Naturen omkring Krogsbølle

Naturen omkring Krogsbølle

Området i og omkring Krogsbølle er en blanding af uberørt natur, aktivt landbrug, udgravning af grus og sten, samt en by med meget blandet byggeri, spændende fra kirken oprindelig fra 1500-tallet, Krogsbøllegård fra 1777, de ældste huse fra omkring 1900, skolen fra 1940 til de nyeste parcelhuse på Thygesensvej fra 2000.
Dertil kommer 7 grunde i ny udstykning i byens nordlige udkant.

Området bærer stadig præg af, at Krogsbølle var centrum for den kommunale organisation frem til kommunalreformen i 1970, idet de fleste samlede funktioner som skole, idrætsplads, idrætshal m.m. ligger i den forholdsvis lille by, som dog er så lille at den - iflg. Danmarks Statistik - ikke er stor nok til at kunne blive betegnet som by.

Billederne kan ses som slideshow i fuld skærmstørrelse.