Skåstrup og omegn - et skønt område vest for Bogense

Skåstrup og omegn -
et skønt område sydvest for Bogense

Ore Sogns Lokalråd indviede lørdag den 28. maj 2016 fire kløverstier i lokalområdet.

I den forbindelse er der taget en del fotos, og fotografen har her udvalgt nogle stykker, der er repræsentative både for sognet og for kløverstierne.

Vi følger ikke kløverstiernes forløb, men foretager her en sammenlagt rundtur der starter ved Let Køb-butikken og Skåstrup Torv og slutter ved Ore Stadion, hvor en gammel kirkesti passerer banerne og fortsætter i skoven ved Mejlskov.

Undervejs passerer vi Hugget, besøger Bryde Made med oldtidshøj, strandoverdrev og strandeng med bl.a. den rødryggede tornskade og Nyhavebækken.

På den modsatte side af landløbet vokser i Nyhaveskovens udkant en række gamle, krogede egetræer der indgår i et fint samspil med en række gravhøje.

Fra skoven søger vi ud til Skåstrup Strand, der byder på attraktivt havørredfiskeri. Længere henne er badebroen med de populære badeplatforme Prop og Berta.
Også herfra er der udsigt til bl.a. Fogense og Æbelø - og Røjle Klint.

Vi ser lidt på fladvandets dyreliv, passerer sommerhusområdet og når efter synet af flot markarbejde frem til gadekæret i Ørbæk og blomstrende æbletræer i en frugtplantage.

I skoven Svinekrog søgte svinene engang olden. Den nu nedlagte jernbane mellem Bogense og Brenderup gik gennem skoven, der bl.a. udmærker sig med nogle fine vandhuller.

Oregårds flotte hovedbygning ses på afstand fra landevejen. Det er privat ejendom, men fotografen fik lov til at se nærmere på den lille gamle herregård og på nogle af dyrene.
Oregård er et af Europas mest betydningsfulde bevaringscentre for udryddelsestruede nationale husdyrracer.

I Ore passerer vi kirken og gadekæret, hvorefter vi tager nordpå til Mejlskov gamle station for at slutte ved Ore Stadion, hvor kirkestiens forløb er afgørende for fodboldbanernes placering.