejdsmarkedsudvalget: Kim Johansen (A)
Erhverv, Kultur & Fritidsudvalget: Kurt Christensen (V)
Social & sundhedsudvalget: Anja Lund (V)


For 4 år siden blev der oprettet et ekstra udvalg.
Med gårsdagens foreløbige beslutninger i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen om ændret Styrelsesvedtægt i Nordfyns Kommune er man tilbage ved det oprindelige antal udvalg.
Økonomiudvalget oversendte vedtægten med ændringer til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Dorte Schmidt fandt det uhensigtsmæssigt, at to udvalg nu har samme benævnelse: Det lovpligtige børn- ungeudvalg og det stående udvalg Børne- og Ungeudvalget.

Ændringerne i Styrelsesvedtægten skal igennem en sidste behandling i Økomomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen den 5. december - før den ny kommunalbestyrelses konstituerende møde.

 

Link til den reviderede styrelsesvedtægt, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i går:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=58458

 

28.11.13:

Børnetal pr. 30. november og
implementering af Folkeskolereformen

På familieudvalgets møde 3. december er dagsordenen ikke lang.
Her skal følgende fremhæves:

På mødet vil Administrationen fremlægge status på antallet af kommunens 0-18-årige opgjort pr. 30. november 2013.

Desuden orienteres der om processen med implementering af Folkeskolereformen i Nordfyns Kommune.

Via link kan man se dagsordenen og klikke sig videre til bl.a. en skematisk oversigt over forberedelserne til implementeringen:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=58289

 

28.11.13:

 

Anvendelse og prioritering af puljemidler for landsbyfornyelse 2014

 

Når Teknik- og Miljøudvalget afholder sit næste møde 3. december, er overskriften titlen til ét af punkterne på dagsordenen.

Det anbefales, at man benytter nedenstående link for at læse sagsfremstillingen og for at bilagene til sagen:

 

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=58257&ItemId=58273

28.11.13:

 

Kommuneplan i høring

Kommuneplan 2013 er sendt i høring indtil den 12. februar 2014.

Læs mere via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/Nyheder/2013/November/Hoering-af-Kommuneplan-2013

27.11.13:


Nyhed på Nordfynstema:
"Opslagstavlen" til nordfynsk debat og til omtale af nordfynske arrangementer eller initiativer - ved selvbetjening

 

ValgDebatten på Nordfynstema har været brugt flittigt, men en uge efter valgdagen er der ikke længere ret mange besøg på debatsiden, og det sidste indlæg er måske skrevet.
ValgDebattens rolle er ved at være udspillet.

I stedet tilbyder Nordfynstema nu en lille nyskabelse:

Opslagstavlen

Den ny side fungerer nøjagtig på samme måde som ValgDebatten og kan bruges til 2 forskellige formål:

1. Man kan skrive og læse indlæg, hvor nordfynske emner debatteres.

2. Man kan lægge en omtale af et nordfynsk arangement eller initiativ ind på Opslagstavlen.


De sædvanlige spilleregler på Nordfynstema gælder, så der kan opretholdes et seriøst niveau.

Spillereglerne og vejledning ved brug af Opslagstavlen er skrevet øverst på den ny side.

Når indhold på Opslagstavlen ikke længere er aktuelt eller relevant, slettes det af redaktionen.

Link til Opslagstavlen:
http://www.nordfynstema.dk/60284202

 

22.11.13:

 

Forslag til ændret Styrelsesvedtægt
for Nordfyns Kommune


Der skal være ordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 28. november.
Samme dag skal der forinden være møde i Økonomiudvalget.

På begge møder er dette punkt på dagsordenen:

1. behandling af forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.

Forslaget bygger på konstitueringsaftale indgået den 20. november 2013 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Et udvalg foreslås nedlagt.
Det er planlagt, at 2. behandling af forslaget foregår på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 5. december inden den ny kommunalbestyrelses konstituerende møde samme dag.


Læs sagsfremstillingen og bilaget via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=58114&itemId=58116

 

22.11.13:

 

Om valgsiderne på Nordfynstema

Stort set alt om valg bliver stående på sitet, indtil den ny kommunalbestyrelses konstituerende møde er afholdt den 5. december.

Derefter vil noget blive slettet, og andet overlever indtil videre.

Det redaktionelle arbejde fortsætter som hidtil, og ValgDebatten er fremdeles åben for kommentarer - også i dagene efter konstitueringen.

20.11.13:


Morten Andersen kan fortsætte som borgmester med støtte fra Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance


På valgnatten er der indgået en aftale mellem Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti samt Konservative. Den indebærer bl.a., at Morten Andersen også efter nytår er borgmester i Nordfyns Kommune.
Konservatives Franz Rohde bliver 1. viceborgmester som følge af det indgåede valgforbund. og får sæde i Økonomiudvalget og får følgeskab dër af René Lundegaard (O) og Jens Otto Dalhøj (I).

Der bliver også en udvalgsformandspost til begge sidstnævnte.

René Lundegaard bliver formand for Teknik og Miljø - en post som Kim Johansen (A) så mister.
Jens Otto Dalhøj overtager ledelsen af Familieudvalget efter Mogens Christensen (V)

 

19.11.13 og 20.11.13:

Her vises resultater fra kommunalvalget i Nordfyns Kommune med tal fra valget i 2009 til sammenligning.

Et godt link til en samlet oversigt og mulighed for at se stremmatallene på alle 13 nordfynske valgsteder:

http://www.nordfynskommune.dk/Politik/Kommunalvalg-2013/Valgresultater-2013/Kommunalvalget-2013-via-KMD 

Se også Nordfynstemas valgresultatside, der udbygges og opdateres
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284210 

 

 

 

Valgresultat i 2013

 

             

Kommunalvalg

 

   

Nordfyns Kommune

 

     
                 

Stemmeprocent: 76,3

 

         
                 
     

2013

2013

2013

2009

2009

 

                 

Parti/liste

   

Valgt

Stemmer

Gallup

Stm.

Valgt

 

                 

Socialdemokraterne

   7

4622

6

4433

7

 

Nordfyns-radikale

 0

386

1

285

0

 

Konservative

   1

761

1

1275

2

 

SF-Nordfyn

   1

870

2

2460

5

 

Liberal Alliance

 1

655

0

 

0

 

Nordfynslisten

   1

702

1

905

1

 

Dansk Folkeparti

 2

1564

4

1180

1

 

Venstre

   11

6706

10

5251

9

 

Enhedslisten

   1

529

0

80

0

 

                 

15.11.13:


Politisk uenighed om kommunens økonomi går hen over hovedet på nogle vælgere

Nordfynstemas leder den 11. oktober havde overskriften "Kandidaterne står med et stort ansvar og må tage det alvorligt".

Ifølge TV2 Fyn i dag er uenigheden om det indgåede budgetforlig uden borgmester Morten Andersen gået hen over hovedet på de fleste vælgere på Nordfyn.

- Det der kan være ulempen er, hvis vælgerne ikke kan finde ud af hvad uenigheden handler om. Og det kan godt være svært, når det handler om specifikke ting i et kommunalt budget, som er rimelig komplekst, siger Christian Elmelund-Præstkær, valgforsker fra SDU, til TV2 Fyn.

Indtil nu har der i valgkampen tilsyneladende ikke været oplyst tydeligt nok om, hvad det konkret er, der skiller parterne.

Det er der navngivne vælgere, som har udtrykt deres frustration over.

Valgdagen nærmer sig.
De allerfleste og største valgarrangementer er nu krydset af på kalenderen, og kandidaterne gør sig de sidste anstrengelser for at hverve stemmer ved f.eks. at omdele valgmateriale, stemme dørklokker og måske skrive de sidste debatindlæg.

Nogle kandidater kan måske hente inspiration til den sidste indsats ved at læse eller genlæse Nordfynstemas mere end 1 måned gamle leder.

Man kan bruge dette link og rulle ned til datoen 11.10.13: http://www.nordfynstema.dk/60284199 

 

15.11.13:

Modtaget fra Franz Rohde torsdag aften


Konservative på virksomhedsbesøg

 

Arbejdspladser til Nordfyn

Det var med vækst og arbejdspladser for øje, at de Konservative på Nordfyn havde inviteret Folketingsmedlem Mai Henriksen og Regionsrådsmedlem Lasse Krull på Virksomhedsturne i kommunen. Første stop var Tinby i Søndersø som producerer et bredt udvalg af polyurethanløsninger, og eksportere til det meste af verden.

Administrerende direktør Torben Nielsen fortalte om virksomhedens historie, udfordringer og nytænkte løsninger. Efter en vanskelig tid i forbindelse med den internationale finanskrise er virksomheden i dag igen i vækst.

”Tinby er en virksomhed med mange vigtige arbejdspladser i Nordfyns kommune. De beskæftiger en bred skare lige fra ufaglærte og til akademikere”, fortæller Franz Rohde, som er konservativ borgmesterkandidat i Nordfyns Kommune.

Mai Henriksen tilføjer ”Det er utrolig vigtigt, at vi politikere kommer ud og lytter til virksomhederne. Jo bedre vi er til at tilpasse rammevilkårene, jo flere arbejdspladser”.

 

Iværksætteri

Næste stop på ruten var ”Hjørnegårdens Gårdbutik”, som er en ny gårdbutik nær Skamby på Nordfyn. Iværksætteren satser på salg af nordfynske luksusfødevare og eget lammekød, marmelade og strikketøj.

Franz Rohde fortæller at det ikke et helt tilfældigt valg: ”Hjørnegården er et eksempel på, hvordan kultur, tomme landbrugsbygninger, lokale nichefødevarer og iværksætteri går op i en fantastisk høj enhed. Skal vi have mere liv på landet, og flere arbejdspladser, er det så utrolig vigtigt med initiativrige iværksættere.”

Marianne Johansen, Hjørnegårdens indehaver fortalte med entusiasme om naturlam, landæg og strikketøj. Men en opsang om kommunal sagsbehandling og gode råd til at forbedre de kommunale vilkår blev der også plads til. Franz Rohde konstaterer, at der er plads til forbedring, hvilket han vil tage med sig, når han bliver valgt til kommunalbestyrelsen.

Udover Mai Henriksen, Lasse Krull og Franz Rohde deltog også kandidaterne til henholdsvis kommunalbestyrelse og regionsråd Bo Larsen og Kim Jensby.


 

(Nordfynstemas redaktion modtager gerne tilsvarende materiale fra andre partier!)

14.11.13:

 

De sidste dage med Nordfynstema


Der skal ikke lægges noget sørgeligt eller dramatisk i overskriften, der bevidst er gjort tvetydig.

Vi er inde i de sidste dage før den store valgdag, som nogle måske ser frem til med store forventninger - andre med bekymring.

Nordfynstemas gamle redaktør har valgt at lade "valg" være det sidste tema.
Det er endnu uafklaret, om Nordfynstema på én eller anden måde lever godt videre efter årsskiftet til glæde for mange på Nordfyn. Men der bliver orienteret, lige så snart der er en endelig afgørelse på dét.

"Indtil videre" fortsætter Nordfynstema som servicesite for alle interesserede på Nordfyn.

ValgDebatten er blevet benyttet flittigt i den seneste tid og står fortsat til rådighed for alle besøgende, uanset om man "bare" vil læse og følge med - eller om man vil benytte denne gave til ytringsfriheden ved selvbetjening. Og være sikker på, at budskabet kommer ud!
 

Selv på valgdagen kan der lægges indlæg ind, og man er velkommen til at kommentere på valgaftenen og i dagene derefter.
ValgDebatten er "selvkørende" og kræver ikke redaktørens tilstedeværelse, men præsentationerne på velkomstsiden kommer ikke lige af sig selv. 

Nordfynstema holder fokus til og med konstitueringen i den ny nordfynske kommunalbestyrelse!

Nordfynstema har dækket 6 nordfynske valgarrangementer, hvoraf kun det ene reelt også havde ét af de mere etablerede mediers bevågenhed med en journalist i salen.

Hermed er Nordfynstemas reportagedækning slut.
De resterende arangementer klarer sig sikkert fint uden besøg af den gamle redaktør, der vel forståeligt nok har brug for at komme lidt til kræfter igen oven på en travl periode.

Redaktøren er udpeget til at være tilforordnet ved Ældrerådsvalget hele valgdagen på Harvrehedskolen, Afdeling Veflinge (ja, mundret er det altså ikke!). Derfor bliver der ingen redaktionel overvågning eller opdatering på Nordfynstema fra morgen til aften dén dag.

Det overordnede resultat af det lokale kommunalvalg offentliggøres ret tidligt på aftenen af de ressourcestærke medier. 
Nordfynstema følger trop senere på aftenen, når det bliver muligt.

Efterfølgende viser Nordfynstema mere detaljerede oplysninger med oversigter, der giver mulighed for at lave direkte sammenligninger på forskellig måde - ud over det materiale, der længe har ligget på sitet med oplysninger fra det nordfynske kommunalvalg i 2009.

Brugerenes aktivitetsniveau på Nordfynstema er faldet en del lige nu, men det kan jo være et kortvarigt fænomén inden slutspurten.

Hold fortsat fast i Nordfynstema - også i "de sidste dage"!

12.11.13:

 

 

Nordfynsk Gallup-måling varsler
tæt kamp om borgmesterposten

 

Gallup har for Fyens Stiftstidende gennemført en meningsmåling blandt nordfynske vælgere op til det forestående kommunalvalg.
Resultatet er netop offentliggjort.

I den følgende oversigt vises det, hvordan de 25 pladser i den ny nordfynske kommunalbestyrelse fordeles, hvis Gallup vel at mærke rammer plet.
Tal i parentes er valgresultatet fra 2009.

 

A  Socialdemokraterne 6  (7)
B  Nordfyns-radikale 1  (0)
C  Konservative 1  (2)
F  SF-Nordfyn 2 (5)
I   Liberal Alliance 0  (-)
N  Nordfynslisten 1  (1)
O  Dansk Folkeparti 4  (1)
V  Venstre 10  (9)
Ø  Enhedslisten 0  (0)

 

Der skal 13 til et flertal.
Valgforbundet V, C og B får ifølge Gallup sammenlagt 12 pladser.
Dermed er Morten Andersens borgmesterpost reelt truet.

De mest markante ændringer – stadig ifølge Gallup – er Dansk Folkepartis fremgang fra 1 til 4 og en tilbagegang for SF fra 5 til 2.

Men det ligger uhyre tæt, og intet er afgjort her en uge før valgdagen.

Der er så mange finurligheder omkring dette kommunalvalg, at selv de fremmeste valgeksperter og analytikere kan tage fejl.

Reelt har en del vælgere ikke besluttet sig endnu – og gør det måske først, når de står med stemmesedlen i hånden.

Alligevel bliver denne prognose nok afgørende for de initiativer, som de forskellige kandidater vil tage her i valgkampens sidste fase, der kan blive særdeles hård, når man tager de seneste 4 års problematiske samarbejdsklima i Kommunalbestyrelsen i betragtning.

Det bliver måske ikke en kamp med fair play i højsædet.

 

Er du dygtigere end Gallup til at forudsige den rigtige fordeling af de 25 pladser i den ny nordfynske kommunalbestyrelse?

Deltag senest den 18. november i Nordfynstemas gættekonkurrence.

Link: http://www.nordfynstema.dk/27131640

12.11.13:

 

De nyeste tal i kommunens økonomi


Økonomiudvalgets næste møde finder sted i morgen, hvor første punkt på dagsordenen er en økonomisk opgørelse pr. 31. oktober 2013.

Da netop Nordfyns Kommunes økonomi er det af de helt store stridspunkter i den igangværende valgkamp, er der her et link til opgørelsen:

 http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=57858

12.11.13:

 

En and for meget mortensaften
i Skåstrup Forsamlingshus


Kandidater i panelet ved vælgermødet i Skåstrup Forsamlingshus søndag aften talte om, at der påbegyndes landsbypedelordning i Ore Sogn pr. 1. januar 2014.

Imidlertid kender ingen i Ore Sogns Lokalråd til, at der skulle være truffet sådan en afgørelse.

Derfor må nyheden indtil videre betragtes som en and, der måske enten kan skyldes en misforståelse eller mangelfuld information.

 

11.11.13:

 

 

Mortensaften i Skåstrup Forsamlingshus med 150 til andesteg, risalamande
og vælgermøde

 

Ore Sogns Lokalråd stod søndag aften bag et glimrende arrangement i Skåstrup Forsamlingshus, hvor der var inviteret til fællesspisning med and og risalamande og efterfølgende vælgermøde – i konkurrence med endnu et sikkert medrivende afsnit af ”Broen” på TV.

Nordfynstemas enmandsredaktion ankom mellem anden og desserten – og havde ret uheldigt glemt at få flashen til kameraet med. Alligevel kan man også se en fotoreportage fra dette møde via dette link: http://www.nordfynstema.dk/218473434

 

Der var en rigtig god og hyggelig stemning i forsamlingshuset, hvor også sidelokalet var taget i brug til de mange spisende.
Da man ved 19.30-tiden skulle i gang med vælgermødet, fortrak flere med børn, 9 kandidater fandt plads i panelet på scenen, og der blev plads til nyankomne på ledige stole.

I panelet, der var placeret på forsamlingshusets scene, sad følgende kandidater til det nordfynske kommunalvalg:

Kim Aggerbeck Iversen (F), Dorte Schmidt (N), Kim Johansen (A), Morten Mejnholt (C), John Arnshof (B), René Lundegaard (O), Jens Otto Dalhøj (I), Morten Andersen (V) og Keld HaurholmNielsen (Ø).

Lars Greve fra Lokalrådet bød velkommen, og efter en lodtrækning i forbindelse med spisningen overtog Søren Andkjær fra Lokalrådet mikrofonen og trak kort og præcist linjerne op for den næste 2 timers begivenheder – uden indlagt pause.

Det var arrangørernes ønske, at kandidaterne i den indledende runde, hvor hver fik 4 minutters taletid, fokuserede på 3 temaer, som man lokalt havde ønsket på dagsordenen:

  1. Visioner for kommunens udkants- / vandkantsområder.
  2. Hvordan beboernes ønsker i et lokalområde modtages i det kommunalpolitiske system.
  3. Hvordan kommunen fremover vil samarbejde med lokalråd m.m.

 

Søren Andkjær opstillede disse forventninger / krav til panelets deltagere:

Velfortjente og ikke billige point
Fair play
Gerne hårde afleveringer og tacklinger
Ikke gå efter manden, men efter bolden
Evt. dopingkontrol
Gult kort 30 sekunder før taletidens udløb – rødt, når tiden var udløbet

 

 Den indledende runde

 

Kim Aggerbeck Iversen fandt, at lokalrådene er kommet godt på vej, og at de er et godt bindeled. Han foreslog, at der oprettes et landdistriktsudvalg og talte varmt for seniorjob som landsbypedel.

Kim Aggerbeck Iversens indlæg er 11. november lagt ind på ValgDebatten, hvor man kan læse den fulde ordlyd. 

 

Dorte Schmidt udtalte, at Nordfyn efter hendes mening er det mest fantastiske sted at bo i hele verden, og at det er vigtigt, at der lokalt er arbejdspladser, dagpasningstilbud, skole, gode transportmuligheder og fritidsaktiviteter. Også hun talte positivt om lokalrådenes arbejde og nævnte bl.a., at unge uddannelsessøgende kan køre gratis med teletaxa.

Kim Johansen pointerede, at bosætning er vigtigst af alt i landdistrikterne, idet bosætning har afsmittende effekt på det lokale liv. Han understregede vigtigheden af lokalt engagement og fællesskab og roste de lokale initiativer, derunder deltagelsen i ”Blomstrende landsby”.
Kim Johansen nævnte den lokale indsats for at have en børnehave i området – og en købmandsbutik. Desuden pegede Kim Johansen på muligheden for at få del i ministerielle pengemidler, nævnte fibernet, mobildækning også i sommerhusområder samt uddannelse.

Derefter fik Morten Mejnholt ordet. Han kunne ikke undlade at nævne sit navn i sammenhæng med mortensaften og kunne da godt tænke sig nogle gaver. Han slog fast, at han tør træffe beslutninger, også selv om det er med et smalt flertal, og at han er tro mod dem, han repræsenterer.
Morten Mejnholt ville gerne ”vende bøtten om” mht. oplægget og foreslog, at man begynder med lokalområdernes samarbejde med kommunen for derefter at nå frem til ønsker og efterfølgende visioner. Han foreslog, at planloven skal udnyttes i landdistrikterne og nævnte folkeskolereformen, det lokale foreningsliv og forandringer som vigtige elementer i det videre politiske arbejde.

John Arnshof havde været inde på den lokale hjemmeside og roste de mange gode initiativer i området, herunder ”Blomstrende landsby” og landsbypedelordning. Han understregede vigtigheden af samarbejde med myndighederne, nævnte infrastrukturen herunder busdrift og en task force i denne sammenhæng.
J
ohn Arnshof fandt, at de kreative ideer fødes i lokalområdet, og at man må kunne få hjælp i det videre arbejde gennem kommunens kulturkonsulent. Desuden nævnte han nødvendigheden af tidlig indsats i forbindelse med uddannelse og talte meget positivt om Nordfyns Landdistriktsråd som paraplyorganisation for lokalråd og borgerforeninger.

 

Rene Lundegård fik positive reaktioner fra salen, da han som indledning fortalte, at han er borgmesterkandidat – hvilket ingen af de foregående havde nævnt. Han sagde, at han har lært meget gennem de seneste 4 år om troværdighed og kommunikation og erkendte, at politikerne ikke har været gode nok. For få har været modige.
Uden at ville klandre nogen ønskede René Lundegaard et formandsskift i Kommunalbestyrelsen. Han stod ved budgettet og nævnte vedrørende det mere lokale det maritime Nordfyn, erhvervslivet og behov for flere praktikpladser i lokale virksomheder.
Desuden frabad han sig oprettelse af flere erhvervsråd.
René Lundegård sluttede som kandidat til regionsrådsvalget af med at nævne Region Syddanmark, som Nordfyns Kommune efter hans mening bør indlede et tættere samarbejde med.

Jens Otto Dalhøj indledte sit indlæg med opfordringen: Stem på et andet parti! Indforstået Liberal Alliance. Han sagde, at han ikke er partihopper, og at han ikke har ændret holdning. Sund økonomi i vækst blev nævnt, og han fandt, at det skal gøres mere attraktivt at bo i Nordfyns Kommune, når der ikke kan opnås lavere skat.
Om Vandkantsdanmark sagde Jens Otto Dalhøj, at vi ikke skal tale os selv ned, men holde optimal opmærksomhed på de lokale værdier, herunder landdistriktsråd, lokalråd og landsbypedelordning. Til slut fortalte han, at der kan frigøres flere kommunale midler bl.a. gennem mere udlicitering.

Morten Andersen valgte at indlede med et historisk tilbageblik på en nedlagt skole og på et lokalområde, der har rejst sig på trods af et hårdt slag, og som i dag har meget at byde på. Han roste også lokalrådets arbejde og den mangfoldighed, der er kommet ud af det.
Endvidere fortalte Morten Andersen, at han sammen med socialudvalgsformanden for ca. en måned siden har aflagt et meget positivt besøg hos Nordfyns Ungdomscenter – i de tidligere skolebygninger. Han slog endvidere fast, at hvert område har sit at byde på og opfordrede til dialog gennem lokalrådene. 
Med en finte til kritik for at klippe mange snore over nævnte Morten Andersen
begivenheden ”Store Vanddag” med indvielse af badepontoner og shelters samt landsbypedelordningen.

Morten Andersen byttede derefter - i 4 minutter - plads med Keld Haurholm Nielsen ude på den yderste venstrefløj i panelet - set derfra. Så kunne alle se Keld.
Keld Haurholm Nielsen understregede, at ham er der ingen pletter på, og han hopper ikke.
Han talte varmt for nærsamfundene på landet og ønskede busdrift, der forbinder hele kommunen – og ville gøre en forskel i den ny kommunalbestyrelse.

Runden var slut, og Søren Andkjær roste alle for at overholde tiden, men ville gerne have haft, at alle holdt sig tættere til oplægget, og at man dykkede dybere. 

 

Spørgsmål og kommentarer til kandidaterne

 

Herefter gik man over til vælgermødets 2. fase, nemlig spørgsmål og eventuelle kommentarer fra salen. Flere spørgsmål viste sig at være nært beslægtede. Derfor vil referenten her samle nogle i ”pakker”.
Den første handler om ungdomsarbejdsløshed, unges transportvilkår fra bopæl på landet til og fra uddannelsessted.

Ikke uventet så kandidaterne ret ens på de problematikker, der blev rejst. Derfor bliver der ikke gået i dybden med alle svarene.

Men her trækkes enkelte ting frem.

Kim Aggerbeck Iversen foreslog, at han og borgmesteren går tiggergang hos virksomhederne for at få skaffet flere lokale lærepladser.
Morten Andersen afviste på det kraftigste udtrykket tiggergang, men ville da gerne medvirke til at skaffe de unge praktikpladser.

Morten Andersens formuleringer til SF-kandidaten fik Dorte Schmidt på banen, idet hun fandt det i strid med spillereglerne og unfair at angribe en ny kandidat sådan.

Morten Andersen fandt det hult, hvis debatten ikke må have kant, og hvis ingen må angribes.

Senere i forløbet tog Dorte Schmidt debatniveauet op igen.

Hun sagde til Morten Andersen, at man skal vide, hvad man taler om, og at det er sløjt, hvis dialogen skal være på dét plan, hvorefter hun citerede et indlæg, som Morten Andersen har skrevet, rettet imod Dorte Schmidt:
”Det fremgår helt tydeligt, at det er en yderst presset Dorte Schmidt, der nu er i gang med forklaringer og forklaringer. Det er så ynkeligt det plan du bevæger dig på, at det slet ikke er værd at kommentere”.

Der kom kraftige reaktioner fra den medlevende forsamling i salen.

En anden holmgang under debatten om landungdommens uddannelsesvilkår havde de to nuværende politiske blokkes budgetforslag som centralt punkt.

Morten Andersen slag fast, at der i VCB´s budgetforslag var afsat penge til forbedring af den kollektive trafik.

Repræsentanter for flertalsgruppen fandt det ufornuftigt at bruge penge på transportforbedringer, inden man grundigt har undersøgt, hvordan pengene bruges bedst muligt uden tomme busser.

Bortset fra det stod man ikke langt fra hinanden i ønsker om forbedringer både direkte omkring uddannelse til de unge og med hensyn til afgørende forbedringer af transportmulighederne.

I en kommentar fra Nordfyns Ungdomscenter lå der en skarp kritik af Nordfyns Kommunes hidtidige manglende interesse for institutionen og for at benytte den til unge med bopæl i Nordfyns Kommune.

Morten Andersen ville ikke tage denne kritik til sig, men pegede på det besøg, der blev afholdt for ca. en måned siden – og fandt at Nordfyns Ungdomscenter er et godt tilbud, der også skal benyttes af Nordfyns Kommune.

Jens Otto Dalhøj benyttede denne lejlighed til at pege på Liberal Alliances fortsatte ønske om etablering af en kommunal specialskole på Nordfyn.

Fra salen blev der bedt om bemærkninger til den blå specialskole på Bogense Skole.

Morten Mejnholt fandt, at dette specialtilbud er glimrende, og at det bør bevares.

Dorte Schmidt holdt fast i, at børn ikke skal flyttes fra det ene tilbud til det andet, men støttede oprettelse af en kommunal specialskole.  

Lars Greve spurgte panelet, om man vil oprette et landdistriktsudvalg.

Konklusionen var her, at de fleste ikke vil have et udvalg mere i hierarkiet, men meget gerne et endnu tættere samarbejde mellem lokalråd / landdistriktsråd og kommunen via repræsentanter fra relevante fagudvalg.

En spørger fik bekræftet, at stort set ingen ønsker, at Nordfyns Kommune tilslutter sig Udvikling Fyn.

Søren Andkjær takkede for forholdsvis fair play.

 

 Den afsluttende runde

 

Herefter fik hver i panelet – i omvendt rækkefølge – ordet i 2 minutter.

Læseren skal ikke trættes med en række detaljerede redegørelser, idet der kom en del gentagelser her.

Der var plads til muntre indslag, herunder ønsker om at spise med igen om et år, men flest kegler tog nok Jens Otto Dalhøj, der havde omdigtet ”Regnvejrsdag i november” til følgende:

Vi vil male Nordfyn blå
med en solskinsstribe på,
vælge lyset frem for skyggen,
gi´ os selv et puf i ryggen,
t
ro på alting, selv på lykken.
Vi vil male Nordfyn blå.

Der blev tid til at servere den 2 gange, og der blev kvitteret med flot bifald.

Morten Mejnholt forsøgte at improvisere sig igennem rim om Konservative og fik positive klap for det.

Flere gentog, at de gerne møder op igen mortensaften 2014.

Nogle i panelet nævnte, at landsbypedelordning begynder i Ore Sogn 1. januar 2014. Lokalrådet har efterfølgende oplyst, at det kender de ikke noget til!

Mødet var blevet gelejdet sikkert og kompetent igennem inden for den fastsatte tidsramme, og der blev takket og klappet.
Helt fortjent kom også køkkenholdet frem og fik et begejstret bifald for den dejlige mad.
Til sidst anbefalede Lars Greve de tilstedeværende Nordfynstema, der fik glimrende reklame, som redaktøren takker for.

Èn eller flere paneldeltagere savner måske netop hans/hendes særligt udvalgte guldkorn i denne beretning fra en yderst vellykket aften.

Men det her var altså, hvad redaktøren havde valgt at bringe videre.
Så hvis man vil på banen med noget, som man brænder meget for, kan man frem til valget - som mange andre - benytte kvik og høflig selvbetjening på ValgDebatten.
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284206

 

Se også fotoreportagen (UDGÅET)

 

Link til Nordfynstemas fotoreportage fra arrangementet i Skåstrup Forsamlingshus:
http://www.nordfynstema.dk/218473434

 

Dette var sandsynligvis Nordfynstemas sidste dækning af et nordfynsk valgarrangement.

Dermed har redaktionen ikke bare pakket sammen. Tværtimod.

Med de besøgstal, der er på Nordfynstema i disse dage, bliver der rigeligt at se til som redaktør frem til valgdagen – og måske også derefter.

Så brug nu mulighederne på Nordfynstema i tide!

10.11.13:

 

Ny og endnu bedre vejledning
til indlæg på ValgDebatten


Nordfynstema tilbyder alle brugere at kunne benytte ValgDebatten til indlæg ved let selvbetjening.

Nordfynstemas debatside har i flere år fungeret enkelt og upåklageligt for stort set alle.

Men i de seneste dage hare enkelte haft store problemer med at lægge idlæg ind på Nordfynstemas debatside, der benytter en skabelon, der egentlig er konstrueret til at fungere som "gæstebog".


Man kan ikke uden videre lægge meget lange indlæg ind.
De afvises af systemet.

Man kan fint sætte et portrætfoto ved sit indlæg, men hvis opløsningen er for høj, vil "systemet" ikke tage imod indlægget.


Et tredje problem viste sig forleden, hvor en taleboble ragede for højt op over egen tekst, så der blev skygget for vejledningen og betjeningsknap, så der blev blokeret for næste bruger.

 

Derfor er der nu sat en ny og endnu mere præcis brugervejledning ind på ValgDebatten, og dermed håber redaktionen, at der ikke opstår flere frustrerende situationer ved brug af Nordfynstemas debatforum.

Især skal man som bruger være opmærksom på, at lange tekster ikke accepteres af "systemet" - og der kommer desværre ingen advarsel, hvis indlægget er for langt.

Derfor kan det være en rigtig god idé at skrive sit indlæg som almindelig Word-tekst, der gemmes, inden der overfores til ValgDebatten.
Dermed undgår man, at ens store skrivearbejde bare forsvinder "ud i den blå luft", hvis teksten har været for lang og ikke bliver overført.

Her gengives den ny vejledning:

 

VIGTIGT: LÆS DENNE NY VEJLEDNING! ValgDebatten er et åbent tilbud til alle, som ønsker at skrive eller læse indlæg i forbindelse med den nordfynske valgkamp. Følgende krav skal overholdes: En ordentlig sprogtone, ingen grove personangreb og ingen anonyme indlæg. Ved overtrædelse har webmaster ret til at slette pågældende indlæg. Når man har klikket sig ind via den blå bjælke, kan man skrive sin tekst direkte i "Skriv din tekst her". En bedre fremgangsmåde KAN være at skrive indlægget som Word-dokument, der gemmes. Derefter går man til Rediger: Marker alt. Udklipsholder. Kopier. Så uploades teksten med klik på "Sæt ind" i skrivefeltet. Hvis teksten er for lang, vil systemet ikke tage imod indlægget. Så må man dele teksten i 2 eller 3 dele, og så er det vigtigt at have gemt sit dokument!!! (Se forinden hvor lange andres indlæg er!!!) Når teksten er placeret, indtastter man sit navn og sin e-mailadresse. Der kan også uploades et foto, der evt. kan forsynes med en taleboble, der IKKE må fylde så meget oven over egen tekst, at den skygger for denne vejledning og betjeningsknappen!!! Det anbefales, at man ikke uoploader billedfil på over 2 MB. Et billede med for høj opløsning kan blokere for, at indlægget kommer på "Valgdebatten", når der er klikket på den blå knap "OK - færdig!". Stort set alle indlæg lykkes perfekt. Kun webmaster kan slette indlæg. Hvis man får problemer med eget indlæg, må man gerne kontakte redaktionen for at få hjælp, tlf. 64 80 15 51 /post@nordfynstema.dk, men der er ikke 24-timers service. - God debat!

 

Link til ValgDebatten:

http://www.nordfynstema.dk/60284206 

 

 

07.11.13:

 


Livligt vælgermøde med lokal fokus
i Morud Forsamlingshus


Efter det transmitterede vælgermøde tirsdag aften i Hans Christian Andersen Airport nåede en god del af den entusiastiske skare af turnerende kandidater og supportere onsdag aften frem til vælgermødet i Morud Forsamlingshus, hvor de kom i godt selskab med lokale kandidater og vælgere.

Aftenens værter var Morud Forsamlingshus og Morud Borgerforening, som til begivenheden havde bedt morud-borger og FS-journalist Sander Schmidt om at være ordstyrer.

Venstre har to stærke lokale kandidater til kommunalvalget, og de fik hver et halvt møde i panelet, der havde følgende sammensætning:

René Lundegaard (O), Anne-Lise Sievers (F), Ole Hartung (I), Dorte Schmidt (N), Carsten Jäger (C), Mette Hjorth (B), Kim Johansen (A), Bent Soelberg (V) / Jørgen Meier Sørensen (V) og Niels Bjarne Lund (Ø).

Borgerforeningsformand Keld Vraa Andersen bød velkommen og lod paneldeltagerne trække lod om rækkefølgen til mødets indledende runde, hvor hver på skift fik ordet i 5 minutter.

Her vil der ikke blive refereret i detaljer, men bredt fortalt havde de lokalt opstillede kandidater meget på hjerte vedrørende Morud-området.
Flere andre kandidater ”udefra” satte også i nogen grad fokus på det lokale, og der var på trods af partiskel en ganske betydelig enighed om mange emner, så denne del af mødet bød ikke på væsentlige kontroverser eller skarpe markeringer.

Nogle af de fælles nøgleord var: bosætning, erhvervsudvikling, gode skoler og daginstitutioner, ungdomsuddannelse, bedre kollektiv trafik og bedre mobil- og bredbåndsløsninger, lokalt foreningsliv og engagement, frivilligt arbejde, ildsjæle, kunststofbanen, Busbanden og bybusforbindelsen.

I præsentationsrunden benyttede de fleste kandidater også lejligheden til at fremhæve væsentlige selvvalgte punkter fra deres CV. 

Nogle af de tilstedeværende havde måske forestillet sig, at den verbale krig om Budget 2014 plus overslagsårene fra gårsdagens møde i Beldringe ville blive genoptaget, men situationen var ganske tæt på våbenhvile.

Dorte Schmidt brugte dog ret bevidst en del af sin taletid til at give konkrete eksempler på forventede kommunale underskud pr. 1. oktober 2012 og i 2011, der ved årsskiftet var ændret til markante overskud. Hun gjorde desuden opmærksom på, at 5 af Økonomiudvalgets 7 medlemmer står budgettet for 2014 og overslagsårene 2015 – 2017.
Dette indlæg bremsede tilsyneladende mindretallets lyst til at gå ind i en skarp debat om budgetansvarlighed. Men emnet blev taget op igen senere på mødet.

Også på dette møde kom det frem, at Mette Hjorth og Nordfyns-radikale ikke mener, at den vedtagne skolestruktur holder, når folkeskolereformen skal føres ud i livet. Partiet står fortsat alene med ønsker om skolelukninger.

Hermed kom to af dette kommunalvalgs mest hotte debatemner også i spil på dette møde, men de kom ikke til at dominere mødet.

 

 Spørgsmål fra salen

 

Efter det sidste indlæg fra panelet gav Sander Schmidt mulighed for nogle spørgsmål fra salen inden pausen.

Den første spørger ville gerne vide, hvilke tal, der ligger på budgetforslaget fra Venstre, Konservative og Nordfyns-radikale.

Mette Hjorth fortalte, at mindretallets og flertallets budgetforslag omfattede omtrent samme beløb i anlægsudgifter i 2014 – med en forskel på 4-5 mio. kroner.
Den helt store forskel ligger i overslagsårene, hvilket Carsten Jäger bekræftede, idet der blev henvist til, at budgetmaterialet ligger offentligt tilgængeligt.

Næste spørgsmål handlede om de brændselsafgifter, som er vedtaget på Christiansborg, og som af flere borgere opleves som urimelige, når man samtidig ønsker vedvarende energi.

Kim Johansen måtte som udvalgsformand på området konstatere, at Nordfyns Kommune ikke har nogen indflydelse på denne lovgivning, men at han da i øvrigt godt kunne forstå spørgerens frustrationer.

Næste spørgsmål handlede om fjernvarmetilslutningen i Morud.
Spørgeren ville gerne have flere lokale med som underskrivere, så området kan blive koblet på fjernvarmesystemet.

Det blev oplyst, at det kan blive afgørende, om Havrehedskolen vælger at gå over til fjernvarme. Skolen regner for øjeblikket på det.

Ole Hartung var meget klar i stemmen, da han konstaterede, at det vil blive alt for dyrt for Langesøhallen at få fjernvarmeforsyning. Der skal i givet fald etableres 300 meter forbindelse, og det er der ikke penge til. Men ellers støttede han ligesom mange andre i panelet en fjernvarmeløsning i Morud, også fordi tilkoblingen vil være et ekstra incitament for bosætning i området.

Sidste spørgsmål før pausen var rettet til Mette Hjorth, som skulle svare på, hvor mange elever der skal være i klasserne efter skolelukninger, om det drejer sig om 32 – 34 børn.

Mette Hjorth slog fast, at der maximalt må være 28 i en klasse. Hvis der er flere børn, skal der oprettes en klasse mere.
Dorte Schmidt supplerede ved at henvise til den gældende ressourcemodel.

I pausen var der mulighed for at købe kaffe, øl eller vand. Folk fandt sammen, snakken gik på kryds og tværs, og der var en rigtig god stemning.

 

 Efter pausen

 

Da mødet blev genoptaget, sad Jørgen Meier Sørensen i panelet. Han fik tid til en kort præsentation, som maratonløberen afsluttede med: ”Jeg er bedst i det lange løb!”

Derefter stillede Sander Schmidt et spørgsmål til alle i panelet. Han ville gerne vide, hvordan man vil finansiere kommunens drift.

Ole Hartung pegede bl.a. på skattelettelser og mindre burokrati, og mente, at der er masser af muligheder.

Niels Bjarne Lund nævnte alternativ energi og forbedret offentlig transport, der skal have positiv indvirkning på bosætningen.

Jørgen Meier Sørensen ville have øget bosætning, ved at Nordfyns Kommune kommer på forkant og kan tiltrække flere tilflyttere fra Odense-området.

Kim Johansen nævnte mere tilflytning både i landområderne og i de 4 nordfynske byområder. Nordfyns Kommune skal skille sig ud fra mængden.

Mette Hjorts bud var bl.a., at skatten skal holdes i ro.

Carsten Jäger ville have skatten ned og skabe basis for mere bosætning.

Dorte Schmidt understregede, at Nordfyns Kommune har en god økonomistyring, og at der nu er sat 30 mio. kroner af til modernisering af skolerne. Daginstitutioner og skoler skal have gode normeringer, så kommunen har en standard, der er bedre end Odenses.

Anne-Lise Sievers gjorde opmærksom på, at dagpasningstilbuddene bliver 10 % billigere på Nordfyn. Hun ønsker, at kommunen bliver så attraktiv, at flere i Odense retter blikket imod Nordfyn.

Rene Lundegaard afsluttede denne runde med at pege på, at man endnu ikke har opnået en ordentlig synergieffekt efter sammenlægningen af de 3 kommuner.
Desuden langede han ud efter kommunens brug af eksterne firmaer, der sættes til at undersøge forskellige forhold i kommunen ud fra vores egne tal. Det burde efter hans mening gøres billigere og bedre.

 

Personlig kritik med mere

 

Næste spørgsmål handlede om udbud og indkøbsaftaler. Flere i panelet udtalte sig, og det viste sig, at der både kan tales for og imod de eksisterende ordninger, men det konstateres at være et fremskridt, at større entrepriser nu kan deles i mere overkommelige dele, som lokale håndværkere kan give tilbud på. Nogle oplever bundne indkøbsaftaler som besværlige og ikke nødvendigvis billige. Flere vil gerne kunne handle mere lokalt.

”Frænde er frænde værst” konstaterede Knud Pedersen, tidligere A-kommunalbestyrelsesmedlem, inden han lagde hårdt ud mod 3 lokale kandidater.

Ole Hartung blev spurgt, hvorfor han nu stillede op for Liberal Alliance, når OH tidligere havde sagt, at han ikke længere ville beskæftige sig med politik.

Ole Hartung forklarede, at han med gode argumenter var blevet overtalt af Jens Otto Dalhøj, og at han synes, at det er spændende at være tilbage på arenaen.

Knud Pedersen var ikke imponeret over Bent Soelbergs politiske indsats. Knud Pedersen byggede sin kritik på udtalelser fra Bent Soelberg om at ville gøre så meget. Efter KP´s mening har BS ikke gjort sig bemærket bortset fra medvirken til etablering af et lokalt fitnesscenter.

Bent Soelberg afviste på det bestemteste, at han har været passiv eller anonym.

Jørgen Meier Sørensen blev medinddraget i Knud Pedersens kritik, men JMS oplyste, at han agter at fortsætte med at være aktiv i Morud, også med fitnesscenterprojektet.

 

 Flere spørgsmål

 

En spørger satte fokus på ældres forhold, herunder rengøring og bad.

Dorte Schmidt henviste til, at der er fastlagt kvalitetsstandarder i Nordfyns Kommune.

Socialudvalgsformand Gert Rasmussen (A) kommenterede senere kort fra salen.

Kim Johansen besvarede et spørgsmål om erhvervsgrunde i Morud, hvorefter han tog sig af et spørgsmål om ungdomsboliger i Bogense, Søndersø og Otterup, idet spørgeren pegede på det tidligere sygehus i Bogense som én af mulighederne.
Kim Johansen kunne som boligforvalter give den nedslående oplysning, at de unge ikke vil bo i de eksisterende tilbudte ungdomsboliger. De kan ikke lejes ud.

 

Hvorfor stemme på jeres parti?

 

Sander Schmidt gav som afrunding på mødet hver af de 9 i panelet 30 sekunder til at fortælle, hvorfor man skal stemme på lige nøjagtig dét parti.

Ganske kort:

Anne-Lise Sievers: Kollektiv trafik, miljø, den røde tråd for børnene, gode skoler og dagtilbud, unges uddannelse.

René Lundegaard: Stem på én, der tør sige tingene som de er.

Niels Bjarne Lund: En rød/grøn politik.

Dorte Schmidt: Økonomien.

Carsten Jäger: Læs vores valgavis. Vi holder aftalerne.

Ole Hartung: Se bort fra fortiden.

Kim Johansen: Økonomien er i gode hænder. I kan sove roligt i nat.

Mette Hjorth: Økonomisk ansvarlighed. Tidlig indsats. Bedre uddannelse.

Jørgen Meier Sørensen: Vi er 20 rigtig gode kandidater. Nordfyn skal have samme kvaliteter som Odense, så stiger huspriserne også.

Sander Schmidt havde med fast og sikker hånd styret mødet i mål rettidigt.

Alle klappede!

Og valgkaravanen fortsætter frem mod den 19. november.

Se også fotoreportagen

Til denne artikel hører også en fotoreportage, der kan ses via dette link:

http://www.nordfynstema.dk/218473425 (UDGÅET)


Læs Nordfynstemas leder

Med 5 stærke lokale kandidater og andre interessante omstændigheder er kommunalvalget i Morud-området denne gang noget ganske specielt.

Læs også Nordfynstemas lederartikel om dette emne.
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284199 

04.11.2013:

 

 

Stor talelyst og god forsamlingshusstemning
på valgmødet i Veflinge

 

Veflinge og Omegns Borgerforening og Veflinge Forsamlingshus var arrangører af et velbesøgt valgmøde, der fandt sted fra kl. 14.00 søndag og sluttede noget efter den planlagte sluttid.

Talelysten var stor i panelet, hvor alle 9 opstillede partier var repræsenteret, og der var rigeligt med spørgsmål fra salen - så mødet kunne sagtens have varet længere.

I panelet sad René Lundegaard (O), Anja Lund (V), Bent Olsen (F), Gert Rasmussen (A), Jens Otto Dalhøj (I), Carsten Jäger (C), Dorte Schmidt (N), Mette Hjorth (B) og Keld Haurholm Nielsen (Ø).

En pæn andel af tilhørerne i salen var lokale, men der var også en del udefra - mange med tilknytning til ét af de politiske partier.

Inden borgerforeningsformand Benny Simonsen kunne byde de mange fremmødte velkommen, lavede et filmhold fra TV” et interview med Morten Andersen (V) for at få en venstreborgmesters kommentarer til den fortsatte kritiske presseomtale af Lars Løkke Rasmussen og dens skadelige virkninger for Venstre i en kommunal valgkamp. Indslag blev bragt på landsdækkende TV om aftenen. Morten Andersen forlod forsamlingshuset, da der senere blev pause. Der blev lavet flere andre TV-optagelser før og i begyndelsen af valgmødet.

Men det var bestemt ikke dét, folk var kommet i Veflinge Forsamlingshus for at opleve.

 

De politiske skillelinjer

 

De 9 kandidater i panelet fik på skift stillet 3 minutters taletid til rådighed.
For karavanen af inkarnerede valgmødefreaks var der næppe nogen overraskende nye politiske budskaber. Derfor gengiver referenten helt bevidst ikke ret meget fra denne indledende runde.

Nogle markante politiske skillelinjer blev dog igen trukket op:

Mette Hjorth gjorde det helt klart, at Nordfyns-radikale ikke kan garantere, at der bliver skolelukninger i de næste 4 år. Alle andre stod fast på, at skolerne under den ny skolestruktur skal have arbejdsro uden lukninger eller strukturændringer.

Lige så klart trak Carsten Jäger sin holdning til det gennemførte budget for 2014 og for de 3 overslagsår op. Han kaldte det vedtagne budget et konkursbudget, der efter hans mening vil bringe Nordfyns Kommune tæt på at komme under administration. Dermed var frontlinjen mere end markeret mellem Venstre, Konservative og Nordfyns-radikale på mindretallets side og Socialdemokraterne, SF-Nordfyn, Dansk Folkeparti, Nordfynslisten, Liberal Alliance, samt Ingmar Madsen (der ikke genopstiller) på flertallets side.

Blandt de mange andre indlæg i panelet skal her nævnes ét med et mere lokalt indhold. Bent Olsen foreslog, at når Aktivitetshuset i Veflinge fraflyttes, kan det gøres til ”Vævli Innovationscenter”.

Ordstyreren oplyste, at man fra salen efter kaffe- og rygepausen kunne stille spørgsmål til politikerne, og at alle i panelet som afrunding på mødet hver ville få 1 minut til bl.a. at fortælle, hvad de vil gøre for Veflinge.

 

Den kollektive trafik

 

Anne Christiansen stillede det første spørgsmål fra salen. Hun var meget utilfreds med den stærkt forringende busdrift og kunne ikke se nogen positiv udvikling for Veflinge i denne sammenhæng.
Anne Christiansen langede især ud efter Venstre, som inden valget for 4 år siden havde givet garantier mod lukning af nordfynske busruter. Kritikken var skarp, men saglig.

Som ny og lokalt opstillet kandidat for Venstre kunne Anja Lund ikke gå direkte ind og svare på kritikken, fordi hun ikke har været med i den seneste valgrunde.

René Lundegaard kritiserede kraftigt den foregående nordfynske kommunalbestyrelse, fordi den ikke havde været mere aktiv omkring den kollektive trafik. Han var stærkt utilfreds med, at der ikke på et meget tidligere tidspunkt havde været en konstruktiv dialog mellem Region Syddanmark og Nordfyns Kommune om fremtidig busdrift.

Dorte Schmidt konstaterede, at da den nuværende kommunalbestyrelse trådte til, var kommunens økonomi så ringe, at der ikke var råderum til at betale for drift af al den busbefordring, som Region Syddanmark ikke længere ville stå for.
Hun pegede på, at en forbedring kan laves i en stærkt forbedret udgave af telekørselsordningen.
Dorte Schmidt erkendte samtidig, at Nordfyns Kommune ikke har været god nok til at orientere godt om telekørslen, der har nogle brugsmuligheder, som de færreste har kendskab til, herunder unge uddannelsessøgende.
Hun foreslog mere borgerindflydelse på fremtidige kollektive trafikløsninger.

Carsten Jäger pegede på, at V, C og B i deres budgetforslag havde sat 1 mio. kroner af til forbedring af den kollektive trafik – og at sådan en post ikke ligger i flertallets budget. De 3 partier har bl.a. foreslået genoptaget busdrift mellem Hårslev og Bogense.

Jens Otto Dalhøj svarede hertil, at der skal bruges mange millioner kroner på en bedre kollektiv trafik. Sagen skal ikke havne i en syltekrukke, men sættes på dagsordenen den 1. januar.

Bent Olsen ville have mere og bedre busdrift og henviste til ”karavanen af skolebusser”, der efter hans mening kan anvendes mere effektivt.

Mette Hjorth ville også forbedre den kollektive trafik og foreslog, at der nedsættes et særligt udvalg, der skal løse opgaven. Desuden ønskede hun bedre cykelstiforbindelser.

For Keld Haurholm Nielsen var det ikke afgørende, om der bliver timedrift eller ”halvandentimedrift”. Han vil have en meget bedre kollektiv trafikløsning i hele kommunen og undrer sig over al den ubrugelige tombuskørsel, der stadig foregår på Nordfyn.

Gert Rasmussen afrundede emnet med en replik rettet til Carsten Jäger:
Pengene rækker ikke til ret meget kørsel mellem Hårslev og Bogense!

 

Handicappedes transportmuligheder
– og om inklusion

 

Gitte Reckendorff Nielsen talte på mange handicappedes vegne, da hun fik lov til at stille spørgsmål til panelets deltagere.
Gitte argumenterede overbevisende for, at det er meget billigere for kommunen og bedre for den handicappede, hvis kommunen yder hjælp til køb af en handicapbil i stedet for at betale for kompenserende kørsel.
Ifølge Gitte koster kompenserende kørsel 26.960 kr., mens udgiften ved bilkøb kun er 10.293 kr.
Det burde politikerne se nærmere på.
Desuden sagde Gitte til politikerne, at man i Nordfyns Kommune slet ikke er klar til inklusion endnu. Bl.a. er der ikke tilstrækkelig plads og tilgængelighed.

Som formand for Handicaprådet kunne Dorte Schmidt nikke genkendende til Gittes tal, som hun var blevet præsenterer for nylig. Dorte var klar til at se velvilligt på ansøgninger, der både ville give bedre løsninger for den handicappede og som tillægsgevinst en besparelse for kommunen.

Keld Haurholm Nielsen var helt på samme linje og ville give de handicappede bedre livskvalitet og bedre muligheder for at få et job.

Gert Rasmussen ville som formand for Socialudvalget tage Gittes indlæg med til det kommende udvalgsmøde.

René Lundegaard afrundede emnet med en bredside til kommunens forvaltning og påpegede, at den skal holde sig til lovgivningen på området.

 

Den pinlige skolestrukturproces

 

Nordfynstemas redaktør, fotograf m.m. blev under notatskrivningen noget overrasket, da han pludselig fik ordet.

Efter en introduktion til emnet var spørgsmålet til alle i panelet – uanset om de sidder i Kommunalbestyrelsen nu eller håber på at gøre det fra 1. januar:

”Hvad har I lært af den pinlige skolestrukturproces – og hvordan vil borgerne kunne se det i Kommunalbestyrelsens arbejde i de kommende 4 år?” (Hele formuleringen med introduktion kan læses under ”Spørgsmål til vælgere og kandidater”)

Det vil føre alt for vidt at gå i detaljer med alle de mange svar. Her gengives nogle hovedtræk – og enkelte særlige udmeldinger:

Gert Rasmussen var nok den typiske fællesnævner, da han sagde, at det ikke har været rart at se på. Han ville have ro til alle skolerne i de næste 4 år. Jens Otto Dalhøj, René Lundegaard, Bent Olsen, Dorte Schmidt og Carsten Jäger var på linje med Gert Rasmussen, og flere virkede oprigtigt beskæmmede over det forfærdelige forløb.

Mette Hjorth, som har haft en central og omtumlet rolle i det meste af skolestrukturprocessen, håbende at den ny kommunalbestyrelse vil være klædt godt på til at løse opgaverne, når den ny skolestruktur skal fungere under den ny skolereform. Hun mente ikke, at den gennemførte skolestruktur med 23 stemmer for og 2 (deraf hendes egen) imod, er holdbar nok.

Keld Haurholm Nielsen var ikke med i skolestrukturprocessen, men vil bevare alle skoler og gøre mere for landsbysamfundene.

Heller ikke Anja Lund har været med i de politiske slagsmål om skolestrukturen. Men hun mente ikke, at Venstre er bussemand i denne sammenhæng. Anja slog fast, at Venstre vil bevare den nuværende skolestruktur.

Jens Otto Dalhøj udtrykte respekt for Anja Lund.
Langeland kom på bordet, men blev fejet af igen.
Dorte Schmidt henviste til CEPOS-undersøgelsen, der viser, at skolenedlæggelser hverken har givet forbedringer eller besparelser.
René Lundegaard advarede om, at dagpleje og vuggestuer i landdistrikterne er under pres, hvilket Gert Rasmussen blankt afvist efter at have konstateret, at der i 2014 er afsat 30 mio. kr. til skolerne, herunder også afdelingsskolerne.

 

Ulige uddannelsesmuligheder for unge

 

Ilse Simonsen stillede det næste spørgsmål fra salen på baggrund af en konkret situation, hvor en ung fra Nordfyns Kommune ikke har fået samme muligheder for tilskud til videreuddannelse som en anden ung med bopæl i Odense Kommune.

Der blev i panelet udtrykt forståelse for frustrationer over en sådan forskelsbehandling, men der blev også peget på, at Nordfyns Kommune er kommet i gang med en særlig indsats for unge, både dem under 18 år og dem over 18 år.

Under denne del af mødet blev der igen en holmgang mellem Dorte Schmidt og Carsten Jäger om de faktiske og forventede tal i Nordfyns Kommunes økonomi, et emne, der givetvis også vil præge alle resterende møder på den nordfynske valgkalender.

 

Klausuler mod social dumping
– og om forsamlingshusene

 

Leif Rasmussen spurgte om kandidaternes holdninger til klausuler i forhold til social dumping og var bekymret for forsamlingshusenes fortsatte drift.

Der kom ingen sensationelle svar til nogen af emnerne, men talelysten i panelet var stor!

Men flere slog fast, at Nordfyns Kommune har gennemført meget, som borgerne ”bare” tilsyneladende ikke har kendskab til.
Dorte Schmidt formulerede det måske mest præcist ved at sige, at Nordfyns Kommune har et stort kommunikationsproblem.

 

Samarbejde og lokal udvikling

 

Leif Nielsen blev den sidste, som fik mulighed for at stille spørgsmål fra salen.
Han ville have fokus på samarbejde og på lokal udvikling.

Nogle af buddene omtales kort her:
Bent Olsen foreslog, at der også bliver en landsbyordning i Veflinge.
Gert Rasmussen, som også var på hjemmebane her, opfordrede kraftigt til, at man lokalt gør sin indflydelse gældende.
Det vil koste 4-5 mio. kroner at lave ombygning til en lokal landsbyordning, hvor skole og daginstitution lever på samme matrikel.

Da de korte afsluttende replikker fra paneldeltagerne blev sat i gang, var den planlagte sluttid for længst passeret, og måske havde trætheden så småt meldt sig.
De mest konkrete indspark med lokalt indhold kom ikke uventet fra Bent Olsen, Gert Rasmussen og Anja Lund.

Dansk Folkeparti og Nordfynstema

 

René Lundegaard sluttede af med en voldsom ros til Nordfynstema og til sitets redaktør.

Tilstedeværende kunne meget let få det indtryk, at der er endog meget tætte bånd mellem Dansk Folkeparti og Ole Grost.

Derfor fandt sitets redaktør det nødvendigt at tage ordet og meget kontant fortælle, at han absolut ikke er medlem af Dansk Folkeparti, og at der bestemt ikke er nogen broforbindelse mellem de to parter.
Dansk Folkeparti har ligesom de øvrige 8 opstillede partier fået en gratis præsentationsside på Nordfynstema. Den side er man i Dansk Folkeparti rigtig glade for – og så er dén ikke længere!

(Når det så er slået fast, skal redaktøren da ikke lægge skjul på, at det er godt at høre, at andre sætter pris på Nordfynstemas tilbud og meget gerne laver reklame for sitet. Det må andre partier skam også.)

Valgmødet blev på behørig vis afsluttet med fortjent bifald til alle, som havde bidraget til et ganske udmærket arrangement.

At nogle af de fremmødte så bagefter ikke syntes, at de fik ret meget konkret med sig hjem, er så en helt anden historie.

 

Se fotoreportagen fra mødet via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/218473426 (UDGÅET)


 

Alle er velkomne til at kommentere mødet og/eller artiklen på ValgDebatten.
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284206

01.11.2013:

 

Forslag til Kommuneplan 2013
vedtaget af Kommunalbestyrelsen


Fra gårsdagens møde i Kommunalbestyrelsen skal følgende nævnes kort:

Fra og med 2015 ligger skolernes vinterferie i uge 7.
Der er godkendt masterplaner for renovering af Søndersøskolen og af overbygningsskolerne i øvrigt.

Endvidere er et grundigt gennemarbejdet forslag til Kommuneplan 2013 vedtaget.

Kommuneplanen er et meget vigtigt dokument, som også mange andre end kandidaterne ved kommunalvalget bør sætte sig ind i.

Særligt interesserede kan benytte dette link for at få dokumentet frem på skærmen:

http://nordfyn.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=1

 

31.10.2013:

 

Velbesøgt vælgermøde
med liv og indhold

Som arrangør kunne Skovløkke Lokalråd for Skeby og Østrup Sogn med rette glæde sig over, at ca. 130 interesserede borgere, både lokale og folk udefra, var mødt frem vælgermøde i den lokale skoles aula for at høre panelet af politikere besvare spørgsmål og komme med politiske budskaber. Flere fik da også mulighed for at stille kandidaterne spørgsmål - i håb om at få tilfredsstillende svar med sig hjem.
Men derom senere.

I dag er der efter gennemførelsen af den gældende nordfynske skolestruktur på papiret kun 6 folkeskoler. Den ene af dem er Sletten Skole, og en afdeling herunder hedder i dag officielt Sletten Skole Afdeling Skovløkken. Navnet er ikke specielt mundret, og lokalt omtaler beboerne da også stadig den lokale skole som Skovløkkeskolen. Den betegnelse vil også blive brugt i denne artikel, og når der omtales bevarelse af skoler, er det hele tiden underforstået, at der er tale om de tidligere 6-klassede skoler, der på papiret blev nedlagt i 2012 for straks at genopstå som afdelinger.
Så skulle dét være på plads.

Lokalrådet havde indbudt alle de 9 partier ved det nordfynske kommunalvalg til at få en plads i panelet, der denne aften havde følgende sammensætning:

 

Mogens Godballe (B), Morten Andersen (V), René Lindegaard (O), Franz Rohde (C), Kim Johansen (A), Dorte Schmidt (N), Jens Otto Dalhøj (I), Anne-Lise Sievers (F) og Niels Bjarne Lund (Ø).
Journalist Sander Schmidt, Fyens Stiftstidende, havde beredvilligt stillet sig til rådighed som ordstyrer.

 

Præcise spørgsmål og korte svar

Trine Wenckheim bød på Lokalrådets vegne velkommen, og så gik man straks i gang med aftenens program.

Lokalrådet havde til mødet indsamlet en del spørgsmål, der var sendt til paneldeltagerne, så det kunne forberede sig lidt hjemmefra.
Af praktisk grunde vil punkter fra oplægget blive præsenteret samlet her:

Lukker I Skovløkkeskolen?
Hvad med vores børnehave og vores dagplejere?
Mere bosætning i området – Vi har det hele – og en bro i 2014. Vil I hjælpe os?
Infrastruktur fra Skovløkkeområdet til videreuddannelse, hvordan?
Mobildækning? Vi skal have mere erhverv, men hvordan?
I vil have flere turister, hvordan skal vi skille os ud?
Vi har gejsten og ideerne, men har I modet?
Fritidsliv og halleje hænger skidt sammen. Vil I ændre det?

Hver paneldeltager fik 3 minutter til en kort præsentation og til at give nogle bud på konkrete spørgsmål om bosætning og udvikling af lokalområdet – også på erhvervsområdet, om unges uddannelsesmuligheder, transportvilkår og bredbåndsforbindelse m.m.

Alle 9 i panelet havde positive forventninger til forbedringer i lokalområdet. Der var bred enighed om, at den kollektive trafik og unges adgang til videreuddannelse skal forbedres betydeligt. En målrettet brug af nye muligheder for erhvervslivet gennem nyeste ændringer i planloven blev også fremhævet. Områdets beliggenhed blev nævnt som et stort plus. Dertil også skulderklap til de mange lokalråd, der i den seneste tid er etableret mange steder i kommunen og fremhævelse af, at teleselskaberne nu ikke længere skal betale leje ved opsætning af master i Nordfyns Kommune. En enkelt paneldeltager skammede sig på kommunens vegne over mangelfuld gadebelysning på centrale lokaliteter i Skovløkkeområdet.

Trine Wenckheim fremhævede kort flere af lokalområdets ”trumfkort”, og derpå gik Sander Schmidt over til nogle præcise spørgsmål, der krævede lige så præcise svar, nemlig et ja eller et nej fra hver paneldeltager.

”Vil I lukke skoler?” – Alle undtagen Mogens Godballe svarede ubetinget nej.
”Vil I lukke dagpleje?” – Alle svarede nej.
”Vil I sikre transport til de unge?” – Alle svarede ja.
”Vil I mødes med Lokalrådet efter valget?” – Alle svarede ja.

Skolerne - igen!

På dette tidspunkt stod det igen klart, at Nordfyns-radikale skiller sig ud fra de øvrige partier, når det handler om skolernes overlevelse.

Det blev da også et angebspunkt, da Arne Erlund (N) som den første fra salen fik lov til at stille spørgsmål: Hvordan kan Nordfyns-radikale bevare de mindre skoler, når I kræver, at alle skoler skal have mindst 2 spor?
Her var Mogens Godballe noget i klemme.
Morten Andersen gik ind og slog fast, at der ikke skal lukkes skoler i de næste 4 år, men skolerne skal have arbejdsro under den ny skolestruktur.
Her spurgte Kim Johansen så Morten Andersen, om Mette Hjorth (B) ikke alligevel kunne få gennemført skolelukninger, hvis hun efter valget er blevet den berømte tunge på vægtskålen.
Dette afviste Morten Andersen blankt, idet han fremhævede, at han går ind for brede forlig – og dermed var der en direkte finte til vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene 2015-2017, hvor Venstre i den sidste fase var blevet holdt uden for forhandlingerne.

Hermed var ”ballet åbnet” med mulighed/risiko for skarpe meningsudvekslinger.

Lokalrådsformand Keld B. Hansen gik rundt blandt publikum med mikrofonen.

Fra salen spurgte Jane Yndgaard (O), om sandheden ikke er, at Skovløkkeskolen havde været lukket i dag – med Venstres stemmer – hvis ikke Børge Nielsen (dengang i Den sociale Gruppe) var sprunget fra, fordi han ikke ville være med til at gøre Nordvestskolen til en grundskole for 0. -2. klasse.

Den fremstilling afviste Morten Andersen, som sagde, at der på det tidspunkt ikke var tale om en beslutning, men om et oplæg.
Her kunne Jens Otto Dalhøj ikke lade være med at beskrive sin opfattelse af Venstres skolestrukturpolitik:
Da Venstres visioner for en ny skolestruktur blev offentliggjort i sommeren 2010 måtte han stå af, fordi han ikke ønskede massive skolelukninger. Jens Otto Dalhøj udtalte sig bramfrit om situationen dengang: Han skulle holde kæft eller blive ekskluderet – og valgte så at melde sig ud af Venstre og ind i Liberal Alliance.

Dette afsnit i ”skudvekslingerne” blev afsluttet af Kim Johansen, der mindedes det store borgermøde 19. september 2011 i Bogense Skoles hal – og det daværende 13-12-flertals overraskende og barske pressemeddelelse dagen efter. Her foreslog Venstre og Konservative sammen med Den sociale Gruppe, at følgende 5 skoler skulle lukke: Kongslundskolen, Klinteskolen, Veflinge Skole, Løkkemarkskolen – og Skovløkkeskolen. Mens der skulle være fælles ledelse for følgende: Krogsbølle Skole og Horsebækskolen, Otterup Skole og Nordvestskolen (0-2. kl.) samt Særslev Skole og Hårslev Skole.

Kommunens økonomi

Herefter blev der fra salen stillet spørgsmål om tiltrængt renovering ad store og små skoler, og der var nogle kontante og kritiske spørgsmål om ansvarligheden i det budget, som et ret snævert flertal i Kommunalbestyrelsen har besluttet.

Franz Rohde forudså, at det vedtagne budget vil slå bunden ud af kommunens budget.
Niels Bjarne Lund så sådan på det, at uden investeringer kommer der ikke gang i udviklingen.
Det blev bifaldet af Jens Otto Dalhøj, som ville have flere opgaver udliciteret, eksempelvis hos Park og Vej.
Kim Johansen sagde, at hos Park og Vej er 78 % af opgaverne allerede udliciteret.
Han afviste blankt, at man er på vej til at tømme kommunekassen – men sagde, at nu skal kommunens kurs væk fra middelmådigheden.
Morten Andersen slog fast, at der ikke hidtil har været flertal for større udliciteringer, man han så da bestemt et potentiale her.

I den planlagte pause gik snakken lystigt, og Nordfynstemas udsendte fik et interessant signal fra nogle borgerlige kandidater, som udtrykte skepsis vedrørende skolestrukturens holdbarhed i de næste 4 år.
Så fik I også lige den vinkel med, folkens!

Da mødet blev genoptaget, var det fortsat med fokus på kommunens økonomi.

Dorte Schmidt kunne som økonom ikke se nogen rimelige grunde til skepsis ved kommunens økonomi, tværtimod. Men hun erkendte, at de økonomiske forhold og sammenhænge er vanskelige at forklare på en enkel måde, så almindelige borgere kan forstå det.

René Lundegård fandt, at Nordfyns Kommune i de forløbne år har været underernæret pga. besparelser, der er blevet til en stærkt voksende kassebeholdning.
Når det ikke har kunnet lade sig gøre at gennemføre skattelettelser, fandt han det rigtigt at bruge de opsparede midler til investering i udvikling i kommunen.

Morten Andersen indvendte, at kommunen for 4 år siden havde været tæt på at blive sat under administration pga. en sølle økonomi, men roste den samlede kommunalbestyrelse for i fællesskab at have fået rettet op på likviditeten.
Han var nervøs for følgevirkningerne af det netop gennemførte budgetforlig

Jens Otto Dalhøj opfordrede Morten Andersen til at fremlægge internt materiale fra kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet og fandt diskussionen ulige.

Flere spørgsmål om lokale emner

Herefter forlod man debatten om store stridspunkter og gik over til flere spørgsmål fra salen, de fleste med en mere lokal vinkel:

Flere cykelstier.
Frustrationer over en uløst miljøsag med lokalt landbrug.
Hvordan bliver Otterup en pænere by?
Mere udvikling i Klintebjerg og havnene i øvrigt.
Utilfredshed med risiko for dyrere lokalevilkår for badmintonspillerne i området.

Til alle disse spørgsmål kom der stort set udelukkende positive svar.
Morten Andersen syntes, at nogle af hovedbyerne var blevet så nedslidte, at de trængte til et løft – ikke nødvendigvis på landsbyernes bekostning.

Det gjorde et stort indtryk på alle, da lokale unge Sander fortalte om, hvor problematiske transportforholdene er for ham som uddannelsessøgende med bopæl i lokalområdet.
Det udløste en længere runde med forslag til bedre transport, herunder udbygning af den eksisterende telekørsel og bedre samarbejde med uddannelsesstederne.
Anne-Lise Sievers fremhævede det igangsatte arbejde i det nedsatte ungeindsatsudvalg.
 

Også ældreplejen blev et tema. Her talte Morten Andersen varmt for bedst mulig livskvalitet for alle ældre.

I den anden ende af aldersskalaen lå et spørgsmål om at opnå en lokal dagplejeplads. Det kan 4 familier i området ikke få for øjeblikket. Spørgeren henviste til en artikel i Fyens Stiftstidende om en kandidat, som havde fået sit pasningsproblem løst.
Morten Andersen afviste, at der ligger noget hemmeligt i det eksempel, som spørgeren henviste til.

Og endelig blev der fra et skolebestyrelsesmedlem udtrykt bekymringer vedrørende inklusion.

Tidsrammen var ved at være fyldt ud.

"Vi er med!" 

Hver i panelet fik en kort afsluttende replik, og også her blev der udvist stor interesse og respekt for det lokale arbejde både hos Skovløkke og rundt omkring i kommunen. 

Der blæser positive vinde over de nordfynske landdistrikter.
Her roste Anne-Lise Sievers konkret til et glimrende idékatalog, som folk i Skovløkkens område tidligere har udgivet.

Trine Wenckheim rundede af med at nævne:
Der bliver født mange børn i området.
Odins Bro åbner for nye muligheder.
Området bliver Odenses nye opland.
Her er gyldne muligheder.
Vi er med.

I panelet var man også med på et samarbejde med Skovløkke Lokalråd efter nytår.

Herefter var der tak til Sander Schmidt for en stærk indsats som ordstyrer, tak til panelet og til alle de fremmødte.

.....

Se Nordfynstemas fotoreportage fra arrangementet.
Link: http://www.nordfynstema.dk/218473427 (UDGÅET)

28.10.13:

 

Alle 9 partier/lister, der stiller op til det nordfynske kommunalvalg, har nu hver
deres egen præsentationsside her på Nordfynstema

 

Se alle de opstillede kandidater og læs mere om, hvad de og deres parti står for

 

Hver præsentationsside har eget faneblad i kolonnen til venstre

Disse links kan benyttes:

 

A Socialdemokraterne: http://www.nordfynstema.dk/218473443 

 

B Nordfyns-radikale: http://www.nordfynstema.dk/27131603

 

C Konservative: http://www.nordfynstema.dk/43957872 

 

F SF-Nordfyn: http://www.nordfynstema.dk/43957864

 

I Liberal Alliance: http://www.nordfynstema.dk/218473432 

 

N Nordfynslisten: http://www.nordfynstema.dk/218473438

 

O Dansk Folkeparti: http://www.nordfynstema.dk/218473436 

 

V Venstre:  http://www.nordfynstema.dk/116535814

 

Ø Enhedslisten: http://www.nordfynstema.dk/116535811

Alle - både vælgere og kandidater - er velkomne til at læse og skrive indlæg på Nordfynstemas debatside "ValgDebatten".

Link:
 http://www.nordfynstema.dk/60284206

 

 

 

27.10.13:

Denne pressemeddelelse er modtaget fra Venstre i Nordfyns Kommune:

 

Venstre i Nordfyns kommune
vil binde mandatet til partiet
og ikke til personen

 

Når vælgerne d. 19. november sætter sit kryds, vil de samtidig vide, at stemmer man på Venstre, er det en stemme på Venstre – ikke bare på valgdagen, men i hele valgperioden.

 

Det burde selvfølgelig være indlysende, men efter den seneste opgørelse, har næsten 175 kommunalbestyrelsesmedlemmer skiftet parti i indeværende periode, her af alene  9 partiskift i Nordfyns kommune fordelt på 5 personer. Det faktum betyder at mange vælgere spørger sig selv ” kan man regne med, at det jeg stemmer den ene dag – også er gældende den næste dag?”

 

Venstres 20 kandidater har derfor givet hinanden håndslag på, at de valgte kandidater i partiet, ikke kan forlade partiet for enten at blive løsgænger eller indtræde i en anden partigruppe i valgperioden. I stedet skal man vige pladsen til fordel for 1. suppleanten.

 

Venstre anerkender fuldt ud, at aftalen ikke er juridisk bindende, da loven siger, at mandatet følger personen og ikke partiet. Omvendt er den interne aftale i partiet et klart signal til borgerne i Nordfyns kommune, at en stemme på Venstre ikke bare er en stemme på valgdagen, men i hele valgperioden.

 

...

Alle er velkomne til at kommentere Venstres pressemeddelelse på Nordfynstemas "ValgDebatten".
Link: http://www.nordfynstema.dk/60284206 

 

25.10.13:

 

Fra Økonomiudvalgets møde i onsdags

 

Nordfynstemas redaktion har udvalgt nogle af de sager, der blev behandlet i Økonomiudvalget i onsdags, hvor Kim Johansen (A) og Steen Brydegaard (F) var fraværende.

 

Gratis telekørsel til og fra
valgstederne 19. november

 

På forslag fra Kim Johansen godkendte Økonomiudvalget, at der etableres gratis teletaxakørsel i Nordfyns Kommune på valgdagen den 19. november 2013 mod fremvisning af valgkort.
Link til sagen:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=57153&ItemId=57158

 

Naturfriskole i Nørreby stadig en mulighed

 

Efter afslaget fra Arla er der arbejdet med en anden mulighed for anvendelse af Klinteskolens tomme lokaler, nemlig etablering af en naturfriskole som et tilbud til børn, der normalt ikke tilgodeses i folkeskolen. Det er en forudsætning for etablering af en sådan skole, at den fortrinsvis får elever med bopæl uden for Nordfyns Kommune.

Mogens Godballe, som er radikal kandidat til Kommunalbestyrelsesvalget, har foreløbig indbetalt et depositum på 20.000 kr. for anmeldelse af friskolen til Undervisningsministeriet.

På Nordfyns Komunes budget er der årligt afsat knap 250.000 kr. til ejendomsudgifter til den tidligere folkeskole i Nørreby.

En overdragelse af Klinteskolen er nødvendig for projektets gennemførelse.

Lovgrundlaget for overdragelse eller salg er undersøgt af Nordfyns Kommune.

Økonomiudvalget afsluttede behandlingen af sagen i onsdags med at anbefale fortsat dialog og opbakning til initiativtagerne.
Administrationen anmodes om at afholde et møde med lokalområdet for udarbejdelse af et samlet beslutningsoplæg til efterfølgende politisk fremlæggelse og videre stillingtagen.
Link til sagen og bilag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=57153&itemId=57191

 

Gambo i Gamby og Horsebækvej 101

Det tidligere plejecenter Gambo i Gamby har været udbudt til salg, men ved fristens udløb 30. september var der ikke indkommet bud.

Til Økonomiudvalgets møde havde Administrationen indstillet, at ejendommen nedrives ved hjælp af midler fra nedrivningspuljen, der fra 2014 ikke længere kan anvendes til nedrivning af kommunale ejendomme.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen.
Link til sagen:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=57153&itemId=57167

 

Efter flytningen af Heldagsskolen er ejendommen Horsebækvej 101 tom og står til at blive udbudt til salg.
En ejendomsmægler har lavet et udbudsmateriale og har vurderet, at ejendommen udbydes uden mindstepris, men med en prisidé på 350.000 kr.

Administrationen havde indstillet, at udbudsmaterialet godkendes.

Det gjorde et flertal i Økonomiudvalget med bemærkning om, at udbudsmaterialet skal kvalitetssikres i forhold til faktuelle forhold.
Dorte Schmidt (N) kunne ikke støtte indstillingen, idet hun henviste til tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen 29. august i år og fastholdt, at ejendommen burde overgå til Heldagsskolens disposition.
Link til sagen og bilag:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=57153&itemId=57170

 

Hele referatet fra Økonomiudvalgets møde kan studeres via dette link:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nordfyns07&page=document&docId=57153

 

 

22.10.13:

 

Velbesøgt vælgermøde i Grindløse

 

Bred enighed i panelet om flere centrale emner, men også afgrundsdyb uenighed om fakta i kommunens økonomi

 

Grindløse Sognegaard havde inviteret til valgflæsk og efterfølgende valgmøde tirsdag aften, og det blev et velbesøgt arrangement.

TV2 Fyn var mødt op og lavede indslag fra mødet.

Det anfægtede dog ikke de fremmødte ved de 3 langborde, hvor snakken gik livligt.

Fade og skåle blev båret ind, stegt flæsk, kartofler, persillesovs og rødbeder kom på tallerkenerne, og der blev spist, mens de gode samtaler fortsatte.

Da tallerkener og fade var båret ud igen, kom der flere deltagere til valgmødet, så der måtte hentes flere stole og sættes ekstra borde op.

Lidt før kl. 20 sad alle 9 politikere klar i panelet ved endevæggen.
Det var Keld Haurholm Nielsen (Ø), Dorte Schmidt (N), Anne-Lise Sievers (F), Kim Johansen (A), Morten Andersen (V), John Arnshof som vikar for Mette Hjorth (B), Franz Rohde (C), René Lundegaard (O) og Jens Otto Dalhøj (I).

Journalist Niklas Bøgh fra TV2 Fyn havde påtaget sig at være ordstyrer og havde forberedt sig grundigt til opgaven.

 

Enighed om meget

De 9 i panelet fik hver samme nøje afmålte tid til en kort præsentation, hvorefter Niklas Bøgh satte udvalgte temaer i spil direkte henvendt til de enkelte i panelet.

En summarisk opgørelse fra debatten inden kaffepausen kan gøres op på denne måde:

Der var i panelet en udbredt enighed om, at der skal gøres mere for landdistrikterne og for skolerne i dem, for bosætning og befolkningstilvækst, for mere erhvervsaktivitet og flere arbejdspladser også på landet, for bedre transport i kommunen bl.a. for at unge bedre kan komme til og fra uddannelsessteder, for bedre uddannelse af de unge og for at skaffe lærepladser.
Alle vil have bedre og hurtigere IT-kommunikationsforbindelser på Nordfyn.

For folk i de nordfynske landdistrikter er der tilsyneladende lys forude:
Der er øget politisk interesse for og opmærksomhed på landdistrikter, landsbyer, lokakalråd m.m. 

Ind imellem kunne der på nogle punkter anes nuanceforskelle, men enigheden var udbredt.

 

Bliver aftaler overholdt?

Enighed var der egentlig også, da ordstyreren spurgte, om aftalerne ville blive overholdt denne gang, bl.a. med henvisning til konstitueringen for 4 år siden og til skift fra et parti til et andet.

Alle meldte ud, at de vil handle ærligt og ansvarligt.

To havde noget i klemme:

Morten Andersen måtte erkende, at konstitueringen for 4 år siden – hvor han blev borgmester – fortsat ikke ser godt ud, men han tilføjede, at man jo sidder på sit eget mandat.

Jens Otto Dalhøj forklarede sit skift til Liberal Alliance med, at han var gået til valg på at bevare alle skolerne. Så det var ikke ham, der havde ændret sig, men Venstre.

 

Skolestrukturen m.m.

Meget naturligt kom skolestrukturen også på bordet, også fordi Nordfyns-radikale i pressen havde meldt ud, at partiet ønsker stramninger i den nuværende skolestruktur.

Det viste sig ret hurtigt, at John Arnshof sad temmelig alene med sit standpunkt i panelet, selv om han citerede professor Niels Egelund, der har peget på nødvendigheden af, at der på alle skoler er 2 spor på hvert klassetrin.

Dorte Schmidt argumenterede imod ved at nævne en rapport fra CEPOS, hvor det påvises, at skolestrukturændringer ikke har medført hverken bedre eller billigere skoler.

Det viste sig, at der er radikal enegang, hvis der skal tales om nordfynske skolestrukturændringer inden for den næste 4 år.

De andre partier lagde afstand til ønsker om flere skolelukninger i den nærmeste fremtid.

Franz Rohde slog fast, at skolerne efter hans mening skal have lov til at være forskellige.

Derfor kunne alle tilstedeværende tage noget, der ligner et klart og ubrydeligt løfte, med sig hjem fra mødet:

Der bliver ikke rørt ved skolestrukturen i den næste valgperiode.
Heller ikke selv om Kaj Andersen, Særslev, i et spørgsmål fra salen efter kaffepausen insisterede på at få debatten om skolestrukturen taget op igen.

Dog blev der selvfølgelig nævnt betænkeligheder på grund af faldende børnetal i en periode fremover, men det ændrer ikke ved den brede opbakning til at fastholde den nuværende skolestruktur.

Niklas Bøgh efterlyste politiske bud på, hvad der skal gøres i forbindelse med, at hver 5. unge på Nordfyn er på overførselsindkomst.

Her blev der nævnt bedre infrastruktur, bedre vejledningsindsats, mere aktivitet også i landsbyerne, lærepladser m.m.
Anne-Lise Sievers foreslog bl.a. en mentorordning.

René Lindegaard ville have arbejdsgiverne ud på skolerne, så der bliver skabt bedre kontakt med henblik på kommende lærepladser og ansættelsesforhold.

Transportmulighederne eller manglen på samme i Nordfyns Kommune kom til at fylde meget. En henvisning til telekørsel for unge i Assens Kommune var uundgåelig. Ligeledes mere og bedre busdrift til at binde kommunen sammen.

Kim Johansen fremhævede Busbanden i Morud som et godt eksempel til inspiration andre steder i kommunen og opfordrede til at medinddrage lokalrådene.

John Arnshof ønskede en task-force til infrastrukturen.

Sidste emne inden kaffepausen var naturligt nok forsamlingshuse.
Det blev taget op igen senere, og der blev fra panelet meldt klart ud, at ingen vil forringe forsamlingshusenes vilkår.

 

Den store aktuelle skillelinje

Den store aktuelle skillelinje i nordfynsk kommunalpolitik blev for alvor et debatemne, da der efter pausen blev spurgt til ”det smalle budgetforlig” – med henvisning til budgettet for 2014 og for overslagsårene 2015 – 2017.

Igen viste det sig, at når de to store nuværende blokke i Kommunalbestyrelsen skal sætte tal på Nordfyns Kommunes økonomi, er det ret forskellige tal, man lægger på bordet.

Vel nok på flertallets vegne udtalte Kim Johansen, at han ikke anser det for at være en smal budgetaftale, når den spænder fra SF til Liberal Alliance.

Omvendt fastholdt Morten Andersen, at det ikke er, hvad han forstår ved en bred aftale.

Lige netop dette emne vil med stor sandsynlighed komme op at vende på alle valgmøderne frem til valgdagen.

 

 

Flere gode spørgsmål fra salen

 

Helt naturligt kom de tomme skolebygninger i Nørreby også op som emne på et spørgsmål fra salen.

Her ved man måske lidt mere konkret, når Økonomiudvalget onsdag har drøftet et forslag om naturfriskole på stedet.

Fra salen spurgte Freddy Folden om de enkelte partiers holdning til at lade Nordfyns Kommune være partner i Udvikling Fyn.

John Arnshof sagde både ja og nej, de øvrige nej.

Morten Andersen tilføjede, at der alligevel skal samarbejdes på Fyn.

Der blev fra salen spurgt om holdninger til klausuler imod social dumping.

Enhedslisten var her først på pletten med et klart ja til klausuler, og alle bakkede op uden væsentlige forbehold.

IT og mange ældres problemer i forhold til myndigheder m.m. med øget digitalisering blev også taget op efter spørgsmål fra Birgit Folden.

Nordfynstemas udsendte fotograf, skribent m.m. noterede meget mere og kunne måske nok have fortalt meget om, hvad hvem sagde om hvad.

Mødet sluttede præcist som annonceret - efter en kort taletid til hver af de 9 i panelet.

Flere takkede for det vellykkede og godt besøgte møde, og der var ros og anerkendelse til arrangørerne og til Niklas Bøgh.

Se Nordfynstemas fotoreportage fra mødet via dette link:
http://www.nordfynstema.dk/218473442 (UDGÅET)

 

Nordfynstemas nyhedsartikler fra perioden 23. september til 22. oktober ligger nu i Nyhedsakiv 1 - for at sikre brugerne driftsikkerhed ved besøg på Nyhedssiden
Link til Nyhedsarkiv 1: http://www.nordfynstema.dk/116535806