K-ANT (Kultur-Arv, Natur, Turisme)

Udsigt til Æbelø fra St. Stegø

K-ANT i Nordfyns Kommune

 

K-ANT er både et projekt og en strategi, der skal styrke Nordfyns Kommune som bosætningssted og turistdestination ved en indsats, hvor der fokuseres på kommunens særlige styrker.

Læs mere om K-ANT via dette link:
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Aktuelt/KANT
 


Se også "Kommissorium for kultur- og fritidspolitik" fremlagt og godkendt på møde i Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 11. september 2013.
Link: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=nordfyns07&ID=55425