Fotos fra Gyldensteen Strand 15. august

Fotoreportage fra Gyldensteen Strand den 15. august 2013

Efter en planlagt sommerferiepause har Nordfynstemas fotograf igen besøgt naturgenopretningsprojektet ved Gyldensteen Strand.

Tidligere har man ment, at der allerede i efteråret 2013 ville blive lukket saltvand ind i området mellem St. Stegø, Gyldensteensvej og dæmningen mellem Gyldensteensvej og Eriksholm.

Nu forlyder det imidlertid, at man nok vil vente til efter vinteren. Til den tid vil græsset på dæmningerne nok også have fået bedre fat end lige nu efter en regnfattig periode.

Den ny fotoreportage begynder ved den kommende ferskvandssø, hvor der tæt ved P-pladsen ved Egense Plantage er lavet en jordhøj, hvor der skal opføres et fugletårn. 3 billeder er fra dette område.

De følgende 3 billeder er fra Eriksholm, hvor man gør klar til nybyggeri til det kommende besøgscenter.

Derpå følger 5 fotos taget ved den store dæmning, der går mod syd fra Eriksholm.

Så vises 7 billeder fra området ved Gyldensteensvej, og endelig ses 6 billeder fra St. Stegø.

Længst mod øst forstærker man for øjeblikket dæmningen med kampesten (genbrug fra kystsikringen). Årsagen er, at det er her, der bliver mest pres på, når det gamle dige mellem St. Stegø og Lindholm gennembrydes, så havvandet får passage til det kommende fjordområde.