Byggemodning i Veflinge

Byggemodning
i Veflinge
Nye Fotos

Her er nyeste billeder fra byggemodningen  i Frederiksberg Have i Veflinge taget den 22. februar 2018.

Fotografierne afløser de første fra den 19. januar og den 14. februar.

Man kan læse om baggrunden for projektet på Nordfyns Kommunes hjemmeside, referatet fra Teknik- og miljøudvalgets møde den 7. juni 2017, pkt. 627. 

Prøv at sammenholde de nyeste fotos med oversigtskortet på Nordfynstemas velkomstside. Øst!

Når arbejdet er afsluttet vil der her blive vist billeder fra byggemodningens forløb.